A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei című kiadvány cikkei

Vissza
Export [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Találatok száma: 36.

1975

A magyar munkásmozgalom és M. Gorkij : 1902-1919 : II. [rész]. A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 93-104. (1975)

Andó, Mihály; Ivanics, János; Bagdi, Sándor: Korai újburgonyák fenofázisainak és mikrometeorológiai viszonyainak összehasonlító vizsgálata. A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 2. pp. 73-85. (1975)

Avasi, Béla: Írásbeli beszámoltatás a zenei alapfogalmak témaköréből. A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 219-233. (1975)

Baróti, Péter: Puskin költői világképe és a műfordítások hűsége. A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 61-72. (1975)

Barótiné Gaál, Márta: Polarizált nőalakok E. T. A. Hoffmann műveiben. A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 73-81. (1975)

Bereczki, Sándor: A tanárképzés tantervelméleti történetéből : a polgári iskolai tanárképzés szakcsoportjainak fejlődése. A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 251-262. (1975)

Bába, Károly: Erdők állapotának minősítési lehetőségei a csigák mennyiségi változásai segítségével. A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 2. pp. 37-51. (1975)

Békési, Imre: Kétmondatos hírek tematikai és logikai jellemzői. A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 83-91. (1975)

Drien, Károly: Tervtanulmány a pedagógusok egységes posztgraduális stúdiumának a megvalósítására. A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 263-277. (1975)

Dukkon, Ágnes: Eszmék és emberek a XVII. század második felében Erdélyben. A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 3-11. (1975)

Frank, Oszkár; Bartók, Béla: Bartók Béla: Mikrokozmosz : az I. kötet elemzése : folytatás. A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 235-249. (1975)

Geréb, György: Általános iskolai tanulók vigilancia-nívójának változása iskolai terhelés hatására. A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 195-205. (1975)

Hegedűs, András; Babits, Mihály: Babits Mihály. A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 105-137. (1975)

Herzfeld, Rozália; Nagy, Pál: Amincsere vizsgálata a Schiff-bázisok fémkomplexeinél, III. : szubsztituenshatás az anilingyűrűn szubsztituált szalicilidén-anilinek réz(II) komplexe és butil-amin reakciójában. A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 2. pp. 135-144. (1975)

Kecskés, István: A preverbáció kérdéseihez a mai orosz nyelvben. A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 139-148. (1975)

Keszthelyi, György: A formabontó és az újító Cholnoky László. A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 149-159. (1975)

Kiss, István: A Fülöpháza-környéki szikes tavak, a Szappanos-szék, a Zsíros-szék, a Hattyús-szék és a Kondortó mikroflórájának és mikrovegetációjának összehasonlító vizsgálata. A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 2. pp. 3-35. (1975)

Kocsondiné Békési, Márta: Tárgyas és tárgyatlan igék az orosz nyelvben. A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 161-167. (1975)

Krištof, Štefan: Mládežnícky slang. A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 169-182. (1975)

Károssy, Csaba: Adatok a Bükk-fennsík rövidhullámú sugárzásforgalmához. A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 2. pp. 87-103. (1975)

Károssy, Csaba; Kiss, Árpád: A napi hőmérsékleti ingadozások és az egyes makroszinaptikus időjárási helyzetek. A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 2. pp. 105-118. (1975)

Kóbor, Jenő: Vizsgálatok az izokinolin sorban : a bisz(6,7-dimetoxi-3,4-dihidro-l-izokinolil)- metán vizsgálata. A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 2. pp. 145-153. (1975)

Kóbor, Jenő: Vizsgálatok az izokinolin sorban : az 1-(etoxi-karbonil-metilén)-6,7-dimetoxi-1,2,3,4- tetrahidro-izokinolin fenil-izocianát adduktjának vizsgálata. A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 2. pp. 155-163. (1975)

Mayer, Gyula: Adalékok Miszla község két világháború közötti birtokviszonyainak vizsgálatához. A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 13-24. (1975)

Megyeri, János: A fülöpházi szikes tavak hidrozoológiai vizsgálata. A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 2. pp. 53-72. (1975)

Moholi, Károly: A népesség számának várható alakulása Bács-Kiskun megyében 1971—1991, között különös tekintettel a mezőgazdasági munkaerő-helyzetre. A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 2. pp. 119-133. (1975)

Nagy, István: A koalíciós pártok ifjúsági szervezeteinek megalakulása és tevékenysége Csongrád megyében : 1945-1948. A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 25-37. (1975)

Nagy, Pál; Pintér, Zsuzsanna: Amincsere vizsgálata 2-naftilidén-anilin és benzil-amin reakciójában. A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 2. pp. 165-171. (1975)

Puskás, Albert: A FORTRAN—PZ programozási nyelv. A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 2. pp. 181-191. (1975)

Riesz, Béla: Többszempontú szociometriai vizsgálat főiskolai llgatók körében. A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 279-287. (1975)

Rigó, Jázon: Információ és filozófia : az információ és a filozófia alapvető kérdése. A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 39-50. (1975)

Rozgonyiné Molnár, Emma: A műfaj és téma szerepe Csokonai szólás- és közmondáshasználatában. A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 183-193. (1975)

Szabó G., Mária; Kovács, Józsefné: A napközis nevelési gyakorlatok helye, szerepe, tapasztalatai a Szegedi Tanárképző Főiskolán. A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 289-294. (1975)

Sárosiné Király, Irén; Hegyi, Árpád: Kénsav oldatban korrodeáló vas aktiválási energiájának meghatározása, II. A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 2. pp. 173-179. (1975)

Veszprémi, László: Szociálpszichológiai jellemzők „vezető" választásakor 10—14 éves tanulóknál. A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 207-218. (1975)

Vidács, Ferenc: Gondolatok a magyar-fejlett tőkés relációjú termelési kooperációk feltételeinek kedvezőbbé tételéről. A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 51-60. (1975)

A lista elkészítésének dátuma 2018. november 16. 15:26:26 CET.