Items where Author is "Büky, László"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 52.

Article

Büky, László: Irodalmi matézis. In: Jelentés és nyelvhasználat, (6) 2. pp. 5-9. (2019)

Büky, László: Az 'ezenben' határozószó használatáról. In: A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei, (8). pp. 19-26. (2015)

Büky, László: Megemlékezés Károly Sándorról : elhangzott az Újdonságok a szemantikai és a pragmatikai kutatásokban címmel a Szegedi Egyetemen 2014. április 11-én megrendezett konferencián. In: Jelentés és nyelvhasználat, (1). pp. 7-9. (2014)

Büky, László and Weöres, Sándor: Egy költői szövegmű elfogadhatóságának háttere(i) : Weöres Sándor: Táncdal. In: Nyelvtudomány, (8-9). pp. 19-31. (2012)

Büky, László: Friderich Reinhold Kreutzwald 2012: Kalevipoeg : Bereczky Gábor és Kiisk Mai nyersfordításának felhasználásával eredetiből fordította, a bevezetőt és az utószót írta, valamint a jegyzeteket gondozta Árpás Károly Hugarovox Kiadó, Budapest, 564 lap : [könyvismertetés]. In: Nyelvtudomány, (8-9). pp. 235-238. (2012)

Büky, László: Kemény Gábor 2010: A nyelvtől a stílusig : válogatott tanulmányok, cikkek. Budapest, Tinta Könyvkiadó. 460 lap (Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához 100.) : [könyvismertetés]. In: Nyelvtudomány, (5-7). pp. 233-237. (2009)

Büky, László: Mokány Sándor : 1932-2010. In: Nyelvtudomány, (5-7). pp. 241-242. (2009)

Büky, László: Szathmári István főszerk., Alakzatlexikon - a retorikai és stilisztikai alakzatok kézikönyve. Tinta Kiadó, Budapest, 2008. 596 lap (A magyar nyelv kézikönyvei XV.) : [könyvismertetés]. In: Nyelvtudomány, (5-7). pp. 219-231. (2009)

Büky, László and Weöres, Sándor: A disszonancia megvalósulása Weöres Sándor versében. In: Nyelvtudomány, (5-7). pp. 53-67. (2009)

Büky, László and Forgács, Tamás and Sinkovics, Balázs: Bevezető. In: A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei, (5). pp. 7-8. (2007)

Büky, László: Szerkezetrend költői szövegművekben. In: Nyelvtudomány, (3-4). pp. 27-48. (2007)

Büky, László: Veszendő vonzatok. In: Nyelvtudomány, (3-4). pp. 15-25. (2007)

Büky, László: Ördög Ferenc 2008 : válogatott tanulmányok. In: Nyelvtudomány, (3-4). pp. 221-222. (2007)

Büky, László and Forgács, Tamás and Sinkovics, Balázs: Bevezető. In: A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei, (4). pp. 5-6. (2006)

Büky, László and Bolla, Kálmán: Bolla Kálmán 2005: Magyar nyelvész pályaképek és önvallomások 1. In: Nyelvtudomány, (2). pp. 239-242. (2006)

Büky, László and Bolla, Kálmán: Bolla Kálmán 2006: Magyar nyelvész pályaképek és önvallomások 2. In: Nyelvtudomány, (2). pp. 243-245. (2006)

Büky, László and Bíró, Ferenc: Bíró Ferenc 2005: Tanulmányok a magyar nyelv ügyének 18. századi történetéből. In: Nyelvtudomány, (2). pp. 233-237. (2006)

Kemény, Gábor and Büky, László and Füst, Milán: Büky László 2004: Füst Milán metaforahasználatának szövegmondattanából (szótárszerű feldolgozásban). In: Nyelvtudomány, (2). pp. 247-250. (2006)

Büky, László and Máté, Jakab: Máté Jakab 2003: A nyelvtudomány (vázlatos) története : az ókortól a 19. sz. elejéig, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 357+3 lap. In: Nyelvtudomány, (1). pp. 227-231. (2005)

Büky, László and Füst, Milán: A menekülés képzete Füst Milán lírájában. In: Nyelvtudomány, (1). pp. 61-74. (2005)

Büky, László: Bevezetés. In: A mai magyar nyelv leírásának újabb módszerei, (6). p. 5. (2004)

Büky, László and Forgács, Tamás: Bevezető. In: A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei, (3). pp. 5-6. (2003)

Büky, László and Forgács, Tamás: Bevezető. In: A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei, (2). p. 5. (2001)

Büky, László and Maleczki, Márta: Bevezető. In: A mai magyar nyelv leírásának újabb módszerei, (4). p. 5. (2000)

Büky, László and Forgács, Tamás: Bevezető. In: A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei, (1). pp. 3-4. (1999)

Büky, László and Fried, István and Németh, Miklós and Szabó, József and Tóth, Szilárd: Szemle. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (40). pp. 337-370. (1999)

Büky, László: Velcsov Mártonné hetvenéves. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (40). pp. 5-6. (1999)

Büky, László and Ady, Endre and Füst, Milán: A sors nyelvi ábrázolása Ady Endre Füst Milán lírájában. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (40). pp. 29-36. (1999)

Büky, László and Maleczki, Márta: Bevezető. In: A mai magyar nyelv leírásának újabb módszerei, (3). p. 5. (1998)

Mészáros, Edit and Büky, László and Kristóné Fábián, Ilona and Szabó, József and Mikola, Tibor and Tóth, Szilárd: Szemle. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (39). pp. 197-233. (1998)

Büky, László and Füst, Milán: "...Hallgatag király: rejtélyes elmulás!" : Füst Milán 'halál'-ábrázolása. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (38). pp. 29-38. (1997)

Büky, László: Mokány Sándor hatvanöt éves. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (38). pp. 5-6. (1997)

Maleczki, Márta and Büky, László: Bevezető. In: A mai magyar nyelv leírásának újabb módszerei, (2). p. 5. (1996)

Büky, László: Egy szövegmondat háttere. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (36). pp. 129-145. (1995)

Büky, László and Domokos, Johanna and Forgács, Tamás and Fried, István: Szemle. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (36). pp. 317-344. (1995)

Maleczki, Márta and Büky, László: Bevezető. In: A mai magyar nyelv leírásának újabb módszerei, (1). p. 107. (1993)

Büky, László: Balázs János: A szöveg : Gondolat, Budapest, 1985. 371 p. : [könyvismertetés]. In: Szemiotikai szövegtan 2. pp. 180-182. (1991)

Büky, László: Kísértetjárás. In: Nyelvelő, (1) 1. pp. 14-15. (1991)

Büky, László: Szemle. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (34). pp. 221-232. (1991)

Büky, László: Nyelvjárási és költői nyelvi kérdés. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (33). pp. 11-15. (1989)

Büky, László and H. Tóth, Tibor and Fried, István: Szemle. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (33). pp. 113-124. (1989)

Berta, Árpád and Bratinka, József and Büky, László and Forgács, Tamás and Katz, Hartmut and M. Korchmáros, Valéria and Lerch, Ágnes and Szabó, József: Szemle. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (31-32). pp. 231-280. (1987)

Büky, László: Borág. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (29-30). pp. 63-71. (1985)

Büky, László and Füst, Milán and Karinthy, Frigyes: "A szív idézete: líra" : a szív főnév használata Füst Milány és Karinthy Frigyes költői nyelvében: (folytatás). In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (26). pp. 63-93. (1982)

Büky, László and Szabó, József and Mikola, Tibor: Szemle. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (24-25). pp. 391-409. (1980)

Büky, László and Füst, Milán and Karinthy, Frigyes: "A szív idézete: líra" a szív főnév használata Füst Milán és Karinthy Frigyes költői nyelvében. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (24-25). pp. 205-236. (1980)

Büky, László and Füst, Milán: Metaforikus hasonlatok : Füst Milán költői nyelvében. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (22-23). pp. 139-147. (1978)

Büky, László and Füst, Milán: A fut ige metaforás használatáról Füst Milán költő nyelvében. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (21). pp. 107-116. (1977)

Büky, László and Petőfi, Sándor: Az egységes szemlélet megvalósulása Petőfi Disznótorban című versében. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (19-20). pp. 379-385. (1975)

Book Section

Büky, László and Füst, Milán: Füst Milán „latin dörgedelme”. In: Corollarium : tanulmányok a hatvanöt éves Tar Ibolya tiszteletére, (13). pp. 33-38. (2010)

Büky, László: Móricz Zsigmond-tól Borzippá-i. In: Abhivadana : tanulmányok a hatvanéves Wojtilla Gyula tiszteletére. pp. 109-116. (2005)

Büky, László: Nyíri Antal [kilencvenéves]. In: Nyíri Antal kilencvenéves. p. 3. (1997)

This list was generated on 2020. november 29. 16:09:28 CET.