Tudományterület szerző szerint "Tettamanti, Béla"

Vissza
Export [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
csoportosítás: Mű típusa | csoportosítás nélkül
Találatok száma: 26.

Cikk, tanulmány, mű

Tettamanti, Béla: Comenius világnézete és ismeretelméleti állásfoglalása. Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae : sectio paedagogica et psychologica, (3). pp. 3-15. (1957)

Tettamanti, Béla: Művelődés és nevelésügy az ókori görög városállamok virágzásának és válságának korában : részlet egy készülő neveléstörténetből. Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae : sectio paedagogica et psychologica, (1). pp. 3-40. (1956)

Schleicher, Lajos; Tettamanti, Béla: Tettamanti Béla : A szókincs szerepe a nyelvtanításban. A cselekvés iskolája, (12). pp. 87-88. (1944)

Tettamanti, Béla: Zágoni Barra György : A mennyiségtan tanítása. Nevelésügyi szemle, (8) 1-2. pp. 29-30. (1944)

Tettamanti, Béla: A „nemzetnevelés''. A cselekvés iskolája, (10). pp. 112-120. (1942)

Tettamanti, Béla: Az idegen nyelvi szóismeret vizsgálata. Nevelésügyi szemle, (5) 1-2. pp. 19-22. (1941)

Tettamanti, Béla: Künkel Fritz ; ford. Vető Lajos : A közösség : a közösséglélektan alapfogalmai. Nevelésügyi szemle, (5) 1-2. pp. 33-35. (1941)

Tettamanti, Béla: Mirkó János : Az alsófokú mezőgazdasági szakoktatás neveléstudományi kérdései. Nevelésügyi szemle, (5) 1-2. p. 35. (1941)

Tettamanti, Béla; Péter, Zoltán; Tankó, Béla: Világnézet és világnézettan : megjegyzések Péter Zoltán (Világnézeti alapvetés, Debrecen, 1939.) és Tankó Béla (A világnézet kérdése és a református elvek, Debrecen, 1939.) tanulmányához. Szellem és élet, (4) 1. pp. 29-35. (1940)

Imre, Sándor; Tettamanti, Béla: Auszüge : Zweifache Wirkungen der Überlieferungen : Unterricht und Theorie des Unterrichtes. Szellem és élet, (3) 2. pp. 95-97. (1939)

Tettamanti, Béla: Oktatás és oktatáselmélet : megjegyzések Dr. Prohászka Lajos "Az oktatás elmélete" c. művéhez. Szellem és élet, (3) 2. pp. 50-64. (1939)

Bartók, György; Juhász, Béla; Hessing, Jacob; Makkai, Sándor; Várkonyi, Hildebrand Dezső; Tettamanti, Béla; Bartók, György; Horváth, Barna; Szabó, József; Günther, Hans R. G.; Szabó, Irén; Révay, József; Kerekes, Sándor: Elvek - Könyvek - Folyóiratok. Szellem és élet, (2) 3-4. pp. 111-126. (1938)

Tettamanti, Béla; Noszlopi, László; Brandenstein, Béla; Bartók, György: Elvek - Könyvek - Folyóiratok. Szellem és élet, (2) 5. pp. 157-164. (1938)

Tettamanti, Béla: Rose Feldmann-Fischer : Die Wertung des Rechenunterrichtes in der Geschichte der Rechenmethodik unter besonderer Berücksichtlgung des 19. Jahrhundertes. Nevelésügyi szemle, (2) 4-6. pp. 269-271. (1938)

Tettamanti, Béla: Simon Endre : A felső kereskedelmi iskolák tanulmányi eredményei. Nevelésügyi szemle, (2) 7-8. pp. 377-378. (1938)

Tettamanti, Béla: Neveléstudományi elvek és neveléselmélet. Szellem és élet, (2) 1. pp. 5-15. (1937)

Tettamanti, Béla; Dilthey, Wilhelm: Dilthey pedagógiai rendszere. Szellem és élet, (1) 3. pp. 197-206. (1936)

Baránszky-Jób, László; Tankó, Béla; Prahács, Margit; Boda, István; Jeans, James; Bay, Zoltán; Harsányi, István; Tettamanti, Béla; Reichenbach, Hans; Bukovszky, Ferenc; Harten, Hans; Noszlopi, László; Strausz, Antal: Elvek. Könyvek. Folyóiratok. Szellem és élet, (1) 2. pp. 164-178. (1936)

Kondor, Imre; Tettamanti, Béla; Marót, Károly: Kurze Auszüge. Szellem és élet, (1) 3. pp. 219-222. (1936)

Tettamanti, Béla: A nemzetnevelés mint a neveléstudomány magyar rendszere. A cselekvés iskolája, (4). pp. 14-24. (1936)

Tettamanti, Béla; Mitrovics, Gyula; Weszely, Ödön: A neveléstudomány két újabb magyar rendszere : Mitrovics Gyula és Weszely Ödön rendező szempontjai. Szellem és élet, (1) 1. pp. 67-74. (1936)

Tettamanti, Béla: Az osztályozás és az iskolai munka. A cselekvés iskolája, (3). pp. 449-455. (1935)

Tettamanti, Béla: A személyiség elve és a neveléstudomány. A cselekvés iskolája, (1-2). pp. 155-163. (1934)

Tettamanti, Béla: A személyiség nevelésének magyar elmélete : Schneller István rendszere. Acta litterarum ac scientiarum regiae Universitatis Hungaricae Francisco-Josephinae = A Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem tudományos közleményei : sectio philosophica, (4). pp. 109-247. (1931)

Tettamanti, Béla: Volk und Sprache. Zusammenfassung des Jahrgangs 1929. Népünk és nyelvünk, (1). pp. 1-11. (1929)

Tettamanti, Béla: A közösség gondolata Kármán Mór neveléselméletében. Értekezések a M. Kir. Ferenc József-Tudományegyetem Pedagógiai Intézetéből : uj [új] sorozat, (2). pp. 1-108. (1928)

A lista elkészítésének dátuma 2018. július 21. 23:29:22 CEST.