Browse by cikk, tanulmány, mű

Jump to: 1976
Number of items: 29.

1976

Avasi Béla: Trisztán-akkord. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 225-240. (1976)

Baróti Tibor: Megjegyzések Lermontov "A költő halála" című versének magyar fordításaihoz. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 69-80. (1976)

Barótiné Gaál Márta: E. T. A. Hoffmann mesehősei. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 81-89. (1976)

Bereczki Sándor: A differenciáló-orientáló képzés hazai előzményeinek történeti áttekintése. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 149-159. (1976)

Bezdán Sándor: Az alföldi mezővárosi olvasókörök százádforduló körüli tevékenységéről. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 3-13. (1976)

Bokányiné Kocsis Margit: Az országismeret oktatásának kérdéséhez az orosz szakos tanárképzésben. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 161-171. (1976)

Bába Károly: Néhány alföldi gyeptípus és a nagytatársánci löszgyep összehasonlító malakológiai vizsgálata. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 2. pp. 93-100. (1976)

Békési Imre: A hárommondatos újsághírek konstrukciós formái. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 91-100. (1976)

Dózsa József: Természetvédelem Csongrád megyében. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 2. pp. 71-75. (1976)

Farkas Katalin and Zentai Károly: A szegedi tanulóifjúság szabadidő-programjának néhány jellemző adata. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 173-187. (1976)

Fenyvesi István: M. Gorkij darabjai magyar színen, 1903—1919 : I. Az éjjeli menedékhely (1903). In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 135-148. (1976)

Fórizs Sándor: A mezőgazdasági ingatlanok tagosítása Csongrád megyében és hatása a termelőszövetkezeti mozgalom fejlődésére (1949—1956). In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 15-26. (1976)

Geréb György: A vigilancia-nívó szerepe általános iskolai tanulók egyszerű számolási feladatának alakulásában. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 189-203. (1976)

Kemény G. Gábor: A szomszédos szocialista országok magyar nyelvű sajtójáról. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 101-110. (1976)

Kiss István: Magyarország szikes tavaiban végzett hidrológiai és algológiai vizsgálataim áttekintése. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 2. pp. 51-69. (1976)

Kocsondiné Békési Márta: Az igekötők hatása a mozgást jelölő intranzitív igék tranzitívvá válásában az orosz és a magyar nyelvben. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 111-122. (1976)

Koncz János: A tudományos-technikai forradalom és hatása a pedagógusok munkájára a fejlett szocialista társadalom építésének folyamatába. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 27-42. (1976)

Károssy Csaba: A napi hőmérsékleti szélső értékek gyakorisági eloszlásai különböző makroszinoptikus helyzetekben Kecskeméten. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 2. pp. 23-31. (1976)

Madácsy Piroska: Bérczy Károly, a beszélyíró. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 123-133. (1976)

Magyar Levente: Újabb adatok a seregély táplálkozásbiológiájához'. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 2. pp. 89-91. (1976)

Moholi Károly: Településfejlesztés és munkaerőkoncentráció Bács-Kiskun megyében az V. ötéves terv időszakában. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 2. pp. 3-22. (1976)

Nagy Pál and Herzfeld Rozália: Amincsere vizsgálata a Schiff-bázisok fémkomplexeinél, V. : a látszólagos stabilitási állandók meghatározása. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 2. pp. 33-38. (1976)

Rigó Jázon: Információ és filozófia II. : [az információ és a visszatükrözési folyamat kapcsolatáról]. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 43-52. (1976)

Sipos Sándor and Siposné Kedves Éva and Tombácz Etelka: Huminsavak szerkezetének vizsgálata III. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 2. pp. 39-49. (1976)

Tánczos József: A tavi kagyló (Anodonta cygnea L.) záróizmának mikroszkópos beidegzése. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 2. pp. 77-88. (1976)

Tóth Ferencné Jónás Irma: Dél-Alföld értelmiségi rétegének szerkezete és területi elhelyezkedése a felszabadulás után. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 53-67. (1976)

Tóthpál József: A művelődési folyamatok tudományos irányításának néhány kérdése a fejlett szocializmus feltételei között. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 205-213. (1976)

Vinkler László: Stilisztikai jelcsoportok.képződése a képzőművészeti alkotás folyamatában. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 241-252. (1976)

Waldmann József: A tévé és az iskoláskorú gyermek. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 215-224. (1976)

This list was generated on 2022. szeptember 30. 10:54:53 CEST.