Browse by cikk, tanulmány, mű

Jump to: 1977
Number of items: 36.

1977

Avasi Béla and Bárdos Lajos: Hangszerek és moduszok [móduszok] : Bárdos Lajos rendszerezési elveit alkalmazva. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 199-210. (1977)

Bagdi Sándor and Károssy Csaba: Adatok az orográfiai viszonyok városklímát befolyásoló szerepének vizsgálatához. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 2. pp. 25-30. (1977)

Barótiné Gaál Márta: E. T. A. Hoffmann Don Juan-interpretációja. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 43-50. (1977)

Bereczki Sándor: A tanárképzés tantervtörténetéből: a Polgári Iskolai Tanárképző Főiskola kötelező tantárgyainak fejlődése. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 137-148. (1977)

Békési Imre: A négy- és ötmondatos újsághírek konstrukciós formái. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 51-61. (1977)

Csizmazia György: A Zsombói erdő és láprét emlősfaunájának vizsgálata. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 2. pp. 85-97. (1977)

Dombi Józsefné: Az 1976-ban felvételt nyert ének-zene szakos főiskolai hallgatóink zenei képességvizsgálata. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 211-219. (1977)

Dózsa József: Vízhasznosítás a Duna-Tisza közi homokhát fenyőfiatalosaiban. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 2. pp. 63-67. (1977)

Fenyvesi István: Gorkij darabjai magyar színen (1903-1919) : II. Az éjjeli menedékhely (1904-1919), A nap gyermekei (1906-1907). In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 63-75. (1977)

Fórizs Sándor: A Magyar Dolgozók Pártja agrárpolitikájának hatása a mezőgazdasági ingatlanok tulajdonviszonyaira Csongrád megyében. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 3-13. (1977)

Geréb György: A figyelmi jelenségek megközelítésének újabb lehetséges kísérleti modellje. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 149-162. (1977)

Györke Zoltán: Nekotorye osobennosti perevoda russkih frezeologizmov na vengerskij âzyk. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 77-86. (1977)

Hegyi Árpád: Az elektrokémiai korrózió elméletének néhány alapkérdése. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 2. pp. 141-153. (1977)

Herrmann Helmut and Zehner Kurt: Psychologische Untersuchungen über einige ntwicklungsbesonderheiten älterer Schüler (13-16 Jahre). In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 163-170. (1977)

Herzfeld Rozália and Nagy Pál and Berecz Árpádné: Amincsere vizsgálata a Schift-bázisok fémkomplexeinél, VI. : az anilingyűrűn szubsztituált szalicilidén-anilinek Co(II) komplexe és butil-amin reakciója. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 2. pp. 53-62. (1977)

Ivanics János and Andó Mihály and Bagdi Sándor: Adatok az 1975/76. évi ferencszállási primőrburgonya termesztési kísérletek eredményeiről, különös tekintettel az időjárás és a betegségek viszonylatára. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 2. pp. 99-117. (1977)

Kallós Gábor: A vallás és az erkölcs viszonyának néhány atkuális kérdéséről. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 15-21. (1977)

Kocsondiné Békési Márta: Az igekötők tranzitiváló hatása egyes intranzitív igéknél. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 87-94. (1977)

Koczkás Imre: Adatok egy kollégiumi közösség erkölcsi szintjének pszichológiai vizsgálatához, I. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 171-179. (1977)

Kondász István: Takarmányozási költségek és a tisztajövedelem alakulása a fajtatiszta és keresztezett nyúltenyésztésben. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 2. pp. 119-124. (1977)

Krékits József: Az ingresszív akcióminőségű orosz igék és magyar nyelvi megfelelőik. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 95-106. (1977)

Károssy Csaba: A napi hőmérsékleti szélsőségek dekádonkénti eloszlása a Dél-Alföldön. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 2. pp. 13-23. (1977)

Kóbor Jenő and Szabó Mátyásné: A 8-as helyzetben helyettesített ecetsav-, propionsav- és aminő- -metil-teofillinszármazékok szintézise. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 2. pp. 31-40. (1977)

Magyar Levente: A házi veréb (Passer domesticus) urbanizálódásának ökológiai problémái Szegeden. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 2. pp. 75-84. (1977)

Mihály Endre: A szaktárgy választását befolyásoló tényezők hatása a Mezőgazdaságtan Tanszék tanárképző munkájára. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 181-186. (1977)

Moholi Károly: Kenderfeldolgozó iparunk nyersanyagellátása a hazai termesztésből és az importból. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 2. pp. 3-12. (1977)

Oltyán Béla: A pályakezdő Déry lírája. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 107-116. (1977)

Puskás Albert: A WANG-BASIC programozási nyelv. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 2. pp. 125-130. (1977)

Sipos Sándor and Siposné Kedves Éva: Huminsavak szerkezetének vizsgálata IV. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 2. pp. 41-51. (1977)

Szegfű László: A kerlési (csérhalmi) ütközet leányrablás epizódjának nyomozása. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 23-31. (1977)

Szilassi Lajos: Egy poliéder, melynek bármely két lapja szomszédos. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 2. pp. 131-139. (1977)

Sóvágó Mária: A német nyelvtanítás néhány kérdése a természettudományos szakszövegek megértése és fordítása szempontjából. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 117-128. (1977)

Tánczos József and Tánczos Józsefné: Morphológiai és hisztokémiai vizsgálatok a Helix pomatia bélcsatorna falában elhelyezkedő idegsejteken. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 2. pp. 68-73. (1977)

Tóthné Jónás Irma: Tóth Ferencné: A Magyar Kommunista Párt szervezeti befolyásának alakulása az értelmiség között 1945—1946-ban Dél-Alföldön. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 33-42. (1977)

Veszprémi László: Az értékelés, osztályozás korszerűsítésének problématörténetéből. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 187-197. (1977)

Váncsa Vilmos: Petőfi-kultusz Erdélyben és Romániában a XIX. században. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 129-136. (1977)

This list was generated on 2022. október 4. 14:55:48 CEST.