Browse by cikk, tanulmány, mű

Jump to: 1987
Number of items: 12.

1987

Borzákné Nacsa Mária and Szegfű László: Egy Délkelet-Európát bemutató földrajzi munka a XIV. század elejéről : (Descriptio Europae Orientális). In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei : tanulmányok a marxizmus-leninizmus és a történettudomány köréből, (3). pp. 13-27. (1987)

D. Szénási Éva: A munkásmozgalom kezdetei Franciaországban : (adalékok a júliusi monarchia politikai-ideológiai arculatához 1830-1849). In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei : tanulmányok a marxizmus-leninizmus és a történettudomány köréből, (3). pp. 117-125. (1987)

Fórizs Sándor: AZ állami gazdaságok és a halászati termelőszövetkezet fejlődése Szegeden 1949-1975 között. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei : tanulmányok a marxizmus-leninizmus és a történettudomány köréből, (3). pp. 29-38. (1987)

Galgóczi Anna: Adalékok az iskolán kívüli népművelés kibontakozásához Szegeden a felszabadulás után : (1945-1946). In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei : tanulmányok a marxizmus-leninizmus és a történettudomány köréből, (3). pp. 39-50. (1987)

Gombos József: A Finn Szociáldemokrata Párt 1903-as forssai programja. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei : tanulmányok a marxizmus-leninizmus és a történettudomány köréből, (3). pp. 51-60. (1987)

Hinze Judit: A szükségletek és az érdekek mint a tudományos-technikai forradalom hajtóerői a szocializmusban. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei : tanulmányok a marxizmus-leninizmus és a történettudomány köréből, (3). pp. 61-65. (1987)

Kallós Gábor: A teológiai antropológia néhány kérdéséről. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei : tanulmányok a marxizmus-leninizmus és a történettudomány köréből, (3). pp. 67-77. (1987)

Laczó Katalin: Lenin gondolatai a kultúráról. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei : tanulmányok a marxizmus-leninizmus és a történettudomány köréből, (3). pp. 87-95. (1987)

Málovics Jánosné: A marxi elidegenedés-elmélet hatása Erich Fromm munkásságára. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei : tanulmányok a marxizmus-leninizmus és a történettudomány köréből, (3). pp. 97-103. (1987)

Opiâri V. I. and Čepinoga V. G. and Ârema V. O.: A Szovjetunió társadalmi-gazdasági fejlődésének meggyorsítása: szükségszerű és lényegi feladat. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei : tanulmányok a marxizmus-leninizmus és a történettudomány köréből, (3). pp. 105-115. (1987)

T. Kiss Tamás: A tömegkommunikáció helye és szerepe Klebelsberg Kúnó kultúrpolitikájában. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei : tanulmányok a marxizmus-leninizmus és a történettudomány köréből, (3). pp. 79-85. (1987)

Árva Edit and Czabay Ilona: Főiskolás hallgatók világképének jellemzői. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei : tanulmányok a marxizmus-leninizmus és a történettudomány köréből, (3). pp. 3-12. (1987)

This list was generated on 2022. október 5. 16:38:40 CEST.