Tudományterület szerző szerint "Zakar, Péter"

Vissza
Export [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
csoportosítás: Mű típusa | csoportosítás nélkül
Találatok száma: 38.

Cikk, tanulmány, mű

Zakar, Péter: Katolikus püspökök kinevezésének minisztertanácsi háttere Magyarországon, Erdélyben, a Temesi Bánságban és a Szerb Vajdaságban II. (1851-1852). Aetas, (31) 1. pp. 154-172. (2016)

Zakar, Péter: Military clergy in the Diocese of Csanád in 1848-1849. Délvidéki szemle, (3) 1. pp. 18-42. (2016)

Zakar, Péter: Katolikus püspökök kinevezésének minisztertanácsi háttere Magyarországon, Erdélyben, a Temesi Bánságban és a Szerb Vajdaságban I. (1848-1850). Aetas, (30) 4. pp. 98-119. (2015)

Zakar, Péter: Egy református lelkész-tanító bűnhődése a forradalom után : Hajdú Lajos református lelkész fogsága : 1849-1856. Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (136). pp. 35-49. (2014)

Kovács, Anita; Zakar, Péter; Oarcea, Felicia Aneta: Az 1848/49-es Aradi Ereklyemúzeum története : Zakar Péter - Felicia Aneta Oarcea: „Muzeului Revolutiei 1848-1849" din Arad. ,Az 1848-1849-es forradalom múzeumának" története Aradról. Editura/Kiadó Trinom, Arad, 2011. 345 oldal. Aradi Ereklyemúzeum - Okmánytár. Válogatott iratok és dokumentumok. Szerkesztette Hermann Róbert. E-Press Nyomda Kft., Szeged, 2012.388 oldal. Aradi Ereklyemúzeum - Gyűjteményi Katalógus I-II. Szerkesztette Kedves Gyula. E-Press Nyomda Kft., Szeged, 2012. 275,319 oldal. Aetas, (28) 3. pp. 226-228. (2013)

Zakar, Péter: Széchenyi István gróf és Lonovics József barátsága. Aetas, (28) 2. pp. 90-106. (2013)

Zakar, Péter: Antal Kreminger, a Provost from Szeged in 1848-1849. Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (133). p. 136. (2011)

Zakar, Péter: A Csanádi egyházmegye kormányzata 1848-1849-ben. Aetas, (26) 4. pp. 82-101. (2011)

Horváth, Mihály; Zakar, Péter: Horváth Mihály vallás és közoktatásügyi miniszter - a csanádi püspöki helynöknek [Róka Józsefnek] : Függelék: Kreminger Antal prépost, szegedi alesperes-plébános 1848/49-ben. Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (133). pp. 134-135. (2011)

Zakar, Péter: Kreminger Antal prépost, szegedi alesperes-plébános 1848/49-ben. Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (133). pp. 117-133. (2011)

Zakar, Péter: Társadalmi és egyházi reformtörekvések a Csanádi egyházmegyében 1848/49-ben. Közép-európai közlemények, (4) 3-4. pp. 28-39. (2011)

Zakar, Péter: Az Apostoli Tábori Helynökség 1848-1849-ben. Aetas, (25) 1. pp. 95-125. (2009)

Zakar, Péter: Tábori papok fegyelmi ügyei a reformkorban. Aetas, (25) 4. pp. 47-62. (2009)

Zakar, Péter: Arad város védbizottmányának jelentései 1848/49-ből. Belvedere Meridionale, (20) Különs. pp. 4-10. (2008)

Zakar, Péter: Előszó. Belvedere Meridionale kiskönyvtár, (18). p. 7. (2007)

Zakar, Péter: Katonai házassági perek Mária Terézia korában. Aetas, (22) 2. pp. 59-92. (2006)

Goda, Gabriella; Zakar, Péter: Személyes beszámoló a harmadéves tanulmányútról. Belvedere Meridionale, (17) 3-4. pp. 137-140. (2005)

Zakar, Péter: "Kossuth a magyarok Mózese" : liberális egyháziak Kossuth-képe 1848/49-ben. Aetas, (19) 3. pp. 87-108. (2003)

Perbíró, József; Zakar, Péter; Kiss, Gábor Ferenc; Pap, József; Süttő, Szilárd; Kubinszky, Mihály: Legújabb kiadványaink. Belvedere Meridionale, (15) 5-8. pp. 128-130. (2003)

Zakar, Péter: A pozsonyi Hazafiúi Egylet. Belvedere Meridionale kiskönyvtár, (15). pp. 115-132. (2003)

Zakar, Péter: Az erdélyi tábori főlelkészség története : 1750-1868. Aetas, (18) 1. pp. 111-130. (2002)

Zakar, Péter: Egy patrióta zsidó hitvallása 1850-ből : Einhorn Ignác : A forradalom és a zsidók Magyarországon. Aetas, (17) 2. pp. 235-246. (2001)

Zakar, Péter: Haynau egyházi áldozatai. Aetas, (16) 1. pp. 62-81. (2000)

Zakar, Péter: Egy törvényesített forradalom polgára : László Elek : Egy gyulafehérvári polgárnak naplója az 1848/9. évi forradalom alatt. Aetas, (15) 4. pp. 187-191. (1999)

Zakar, Péter: Isten, Haza, Szabadság : Szabó Richárd kiskundorozsmai segédlelkész 1848-49-ben. Belvedere Meridionale kiskönyvtár, (12). pp. 19-31. (1999)

Zakar, Péter: "Szigorúan kritikusnak és őszintének kell lennünk önmagunkkal szemben" : interjú Deák Ernő történésszel az ausztriai magyarok helyzetéről. Belvedere Meridionale, (11) 1-2. pp. 99-105. (1999)

Zakar, Péter: Az esküjéhez hű katona : Hermann Róbert : Mindig az elsők között : Poeltenberg Ernő, a szabadságharc tábornoka. Aetas, (14) 2. pp. 274-276. (1998)

Zakar, Péter: Egy szélhámos aposztata viszontagságai az emigrációban. Belvedere Meridionale, (8) 5-6. pp. 93-97. (1996)

Zakar, Péter: Jézus amerikai apostolai. Belvedere Meridionale, (8) 5-6. pp. 87-92. (1996)

Zakar, Péter; Polányi, Imre: Polányi Imre : a Történettudományi Intézet portása el akarta küldeni: "Nem hagy itt senkit?". Belvedere Meridionale, (8) 3-4. pp. 77-82. (1996)

Zakar, Péter; Kosáry, Domokos: Egy koholt vád nyomában : Kosáry Domokos: A Görgey-kérdés története I-II. k. Bp., 1994. Belvedere Meridionale, (7) 1-2. pp. 55-59. (1995)

Zakar, Péter: Kossuth Lajos és a katolikus egyház 1848/49-ben. Belvedere Meridionale, (7) 1-2. pp. 77-86. (1995)

Zakar, Péter: Kossuth Lajos és a katolikus egyház 1848/49-ben. Belvedere Meridionale kiskönyvtár, (5). pp. 77-86. (1995)

Zakar, Péter: Kossuth Lajos és az önálló magyar tábori püspökség felállításának terve 1848-ban. Belvedere Meridionale kiskönyvtár, (8). pp. 37-40. (1995)

Zakar, Péter; Ormos, Mária: Bolond vagy zseni? : Ormos Mária: Hitler. A T-Twins, 1994. Második, változatlan utánnyomás. Belvedere Meridionale, (6) 3-4. pp. 78-79. (1994)

Zakar, Péter: Haynau "kedvence". Belvedere Meridionale kiskönyvtár, (7). pp. 79-84. (1994)

Zakar, Péter: Kalkhasztól Szimonidesz Lajosig : Borovi József : A magyar tábori lelkészet története. Aetas, (10) 2. pp. 242-247. (1994)

Zakar, Péter: Egy forradalmár pap Görgey táborában. Aetas, (8) 1. pp. 136-149. (1992)

A lista elkészítésének dátuma 2018. július 22. 12:36:01 CEST.