A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei című kiadvány cikkei

Vissza
Export [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Találatok száma: 33.

1980

Abonyiné Palotás, Jolán; Moholi, Károly: A gazdasági növekedés és a struktúra kapcsolatának vizsgálata a kiskunhalasi járás példáján. A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 2. pp. 75-99. (1980)

Avasi, Béla; Bárdos, Lajos: Hangrendszerek és móduszok III : Bárdos Lajos rendszerezési elveit alkalmazva : (3. folytatás). A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 187-197. (1980)

Bagdi, Sándor; Ivanics, János; Andó, Mihály: A korai burgonya termesztésének természeti adottságai és lehetőségei Szeged körzetében. A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 2. pp. 43-64. (1980)

Balázs, József: Oroszról magyarra történő fordítás néhány kérdése. A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 49-55. (1980)

Bereczki, Sándor: A tanszékek fejlődése a szegedi Tanárképző Főiskolán I. A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 139-146. (1980)

Bácskai, Erzsébet: Különböző életkorúak érzelmeinek, önismeretének kísérletes vizsgálata verbális és nem-verbális megnyilvánulásaik alapján I. A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 127-137. (1980)

Csizmazia, György: A Tisza magyarországi hullámterén végzett mammalógiai-ökofaunisztikai vizsgálatok I. A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 2. pp. 19-38. (1980)

Dobos, Katalin: A vanádium-pentoxid egykristály nemlineáris abszorpciójáról. A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 2. pp. 65-74. (1980)

Dombi, Alice: Serdülőkorú tanulók erkölcsi ítéletei és magatartása II. A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 147-154. (1980)

Doró, Gézáné: Olasz jövevényszavaink kutatásának története. A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 57-64. (1980)

Galgóczi, László: Betegségneveink történetéből: Orbánc 'Erysipalas'. A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 65-74. (1980)

Geréb, György; Benkő, Katalin: Néhány pszichológiai összefüggés a pavor nocturnus értelmezézésébén a Szegedi Ideggyógyászati és Lélektani Gyermekgondozó Intézet anyagából. A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 155-164. (1980)

Kiss, Ferenc: Hallgatóink főiskolai beilleszkedésének pszichológiai vizsgálata. A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 165-174. (1980)

Kocsondiné Békési, Márta: Tárgyas szószerkezetek az orosz nyelvben. A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 75-81. (1980)

Kondász, István: Hogyan hatnak az árváltozások a nyúltenyésztés jövedelmezőségére? A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 2. pp. 39-42. (1980)

Korčic, Mihail A.: Iz opyta raboty po razvitiû rečevyh navykov. A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 83-90. (1980)

Kováts, Zoltán: A történeti demográfiai kutatások új módszerei. A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 5-15. (1980)

Krékits, József: Metszéspontok a perduratív és a delimitatív orosz igék jelentéseiben. A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 91-98. (1980)

Károssy, Csaba: A napi hőmérsékleti szélsőségek együttes gyakorisági eloszlása Kékestető adatai alapján. A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 2. pp. 101-110. (1980)

Károssy, Csaba; Gyarmati, Zoltán: Városi hősziget kialakulása Szeged légterében. A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 2. pp. 111-120. (1980)

Kóbor, Jenő; El-Gharib, Mohamed S. A.; Bernáth, Gábor: Szintetikus és sztereokémiái vizsgálatok a tetrahidroizokinolinok körében. A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 2. pp. 135-142. (1980)

Laczó, Katalin: Bródy Sándor képzőművészeti tárgyú írásai. A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 99-113. (1980)

Lengyel, Zsolt: Első lépések: a 4-6 éves magyar gyerekek orosz tanulásának néhány kérdése : (pszicholingvisztikai esettanulmány). A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 175-184. (1980)

Madácsy, Piroska: Szóösszetételek Vörösmarty költészetében. A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 115-123. (1980)

Mayer, Gyula: Gondolatok a társadalmi tudatról. A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 17-27. (1980)

Nagy, Pál: A Schiff-bázisok közötti amincsere kinetikai vizsgálata. A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 2. pp. 143-149. (1980)

Szabó, Lászlóné: Főiskolai hallgatók életmódjának néhány szociológiai problémája. A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 29-38. (1980)

Szederkényi, Antal: Mérhető függvények terének egy nevezetes projekciójáról. A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 2. pp. 167-170. (1980)

Szegfű, László; Szőke, Katalin: A felszabadult Szeged sportéletének megindulása. A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 39-46. (1980)

Szilassi, Lajos; Soós, Gábor: Egy algoritmus a háromszorosan összefüggő síkbeli gráfok előállítására. A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 2. pp. 151-166. (1980)

Tánczos, József; Tánczos, Józsefné: Elektronmikroszkópos vizsgálatok a földigiliszta (Lumbricus terrestris) emésztőkészülékének szövettani felépítéséről. A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 2. pp. 5-18. (1980)

Vármonostory, Endre: A ς-mintafüggvények funkcionális teljessége. A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 2. pp. 171-175. (1980)

Zsiga, Attila László: A Hortobágy ősvízrajzának vizsgálata a Landsat-1 műhold Magyarországot ábrázoló felvételei alapján. A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 2. pp. 121-133. (1980)

A lista elkészítésének dátuma 2018. november 19. 21:43:39 CET.