A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei című kiadvány cikkei

Vissza
Export [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Találatok száma: 35.

1979

Avasi, Béla; Bárdos, Lajos: Hangrendszerek és moduszok : Bárdos Lajos rendszerezési elveit alkalmazva : II. (folytatás). A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 205-218. (1979)

Barótiné Gaál, Márta; Platonov, Andrej Platonovič: A metamorfózis szerepe A. Platanov „Szemétfúvó szél" c. elbeszélésében. A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 51-56. (1979)

Bereczki, Sándor: A tantervelméleti kérdések jelentkezése a felsőoktatás pedagógiájában a felszabadulás előtt és után. A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 121-129. (1979)

Bába, Károly: Magyarországon védendő puhatestű fajok. A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 2. pp. 25-30. (1979)

Bácskai, Erzsébet: Írott és beszélt nyelvi megnyilatkozások elemzése pszicholingvisztikai szempontból. A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 131-140. (1979)

Csizmazia, György: Mammológiai vizsgálatok a homokbuckás Ásotthalmi ,,Emlékerdő"-ben. A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 2. pp. 15-23. (1979)

Czabay, Ilona: Az értékelemzésről. A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 3-9. (1979)

Dombi, Alice: Serdülőkorú tanulók erkölcsi ítéletei és magatartása. A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 141-147. (1979)

Fenyvesi, István: M. Gorkij művei a magyarországi sajtóban (1899—1919) az egyes művek közléstörténete és fordítástextológiája. A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 71-82. (1979)

Galgóczi, László: Betegségneveink történetéből: A köszvény 'Gicht, Podagra' szavunk eredete. A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 57-61. (1979)

Geréb, György; Benkő, Katalin: Figyelemzavarban szenvedő gyermekek dominánsan pszichés eredetű zavarainak vizsgálata. A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 159-172. (1979)

Györke, Zoltán: A szólások és közmondások frazeológiához tartozásának kérdései. A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 63-70. (1979)

Gácser, József; Farkas, Katalin; Riesz, Béla; Varga, Sándorné: A tanulás és a közösség kapcsolatának néhány kérdése. A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 149-158. (1979)

Kallós, Gábor: Az élet céljának és értelmének néhány kérdése a világra nyitottság tükrében. A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 11-18. (1979)

Keczer, Tamás: Középiskolások személyközi kapcsolatainak vizsgálata a fakultatív tantárgycsoportos oktatási kísérletben. A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 173-184. (1979)

Kiss, István: Szikes algatömegprodukciótól az „időérzékenység" rejtélyének újabb megközelítése felé. A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 2. pp. 31-46. (1979)

Koczkás, Imre: Adatok egy kollégiumi közösség erkölcsi szintjének pedagógiai vizsgálatához III. A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 185-194. (1979)

Korčic, Mihail A.: Sintakcičeskie sredstva kommentirovaniâ rečego processa v romane L. N. Tolstogo "Anna Karenina". A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 93-102. (1979)

Krékits, József: Lexikai és grammatikai jelentésváltozások a delimitatív történésminőségű orosz igékben. A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 83-92. (1979)

Károssy, Csaba; Gyarmati, Zoltán: Horizontkorlátozási vizsgálatok Szeged belvárosát övező körút útkereszteződési pontjain. A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 2. pp. 111-123. (1979)

Kövesdi, Pál: Az energiáról. A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 2. pp. 75-84. (1979)

Laczó, Katalin: Gaál Gábor művelődéspolitikai gondolatai. A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 19-29. (1979)

Mayer, Gyula: Megjegyzések a társadalmi lét és a társadalmi tudat dialektikájának kérdéséhez. A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 31-40. (1979)

Mihály, Endre; Nagy, Éva: Különböző trágyákkal kezelt cukorrépa levélszövetsejtjeinek összehasonlító vizsgálata. A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 2. pp. 47-64. (1979)

Moholi, Károly: Mélyföldek hasznosítása Hollandiában (Ijssel-tó). A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 2. pp. 85-98. (1979)

Moholi, Károly; Abonyiné Palotás, Jolán: Strukturális változások és a társadalmi-gazdasági fejlődés kapcsolatai. A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 2. pp. 99-110. (1979)

Nagy, Pál; Herzfeld, Rozália: Szubsztituenshatás a Schiff-bázisok amincseréjénél, III. A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 2. pp. 125-129. (1979)

Nagyné Szabó, Klára: Az abszurd dráma műfajiságának kérdéséhez Ionesco „Székek" c. darabja alapján. A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 103-110. (1979)

Oltyán, Béla: A Füst Milán-i modellregény. A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 111-119. (1979)

Sipos, Sándor; Siposné Kedves, Éva: Hazai szénminták infravörös spektroszkópiai vizsgálata V. A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 2. pp. 131-142. (1979)

Szendrei, János: Megjegyzések a félgyűrűk bővítéseihez. A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 2. pp. 143-148. (1979)

Tánczos, József; Magyar, Levente; Metzger, Roland: A szegedi „Juhász Gyula" Tanárképző Főiskola és a potsdami „Kari Liebknecht" Pedagógiai Főiskola közötti biológiai csere-terepgyakorlatok eredményei és tapasztalatai. A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 2. pp. 65-74. (1979)

Tánczos, József; Tánczos, Józsefné: Fény-, és elektronmikroszkópos vizsgálatok a Helix pomatia bélcsatorna falában levő idegvégződésekről. A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 2. pp. 3-13. (1979)

Tóth, Ferencné: A Magyar Kommunista Párt politikájának főbb vonásai az egyházi iskoláknak az államosítása idején Dél-Alföldön. A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 41-50. (1979)

Varga, Sándorné: A didaktikai ismeretek évközi ellenőrzése és értékelése. A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 195-203. (1979)

A lista elkészítésének dátuma 2018. november 19. 21:25:13 CET.