Items where Author is "Kristó, Gyula"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 73.

Article

Kristó, Gyula and Makk, Ferenc and Szabados, György: A Magyar Medievisztikai Kutatócsoport korábbi kiadványai. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (135). pp. 165-167. (2013)

Kristó, Gyula and Piti, Ferenc: A magyar medievisztikai kutatócsoport korábbi kiadványai. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (132). pp. 89-91. (2011)

Kristó, Gyula and Makk, Ferenc and Piti, Ferenc: A magyar medievisztikai kutatócsoport korábbi kiadványai. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (130). pp. 107-108. (2009)

Kristó, Gyula and Makk, Ferenc and Piti, Ferenc: Az MTA-SZTE magyar medievisztikai kutatócsoport korábbi kiadványai. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (127). pp. 99-100. (2007)

Kristó, Gyula and Bíborbanszületett, császár Konstantin: A DAI 38. fejezetének forrásáról. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (122). pp. 3-9. (2005)

Kristó, Gyula: Károly Róbert családja. In: Aetas, (20) 4. pp. 14-28. (2005)

Kristó, Gyula and Hóman, Bálint: Hóman Bálint, az őstörténet és az Árpád-kor kutatója. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (119). pp. 39-46. (2004)

Kristó, Gyula: Előszó. In: Középkortörténeti tanulmányok, (3). pp. 5-7. (2003)

Kristó, Gyula: Románok (újra) Pannóniában? In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (117). pp. 17-25. (2003)

Kristó, Gyula and Bíborbanszületett, császár Konstantin: Városok és folyók a Dai-ban. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (116). pp. 3-8. (2002)

Kristó, Gyula and Anonymus, : Anonymus a 9. századi Kárpát-medence bolgár fejedelmeiről. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (113). pp. 11-19. (2001)

Kristó, Gyula: Előszó. In: Középkortörténeti tanulmányok, (2). pp. 5-6. (2001)

Kristó, Gyula: Influences de la direction politique française en Hongrie au début du XIIIe siècle. In: Chronica, (1). pp. 45-51. (2001)

Kristó, Gyula: Tartományúri rezidenciák Magyarországon : (1301-1320). In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (115). pp. 33-40. (2001)

Kristó, Gyula: Géza fejedelem és István király. In: Aetas, (15) 3. pp. 25-35. (2000)

Kristó, Gyula: A magyar nomádállamtól Szent István államáig. In: Aetas, (15) 3. pp. 116-120. (2000)

Kristó, Gyula: Adatok a fiatal Károly Róbert külföldi kapcsolataihoz. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (109). pp. 13-19. (1999)

Kristó, Gyula: Szent István születési ideje. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (110). pp. 3-10. (1999)

Kristó, Gyula: A magyar állam kezdeteiről - egyes szám első személyben. In: Belvedere Meridionale, (10) 5-6. pp. 147-150. (1998)

Kristó, Gyula: A szegedi hospeskiváltság keltéről. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (107). pp. 29-34. (1998)

Kristó, Gyula: A doktori képzésről - szegedi tapasztalatok alapján. In: Aetas, (12) 2. pp. 225-229. (1997)

Kristó, Gyula: A magyar középkor oktatásának helyzete és feladatai a hazai felsőoktatási intézményekben. In: Aetas, (12) 2. pp. 222-224. (1997)

Kristó, Gyula and H. Tóth, Imre: Az orosz évkönyvek néhány magyar vonatkozásáról. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (103). pp. 21-29. (1996)

Kristó, Gyula: Új forráshely a 10. századi hercegségről? In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (103). pp. 51-55. (1996)

Kristó, Gyula: Mikor lett fejedelem Géza? In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (102). pp. 11-23. (1995)

Kristó, Gyula: Les Kean dans le Bassin Carpatique. In: Hungaro-Bulgarica, (5b). pp. 11-24. (1994)

Kristó, Gyula: Orosz hercegnő volt e Károly Róbert felesége? In: Aetas, (9) 1. pp. 194-199. (1994)

Bácskai, Vera and Dénes, Iván Zoltán and Engel, Pál and Erdmann, Gyula and Faragó, Tamás and Gerő, András and Gyáni, Gábor and Gyimesi, Sándor and Hiller, István and Jakó, Zsigmond and Kövér, György and Kristó, Gyula and Kubinyi, András and Makk, Ferenc and Pach, Zsigmond Pál and Niederhauser, Emil and Várdy, Béla: Aetas-körkérdés : a magyar történetírás szerkezetéről és intézményrendszeréről. In: Aetas, (8) 4. pp. 165-212. (1993)

Kristó, Gyula: Anonymus - latinul és németül : Die "Gesta Hungarorum" des anonymen Notars : Die älteste Darstellung der ungarischen Geschichte : Hrsg. v. Gabriel Silagi ; Mitarb. László Veszprémy. In: Aetas, (8) 1. pp. 173-176. (1993)

Kristó, Gyula: Keán, Szent István király ellenfele. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (98). pp. 15-28. (1993)

Kristó, Gyula: Aba Sámuel és Károly Róbert családi kapcsolatairól. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (96). pp. 25-30. (1992)

Kristó, Gyula: Németek és latinok együttes szereplése a magyar krónikákban. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (Különs). pp. 19-24. (1991)

Kristó, Gyula: Orientációs irányok a Kárpát-medencében az ezredforduló táján. In: Aetas, (6) 3. pp. 5-13. (1991)

Kristó, Gyula: Öt pondust fizetők és várhospesek. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (92). pp. 25-35. (1991)

Kristó, Gyula: A nagyobbik és a Hartvik-féle István-legenda szövegkapcsolatához. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (90). pp. 43-62. (1990)

Kristó, Gyula: Károly Róbert első felesége. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (86). pp. 27-30. (1988)

Tóth, István and Farkas, Zoltán and Kristó, Gyula: A Gondolatjel beszélgetése Kristó Gyula dékánnal. In: Gondolat-jel 4. pp. 3-9. (1987)

Kristó, Gyula: Árpád fejedelemutódai. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (84). pp. 11-21. (1987)

Kristó, Gyula: Az 1332-1337. évi pápai tizedjegyzék és az erdélyi románság létszáma. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (83). pp. 41-51. (1986)

Kristó, Gyula: O toponimičeskih nazvaniâh Karpatskogo bassejna so vtorym členom -grad (-GRAD -GRÁD). In: Hungaro-Bulgarica, (2). pp. 99-112. (1986)

Kristó, Gyula: Tibor Wittman : el profesor y el colega. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (79). pp. 5-7. (1985)

Kristó, Gyula: A fekete magyarok és a pécsi püspökség alapítása. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (82). pp. 11-17. (1985)

Kristó, Gyula: Az alföldi bolgár uralom kérdéséhez a IX. században. In: Dissertationes slavicae, (14) Supple. pp. 27-37. (1983)

Kristó, Gyula: Wittman Tibor, a tanár és a kolléga. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (77). pp. 9-11. (1983)

Kristó, Gyula: Új adatok és régi vélekedések Csák Mátéról. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (75). pp. 29-34. (1983)

Kristó, Gyula: Beköszöntő. In: Tantárgypedagógiai közlemények, (1). pp. 5-6. (1981)

Kokas, Károly and Kristó, Gyula: Beszélgetés Kristó Gyula egyetemi tanárral. In: Gondolat-jel 5. pp. 4-7. (1981)

Kristó, Gyula and Konstantinos, Porphyrogennetos: Konstantinos Porphyrogennetos und die Herausbildung des ungarischen Stammebundes. In: Acta Universitatis de Attila József nominatae : acta antiqua et archaeologica, (23). pp. 77-89. (1981)

Kristó, Gyula: Sírhelyekre vonatkozó adatok korai okleveleinkben. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (71). pp. 21-28. (1981)

Kristó, Gyula: Vyvody, sdelannye na osnove issledovaniâ nazvanij poselenij russkoj narodnosti v Karpatskom bassejne. In: Dissertationes slavicae, (11-12). pp. 3-8. (1981)

Kristó, Gyula: Oroszok az Árpád-kori Magyarországon. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (67). pp. 57-66. (1980)

Kristó, Gyula and Anonymus, : Szempontok Anonymus Gestájának megítéléséhez. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (66). pp. 45-59. (1979)

Kristó, Gyula and H. Tóth, Imre: A legrégebbi Naum-legenda és a magyar honfoglalás. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (58). pp. 13-20. (1977)

Kristó, Gyula: Szempontok korai helyneveink történeti tipológiájához. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (55). pp. 1-101. (1976)

B. Labádi, Gizella and Nyíri, Antal and Szabó, József and Meri, Veljo and Velcsov, Mártonné and Kristó, Gyula and Makk, Ferenc and Szegfű, László: Szemle. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (19-20). pp. 387-396. (1975)

Kristó, Gyula and Makk, Ferenc and Szegfű, László: Adatok "korai" helyneveink ismeretéhez II. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (48). pp. 1-54. (1974)

Kristó, Gyula and Makk, Ferenc and Szegfű, László: Adatok "korai" helyneveink ismeretéhez I. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (44). pp. 1-96. (1973)

Kristó, Gyula: I. István és családja Árpád-kori történetírásunkban. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (40). pp. 51-74. (1972)

Karácsonyi, Béla and Kristó, Gyula: Diplomata historiam dominii Matthaei de genere Chak illustrantia = Oklevelek a Csák-territórium történetéhez. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (36). pp. 1-40. (1971)

Kristó, Gyula: Függelék : volt-e emberi társadalom 1790-ben? In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (13). pp. 93-94. (1969)

Kristó, Gyula: Korai levéltári és elbeszélő forrásaink kapcsolatához. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (21). pp. 1-27. (1969)

Kristó, Gyula: Megjegyzések az ún. "pogánylázadások" kora történetéhez. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (18). pp. 1-59. (1965)

Kristó, Gyula: A tartalom és forma kérdéséhez a történeti források belső kritikájában. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta iuvenum : sectio philologica et historica, (2). pp. 211-218. (1962)

Kristó, Gyula: A "társadalom" fogalmának magyar nyelvi kifejezései. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta iuvenum : sectio philologica et historica, (2). pp. 89-108. (1962)

Book Section

Kristó, Gyula: Szlávok Erdélyben a magyar honfoglalás előtt. In: Cirill és Metód példáját követve : tanulmányok H. Tóth Imre 70. születésnapjára. pp. 249-253. (2002)

Kristó, Gyula: A magyar állam kezdeteiről - egyes szám első személyben. In: Professoribus salutem : találkozások neves történészekkel. pp. 51-59. (2001)

Kristó, Gyula: Szent István pécsváradi okleveléről. In: Magyaroknak eleiről : ünnepi tanulmányok a hatvan esztendős Makk Ferenc tiszteletére. pp. 307-321. (2000)

Kristó, Gyula: Telepítés és államalapítás. In: Tanulmányok Karácsonyi Béla hetvenedik születésnapjára. pp. 47-58. (1989)

Journal

Kristó, Gyula: Acta Historica : Tomus LV. - Szempontok korai helyneveink történeti tipológiájához. (1976)

Kristó, Gyula and Makk, Ferenc and Szegfű, László: Acta Historica : Tomus XLVIII. - Adatok "korai" helyneveink ismeretéhez II. (1974)

Kristó, Gyula and Makk, Ferenc and Szegfű, László: Acta Historica : Tomus XLIV. - Adatok "korai" helyneveink ismeretéhez I. (1973)

Kristó, Gyula: Acta Historica : Tomus XXI. - Korai levéltári és elbeszélő forrásaink kapcsolatához. (1969)

Kristó, Gyula: Acta Historica : Tomus XVIII. - Megjegyzések az ún. "Pogánylázadások" kora történetéhez. (1965)

This list was generated on 2021. április 14. 00:58:15 CEST.