Tudományterület szerző szerint "Miklós, Péter"

Vissza
Export [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
csoportosítás: Mű típusa | csoportosítás nélkül
Találatok száma: 51.

Cikk, tanulmány, mű

Miklós, Péter: Megosztott világ és egységesülő Európa. Belvedere Meridionale, (29) 2. pp. 170-171. (2017)

Miklós, Péter: A szegedi egyetemtől az emigrációig – Putnik Tivadar. Belvedere Meridionale, (29) 1. pp. 68-76. (2017)

Miklós, Péter: István Balogh's political career. Chronica, (12). pp. 245-251. (2016)

Miklós, Péter: A Magyar Nemzeti Egyház Amerikában. Belvedere Meridionale. pp. 15-21. (2016)

Miklós, Péter: Orosz László: Tudomány és politika : Fritz Valjavec (1909-1960) a két világháború közötti magyar-német tudománypolitikai kapcsolatokban : Ráció Kiadó. Budapest, 2014. 468 oldal. Közép-európai közlemények, (9) 4. pp. 280-281. (2016)

Miklós, Péter: A posztjugoszláv Horvátország : [könyvismertetés]. Belvedere Meridionale, (28). pp. 101-102. (2016)

Miklós, Péter: A revíziós gondolat és a területgyarapodás a „Kecskeméti Lapok" hasábjain. Közép-európai közlemények, (9) 4. pp. 166-172. (2016)

Miklós, Péter; Gulyás, László: Gazdasági folyamatok, politikai tendenciák és történeti problémák a Délvidéken a modernitásban. Délvidéki szemle, (2) 1. pp. 129-132. (2015)

Miklós, Péter: A főrabbi vagy a plébános? : Kecskeméti Ármin és Juhász Kálmán magántanári habilitációs eljárásáról. Közép-európai közlemények, (8) 4. pp. 107-115. (2015)

Kovács, Attila; Miklós, Péter: „A nemzet érdekeit tartva szem előtt” : Mindszenthy József koalíciós évekbeli tevékenységéről = „Keeping in mind the national interests”. Belvedere Meridionale, (27) 3. pp. 115-116. (2015)

Miklós, Péter: Beszámoló a III. Újragondolt Negyedszázad Nemzetközi tudományos konferencia a Horthy-korszakról : Miklós Péter. Közép-európai közlemények, (7) 1. pp. 144-145. (2014)

Miklós, Péter: A Csanád vármegyei németség kitelepítéséről. Délvidéki szemle, (1) 2. pp. 86-95. (2014)

Miklós, Péter; Forró, Lajos; Molnár, Tibor: Tervszerű likvidálások a Délvidéken 1944-45-ben. Délvidéki szemle, (1) 1. pp. 89-91. (2014)

Miklós, Péter: Törekvések egy magyarajkú ortodox püspökség létrehozására az 1930-as években. Németh István püspök életrajzához. Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (136). pp. 139-148. (2014)

Miklós, Péter: A legitimista, a monarchista és a republikánus. Adalékok Mindszenty bíboros, Hamvas püspök és Balogh páter kapcsolatához 1946-ból. Közép-európai közlemények, (7) 2. pp. 194-198. (2014)

Miklós, Péter: Az apostoli királyság és a protestáns kormányzó : Horthy Miklós és a katolikus főpapok. Közép-európai közlemények, (6) 4. pp. 51-57. (2013)

Miklós, Péter: Balogh István és a földreform. Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (133). pp. 51-58. (2011)

Miklós, Péter: Felvidékről Pitvarosra telepített magyarok a Szegedi Népbíróság előtt : 1946-1949. Közép-európai közlemények, (4) 2. pp. 121-124. (2011)

Miklós, Péter: István Balogh and the agrarian reform. Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (133). p. 59. (2011)

Miklós, Péter: Újszentiván lakosságának etnikai és felekezeti viszonyainak változásai. Közép-európai közlemények, (3) 2. pp. 63-69. (2010)

Miklós, Péter: Balogh István és a sajtóügyek : 1944–1945. Belvedere Meridionale, (21) 3-4. pp. 53-60. (2009)

Miklós, Péter: Fejezetek a csehszlovák-magyar lakosságcsere dél-alföldi történetéből : Csanádalberti példája. Közép-európai közlemények, (2) 2-3. pp. 114-117. (2009)

Miklós, Péter: Mindszenty József álláspontja a csehszlovák-magyar lakosságcseréről. Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (129). pp. 139-149. (2009)

Miklós, Péter: Andrew C. Janos: Haladás, hanyatlás, hegemónia Kelet-Közép-Európában. Fordította Székely Dániel és Bohács Ákos. Helikon Kiadó, Budapest, 2003.473 o. Közép-európai közlemények, (1) 2. pp. 116-118. (2008)

Miklós, Péter: Damjanich és Szeged. Belvedere Meridionale, (20) Különs. pp. 17-19. (2008)

Miklós, Péter: Gróf Apponyi Albert halála és temetése. Belvedere Meridionale, (20) 3-4. pp. 4-16. (2008)

Miklós, Péter: 1956 a katolikus egyháziak visszaemlékezéseiben. Belvedere Meridionale kiskönyvtár, (17). pp. 28-35. (2007)

Miklós, Péter: Balogh István a koalíciós évek forgatagában. Belvedere Meridionale, (19) 5-8. pp. 27-38. (2007)

Tóth, Péter; Miklós, Péter: Forráskiadvány a csanádi egyházmegye szabadságharc alatti történetéről : „A jelen kor vészes napjaiban” Dokumentumok a csanádi püspökség 1848/49-es történetéhez. Szerkesztette Miklós Péter. Szeged–Csanádi Püspöki Levéltár, Szeged, 2006. 112 o. Belvedere Meridionale, (19) 5-8. pp. 157-159. (2007)

Miklós, Péter: Ivánkovits János püspök politikai életrajzához. Belvedere Meridionale, (19) 1-2. pp. 91-95. (2007)

Miklós, Péter: Klebelsberg Kuno jelentősége a magyar és a szegedi kultúrtörténetben. Belvedere Meridionale kiskönyvtár, (19). pp. 17-27. (2007)

Miklós, Péter: Orwelltől Orwellig : Tiltott történelmünk. 1945–1947. Szerkesztette Horváth János. Budapest, Századvég Kiadó, 2006. 158 o. Belvedere Meridionale, (19) 5-8. pp. 155-157. (2007)

Miklós, Péter; Szabó, Pál Csaba: A boldog békeidők promenádján : Szabó Pál Csaba: Városok és várostérképek a történelmi Magyarországon az 1900-as évek elején. Budapest, 2005, Magyar Egyetemi Kiadó. 191 o. Belvedere Meridionale, (19) 1-2. pp. 106-108. (2007)

Miklós, Péter: A kommunista diktatúra kiépítésének fontos állomása : Tudományos tanácskozás a kékcédulás választásokról. Belvedere Meridionale, (19) 5-8. pp. 160-162. (2007)

Haág, Zalán István; Miklós, Péter: „Érezte az ember a szorítást” : beszélgetés Kovács K. Zoltánnal, a Demokrata Néppárt egykori országgyűlési képviselőjével. Belvedere Meridionale, (19) 5-8. pp. 146-150. (2007)

Miklós, Péter: Az 1956-os magyar forradalom és a Szentszék. Belvedere Meridionale, (18) 5-6. pp. 25-28. (2006)

Miklós, Péter: Il basso clero della Diócesi di Csanád nel 1848/49. Chronica, (6). pp. 152-162. (2006)

Miklós, Péter: Katolicizmus és politikum a Horthy-korszakban : László T. László : Egyház és állam Magyarországon 1919-1945. Aetas, (22) 2. pp. 311-315. (2006)

Fejes, Bálint; Miklós, Péter: Tanulmánycsokor a szögedi katolicizmusról : Miklós Péter: Város, egyház, társadalom. Tanulmányok a szegedi katolicizmus történetérõl. Szeged, 2004, Bába Kiadó. Belvedere Meridionale, (17) 1-2. pp. 77-78. (2005)

Miklós, Péter: A katolikus egyház Szegeden 1848/49-ben. Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (123). pp. 3-21. (2005)

Miklós, Péter: Huszadik századi román spiritualitás : Ioanichie Balan : A moldvai szerzetesek élete. Aetas, (19) 1. pp. 168-170. (2003)

Miklós, Péter: [Versek]. Fosszília 1-2. pp. 60-62. (2003)

Miklós, Péter: Adatok Glattfelder Gyula és Apor Vilmos kapcsolatához. Belvedere Meridionale, (14) 3-4. pp. 137-144. (2002)

Miklós, Péter: Apokrif kakas. Fosszília 1-4. pp. 113-116. (2002)

Miklós, Péter: A monachizmus és a tisztaság erénye Szent Imre herceg legendájában : kultuszának eszmetörténeti hátteréhez. Aetas, (18) 4. pp. 89-96. (2002)

Miklós, Péter: Újszentiván 1848/49-es történetéhez. Belvedere Meridionale, (13) 5-8. pp. 99-103. (2001)

Miklós, Péter: A kereszténység emberideálja a 3-4. században : A III-IV. század szentjei : a bevezetőt írta és jegyzetekkel ellátta Vanyó László. Aetas, (17) 3. pp. 314-318. (2001)

Miklós, Péter: A szeged-rókusi római katolikus plébánia 1848/49-ben. Belvedere Meridionale, (13) 3-4. pp. 63-69. (2001)

Miklós, Péter: Nátly József, a szabadságharc postaigazgatója. Belvedere Meridionale, (12) 7-8. pp. 4-10. (2000)

Miklós, Péter: A keleti kereszténység megértéséhez : Roman Myz : Keleti egyházak : rövid történelmi áttekintés. Aetas, (16) 3. pp. 213-216. (2000)

Miklós, Péter: Egy elfelejtett szent : Magyar Mózes : Ivancsó István : Magyar Mózes : liturgikus tiszteletének tükrében. Aetas, (15) 3. pp. 177-179. (1999)

A lista elkészítésének dátuma 2018. június 18. 13:25:37 CEST.