Latest Additions to SZTE Repository of Papers and Books

Yesterday

Kojanitz, László: A történelmi tudat fejlesztésének feltételei Magyarországon. In: A történelmi gondolkodás fejlesztése : válogatott tanulmányok. pp. 263-274. (2021)
Kojanitz, László: A történelmi tudat fejlesztésének jelentősége és problémái. In: A történelmi gondolkodás fejlesztése : válogatott tanulmányok. pp. 239-261. (2021)
Kojanitz, László: Az értelmező kulcsfogalmak tanítása és tanulása : a változások. In: A történelmi gondolkodás fejlesztése : válogatott tanulmányok. pp. 219-235. (2021)
Kojanitz, László: Az értelmező kulcsfogalmak tanítása és tanulása : az okok. In: A történelmi gondolkodás fejlesztése : válogatott tanulmányok. pp. 199-218. (2021)
Kojanitz, László: A történelmi interpretáció és az oral history az oktatásban. In: A történelmi gondolkodás fejlesztése : válogatott tanulmányok. pp. 181-198. (2021)
Kojanitz, László: A történelmi interpretáció fogalmának tanítása. In: A történelmi gondolkodás fejlesztése : válogatott tanulmányok. pp. 165-180. (2021)
Kojanitz, László: A történelmi gondolkodás fejlesztése az Újgenerációs tankönyvekkel. In: A történelmi gondolkodás fejlesztése : válogatott tanulmányok. pp. 149-161. (2021)
Kojanitz, László: A diákok esszéinek elemzése a kauzális összefüggések bemutatása szempontjából. In: A történelmi gondolkodás fejlesztése : válogatott tanulmányok. pp. 127-147. (2021)
Kojanitz, László: A kauzális történelmi gondolkodás fejlesztése és értékelése. In: A történelmi gondolkodás fejlesztése : válogatott tanulmányok. pp. 111-126. (2021)
Kojanitz, László: A történetmesélésétől a reflektív történelemszemléletig. In: A történelmi gondolkodás fejlesztése : válogatott tanulmányok. pp. 95-109. (2021)
Kojanitz, László: A diákok gondolkodásának fejlődése a történelemtanulás eredményeként. In: A történelmi gondolkodás fejlesztése : válogatott tanulmányok. pp. 85-93. (2021)
Kojanitz, László: A történelmi gondolkodás fejlesztésének irányzatai. In: A történelmi gondolkodás fejlesztése : válogatott tanulmányok. pp. 73-84. (2021)
Kojanitz, László: A forrásfeldolgozástól a kutatásalapú tanulásig. In: A történelmi gondolkodás fejlesztése : válogatott tanulmányok. pp. 63-70. (2021)
Kojanitz, László: A kérdésorientált (inquiry based) történelemtanítás összekapcsolása az IKT adta lehetőségekkel. In: A történelmi gondolkodás fejlesztése : válogatott tanulmányok. pp. 43-61. (2021)

Tuesday

Kojanitz, László: Új történelmi programok fejlesztése. In: A történelmi gondolkodás fejlesztése : válogatott tanulmányok. pp. 35-40. (2021)
Kojanitz, László: Egy meg nem valósult terv 1992-ből a szakképző iskolák történelemtanításának megújítására. In: A történelmi gondolkodás fejlesztése : válogatott tanulmányok. pp. 27-33. (2021)
Kojanitz, László: A tevékenység- és képességcentrikus történelemtanítás. In: A történelmi gondolkodás fejlesztése : válogatott tanulmányok. pp. 15-25. (2021)
Kojanitz, László: Bevezető. In: A történelmi gondolkodás fejlesztése : válogatott tanulmányok. pp. 9-11. (2021)
F. Dárdai, Ágnes: Lektori köszöntő. In: A történelmi gondolkodás fejlesztése : válogatott tanulmányok. pp. 7-8. (2021)
Laki, László: A történelemnek nincs fantáziája. In: A „színlelt” szocializmusból a „színlelt” kapitalizmusba. pp. 281-399. (2021)
Laki, László: Modernizáció, rendszerváltások, a magyar társadalom és a politikai elit. In: A „színlelt” szocializmusból a „színlelt” kapitalizmusba. pp. 259-279. (2021)
Laki, László: A rendszerváltás és az újkapitalizmus állapotáról, netán válságjelenségeiről. In: A „színlelt” szocializmusból a „színlelt” kapitalizmusba. pp. 245-258. (2021)
Laki, László: Rendszerváltás és demokrácia. In: A „színlelt” szocializmusból a „színlelt” kapitalizmusba. pp. 221-243. (2021)
Laki, László: Mit is jelent a szegénység a "krízishelyzetű" kistérségekben. In: A „színlelt” szocializmusból a „színlelt” kapitalizmusba. pp. 213-220. (2021)
Laki, László: Az ifjúság a magyar társadalomban. In: A „színlelt” szocializmusból a „színlelt” kapitalizmusba. pp. 177-212. (2021)
Laki, László: A vidék és a falvak a "mezőgazdaság után". In: A „színlelt” szocializmusból a „színlelt” kapitalizmusba. pp. 155-176. (2021)
Laki, László: Angol könyv és melegszendvics : avagy egy "átlagos" falusi család étkezési rendje. In: A „színlelt” szocializmusból a „színlelt” kapitalizmusba. pp. 139-153. (2021)
Laki, László: A tartós munkanélküliség, a nők és a család. In: A „színlelt” szocializmusból a „színlelt” kapitalizmusba. pp. 121-138. (2021)
Laki, László: A polgárosodásból kimaradó társadalmi csoportok. In: A „színlelt” szocializmusból a „színlelt” kapitalizmusba. pp. 95-120. (2021)
Laki, László: A háztájizás tegnap és ma : a problémáról egy empirikus kutatás kapcsán. In: A „színlelt” szocializmusból a „színlelt” kapitalizmusba. pp. 71-93. (2021)
Laki, László: Ingázás külföldre : hazai munkanélküliség - külföldi munkavállalás. In: A „színlelt” szocializmusból a „színlelt” kapitalizmusba. pp. 47-70. (2021)
Laki, László: Munkanélküliség és bűnözés : egy esettanulmány tanulságai. In: A „színlelt” szocializmusból a „színlelt” kapitalizmusba. pp. 27-45. (2021)
Laki, László: Polgárosodás Magyarországon az 1970-80-as években. In: A „színlelt” szocializmusból a „színlelt” kapitalizmusba. pp. 15-25. (2021)
Békés, Zoltán: A szerkesztő előszava. In: A „színlelt” szocializmusból a „színlelt” kapitalizmusba. pp. 13-14. (2021)
Laki, László: Előszó. In: A „színlelt” szocializmusból a „színlelt” kapitalizmusba. pp. 7-12. (2021)
Kojanitz, László: A történelmi gondolkodás fejlesztése : válogatott tanulmányok. ISBN 978-615-6060-42-6, (2021)
Laki, László: A "színlelt" szocializmusból a "színlelt" kapitalizmusba. ISBN 978-615-6060-39-6, (2021)

Go to the SZTE Repository of Papers and Books Homepage