Browse by cikk, tanulmány, mű

Jump to: 1979
Number of items: 35.

1979

Avasi Béla and Bárdos Lajos: Hangrendszerek és moduszok : Bárdos Lajos rendszerezési elveit alkalmazva : II. (folytatás). In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 205-218. (1979)

Barótiné Gaál Márta and Platonov Andrej Platonovič: A metamorfózis szerepe A. Platanov „Szemétfúvó szél" c. elbeszélésében. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 51-56. (1979)

Bereczki Sándor: A tantervelméleti kérdések jelentkezése a felsőoktatás pedagógiájában a felszabadulás előtt és után. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 121-129. (1979)

Bába Károly: Magyarországon védendő puhatestű fajok. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 2. pp. 25-30. (1979)

Bácskai Erzsébet: Írott és beszélt nyelvi megnyilatkozások elemzése pszicholingvisztikai szempontból. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 131-140. (1979)

Csizmazia György: Mammológiai vizsgálatok a homokbuckás Ásotthalmi ,,Emlékerdő"-ben. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 2. pp. 15-23. (1979)

Czabay Ilona: Az értékelemzésről. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 3-9. (1979)

Dombi Alice: Serdülőkorú tanulók erkölcsi ítéletei és magatartása. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 141-147. (1979)

Fenyvesi István: M. Gorkij művei a magyarországi sajtóban (1899—1919) az egyes művek közléstörténete és fordítástextológiája. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 71-82. (1979)

Galgóczi László: Betegségneveink történetéből: A köszvény 'Gicht, Podagra' szavunk eredete. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 57-61. (1979)

Geréb György and Benkő Katalin: Figyelemzavarban szenvedő gyermekek dominánsan pszichés eredetű zavarainak vizsgálata. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 159-172. (1979)

Györke Zoltán: A szólások és közmondások frazeológiához tartozásának kérdései. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 63-70. (1979)

Gácser József and Farkas Katalin and Riesz Béla and Varga Sándorné: A tanulás és a közösség kapcsolatának néhány kérdése. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 149-158. (1979)

Kallós Gábor: Az élet céljának és értelmének néhány kérdése a világra nyitottság tükrében. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 11-18. (1979)

Keczer Tamás: Középiskolások személyközi kapcsolatainak vizsgálata a fakultatív tantárgycsoportos oktatási kísérletben. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 173-184. (1979)

Kiss István: Szikes algatömegprodukciótól az „időérzékenység" rejtélyének újabb megközelítése felé. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 2. pp. 31-46. (1979)

Koczkás Imre: Adatok egy kollégiumi közösség erkölcsi szintjének pedagógiai vizsgálatához III. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 185-194. (1979)

Korčic Mihail A.: Sintakcičeskie sredstva kommentirovaniâ rečego processa v romane L. N. Tolstogo "Anna Karenina". In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 93-102. (1979)

Krékits József: Lexikai és grammatikai jelentésváltozások a delimitatív történésminőségű orosz igékben. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 83-92. (1979)

Károssy Csaba and Gyarmati Zoltán: Horizontkorlátozási vizsgálatok Szeged belvárosát övező körút útkereszteződési pontjain. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 2. pp. 111-123. (1979)

Kövesdi Pál: Az energiáról. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 2. pp. 75-84. (1979)

Laczó Katalin: Gaál Gábor művelődéspolitikai gondolatai. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 19-29. (1979)

Mayer Gyula: Megjegyzések a társadalmi lét és a társadalmi tudat dialektikájának kérdéséhez. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 31-40. (1979)

Mihály Endre and Nagy Éva: Különböző trágyákkal kezelt cukorrépa levélszövetsejtjeinek összehasonlító vizsgálata. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 2. pp. 47-64. (1979)

Moholi Károly: Mélyföldek hasznosítása Hollandiában (Ijssel-tó). In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 2. pp. 85-98. (1979)

Moholi Károly and Abonyiné Palotás Jolán: Strukturális változások és a társadalmi-gazdasági fejlődés kapcsolatai. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 2. pp. 99-110. (1979)

Nagy Pál and Herzfeld Rozália: Szubsztituenshatás a Schiff-bázisok amincseréjénél, III. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 2. pp. 125-129. (1979)

Nagyné Szabó Klára: Az abszurd dráma műfajiságának kérdéséhez Ionesco „Székek" c. darabja alapján. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 103-110. (1979)

Oltyán Béla: A Füst Milán-i modellregény. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 111-119. (1979)

Sipos Sándor and Siposné Kedves Éva: Hazai szénminták infravörös spektroszkópiai vizsgálata V. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 2. pp. 131-142. (1979)

Szendrei János: Megjegyzések a félgyűrűk bővítéseihez. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 2. pp. 143-148. (1979)

Tánczos József and Magyar Levente and Metzger Roland: A szegedi „Juhász Gyula" Tanárképző Főiskola és a potsdami „Kari Liebknecht" Pedagógiai Főiskola közötti biológiai csere-terepgyakorlatok eredményei és tapasztalatai. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 2. pp. 65-74. (1979)

Tánczos József and Tánczos Józsefné: Fény-, és elektronmikroszkópos vizsgálatok a Helix pomatia bélcsatorna falában levő idegvégződésekről. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 2. pp. 3-13. (1979)

Tóth Ferencné: A Magyar Kommunista Párt politikájának főbb vonásai az egyházi iskoláknak az államosítása idején Dél-Alföldön. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 41-50. (1979)

Varga Sándorné: A didaktikai ismeretek évközi ellenőrzése és értékelése. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 195-203. (1979)

This list was generated on 2022. október 4. 15:07:06 CEST.