Items where Author is "Ruszoly, József"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 45.

Article

Ruszoly, József: Rendiség és népképviselet : a német tartománygyűlési választójog fejlődéstörténetéből, 1815–1848 : (rövid foglalat). In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (81). pp. 869-880. (2018)

Ruszoly, József: Egy lappangó jegyzőkönyv nyomában : hatvan év múltán. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (80). pp. 235-262. (2017)

Ruszoly, József: Institutions of the responsible government and the reformed parliament in Hungary in 1848. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (79). pp. 551-558. (2016)

Ruszoly, József: „Az új orosz alkotmány" (Esztendő, 1918. október). In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (78). pp. 214-224. (2015)

Ruszoly, József: Bibó István tudománykarunkon. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (77). pp. 457-466. (2014)

Ruszoly, József: Szabó József tudománykarunkon. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (76). pp. 401-407. (2014)

Ruszoly, József: Laudatio 2010 : Blazovich Lászlóról Magdeburgban = Über László Blazovich in Magdeburg. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (75). pp. 11-19. (2013)

Ruszoly, József: A választási bűncselekmények kodifikálása hazánban : 1872-1880. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (74). pp. 425-438. (2012)

Ruszoly, József: Das Nationalitätengesetz von Szeged und die Verfassungsentwicklung in Europa : 1848-1849. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (69) 1-48. pp. 605-616. (2007)

Ruszoly, József: Institutionelle grundlagen der legislation in Ungarn (1920-1944/45). In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (70) 14. pp. 1-48. (2007)

Ruszoly, József: Az alkotmánytörténet időszerűsége, 1989/90 : „A rendszerváltás forgatókönyvé ”-hez. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (65) 1-44. pp. 745-765. (2004)

Ruszoly, József: BeitrAge zur Geschichte der parlamentarischen Wahlprüfung. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (64) 1-28. pp. 403-424. (2004)

Ruszoly, József: Két adalék az újabb magyar alkotmánytörténelemhez : az 1849. évi nemzetiségi törvényről és az 1867. évi osztrák—magyar kiegyezésről — a külföldnek is. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (66) 18. pp. 1-44. (2004)

Ruszoly, József: Az országgyűlési. népképviselet kezdetei Bihar vármegyében : két tanulmány. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (62) 17. pp. 1-75. (2002)

Ruszoly, József: A Budapesti Közellátási Kormánybiztosság : 1945. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (61) 1-26. pp. 321-338. (2002)

Ruszoly, József: A választási bíráskodás és Jókai Mór. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (58) 1-41. pp. 443-458. (2000)

Osztróvszky, József and Ruszoly, József: Elemi kárbiztosítás Magyarországon. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (57) 7. pp. 1-53. (1999)

Ruszoly, József: Gesetze über die Enteignung in Ungarn (1836-1944). In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (55) 1-34. pp. 307-332. (1999)

Ruszoly, József: Országgyűlési képviselő-választások Magyarországon 1861-1868 : az 1848. évi pozsonyi V. és kolozsvári II. törvénycikkek gyakorlata kormányhatósági és hazai helyhatósági levéltári források alapján. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (56) 2. pp. 3-554. (1999)

Ruszoly, József: Az erdélyi választójog történetéhez (1848-1872). In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (53) 1-25. pp. 325-352. (1998)

Ruszoly, József and Ady, Endre: Költőnk és joga : írások Ady Endre életéhez és korához. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (54) 16. pp. 1-64. (1998)

Ruszoly, József: Alkotmány és hagyomány : historikus észrevételek három alkotmányozási előmunkálatra. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (47) 1-18. pp. 111-130. (1996)

Ruszoly, József: Választási bíráskodás és alkotmánybíráskodás : kortörténeti és histográfiai műhelytanulmány az 1945 utáni (nyugat)német fejlődésről - értekezések tükrében. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (48) 1-20. pp. 213-238. (1996)

Ruszoly, József and Zsedényi, Béla: Zsedényi Béla politikai pályafutása a "debreceni feltámadásig" : két tanulmány — dokumentumokkal. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (50) 11. pp. 1-96. (1996)

Ruszoly, József: A kisajátítás törvényi szabályozásának története Magyarországon (1881-1944). In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae : Acta oeconomica, (1). pp. 267-286. (1996)

Ruszoly, József: "Évenkinti országggyűlést Pesten" : az 1848: IV. tc. létrejötte. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (49) 1-48. pp. 503-518. (1996)

Ruszoly, József: Önkormányzat és rendőrség : adalékok a szegedi rendészeti szervezet dualizmus kori történetéhez (1872-1918). In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (43) 1-4. pp. 405-418. (1993)

Ruszoly, József: Az "örök második" : Szemere Bertalan: Politikai jellemrajzok a magyar szabadságharcból : Gróf Batthyány Lajos, Görgei Artúr, Kossuth Lajos, okmánytár sajtó alá rendezte, a bevezetőt írta, a jegyzeteket és a mutatókat összeállította Hermann Róbert és Pelyach István. In: Aetas, (7) 1. pp. 242-246. (1992)

Ruszoly, József: Képviselet és folytonosság : bevezetés egy összehasonlító választójog-történeti munkálathoz. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (41) 1-40. pp. 457-467. (1992)

Ruszoly, József: A választási bíráskodás korszerű alapvetése : az 1951. március 12-i német szövetségi törvény (Wahlprüfungsgesetz) létrejötte. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (40) 1-26. pp. 279-314. (1991)

Ruszoly, József: A német tartományi rendi képviselet történetéből. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (39) 1-23. pp. 207-224. (1990)

Ruszoly, József: A hazai választási statisztika kezdetei : 1848—1869. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (36) 1-20. pp. 217-263. (1986)

Ruszoly, József: Arbeitsverhältnisse und Wahlrecht in Ungarn : 1913-1938. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (31) 1-37. pp. 287-297. (1984)

Ruszoly, József: A népképviseleti önkormányzat szegedi történetéhez : 1848-1871. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (29) 4. pp. 1-65. (1982)

Ruszoly, József: Választói összeírás és választási bíráskodás Magyarországon 1848—1875. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (27) 1-20. pp. 307-335. (1980)

Ruszoly, József: A választási bíráskodás szabályozásának története hazánkban a reformkortól az 1945. évi VIII. tc. megalkotásáig. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (26) 7. pp. 1-111. (1979)

Ruszoly, József: A kisajátítás törvényi szabályozásának története Magyarországon : 1836—1881. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (24) 3. pp. 1-40. (1977)

Ruszoly, József: A választási bíráskodás története Európában. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (22) 7. pp. 1-59. (1975)

Ruszoly, József: Alkotmányjogi reformtörekvések az első nemzetgyűlés idején. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (21) 5. pp. 1-71. (1974)

Ruszoly, József: A választási bíráskodás Magyarországon a két nemzetgyűlés idején : 1920-1926. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (15) 6. pp. 1-47. (1968)

Ruszoly, József: A Szegedi Nemzeti Bizottság részvétele a demokratikus államhatalom gyakorlásában : 1944. december — 1945. január. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (13) 6. pp. 1-29. (1966)

Ruszoly, József: Az Országos Nemzeti Bizottság két tervezetéről. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae : acta iuvenum : sectio juridica et politica, (2). pp. 43-86. (1962)

Book Section

Ruszoly, József: Arany-szemcse : Bihar vármegye - benne Szalonta - megkísérelt községrendezése 1848-ban Arany János jegyzői iratával. In: Lege duce, comite familia: ünnepi tanulmányok Tóthné Fábián Eszter tiszteletére, jogászi pályafutásának 60. évfordulójára, (68). pp. 440-460. (2017)

Ruszoly, József: Bajcsy-Zsilinszky Endre Derecskén. In: Honori et virtuti : ünnepi tanulmányok Bobvos Pál 65. születésnapjára, (64). pp. 397-408. (2017)

Ruszoly, József: Republikánus pörök Szegeden, 1911-1915 (1919). In: Tripartitum trium professorum: három szegedi jogtörténész ... : tudományos emlékülés Bónis György születésének 100., Both Ödön születésének 90. és Iványi Béla halálának 50. évfordulóján, (58). pp. 283-304. (2017)

This list was generated on 2020. szeptember 20. 04:24:51 CEST.