Tudományterület szerző szerint "Zentai, Károly"

Vissza
Export [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
csoportosítás: Mű típusa | csoportosítás nélkül
Találatok száma: 62.

Cikk, tanulmány, mű

Drien, Károly; Zentai, Károly: A művészeti nevelés bevezetésének kísérleti tapasztalatai a szakközépiskolákban. Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae : Sectio paedagogica et psychologica : series specifica paedagogica. pp. 69-98. (1989)

Zentai, Károly: Emlékezés Várkonyi professzorra. Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae : sectio paedagogica et psychologica, (30). pp. 187-193. (1988)

Farkas, Katalin; Zentai, Károly: A szegedi tanulóifjúság szabadidő-programjának néhány jellemző adata. A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 173-187. (1976)

Szörényi, József; Zentai, Károly: A pályaválasztás motívumainak vizsgálata a főiskolai hallgatók egy csoportjánál. A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 495-512. (1974)

Zentai, Károly: A szegedi főiskolai és egyetemi hallgatók albérleti körülményeinek szociálpszichológiai és pedagógiai vizsgálata. A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 253-272. (1972)

Zentai, Károly: A tanyai általános iskolai tanulók hátrányos helyzetének vizsgálata Csongrád megyében. A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 283-291. (1970)

Zentai, Károly: Adatok a felső tagozatba lépő tanulók íráskészségének alakulásáról. Módszertani közlemények, (7) 2. pp. 85-93. (1967)

Rakonczai, Jánosné; Szolnoki, Jánosné; Körtvélyessy, László; Gaszner, István; Béres, János; Bor, Pál; Fáy, Gyula; Hédervári, Péter; Zentai, Károly; Donáth, Tibor; Fekete, József: Szemle. Módszertani közlemények, (7) 2. pp. 155-160. (1967)

Dobcsányi, Ferenc; Gaál, Géza; Szörényi, József; Zentai, Károly; Lengyel, Dénes; Csáki, Imre; Tihanyi, Andor; Csoma, Vilmos; Károlyi, Zsigmondné; Bogojavlenszkij, ; Mencsinszkaja, ; Semjakin, F. N.: Szemle. Módszertani közlemények, (6) 1. pp. 68-72. (1966)

Várkonyi, Nándor; Glózik, Pál; Zentai, Károly; Lévay, Pálné; Szijj, Zoltán; Ambrus, László; Bálint, Józsefné: Szemle. Módszertani közlemények, (6) 4. pp. 75-79. (1966)

Bereczki, Sándor; Jósa, Zoltán; Nagy, Imréné; Zentai, Károly; Gaál, Géza; Csapody, Vera; Priszter, Szaniszló; Simon, Tibor; Lengyel, Dénes; Ravasz, János; Permjakov, A. A.: Szemle. Módszertani közlemények, (6) 5. pp. 59-67. (1966)

Zentai, Károly: Szempontok a gyermek otthoni (önálló) tanulásának megszervezéséhez. Módszertani közlemények, (6) 4. pp. 23-29. (1966)

Zentai, Károly: A feladatmegoldási menet kialakítása és alkalmazása a tanuló egyéni munkájában. Módszertani közlemények, (6) 5. pp. 28-34. (1966)

Zentai, Károly: A tanulási készség fejlesztésének fontosabb problémái az általános iskolai tanulóknál. Módszertani közlemények, (6) 2. pp. 35-42. (1966)

Zentai, Károly: A "tanulási készség" fejlesztésének néhány módszertani elve. Módszertani közlemények, (6) 1. pp. 17-24. (1966)

Zentai, Károly: A tanuló önálló (otthoni) tanulásának előkészítése a tanítási órán. Módszertani közlemények, (6) 3. pp. 10-16. (1966)

Zentai, Károly: Egy földrajz óra elemzése. Módszertani közlemények, (5) 5. pp. 345-355. (1965)

Geréb, György; Zentai, Károly; Frisnyák, Sándor: Szemle. Módszertani közlemények, (5) 2. pp. 155-156. (1965)

Bereczki, Sándor; Körtvélyessy, László; Rubóczky, István; Gazsó, István; Zentai, Károly: Szemle. Módszertani közlemények, (5) 5. pp. 388-392. (1965)

Zentai, Károly: A tanulók jellemzésének szempontjai. Módszertani közlemények, (5) 1. pp. 19-27. (1965)

Zentai, Károly: A tanulók megismerése és a tipológia. Módszertani közlemények, (5) 3. pp. 185-190. (1965)

Zentai, Károly: Egy fogalmazási óra néhány neveléslélektani tanulsága. Módszertani közlemények, (4) 1. pp. 7-13. (1964)

Zentai, Károly; Németh, István; Ferenczy, Istvánné; Jármai, Éva; Láng, István: Szemle. Módszertani közlemények, (4) 1. pp. 77-80. (1964)

Várkonyi, Nándor; Zsámbéki, László; Bereczki, Sándor; Zentai, Károly; Mihály, Endre; Mosonyi, Kálmánné; Frisnyák, Sándor; Jósa, Zoltán; Moholi, Károly; Jármai, Éva: Szemle. Módszertani közlemények, (4) 2. pp. 150-156. (1964)

Zsámbéki, László; Zentai, Károly; Frisnyák, Sándor: Szemle. Módszertani közlemények, (4) 3. pp. 239-240. (1964)

Moholi, Károly; Zentai, Károly: Szemle. Módszertani közlemények, (4) 4. pp. 316-320. (1964)

Zentai, Károly; Németh, István; Bereczki, Sándor; Kőhegyi, Erzsébet; Garamszegi, József; Geréb, György; Gazsó, István: Szemle. Módszertani közlemények, (4) 5. pp. 391-396. (1964)

Zentai, Károly: Tanulóink megismerésének néhány módszertani kérdése. Módszertani közlemények, (4) 5. pp. 335-341. (1964)

Zentai, Károly: A gyermek fejlődése a kisiskolás korban : előadás anyaga a szülők akadémiája számára. Módszertani közlemények, (4) 2. pp. 91-100. (1964)

Zentai, Károly: A serdülők a családban* : A szülők akadémiáján elhangzott előadás. Módszertani közlemények, (4) 3. pp. 219-227. (1964)

Zentai, Károly: Az oktatási folyamat pszichológiai elemzése. Módszertani közlemények, (3) 2. pp. 137-146. (1963)

Zentai, Károly: Az oktatási folyamat pszichológiai elemzése. Módszertani közlemények, (3) 4. pp. 279-287. (1963)

Zentai, Károly: Az oktatási folyamat pszichológiai elemzése. Módszertani közlemények, (3) 5. pp. 337-347. (1963)

Zentai, Károly: Az oktatási folyamat pszichológiai elemzése : alapkérdések. Módszertani közlemények, (3) 1. pp. 70-76. (1963)

Zentai, Károly: Az oktatási folyamat pszihológiai elemzése : folytatás. Módszertani közlemények, (3) 3. pp. 190-200. (1963)

Waldmann, József; Zentai, Károly; Láng, István; Turai, Kálmán; Gazsó, István; Majzik, Sándor; Dobcsányi, Ferenc; Kovács, Lajos; Péter, József; Vigassy, Lajos; Lengyel, Dénes: Szemle. Módszertani közlemények, (3) 5. pp. 394-400. (1963)

Zentai, Károly: Az aktivitás lélektani alapjai. Módszertani közlemények, (2) 2. pp. 33-43. (1962)

Zentai, Károly: Az osztályközösség kialakításának lélektani alapjai. Módszertani közlemények, (2) 1. pp. 6-14. (1962)

Zentai, Károly: Egy olvasmánytárgyalás eredményének vizsgálata : Móra: Gergő juhász kanala. Módszertani közlemények, (2) 4. pp. 19-30. (1962)

Zentai, Károly; Jósa, Zoltán; Szili, Antalné; Lőrincze, Lajos; Geréb, György; Csapodi, Vera; Descartes, René: Szemle. Módszertani közlemények, (2) 1. pp. 77-79. (1962)

Németh, István; Zentai, Károly; Jósa, Zoltán; Zsámbéki, László; Nagy, Sándor; Pataki, Ferenc; Oláh, József; Barna, Béla; Juhász, Lajos; Edelényi, Béla; Fere, Nikolaj; Szemere, Gyula: Szemle. Módszertani közlemények, (2) 2. pp. 77-80. (1962)

Zentai, Károly; Németh, István; Gaál, Géza; Hakani, Hysenné; Kovács, József; Czimer, László; Ferenczy, István; Csillik, László; Moholi, Károly; Geréb, György; Kiss, Csaba; Kiss, Béla; Kiss, Jenőné; Perovszkaja, Olga; Kindzierszky, Emil; Kugler, Sándor; Kugler, Sándorné; Henke, Karl; Knoblich, Heinz; Gárdos, Miklós; Nagy, Zoltán; Papp, Imre: Szemle. Módszertani közlemények, (2) 4. pp. 82-86. (1962)

Zentai, Károly: Az oksági viszony felismertetése az általános iskola I. osztályában. Módszertani közlemények, (1) 1. pp. 3-9. (1961)

Jankovits, Miklós; Zentai, Károly: Zentai Károly: Az ítéletalkotás képessége mint az értelmesség (intelligencia) értékmutatója. A cselekvés iskolája, (8). pp. 234-235. (1940)

Zentai, Károly: Dr. Tímár Kálmán : Az érsekújvári Tanítóképző Intézet története. Nevelésügyi szemle, (3) 6. pp. 281-282. (1939)

Zentai, Károly: Megalakult az Egri Nevelők Köre. Nevelésügyi szemle, (3) 3. pp. 143-144. (1939)

Jankovits, Miklós; Zentai, Károly: Zentai Károly: A nemek együttes nevelésének kérdései. A cselekvés iskolája, (7). pp. 74-75. (1939)

Zentai, Károly: A népiskolai tanulók tárgyilagos megismerése. Nevelésügyi szemle, (3) 6. pp. 265-269. (1939)

Zentai, Károly: szerk. vitéz Rozsnoky Antal : Kisdednevelés : LXIII. évf. 1-12. sz. Nevelésügyi szemle, (3) 4. pp. 186-188. (1939)

Zentai, Károly: Az új katolikus Tanterv és Utasítás módszeres elvei. Nevelésügyi szemle, (2) 4-6. pp. 222-230. (1938)

Zentai, Károly: Dr. Kisparti János : Népnevelési kérdések. Nevelésügyi szemle, (2) 2-3. pp. 139-142. (1938)

Zentai, Károly: Kisdednevelés : LXII. évf. 1937. 1-12. szám. Nevelésügyi szemle, (2) 2-3. pp. 153-155. (1938)

Zentai, Károly: Kiss Károly : Közérdekű népművelési előadások. Nevelésügyi szemle, (2) 7-8. pp. 379-380. (1938)

Zentai, Károly: Olasz Péter S. J. dr. : Gyermekkor, serdülőkor, nevelés. Nevelésügyi szemle, (2) 7-8. pp. 373-374. (1938)

Zentai, Károly: Románné Goldzieher Klára : A balkezesség. Nevelésügyi szemle, (2) 4-6. pp. 268-269. (1938)

Zentai, Károly: Straub Ferenc, Vadász Zoltán : A számolás és mérés tanításának vezérkönyve. Nevelésügyi szemle, (2) 7-8. pp. 378-379. (1938)

Zentai, Károly: Az új katolikus népiskolai tanterv és utasítás. Nevelésügyi szemle, (1) 1-10. pp. 565-569. (1937)

Zentai, Károly: Kolumbán István : A jellemnevelés irányelvei. Nevelésügyi szemle, (1) 1-10. pp. 437-438. (1937)

Zentai, Károly: Lázár Károly : A gyermektanulmány vázlata. Nevelésügyi szemle, (1) 1-10. p. 439. (1937)

Zentai, Károly: Magyar Ünnep : XI. évfolyam. 1-6. szám. Nevelésügyi szemle, (1) 1-10. pp. 450-452. (1937)

Zentai, Károly: A népiskolai tanító és a figyelem lélektana. Nevelésügyi szemle, (1) 1-10. pp. 395-405. (1937)

Teljes mű

Zentai, Károly: Közlemények a szegedi Ferencz József-Tudományegyetem pedagógiai-lélektani Intézetéből 8.

A lista elkészítésének dátuma 2018. augusztus 16. 19:55:23 CEST.