Tudományterület szerző szerint "Maróti, Egon"

Vissza
Export [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
csoportosítás: Mű típusa | csoportosítás nélkül
Találatok száma: 30.

Cikk, tanulmány, mű

Maróti, Egon; Apollo, ; Augustus, : Apollo kultuszának szerepe Augustus politikai propagandájában. Acta antiqua et archaeologica : supplementum, (Supple). pp. 142-147. (2010)

Maróti, Egon: Egy ókortörténész emlékezete : Orpheusz búcsúzik : tanulmányok Sarkady János emlékére : szerk. Fehér Bence, Könczöl Miklós. Aetas, (25) 1. pp. 203-209. (2009)

Maróti, Egon: Historia est magistra vitae. Belvedere Meridionale, (20) 1-2. pp. 92-94. (2008)

Maróti, Egon: Egy elkésett könyvről : Cser Lászlóné : A halhatatlan Maecenas. Aetas, (21) 3. pp. 217-219. (2005)

Galántai, Erzsébet; Maróti, Egon: Klasszikus értékek szolgálatában : Ladislai Havas : Corpus rei publicae : studia historico-philologica collecta. Aetas, (20) 3. pp. 325-327. (2004)

Maróti, Egon: Rationem putare - Rationem reddere. Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (65) 1-44. pp. 261-266. (2004)

Maróti, Egon: A görög olympiai győztesek heroizálása : mitikus hiedelmek, kultikus tiszteletadás. Aetas, (19) 3. pp. 5-30. (2003)

Maróti, Egon; Hoffmann, Zsuzsanna: Egy elhanyagolt történeti forráscsoport : Caesar utolsó hadjáratai. Fordította, a jegyzeteket és az utószót írta Hoffmann Zsuzsanna. Szeged, 1999, Szukits Könyvkiadó, 185 oldal + 7tab. Belvedere Meridionale, (12) 3-4. pp. 108-110. (2000)

Maróti, Egon; T. Horváth, Ágnes: A delphoi Pythia sportversenyeinek vonzáskörzete. Belvedere Meridionale, (12) 5-6. pp. 106-113. (2000)

Maróti, Egon: Bajnok dinasztiák az ókori sportéletben. Aetas, (15) 1. pp. 123-129. (1999)

Maróti, Egon: Egyház és állam a késő ókorban : Rigobert Günther : Hosianna dem Sohn Davids : kurze Geschichte des frühen Christentums. Aetas, (15) 4. pp. 192-194. (1999)

Maróti, Egon: Marcus Aurelius és a görög versenysport. Belvedere Meridionale, (11) 1-2. pp. 35-36. (1999)

Maróti, Egon: Dopping az antik sportéletben? Belvedere Meridionale, (10) 1-2. pp. 58-60. (1998)

Maróti, Egon: Görög versenyek római háttérrel. Belvedere Meridionale, (9) 3-6. pp. 66-67. (1997)

Maróti, Egon: Aristotelés felfogása a fiatalkori versenysportról a források tükrében. Aetas, (12) 4. pp. 5-19. (1996)

Maróti, Egon; Tubero, Ludovicus: Adalékok Ludovicus Tubero római jogi ismereteihez. Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (45) 9. 0-3. (1994)

Maróti, Egon: Virtuóz költői játék Hádész kapujában : hexameterek Devecseri prózájában. Acta historiae litterarum hungaricarum, (26). pp. 161-163. (1994)

Maróti, Egon: Virtuóz költői játék Hádész kapujában : hexameterek Devecseri prózájában. Irodalomtörténeti Dolgozatok, (173). pp. 161-163. (1993)

Maróti, Egon: Az antik pentatlon futószámának és a versenyszámok sorrendjének problémáihoz. Acta antiqua et archaeologica : supplementum, (Supple). pp. 3-24. (1992)

Maróti, Egon: Tollhegy. Nyelvelő, (1) 4. p. 109. (1992)

Maróti, Egon; Maróti, György: A pentatlongyőzelem kérdéséhez. Acta antiqua et archaeologica : supplementum, (Supple). pp. 25-31. (1992)

Maróti, Egon: Tollhegy. Nyelvelő, (1) 3. p. 76. (1991)

Maróti, Egon: A Crixus emlékének tiszteletére rendezett gladiátorviadal problémájához. Tanulmányok Karácsonyi Béla hetvenedik születésnapjára. pp. 9-13. (1989)

Maróti, Egon; Plautus, Titus Maccius: Harmadik Parthus hadjárat? Acta antiqua et archaeologica : supplementum, (Supple). pp. 41-50. (1988)

Maróti, Egon; M. Korchmáros, Valéria: Maróti Egon irodalmi munkássága. Acta antiqua et archaeologica : supplementum, (Supple). pp. 3-14. (1987)

Maróti, Egon: Zur Regelung der römischen Personennamenführung. Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (33) 1-31. pp. 281-282. (1985)

Maróti, Egon: A legrégibb magyar nyelvű hexameterhez. Acta historiae litterarum hungaricarum, (21). p. 167. (1985)

Maróti, Egon: Deducere - Deductores. Acta antiqua et archaeologica : supplementum, (Supple). pp. 15-20. (1983)

Maróti, Egon: Bibliographie zum antiken Sport und Agonistik. Acta Universitatis de Attila József nominatae : acta antiqua et archaeologica, (22). pp. 1-45. (1980)

Maróti, Egon: Columella kora-középkori továbbéléséhez. Acta antiqua et archaeologica : supplementum, (Supple). pp. 33-41. (1979)

A lista elkészítésének dátuma 2018. június 19. 03:13:43 CEST.