A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei című kiadvány cikkei

Vissza
Export [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Találatok száma: 29.

1976

Avasi, Béla: Trisztán-akkord. A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 225-240. (1976)

Baróti, Tibor: Megjegyzések Lermontov "A költő halála" című versének magyar fordításaihoz. A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 69-80. (1976)

Barótiné Gaál, Márta: E. T. A. Hoffmann mesehősei. A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 81-89. (1976)

Bereczki, Sándor: A differenciáló-orientáló képzés hazai előzményeinek történeti áttekintése. A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 149-159. (1976)

Bezdán, Sándor: Az alföldi mezővárosi olvasókörök százádforduló körüli tevékenységéről. A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 3-13. (1976)

Bokányiné Kocsis, Margit: Az országismeret oktatásának kérdéséhez az orosz szakos tanárképzésben. A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 161-171. (1976)

Bába, Károly: Néhány alföldi gyeptípus és a nagytatársánci löszgyep összehasonlító malakológiai vizsgálata. A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 2. pp. 93-100. (1976)

Békési, Imre: A hárommondatos újsághírek konstrukciós formái. A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 91-100. (1976)

Dózsa, József: Természetvédelem Csongrád megyében. A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 2. pp. 71-75. (1976)

Farkas, Katalin; Zentai, Károly: A szegedi tanulóifjúság szabadidő-programjának néhány jellemző adata. A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 173-187. (1976)

Fenyvesi, István: M. Gorkij darabjai magyar színen, 1903—1919 : I. Az éjjeli menedékhely (1903). A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 135-148. (1976)

Fórizs, Sándor: A mezőgazdasági ingatlanok tagosítása Csongrád megyében és hatása a termelőszövetkezeti mozgalom fejlődésére (1949—1956). A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 15-26. (1976)

Geréb, György: A vigilancia-nívó szerepe általános iskolai tanulók egyszerű számolási feladatának alakulásában. A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 189-203. (1976)

Kemény G., Gábor: A szomszédos szocialista országok magyar nyelvű sajtójáról. A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 101-110. (1976)

Kiss, István: Magyarország szikes tavaiban végzett hidrológiai és algológiai vizsgálataim áttekintése. A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 2. pp. 51-69. (1976)

Kocsondiné Békési, Márta: Az igekötők hatása a mozgást jelölő intranzitív igék tranzitívvá válásában az orosz és a magyar nyelvben. A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 111-122. (1976)

Koncz, János: A tudományos-technikai forradalom és hatása a pedagógusok munkájára a fejlett szocialista társadalom építésének folyamatába. A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 27-42. (1976)

Károssy, Csaba: A napi hőmérsékleti szélső értékek gyakorisági eloszlásai különböző makroszinoptikus helyzetekben Kecskeméten. A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 2. pp. 23-31. (1976)

Madácsy, Piroska: Bérczy Károly, a beszélyíró. A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 123-133. (1976)

Magyar, Levente: Újabb adatok a seregély táplálkozásbiológiájához'. A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 2. pp. 89-91. (1976)

Moholi, Károly: Településfejlesztés és munkaerőkoncentráció Bács-Kiskun megyében az V. ötéves terv időszakában. A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 2. pp. 3-22. (1976)

Nagy, Pál; Herzfeld, Rozália: Amincsere vizsgálata a Schiff-bázisok fémkomplexeinél, V. : a látszólagos stabilitási állandók meghatározása. A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 2. pp. 33-38. (1976)

Rigó, Jázon: Információ és filozófia II. : [az információ és a visszatükrözési folyamat kapcsolatáról]. A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 43-52. (1976)

Sipos, Sándor; Siposné Kedves, Éva; Tombácz, Etelka: Huminsavak szerkezetének vizsgálata III. A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 2. pp. 39-49. (1976)

Tánczos, József: A tavi kagyló (Anodonta cygnea L.) záróizmának mikroszkópos beidegzése. A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 2. pp. 77-88. (1976)

Tóth, Ferencné Jónás Irma: Dél-Alföld értelmiségi rétegének szerkezete és területi elhelyezkedése a felszabadulás után. A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 53-67. (1976)

Tóthpál, József: A művelődési folyamatok tudományos irányításának néhány kérdése a fejlett szocializmus feltételei között. A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 205-213. (1976)

Vinkler, László: Stilisztikai jelcsoportok.képződése a képzőművészeti alkotás folyamatában. A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 241-252. (1976)

Waldmann, József: A tévé és az iskoláskorú gyermek. A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 215-224. (1976)

A lista elkészítésének dátuma 2018. november 16. 15:26:48 CET.