Tudományterület szerző szerint "Békési, Imre"

Vissza
Export [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
csoportosítás: Mű típusa | csoportosítás nélkül
Találatok száma: 84.

Cikk, tanulmány, mű

Békési, Imre: Az empirikus és a racionális egymásra utaltságáról. Szegedi egyetemi tudástár 6. pp. 17-30. (2014)

Petőfi, Sándor János; Békési, Imre; Vass, László: Előszó. Szemiotikai szövegtan 20. pp. 7-8. (2012)

Békési, Imre: Egy adalék a magyar történeti szövegtanhoz : a Halotti Beszéd jelentésszerkezeti elemzése. Szemiotikai szövegtan 19. pp. 216-232. (2010)

Békési, Imre: Előzmények. Szemiotikai szövegtan 19. pp. 15-20. (2010)

Békési, Imre: Interpretációs (retorikai, szemiotikai) megközelítések. Szemiotikai szövegtan 19. pp. 42-46. (2010)

Békési, Imre: Nyelvészeti-mondattani megközelítések. Szemiotikai szövegtan 19. pp. 24-42. (2010)

Békési, Imre: Szépirodalmi szövegek elemzései. Szemiotikai szövegtan 19. pp. 172-215. (2010)

Békési, Imre: An empirical study of the set expression. Szemiotikai szövegtan 19. pp. 269-274. (2010)

Békési, Imre: The interpretation and applications of the double syllogism. Szemiotikai szövegtan 19. pp. 263-268. (2010)

Békési, Imre: A kettős szillogizmus alkalmazásai. Szemiotikai szövegtan 19. pp. 107-171. (2010)

Békési, Imre: A kettős szillogizmus konstituensei. Szemiotikai szövegtan 19. pp. 52-105. (2010)

Békési, Imre: A kettős szillogizmus megközelítései. Szemiotikai szövegtan 19. pp. 21-24. (2010)

Békési, Imre: A kettős szillogizmus értelmezése és alkalmazásai. Szemiotikai szövegtan 19. p. 9. (2010)

Békési, Imre: A kettős szillogizmus értelmezése. Szemiotikai szövegtan 19. pp. 47-52. (2010)

Békési, Imre: A kettős szillogizmus értelmezései. Szemiotikai szövegtan 19. p. 11. (2010)

Békési, Imre: The place of concession in contrastive structures. Szemiotikai szövegtan 19. pp. 275-292. (2010)

Békési, Imre: Összegzés és kitekintés. Szemiotikai szövegtan 19. pp. 233-261. (2010)

Petőfi, Sándor János; Békési, Imre; Vass, László: A szerkesztők előszava. Szemiotikai szövegtan 19. p. 7. (2010)

Békési, Imre: A szerző előszava. Szemiotikai szövegtan 19. p. 13. (2010)

Békési, Imre: A theoretical-empirical analysis of restriction and concession. Szemiotikai szövegtan 19. pp. 293-308. (2010)

Petőfi, Sándor János; Békési, Imre; Vass, László: Előszó. Szemiotikai szövegtan 18. p. 13. (2007)

Petőfi, Sándor János; Békési, Imre; Vass, László: Előszó. Szemiotikai szövegtan 17. p. 7. (2005)

Petőfi, Sándor János; Békési, Imre; Vass, László: Előszó. Szemiotikai szövegtan 16. p. 9. (2004)

Békési, Imre: A szemiotikai szövegtan periodika koncepciójának alakulása 1990-től 2004-ig. pp. 241-249. (2004)

Petőfi, Sándor János; Békési, Imre; Vass, László: Előszó. Szemiotikai szövegtan 15. p. 9. (2003)

Petőfi, Sándor János; Békési, Imre; Vass, László: Előszó. Szemiotikai szövegtan 14. p. 9. (2001)

Békési, Imre: In memoriam Máté Jakab. Szemiotikai szövegtan 14. pp. 267-270. (2001)

Békési, Imre: Petőfi Sándor: Nem süllyed az emberiség! című költeményének szövegtani-stilisztikai megközelítései : kerekasztal-beszélgetés. Szemiotikai szövegtan 14. pp. 37-59. (2001)

Békési, Imre: Az ellentétes szerkezet elő- és utótagja. Szemiotikai szövegtan 13. pp. 11-15. (2000)

Petőfi, Sándor János; Békési, Imre; Vass, László: Előszó. Szemiotikai szövegtan 13. p. 9. (2000)

Petőfi, Sándor János; Békési, Imre; Vass, László: Előszó. Szemiotikai szövegtan 12. pp. 9-10. (1999)

Békési, Imre; Petőfi, Sándor János; Vass, László: Gondolatok a szövegtani kutatás soron következő feladataihoz : a szaknyelvi szövegek szövegtani elemzése felé : bevezetés. Szemiotikai szövegtan 12. pp. 11-15. (1999)

Petőfi, Sándor János; Békési, Imre; Vass, László: Szemiotikai szövegtan. Szemiotikai szövegtan 12. pp. 417-435. (1999)

Petőfi, Sándor János; Békési, Imre; Vass, László: Előszó. Szemiotikai szövegtan 11. pp. 9-10. (1998)

Békési, Imre: Kép - szöveg - mentális kép. Szemiotikai szövegtan 11. pp. 195-205. (1998)

Békési, Imre; Vass, László: Szemiotikai szövegtan. Szemiotikai szövegtan 11. pp. 369-385. (1998)

Petőfi, Sándor János; Békési, Imre; Vass, László: Szemiotikai szövegtan. Szemiotikai szövegtan 10. pp. 291-304. (1997)

Békési, Imre: Szillogisztikus érvelésre épülő inferenciák a kis herceg szövegében. Szemiotikai szövegtan 10. pp. 125-142. (1997)

Petőfi, Sándor János; Békési, Imre; Vass, László: Előszó. Szemiotikai szövegtan 9. pp. 9-10. (1996)

Békési, Imre; Vass, László: Szemiotikai szövegtan. Szemiotikai szövegtan 9. pp. 363-365. (1996)

Békési, Imre: 1. 3. Válaszok : Békési Imre. Szemiotikai szövegtan 8. pp. 181-183. (1995)

Békési, Imre: 1.4. A kettős szillogizmus módszertani tanulságaiból : A megszorító ('elvárástörlő') ellentét két alapformája. Szemiotikai szövegtan 8. pp. 183-189. (1995)

Petőfi, Sándor János; Békési, Imre; Vass, László: Előszó. Szemiotikai szövegtan 8. p. 7. (1995)

Békési, Imre: A szemiotikai textológia felépítésének és alkalmazásának néhány aspektusa. Szemiotikai szövegtan 8. pp. 189-190. (1995)

Petőfi, Sándor János; Békési, Imre; Vass, László: Előszó. Szemiotikai szövegtan 7. pp. 7-8. (1994)

Petőfi, Sándor János; Békési, Imre; Vass, László: Szemiotikai szövegtan : [tartalomjegyzék]. Szemiotikai szövegtan 7. pp. 231-237. (1994)

Petőfi, Sándor János; Békési, Imre; Vass, László: Előszó. Szemiotikai szövegtan 6. p. 7. (1993)

Békési, Imre: Mondatgrammatika és szöveggrammatika. Szemiotikai szövegtan 6. pp. 280-282. (1993)

Békési, Imre: A szövegmondatoktól a szöveg egésze felé. Szemiotikai szövegtan 5. pp. 35-44. (1992)

Békési, Imre; Bánréti, Zoltán: Bánréti Zoltán: A megengedő kötőszók szintaxisáról és szemantikájáról. Nyelvtudományi Értekezések 117. : Akadémiai Kiadó, Budapest 1983.106. p. : [Könyvismertetés]. Szemiotikai szövegtan 3. pp. 179-183. (1991)

Bencze, Lóránt; Békési, Imre: Békési Imre: A gondolkodás grammatikája. Szöveg- és mondatszerkezeti elemzések : Tankönyvkiadó, Budapest, 1986. 374 p. : [Könyvismertetés]. Szemiotikai szövegtan 3. pp. 189-192. (1991)

Nagy, L. János; Békési, Imre: Békési Imre: Szövegszerkezeti alapvizsgálatok. (Magyar újsághíranyag alapján) Nyelvészeti Tanulmányok 20. : Akadémiai Kiadó, Budapest, 1982. 245 p. : [Könyvismertetés]. Szemiotikai szövegtan 2. pp. 155-158. (1991)

Békési, Imre: A kettős szillogizmus tipikus 'világai'. Szemiotikai szövegtan 3. pp. 41-61. (1991)

Békési, Imre: A kettős szillogizmus. Szemiotikai szövegtan 2. pp. 38-54. (1991)

Békési, Imre: Az ellentétesség és a kauzalitás szerkezetalkotó összefüggésének logikai háttere. Szemiotikai szövegtan 1. pp. 23-28. (1990)

Györke, Zoltán; Rozgonyiné Molnár, Emma; Vass, László; Petőfi S., János; Békési, Imre: R. Molnár Emma - Vass László : Stilisztikai ábécé a magyar nyelv tanításához : [Szeged, 1989]. Módszertani közlemények, (30) 2. pp. 134-136. (1990)

Vass, László; Petőfi S., János; Békési, Imre: Szemiotikai szövegtan. Módszertani közlemények, (30) 3. pp. 191-193. (1990)

Békési, Imre: Szövegtan, interpretáció, interdiszciplinaritás. Szemiotikai szövegtan 1. pp. 57-83. (1990)

Békési, Imre: Der logische Hintergrund des konstruktionsbildenden Zusammenhangs der Gegensätzlichkeit und der Kausalität. A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei : tanulmányok a nyelvészet, az irodalom és az esztétika köréből, (4). pp. 35-40. (1989)

Békési, Imre: Egy autonóm ember köszöntése : Török Gábor hatvanéves. A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei : tanulmányok a nyelvészet, az irodalom és az esztétika köréből, (4). pp. 5-8. (1989)

Békési, Imre: Egy jelentésszerkezet összehasonlító pragmatikai vizsgálata. Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (33). pp. 3-10. (1989)

Békési, Imre: Benkő László köszöntése. A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei : tanulmányok a nyelvészet, az irodalom és az esztétika köréből, (3). pp. 5-6. (1987)

Békési, Imre: Ein Argumentationstypus in der Rede eines humanistischen Orators. A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei : tanulmányok a nyelvészet, az irodalom és az esztétika köréből, (3). pp. 15-21. (1987)

Békési, Imre: A választó viszony konstrukcionális jelentése. Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (31-32). pp. 9-20. (1987)

Békési, Imre: Az aktuális tagolódás és a tartalmi-logikai kapcsolódás. Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (29-30). pp. 27-35. (1985)

Békési, Imre: Die konfrontative Untersuchung eines Typus der Textkonstruktion. A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei : tanulmányok a nyelvészet, az irodalom és az esztétika köréből, (2). pp. 3-13. (1985)

Békési, Imre; Károly, Sándor: Szemle. Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (28). pp. 131-136. (1984)

Békési, Imre: A "teljesképzet" és a szövegkonstrukció. Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (27). pp. 39-45. (1983)

Békési, Imre; B. Fejes, Katalin; M. Korchmáros, Valéria: Szemle. Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (26). pp. 243-253. (1982)

Békési, Imre: Viszonyfajta és konstrukciós forma. Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (24-25). pp. 161-177. (1980)

Békési, Imre: A funkcionális szövegtan kezdetei. A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 47-53. (1978)

Békési, Imre: A négy- és ötmondatos újsághírek konstrukciós formái. A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 51-61. (1977)

Békési, Imre: A szövegkonstrukciós forma és az esemény "logikája". Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (21). pp. 97-105. (1977)

Békési, Imre: A hárommondatos újsághírek konstrukciós formái. A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 91-100. (1976)

Békési, Imre: Kétmondatos hírek tematikai és logikai jellemzői. A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 83-91. (1975)

Békési, Imre: A mondatok sorrendjének és logikai kapcsolódásának összefüggése négymondatos beszédművekben. Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (19-20). pp. 311-329. (1975)

Békési, Imre: Az ötmondatos bekezdésnyi beszédmű kísérleti vizsgálatáról. A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 161-184. (1974)

Békési, Imre: Tipológiai és gyakorisági adatok a bekezdésnyi beszédmű szerkezetéről. Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (17-18). pp. 9-18. (1973)

Békési, Imre: A kalocsai kötélfonás. A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 89-100. (1971)

Békési, Imre: Pedagógusvonások kibontakozása fejlődő tanárjelöltjeinkben. A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 147-173. (1970)

Békési, Imre: Kötelesek szakszókincse Kalocsán (1.). A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 15-28. (1969)

Békési, Imre: A szófajváltoztató képzés lehetőségeinek elméleti vizsgálata. A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 41-49. (1968)

Békési, Imre; Zsolnai, József: Anyanyelvi oktatás és motiváció. A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 295-304. (1965)

Békési, Imre: A kalocsai kötelesek magyar szókincsének kialakulása. A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 69-76. (1964)

A lista elkészítésének dátuma 2018. május 27. 21:44:24 CEST.