Tudományterület szerző szerint "Zukovits, Imre"

Vissza
Export [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
csoportosítás: Mű típusa | csoportosítás nélkül
Találatok száma: 50.

Cikk, tanulmány, mű

Zukovits, Imre: A fizikai és a műszaki-technikai ismeretek szintetizálása az oktatási folyamatban. Módszertani közlemények, (22) 1. pp. 22-30. (1982)

Zukovits, Imre: Az oktatás, az ismeretközlés és elsajátítás alapvető fogalmai és azok összefüggései. Módszertani közlemények, (21) 4. pp. 226-233. (1981)

Zukovits, Imre: A tanítási-tanulási folyamat elvei, követelményei az iskolai munkában. Módszertani közlemények, (21) 5. pp. 277-284. (1981)

Zukovits, Imre: Az ismeretek gyakorlati alkalmazása és a feladatlapok. Módszertani közlemények, (20) 1. pp. 30-37. (1980)

Zukovits, Imre: Különböző életkorú felső tagozatos tanulók összefüggés-felismeréseinek és feladatmegoldásainak összehasonlítása. Módszertani közlemények, (20) 3. pp. 153-162. (1980)

Zukovits, Imre: A gondolkodásra nevelés problémái az általános iskola felső tagozatában egy felmérés alapján. Módszertani közlemények, (20) 2. pp. 95-105. (1980)

Zukovits, Imre: Az elmélet és a gyakorlat kapcsolatának figyelembevétele a feladatlapok összeállításában, tervezésében. Módszertani közlemények, (19) 3. pp. 146-153. (1979)

Zukovits, Imre: A gyakorlati problémák felhasználása a feladatlapok készítésekor. Módszertani közlemények, (19) 2. pp. 88-95. (1979)

Zukovits, Imre: Az iskolai oktató-nevelő tevékenység vezetésének, irányításának pedagógiai és pszichológiai kérdései. Módszertani közlemények, (18) 2. pp. 99-106. (1978)

Zukovits, Imre: A feladatlapok kérdéseinek, feladatainak variációi a természettudományos tárgyak oktatásában. Módszertani közlemények, (18) 3. pp. 141-150. (1978)

Zukovits, Imre: A feladatlapok szerkezeti változatai, didaktikai és metodikai kapcsolatai. Módszertani közlemények, (18) 5. pp. 264-274. (1978)

Zukovits, Imre: Az audiovizuális oktatási eszközök felhasználási lehetőségei a tanítási-tanulási folyamatban. Módszertani közlemények, (17) 1. pp. 10-17. (1977)

Zukovits, Imre: A játékos cselekedtetés és a tanulók teljesítményei. Módszertani közlemények, (17) 5. pp. 267-275. (1977)

Zukovits, Imre: A tanítási órák megfigyelésének és elemzésének didaktikai, metodikai összefüggései. Módszertani közlemények, (17) 3. pp. 143-153. (1977)

Zukovits, Imre: Az iskolai oktatást kiegészítő formák és lehetőségek felhasználása természettudományos ismeretek szerzésére és a technikai szemléletmód formálására. Módszertani közlemények, (16) 1. pp. 49-54. (1976)

Zukovits, Imre: Az iskolai oktatást kiegészítő formák és lehetőségek felhasználása természettudományos ismeretek szerzésére és technikai szemléletmód formálására : befejező rész. Módszertani közlemények, (16) 2. pp. 93-98. (1976)

Zukovits, Imre: A természettudományos, műszaki-technikai műveltség fejlesztésének korszerű módja, lehetőségei : I. Módszertani közlemények, (16) 4. pp. 224-232. (1976)

Zukovits, Imre: A természettudományos, műszaki-technikai műveltség fejlesztésének korszerű módjai, lehetőségei : befejező rész. Módszertani közlemények, (16) 5. pp. 306-318. (1976)

Zukovits, Imre: Korszerű műszaki ismeretek szerzése és a technikai kérdések iránti érdeklődés továbbfejlesztése természettudományos versenyekkel, vetélkedőkkel. Módszertani közlemények, (15) 4. pp. 214-226. (1975)

Zukovits, Imre: Korszerű műszaki ismeretek szerzése és a technikai kérdések iránti érdeklődés továbbfejlesztése természettudományos versenyekkel, vetélkedőkkel : befejező rész. Módszertani közlemények, (15) 5. pp. 272-278. (1975)

Zukovits, Imre: Változatos és sokoldalú tanulói tevékenységet biztosító kérdések, feladatok alkalmazása a műszaki-természettudományos vetélkedőkön. Módszertani közlemények, (15) 1. pp. 23-34. (1975)

Zukovits, Imre: A természettudományos, technikai szellemi versenyeken alkalmazható érdekes és változatos kérdések, feladatok. Módszertani közlemények, (15) 2. pp. 93-106. (1975)

Zukovits, Imre: Egy műszaki-technikai vetélkedő tartalmi leírása, didaktikai és metodikai elemzése. Módszertani közlemények, (14) 5. pp. 306-319. (1974)

Zukovits, Imre: A cselekedtetés, a széles körű tanulói tevékenység alkalmazása az iskolai életben. Módszertani közlemények, (14) 3. pp. 174-183. (1974)

Zukovits, Imre: A sokoldalú és változatos tanulói tevékenység megvalósítása a tanítási órákon. Módszertani közlemények, (14) 1. pp. 18-26. (1974)

Zukovits, Imre: A tanulókísérletek hatása a tanulók intellektuális, gondolati tevékenységére a tanítási-tanulási folyamatban. Módszertani közlemények, (14) 2. pp. 117-130. (1974)

Zukovits, Imre: A technikai és természettudományos szellemi vetélkedők, mint az iskolai oktatás korszerű ismeretszerzési és szemléletformáló kiegészítői. Módszertani közlemények, (14) 4. pp. 243-255. (1974)

Funk, Miklós; Waldmann, József; Zukovits, Imre: Szemle. Módszertani közlemények, (13) 1. pp. 70-72. (1973)

Zukovits, Imre: A meggyőzés, a tudatformálás pedagógiai és pszichológiai problémái. Módszertani közlemények, (13) 4. pp. 237-242. (1973)

Zukovits, Imre: A pedagógiai hatás elvei, törvényszerűségei. Módszertani közlemények, (13) 1. pp. 16-20. (1973)

Zukovits, Imre: A tanulók kérdései és a problémák felvetése a tanítási órákon. Módszertani közlemények, (13) 5. pp. 320-325. (1973)

Zukovits, Imre: A tudatformálás folyamatának neveléslélektani összefüggései. Módszertani közlemények, (13) 3. pp. 155-159. (1973)

Zukovits, Imre: Az aktivitás megvalósításának módjai és lehetőségei. Módszertani közlemények, (12) 1. pp. 16-22. (1972)

Zukovits, Imre: Az élettel való kapcsolat megvalósítása az iskolai oktatásban. Módszertani közlemények, (12) 2. pp. 81-87. (1972)

Zukovits, Imre: A feladatlapok alkalmazása a gyakorló, készségképző órákon. Módszertani közlemények, (11) 2. pp. 85-89. (1971)

Zukovits, Imre: A gyakorlás, készségképzés az oktatási folyamatban. Módszertani közlemények, (11) 1. pp. 41-46. (1971)

Zukovits, Imre: A tanulói aktivitás jellemzői és befolyásoló tényezői. Módszertani közlemények, (11) 5. pp. 285-290. (1971)

Zukovits, Imre: A változatos és aktív tanulói tevékenység módjai, lehetőségei a gyakorlásban. Módszertani közlemények, (11) 3. pp. 147-154. (1971)

Zukovits, Imre: Az algoritmus didaktikai értelmezése. Módszertani közlemények, (10) 2. pp. 77-80. (1970)

Zukovits, Imre: Oktató programok készítése algoritmusokkal. Módszertani közlemények, (10) 4. pp. 236-244. (1970)

Zukovits, Imre: A didaktikai algoritmusok leírásának módszerei. Módszertani közlemények, (10) 3. pp. 176-181. (1970)

Zukovits, Imre: A tanulók tevékeny részvétele az általánosításban. Módszertani közlemények, (10) 1. pp. 14-22. (1970)

Zukovits, Imre: A játékosság szerepe az oktatásban. Módszertani közlemények, (9) 1. pp. 7-12. (1969)

Zukovits, Imre: A tanulói közreműködés lehetőségei a konkrét tények megismerésében. Módszertani közlemények, (9) 3. pp. 141-147. (1969)

Zukovits, Imre: A tények elemzése és a problémamegoldó gondolkodás. Módszertani közlemények, (9) 5. pp. 310-314. (1969)

Zukovits, Imre: A különböző aktivizálási fajták alkalmazása a gyakorlati foglalkozások tanításában. Módszertani közlemények, (8) 1. pp. 43-50. (1968)

Zukovits, Imre: A tanulókísérletek alkalmazása. Módszertani közlemények, (8) 4. pp. 234-240. (1968)

Zukovits, Imre: Az előző ismeretek didaktikai szerepe és a célkitűzés, mint a tudatos tanulói tevékenység előfeltétele az oktatásban. Módszertani közlemények, (7) 1. pp. 16-22. (1967)

Zukovits, Imre: Az ipari és a mezőgazdasági üzemlátogatások, mint az „életközelség" megvalósításának eszközei. Módszertani közlemények, (7) 2. pp. 114-118. (1967)

Zukovits, Imre: A modern technikai eszközök, mint a szemléletes oktatás segítő tényezői. Módszertani közlemények, (7) 3. pp. 217-220. (1967)

A lista elkészítésének dátuma 2018. július 17. 00:10:10 CEST.