Tudományterület szerző szerint "Kiss, István"

Vissza
Export [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
csoportosítás: Mű típusa | csoportosítás nélkül
Találatok száma: 82.

Cikk, tanulmány, mű

Kiss, István: Extenzív vagy intenzív búzatermesztés? Taylor : gazdálkodás- és szervezéstudományi folyóirat, (6) 3-4. pp. 316-323. (2014)

Dózsa, József; Kiss, István: From the life of Tisza - research working committee, which has become international : Kiss István. Tiscia 25. pp. 83-86. (1990)

Kiss, István: A meteoropátia lényege és pszichológiai vonatkozásai. A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei : tanulmányok a pedagógia és a pszichológia köréből, (4). pp. 51-69. (1989)

Kiss, István: Az Alpári-medence algáinak tanulmányozása a környezetvédelem érdekében. A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei : tanulmányok a biológia és földrajztudományok köréből, (3). pp. 23-45. (1987)

Kiss, István: Kísérleteink a botanikai tantárgyak hatékonyságának fokozására. A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei : tanulmányok a pedagógia és a pszichológia köréből, (3). pp. 31-43. (1987)

Kiss, István: Légköri helyzetek hatása az iskolai munkára. Módszertani közlemények, (26) 2. pp. 72-79. (1986)

Kiss, István: The development of striking algal mass productions at the Alpár-basin region of the Tisza-valley. Tiscia 20. pp. 13-28. (1986)

Kiss, István: Az időérzékenység tükröződése néhány szépirodalmi alkotásban. A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei : tanulmányok a nyelvészet, az irodalom és az esztétika köréből, (2). pp. 113-121. (1985)

Kiss, István: A légköri ionizáció szerepe az algatömegprodukciók kialakulásában. A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei : tanulmányok a biológia és földrajztudományok köréből, (2). pp. 3-22. (1985)

Kiss, István: Algological investigations in the waters of the Tisza basin at Alpár. Tiscia 19. pp. 49-58. (1984)

Kiss, István; Kovács, Sándor; Kovácsné Domján, Hajnalka: Csomagolt baromfi mikrobiológiai állápotának javítása ionizáló sugárzással. Tudományos közlemények, (12). pp. 5-11. (1984)

Kiss, István: Microcystis type planococcus state of Anabaena in the transitorily alkalinized Tisza river. Tiscia 18. pp. 23-31. (1983)

Kiss, István: Szikes vizek, szikes talajok algológiai vizsgálata a Nyírség és a Hajdúság területén. A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei : tanulmányok a biológia és földrajztudományok köréből, (1). pp. 3-26. (1983)

Kiss, István: The role of seasonal, edaphic and biotic factors in the development of phytoplankton communities in the Cibakháza backwater of the Tisza. Tiscia 18. pp. 33-46. (1983)

Kiss, István: The algal flora and its seasonal aspects in the Körtvélyes and Mártély backwaters of the Tisza. Tiscia 17. pp. 51-65. (1982)

Kiss, István: Környezetvédelmi vonatkozások az algák szervesanyag-értékesítő képessége és az alga-indikáció területén. A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 2. pp. 17-32. (1981)

Kiss, István: Algological and hydrological investigations into alkali soils, with particular regard to the problems of water uprushes and "variety of colours". Acta biologica, (25) 3-4. pp. 13-28. (1979)

Kiss, István: Algological investigations in the dead arms of the river Tisza at Tiszaalpár and Tiszaug. Tiscia 14. pp. 41-61. (1979)

Kiss, István: Seltene Strombomonas - Arten aus den toten Armen der Tisza (Theiss) am mittleren und oberen Flusslauf. Tiscia 14. pp. 63-70. (1979)

Kiss, István: Szikes algatömegprodukciótól az „időérzékenység" rejtélyének újabb megközelítése felé. A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 2. pp. 31-46. (1979)

Kiss, István: Algological investigations in the Dead-Tisza at Lakitelek-Tőserdő. Tiscia 13. pp. 27-47. (1978)

Kiss, István; Marián, Miklós; Horváth, I.: Effect of the anthropogeneous pollution on the Tisza and its tributaries. Tiscia 13. pp. 163-168. (1978)

Kiss, István: Occurrance of Synura uvella Ehr. var. tiszaensis n. var. the dead arm of the river Tisza near Lakitelek. Tiscia 13. pp. 49-54. (1978)

Kiss, István: A szabadszállási szikes tavak algaflórájának és egyes taxonok ozmotikus károsodásának vizsgálata. A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 2. pp. 63-80. (1978)

Kiss, István: Investigation of the water blooms of Eudorina elegans in the dead-arm of the river Tisza at the community Mártély. Tiscia 12. pp. 37-47. (1977)

Kiss, István: Variability of Scenedesmus ecornis (ralfs) chod. in the dead-arm of the river Tisza at Körtvélyes. Tiscia 12. pp. 49-55. (1977)

Kiss, István: Magyarország szikes tavaiban végzett hidrológiai és algológiai vizsgálataim áttekintése. A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 2. pp. 51-69. (1976)

Kiss, István: A Fülöpháza-környéki szikes tavak, a Szappanos-szék, a Zsíros-szék, a Hattyús-szék és a Kondortó mikroflórájának és mikrovegetációjának összehasonlító vizsgálata. A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 2. pp. 3-35. (1975)

Kiss, István: Mass-production occurrence of the botrydium species in the inundation areas of the Tisza and Maros in the environs of Szeged. Tiscia 10. pp. 39-44. (1975)

Kiss, István: Három Bugac-környéki szikes tó mikroflórájának és mikrovegetációjának összehasonlító vizsgálata. A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 2. pp. 3-38. (1974)

Kiss, István: Botanikai vonatkozású mozaikok a régi főiskola biológus hallgatóinak életéből. A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 2. pp. 19-37. (1973)

Kiss, István: A hazai szikes vizek további feltárásának és hasznosításának néhány kérdése a makro- és mikrovegetáció kutatása szempontjából. A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 2. pp. 3-18. (1973)

Kiss, István: Szikes tavak, mocsarak és a szikfok néhány sókedvelő növényének algatársulásokkal fellépő szintbeli anomáliája. A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 2. pp. 33-62. (1972)

Kiss, István: A vízfeltörések szélsőségesen módosult algatömegprodukciós formái a békés-csanádi löszhát szikes területein. A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 2. pp. 3-32. (1972)

Kiss, István: Szikes területek felpúposodásainak és padkásodásának vizsgálata, tekintettel a növényzeti kép és az algavegetáció kialakulására. A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 2. pp. 33-57. (1971)

Kiss, István: A "meteorpapiros" és az alatta kialakuló Cyanophyta-tömegprodukciók vizsgálata a Szeged-környéki, a Dél-Alföldi és a Duna-Tiszaközi szikes tavakban. A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 2. pp. 59-75. (1971)

Kiss, István: A vízfeltörések szerepének vizsgálata a szikes talajok foltos "tarkaságában", különös tekintettel az algatömegprodukciók és a vegetációs kép kialakulására, valamint az árvízszerű belvizek fellépésére. A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 2. pp. 3-31. (1971)

Kiss, István: Egy bugaci szikes tó vegetációs színeződést előidéző alga-tömegprodukciójáról. A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 2. pp. 45-53. (1970)

Kiss, István: Újabb adatok a kardoskút-pusztaközponti Fehértó algavegetációjához. A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 2. pp. 9-43. (1970)

Kiss, István: A kakasszéki szikes tó mikrovegetációja. A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 2. pp. 55-94. (1970)

Kiss, István: Szikes területek alga-tömegprodukciós jelzései a foltos regradáció vízfeltöréses folyamatáról. A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 2. pp. 31-75. (1969)

Kiss, István: Trachelomonas és Strombomonas fajok a Dél-Alföld szikes területeiről. A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 2. pp. 3-12. (1969)

Kiss, István: Tömegprodukciókat alkotó új Gongrosira változat az alföldi szikes talajok vízfeltöréses felületeiről. A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 2. pp. 13-29. (1969)

Kiss, István: Vízfeltöréses ("forrásos") talajfelületek vizsgálata a Dél-Alföld szikes területein, különös tekintettel a mikrovegetáció tömegprodukciós kialakulására. A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 2. pp. 3-38. (1968)

Kiss, István: A botrydiopsis tömegprodukciós előfordulásai a Dél-Alföldön. A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 2. pp. 63-76. (1968)

Kiss, István: Ősgyep-maradvány az orosházi Nagytatársáncon. A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 2. pp. 39-61. (1968)

Kiss, István: Az Ankistrodesmus braunii és az A. Pseudobraunii n. sp. variabilitása. A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 2. pp. 45-67. (1966)

Kiss, István: Trachelomonas-félék a Dél-Alföldön. A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 2. pp. 3-43. (1966)

Kiss, István: Az algák fakultatív kryobiontizmusának vizsgálata : fakultatív kryoobiontikus tömegprodukciók Szegeden. A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 2. pp. 3-24. (1965)

Kiss, István: Néhány dél-alföldi szikes tó dinamikus egyensúlyának nagymérvű eltolódása az elsődleges termelés irányába. A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 2. pp. 25-58. (1965)

Kiss, István: Az Adonis volgensis lelőhelyei és népies gyógyászati vonatkozásai Magyarországon. A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 2. pp. 25-54. (1964)

Kiss, István: Volvocales- és Euglena-félék tömegprodukciójának megjelenése "síkvidéki főhn" és "szirokkó-helyzet" időszakában a Duna-Tisza közén. A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 2. pp. 3-23. (1964)

Kiss, István: Az egyenlőtlen sejtosztódás szerepe a Phacus wettsteinii Drez. alak- és felépítésbeli variabilitásában. A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 2. pp. 3-24. (1963)

Kiss, István: Vízfeltörések vizsgálata az Orosháza környéki szikes területeken, különös tekintettel a talajállapot és a növényzet változására. A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 2. pp. 43-82. (1963)

Kiss, István: A sejtek abnormis fejlődése a Kirchneriella obesa alakkörében. A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 2. pp. 25-42. (1963)

Benkő, Sándor; Csapó, Gábor; Kiss, István: Az emberi eosinophil-sejtek számbeli ingadozásának és a növényi mikroszervezetek tömeges felszaporodásának szinoptikus meteorobiológiai vizsgálata. A Szegedi Pedagógiai Főiskola évkönyve 2. pp. 45-68. (1962)

Kiss, István: A meteoropathia egy igen feltűnő esetének bioszinoptikus elemzése Maucha Rezső korábbi vizsgálata alapján. A Szegedi Pedagógiai Főiskola évkönyve 2. pp. 29-43. (1962)

Kiss, István: A polimorfizmus fellépése és a sejtek abnormis kialakulása egy Chlorococcales-tömegprodukcióban. A Szegedi Pedagógiai Főiskola évkönyve 2. pp. 3-27. (1962)

Kiss, István: Az Ankistrodesmus-félék nagymérvű variabilitásáról, különös tekintettel a csomószerűen kiszélesedő (nodosus) sejtek képződésére. A Szegedi Pedagógiai Főiskola évkönyve 2. pp. 3-35. (1961)

Kiss, István: A Chlorella-ciklus fellépése a Kirchneriella és az Ankistrodesmus egyedi fejlődésében. A Szegedi Pedagógiai Főiskola évkönyve 2. pp. 63-75. (1961)

Kiss, István: A sejtek egyenlőtlen osztódásának gyakorisága a növényi mikroszervezetek világában. A Szegedi Pedagógiai Főiskola évkönyve 2. pp. 37-61. (1961)

Kiss, István: Az inaequális sejtosztódás új formája és a plasma nagymérvű granulálódása a Nautococcus-félék körében. A Szegedi Pedagógiai Főiskola évkönyve 2. pp. 3-21. (1960)

Kiss, István: Verschiedene Formen der inäqualen Zellteilung bei einigen einzelligen Pflanzenarten. Acta biologica, (6) 1-4. pp. 57-70. (1960)

Kiss, István: Vizsgálatok a hazánkban észlelt Nautococcus-féléken. A Szegedi Pedagógiai Főiskola évkönyve 2. pp. 23-38. (1960)

Kiss, István: A meggy (Prunus cerasus L.) levelének néhány fejlődési rendellenességéről. A Szegedi Pedagógiai Főiskola évkönyve 2. pp. 73-83. (1960)

Kiss, István: A szőkehalmi Sós-tavak mikrovegetációjának vizsgálata. A Szegedi Pedagógiai Főiskola évkönyve 2. pp. 39-72. (1960)

Kiss, István: Adatok a Szeghalom-környéki szikes vizek mikrovegetációjához. A Szegedi Pedagógiai Főiskola évkönyve 2. pp. 39-66. (1959)

Kiss, István: A kardoskút-pusztaközponti Fehértó mikrovegetációja. A Szegedi Pedagógiai Főiskola évkönyve 2. pp. 3-37. (1959)

Kiss, István: Meteorobiológiai vizsgálatok a rizs barnulásos betegségének kifejlődésében. A Szegedi Pedagógiai Főiskola évkönyve 2. pp. 3-22. (1958)

Kiss, István: Néhány növényi mikroszervezet tömegprodukciójának meteorobiológiai elemzése. A Szegedi Pedagógiai Főiskola évkönyve 2. pp. 57-72. (1958)

Kiss, István: A növényi mikroszervezetek vízvirágzásos tömegprodukciójának összefoglaló vizsgálata. A Szegedi Pedagógiai Főiskola évkönyve 2. pp. 23-56. (1958)

Kiss, István: A Spirulina platensis planococcus-halmazairól és microcystis-jellegű állapota kérdéséről. A Szegedi Pedagógiai Főiskola évkönyve 2. pp. 35-65. (1957)

Kiss, István: A faj biológiai realitása és változékonyságe néhány növényi mikroszervezet körében. A Szegedi Pedagógiai Főiskola évkönyve 2. pp. 3-34. (1957)

Kiss, István: Egy Kirchneriella faj sejtjeinek nagymérvű fragmentációjával történő szaporodásáról. A Szegedi Pedagógiai Főiskola évkönyve. pp. 117-132. (1956)

Kiss, István: Alkati és törzsfejlődéstani vizsgálatok a Phacus genusban. Szegedi Tudományegyetem Biológiai Intézeteinek évkönyve. pp. 91-110. (1950)

Kiss, István: Néhány Phacus-jelleg rendszertani értékéről. Szegedi Tudományegyetem Biológiai Intézeteinek évkönyve. pp. 73-90. (1950)

Kiss, István: Bioklimatológiai megfigyelések az Eudorina elegans vízvirágzásában. Acta Universitatis Szegediensis : sectio scientarium naturalium : pars botanica 1. pp. 81-94. (1942)

Kiss, István: A szülőföldismeret és falukutatás szerepe a népművelésben. Nevelésügyi szemle, (5) 3-4. pp. 50-55. (1941)

Kiss, István: Békés vármegye szikes vizeinek mikrovegetatioja : I. Orosháza és környéke. Folia Cryptogamica, (2). pp. 217-255. (1935)

Kiss, István: Die Mikrovegetation der Natreongewässer des Komitats Békés : i. Orosháza und dessen Umgebung. Deutscher Auszug. Folia Cryptogamica, (2). pp. 257-265. (1935)

Kiss, István: A szolidarizmusra való nevelés. A cselekvés iskolája, (3). pp. 40-49. (1935)

Szombatfalvy, György; Kiss, István: A magyar tanyai közigazgatás : Kiss István: A magyar tanyai közigazgatás. A tanyapolitika vázlata. A magyar közigazgatástudományi intézet kiadványain a k 7. száma. Budapest, 1932. Egyet . ny. Népünk és nyelvünk, (5). pp. 41-44. (1933)

A lista elkészítésének dátuma 2018. június 18. 11:51:04 CEST.