Browse by cikk, tanulmány, mű

Jump to: 1978
Number of items: 35.

1978

Abonyiné Palotás Jolán and Moholi Károly: Csongrád megye infrastruktúrája. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 2. pp. 11-23. (1978)

Avasi Béla and Bárdos Lajos: Hangrendszerek és moduszok : Bárdos Lajos rendszerezési elveit alkalmazva : folytatás. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 209-217. (1978)

Bezdán Sándor: A mezővárosi olvasókörök századforduló körüli szervezetéről és típusairól. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 3-15. (1978)

Bácskai Erzsébet: Beszélt és írott nyelvi megnyilatkozások elemzésének, értékelésének lehetősége különböző életkorúak pszicholingvisztikai szempontú vizsgálata alapján. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 143-150. (1978)

Békési Imre: A funkcionális szövegtan kezdetei. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 47-53. (1978)

Csizmazia György: A Szegedi Fehér-tó emlősfaunájáról. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 2. pp. 93-105. (1978)

Farkas Katalin and Gácser József and Riesz Béla and Varga Sándorné: A közösségi nevelés rendszerszemléletének néhány kérdése és a pedagógusközösség. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 151-159. (1978)

Fenyvesi István: M. Gorkij művei a magyarországi sajtóban (1899—1919 VIII. 1.) : bibliográfia. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 69-84. (1978)

Geréb György and Benkő Katalin: Figyelemzavarban szenvedő gyermekek szomatopszichológiai vizsgálata kazuisztikai anyagunk tükrében. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 161-176. (1978)

Györke Zoltán: Nekotorye osobennosti sintaksičeskoj struktury russkih poslovici i pogovorok, predstavlâûŝih soboj prostoe dvusostavnoe predloženie. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 55-67. (1978)

Herzfeld Rozália and Nagy Pál: Amincsere vizsgálata a Schiff bázisok fémkomplexeinél, VII. : bisz(szalicilidén-iminató-N-fenil)-Cu(II) és etilén-diamin reakciója. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 2. pp. 145-151. (1978)

Horogh Emília: Egy gyűrűelméleti reprezentációs tétel általánosításáról. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 2. pp. 163-165. (1978)

Kamarás Gábor: Adatok a nagygombák hő- és csapadékigényére, a gombaprogzónis lehetőségére Szeged környékén. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 2. pp. 107-111. (1978)

Kiss István: A szabadszállási szikes tavak algaflórájának és egyes taxonok ozmotikus károsodásának vizsgálata. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 2. pp. 63-80. (1978)

Koczkás Imre: Adatok egy kollégiumi közösség erkölcsi szintjének pszichológiai vizsgálatához II. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 177-185. (1978)

Korčic Mihail A.: Iz nablûdenij nad ošibkami studentov pri upotreblenii soûznogo slova kotoryj. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 97-107. (1978)

Kováts Zoltán: A fogamzások idényhullámzása a XVII—XIX. században Magyarországon és Franciaországban. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 17-25. (1978)

Krékits József: A delimitatív és a deminutív-iteratív akcióminőségű orosz igék morfológiai és szemantikai összefüggése. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 85-95. (1978)

Károssy Csaba: A hőmérséklet periodikus és aperiodikus napi ingásának mértéke Magyarországon. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 2. pp. 39-49. (1978)

Károssy Csaba and Soós Gábor: Adatok a felszín alatti légrétegek hőmérsékleti viszonyainak vizsgálatához. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 2. pp. 25-37. (1978)

Kóbor Jenő: A 8-amino-metil és amino-etil-teofillin szintázise : [vizsgálatok az izokinolin sorban]. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 2. pp. 133-136. (1978)

Laczó Katalin: Gaál Gábor művelődéselméleti gondolatai. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 27-36. (1978)

Lepahin Valerij: L. Tolsztoj: Az érzelem és a gondolat a műalkotásban. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 109-117. (1978)

Mihály Endre and Csorba Sándor: A cukorrépa hozamának vizsgálata különböző trágyák hatása alapján. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 2. pp. 113-131. (1978)

Moholi Károly and Abonyiné Palotás Jolán: Csongrád megye könnyűiparának néhány jellemzője. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 2. pp. 3-9. (1978)

Puskás Albert: Csoportkódok előállítása a WANG-2200/C számítógépen. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 2. pp. 153-162. (1978)

Rakonczás Pál: A szinkronitás kiépítése a főiskolai orosz szakos tanárképzés feltételei között. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 119-126. (1978)

Rozgonyiné Molnár Emma: A szólások grammatikájához. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 127-133. (1978)

Sipos Sándor and Siposné Kedves Éva: Hazai szénminták infravörös spektroszkópiai vizsgálata IV. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 2. pp. 137-144. (1978)

Szabó Klára: Az O'Neill-i tragédiafelfogás elemeinek megjelenése korai műveiben. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 135-142. (1978)

Szegfű László: I. László alakja a középkori forrásokban. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 37-46. (1978)

Tánczos József and Tánczos Józsefné: Az epehólyag működésének neurohystológiai alapjai. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 2. pp. 81-91. (1978)

Varga Sándorné: Az önismeret néhány kérdése a szakirodalom és egy longitudinális vizsgálat tükrében. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 187-196. (1978)

Veszprémi László: Az értékelés, osztályozás korszerűsítésének kérdései. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 197-208. (1978)

Zsiga Attila László: A Hortobágy vízföldrajzának és kialakulásának vizsgálata térképészeti módszerekkel. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 2. pp. 51-62. (1978)

This list was generated on 2022. október 7. 20:34:20 CEST.