Browse by cikk, tanulmány, mű

Jump to: 1975
Number of items: 36.

1975

A magyar munkásmozgalom és M. Gorkij : 1902-1919 : II. [rész]. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 93-104. (1975)

Andó Mihály and Ivanics János and Bagdi Sándor: Korai újburgonyák fenofázisainak és mikrometeorológiai viszonyainak összehasonlító vizsgálata. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 2. pp. 73-85. (1975)

Avasi Béla: Írásbeli beszámoltatás a zenei alapfogalmak témaköréből. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 219-233. (1975)

Baróti Péter: Puskin költői világképe és a műfordítások hűsége. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 61-72. (1975)

Barótiné Gaál Márta: Polarizált nőalakok E. T. A. Hoffmann műveiben. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 73-81. (1975)

Bereczki Sándor: A tanárképzés tantervelméleti történetéből : a polgári iskolai tanárképzés szakcsoportjainak fejlődése. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 251-262. (1975)

Bába Károly: Erdők állapotának minősítési lehetőségei a csigák mennyiségi változásai segítségével. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 2. pp. 37-51. (1975)

Békési Imre: Kétmondatos hírek tematikai és logikai jellemzői. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 83-91. (1975)

Drien Károly: Tervtanulmány a pedagógusok egységes posztgraduális stúdiumának a megvalósítására. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 263-277. (1975)

Dukkon Ágnes: Eszmék és emberek a XVII. század második felében Erdélyben. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 3-11. (1975)

Frank Oszkár and Bartók Béla: Bartók Béla: Mikrokozmosz : az I. kötet elemzése : folytatás. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 235-249. (1975)

Geréb György: Általános iskolai tanulók vigilancia-nívójának változása iskolai terhelés hatására. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 195-205. (1975)

Hegedűs András and Babits Mihály: Babits Mihály. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 105-137. (1975)

Herzfeld Rozália and Nagy Pál: Amincsere vizsgálata a Schiff-bázisok fémkomplexeinél, III. : szubsztituenshatás az anilingyűrűn szubsztituált szalicilidén-anilinek réz(II) komplexe és butil-amin reakciójában. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 2. pp. 135-144. (1975)

Kecskés István: A preverbáció kérdéseihez a mai orosz nyelvben. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 139-148. (1975)

Keszthelyi György: A formabontó és az újító Cholnoky László. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 149-159. (1975)

Kiss István: A Fülöpháza-környéki szikes tavak, a Szappanos-szék, a Zsíros-szék, a Hattyús-szék és a Kondortó mikroflórájának és mikrovegetációjának összehasonlító vizsgálata. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 2. pp. 3-35. (1975)

Kocsondiné Békési Márta: Tárgyas és tárgyatlan igék az orosz nyelvben. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 161-167. (1975)

Krištof Štefan: Mládežnícky slang. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 169-182. (1975)

Károssy Csaba: Adatok a Bükk-fennsík rövidhullámú sugárzásforgalmához. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 2. pp. 87-103. (1975)

Károssy Csaba and Kiss Árpád: A napi hőmérsékleti ingadozások és az egyes makroszinaptikus időjárási helyzetek. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 2. pp. 105-118. (1975)

Kóbor Jenő: Vizsgálatok az izokinolin sorban : a bisz(6,7-dimetoxi-3,4-dihidro-l-izokinolil)- metán vizsgálata. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 2. pp. 145-153. (1975)

Kóbor Jenő: Vizsgálatok az izokinolin sorban : az 1-(etoxi-karbonil-metilén)-6,7-dimetoxi-1,2,3,4- tetrahidro-izokinolin fenil-izocianát adduktjának vizsgálata. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 2. pp. 155-163. (1975)

Mayer Gyula: Adalékok Miszla község két világháború közötti birtokviszonyainak vizsgálatához. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 13-24. (1975)

Megyeri János: A fülöpházi szikes tavak hidrozoológiai vizsgálata. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 2. pp. 53-72. (1975)

Moholi Károly: A népesség számának várható alakulása Bács-Kiskun megyében 1971—1991, között különös tekintettel a mezőgazdasági munkaerő-helyzetre. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 2. pp. 119-133. (1975)

Nagy István: A koalíciós pártok ifjúsági szervezeteinek megalakulása és tevékenysége Csongrád megyében : 1945-1948. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 25-37. (1975)

Nagy Pál and Pintér Zsuzsanna: Amincsere vizsgálata 2-naftilidén-anilin és benzil-amin reakciójában. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 2. pp. 165-171. (1975)

Puskás Albert: A FORTRAN—PZ programozási nyelv. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 2. pp. 181-191. (1975)

Riesz Béla: Többszempontú szociometriai vizsgálat főiskolai llgatók körében. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 279-287. (1975)

Rigó Jázon: Információ és filozófia : az információ és a filozófia alapvető kérdése. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 39-50. (1975)

Rozgonyiné Molnár Emma: A műfaj és téma szerepe Csokonai szólás- és közmondáshasználatában. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 183-193. (1975)

Szabó G. Mária and Kovács Józsefné: A napközis nevelési gyakorlatok helye, szerepe, tapasztalatai a Szegedi Tanárképző Főiskolán. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 289-294. (1975)

Sárosiné Király Irén and Hegyi Árpád: Kénsav oldatban korrodeáló vas aktiválási energiájának meghatározása, II. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 2. pp. 173-179. (1975)

Veszprémi László: Szociálpszichológiai jellemzők „vezető" választásakor 10—14 éves tanulóknál. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 207-218. (1975)

Vidács Ferenc: Gondolatok a magyar-fejlett tőkés relációjú termelési kooperációk feltételeinek kedvezőbbé tételéről. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 51-60. (1975)

This list was generated on 2022. november 30. 21:36:11 CET.