Tudományterület szerző szerint "Hoffmann, Zsuzsanna"

Vissza
Export [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
csoportosítás: Mű típusa | csoportosítás nélkül
Találatok száma: 32.

Cikk, tanulmány, mű

Hoffmann, Zsuzsanna: Róma és a tengerek: Grüll Tibor: A tenger gyümölcsei. A tengerek szerepe a Római Birodalom gazdaságában. Kronosz Kiadó, Pécs, 2016.312 oldal : [könyvismertetés]. Aetas, (32) 1. pp. 192-195. (2017)

Hoffmann, Zsuzsanna: Asinius Pollio politikai pályafutása. Aetas, (30) 3. pp. 127-139. (2015)

Hoffmann, Zsuzsanna: Augustus családjogi törvényei. Acta antiqua et archaeologica : supplementum, (14). pp. 23-30. (2015)

Hoffmann, Zsuzsanna: Adalékok Clodius politikájához : Cicero száműzetésének körülményei. Aetas, (28) 1. pp. 115-127. (2013)

Hoffmann, Zsuzsanna; Sáry, Pál: Egyház és politika az ókori Rómában : Sáry Pál: Iustinianus császár egyházpolitikai rendelkezései. Szent István Társulat, Az Apostoli Szentszék Könyvkiadója, Budapest, 2012.320 oldal. Aetas, (28) 1. pp. 195-196. (2013)

Hoffmann, Zsuzsanna; Nótári, Tamás: Egyben az összes Cicero! : Nótári Tamás műfordítói munkásságáról. Belvedere Meridionale, (24) 3. pp. 87-88. (2012)

Hoffmann, Zsuzsanna; Havas, László; Hegyi W., György; Szabó, Edit: Kézikönyv vagy tankönyv? : új összefoglalás az ókori Róma történetéről : Havas László – Hegyi W. György – Szabó Edit: Római történelem. Budapest, 2007, Osiris Kiadó. 867 oldal. Belvedere Meridionale, (22) 5-6. pp. 71-73. (2010)

Hoffmann, Zsuzsanna: "Una vera catholica fides" : Sáry Pál : Pogány birodalomból keresztény birodalom : a Római Birodalom kereszténnyé válása a Codex Theodosianus tükrében. Aetas, (26) 3. pp. 185-187. (2010)

Hoffmann, Zsuzsanna: "A törvény a legmagasabbrendű ésszerűség" : Marcus Tullius Cicero : A törvények. Aetas, (26) 1. pp. 210-212. (2010)

Hoffmann, Zsuzsanna: Cicero és Cato Maior : az öregségről szóló filozófiai fejtegetés korvonatkozásai. Belvedere Meridionale, (21) 7-8. pp. 81-92. (2009)

Hoffmann, Zsuzsanna: Hannibal diplomáciai tevékenységéhez. Aetas, (25) 4. pp. 100-110. (2009)

Hoffmann, Zsuzsanna: Új szintézis az antik erkölcsi-etikai szabályokról és életviteli elvekről : Uralkodó és polgár antik tükörben I-II. : összeáll., bev. tanulmányt írta Havas László. Aetas, (25) 3. pp. 182-185. (2009)

Hoffmann, Zsuzsanna: A hatalom megnyilvánulási formái és szimbolikája az ókori Rómában. Aetas, (23) 4. pp. 143-152. (2007)

Hoffmann, Zsuzsanna: Tusculumi eszmecsere : Filozófiai szintézis a halál, a lélek és a boldog élet kérdéséről : Marcus Tullius Cicero : Tusculumi eszmecsere. Aetas, (22) 2. pp. 293-295. (2006)

Hoffmann, Zsuzsanna: A hispániai hadjárat és a Munda melletti csata. Belvedere Meridionale, (18) 7-8. pp. 24-28. (2006)

Hoffmann, Zsuzsanna: Csillaghit és horoszkópok az ókorban. Belvedere Meridionale, (17) 5-6. pp. 106-111. (2005)

Hoffmann, Zsuzsanna: „In vino veritas” : adalékok a borfogyasztási szokásokhoz az ókori Rómában. Belvedere Meridionale, (17) 1-2. pp. 3-7. (2005)

T. Horváth, Ágnes; Columella, Lucius Iunius Moderatus; Hoffmann, Zsuzsanna: Téka : Lucius Iunius Moderatus Columella :A mezõgazdaságról. Ford., jegyz., utószó: Hoffmann Zsuzsanna. Szeged, 2005, Lectum Kiadó. Belvedere Meridionale, (17) 7-8. pp. 118-121. (2005)

Hoffmann, Zsuzsanna: Új monográfia a római hadsereg történetéről : Adrian Goldsworthy : A római hadsereg története. Aetas, (21) 3. pp. 213-216. (2005)

Hoffmann, Zsuzsanna: Cicero az auguriumról. Acta Universitatis Szegediensis : acta antiqua et archaeologica, (28). pp. 43-55. (2004)

Hoffmann, Zsuzsanna: Divus Iulius : adalékok a Caesar mítoszhoz. Aetas, (19) 3. pp. 12-23. (2003)

Hoffmann, Zsuzsanna: Aktuális ókor : hogyan adóztak a rómaiak? Belvedere Meridionale, (12) 1-2. pp. 98-100. (2000)

Hoffmann, Zsuzsanna: Egy "nem létező" jog jogintézményei : monográfia a római kereskedelmi jogról : Földi András : Kereskedelmi jogintézmények a római jogban. Aetas, (16) 3. pp. 198-201. (2000)

Maróti, Egon; Hoffmann, Zsuzsanna: Egy elhanyagolt történeti forráscsoport : Caesar utolsó hadjáratai. Fordította, a jegyzeteket és az utószót írta Hoffmann Zsuzsanna. Szeged, 1999, Szukits Könyvkiadó, 185 oldal + 7tab. Belvedere Meridionale, (12) 3-4. pp. 108-110. (2000)

Hoffmann, Zsuzsanna: Seneca az öngyilkosságról. Aetas, (16) 1. pp. 184-190. (2000)

Hoffmann, Zsuzsanna: Újabb monográfiák a római jog témaköréből : Zlinszky János : Ius privatum : a római magánjog története ; Állam és jog az ősi Rómában. Aetas, (15) 1. pp. 312-314. (1999)

Hoffmann, Zsuzsanna: Földtulajdon az ókori Rómában : földbirtokviszonyok a korai köztársaság korában. Aetas, (12) 4. pp. 89-96. (1996)

Hoffmann, Zsuzsanna: Újabb szintézis a római közjogról : Zlinszky János : Ius publicum : Római közjog. Aetas, (12) 4. pp. 238-241. (1996)

Hoffmann, Zsuzsanna; Plautus, Titus Maccius: A "Nova Flagitía" Plautusnál. Acta antiqua et archaeologica : supplementum, (Supple). pp. 35-40. (1988)

Hoffmann, Zsuzsanna; Plautus, Titus Maccius: A senatus Plautusnál. Acta antiqua et archaeologica : supplementum, (Supple). pp. 51-53. (1987)

Hoffmann, Zsuzsanna: Plautus Pietas - koncepciójához. Acta antiqua et archaeologica : supplementum, (Supple). pp. 5-14. (1983)

Hoffmann, Zsuzsanna: A Dirae mint carmen magicum. Acta antiqua et archaeologica : supplementum, (Supple). pp. 17-23. (1979)

A lista elkészítésének dátuma 2018. június 19. 23:44:08 CEST.