Browse by cikk, tanulmány, mű

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Jump to: 1958
Number of items: 30.

1958

Benkő, László: Kisfaludy Károly elbeszélései : az író születésének 170. évfordulójára. A Szegedi Pedagógiai Főiskola évkönyve 1. pp. 3-29. (1958)

Bereczki, Sándor: Az elemi népiskolai tanterv fejlődése 1868-1905-ig. A Szegedi Pedagógiai Főiskola évkönyve 1. pp. 257-267. (1958)

Buday, Lajos: A magyar rajzoktatás a századfordulón : 1895-1915. A Szegedi Pedagógiai Főiskola évkönyve 1. pp. 269-298. (1958)

Buday, Lajos and Vinkler, László and Major, Jenő: Reprodukciók a rajztanszék tanárainak művészi munkáiből. A Szegedi Pedagógiai Főiskola évkönyve 1. pp. 347-351. (1958)

Eperjessy, György: Talaj nélküli növénytermesztési kisérletek [!kísérletek]. A Szegedi Pedagógiai Főiskola évkönyve 2. pp. 185-193. (1958)

Eperjessy, György: Vizsgálatok a növényi levél kutikuláris szekréciója és párologtatása közötti összefüggésről. A Szegedi Pedagógiai Főiskola évkönyve 2. pp. 195-202. (1958)

Geréb, György: Comenius didaktikai alapelvei : a nemzetközi Comenius-év tiszteletére. A Szegedi Pedagógiai Főiskola évkönyve 1. pp. 31-53. (1958)

Geréb, György and Jász, Tivadar: A fáradékonyság pszichológiai vizsgálata I. éves főiskolai hallgatókon. A Szegedi Pedagógiai Főiskola évkönyve 1. pp. 55-81. (1958)

Inczefi, Géza: Sövényháza és vidékének földrajzi nevei. A Szegedi Pedagógiai Főiskola évkönyve 1. pp. 83-153. (1958)

Jósa, Zoltán: A faliképek szerepének metodikai, didaktikai és oktatsálélektani vizsgálata a biológia oktatásának keretében. A Szegedi Pedagógiai Főiskola évkönyve 1. pp. 299-323. (1958)

Kiss, István: Meteorobiológiai vizsgálatok a rizs barnulásos betegségének kifejlődésében. A Szegedi Pedagógiai Főiskola évkönyve 2. pp. 3-22. (1958)

Kiss, István: Néhány növényi mikroszervezet tömegprodukciójának meteorobiológiai elemzése. A Szegedi Pedagógiai Főiskola évkönyve 2. pp. 57-72. (1958)

Kiss, István: A növényi mikroszervezetek vízvirágzásos tömegprodukciójának összefoglaló vizsgálata. A Szegedi Pedagógiai Főiskola évkönyve 2. pp. 23-56. (1958)

Lerner, Károly: Az n-ed rendű algebrai görbék pontjainak vizsgálata. A Szegedi Pedagógiai Főiskola évkönyve 2. pp. 207-214. (1958)

Megyeri, János: Hidrobiológiai vizsgálatok a bugaci szikes tavakon. A Szegedi Pedagógiai Főiskola évkönyve 2. pp. 83-101. (1958)

Megyeri, János: Hidrobiológiai vizsgálatok két tőzegmoha-lápon (Bábtava, Nyírestő). A Szegedi Pedagógiai Főiskola évkönyve 2. pp. 103-119. (1958)

Megyeri, János: A Szelidi-tó crustacea-planktonja. A Szegedi Pedagógiai Főiskola évkönyve 2. pp. 73-81. (1958)

Moholi, Károly: A Szegedi Kenderfonógyár szerepe Szeged gazdasági életében. A Szegedi Pedagógiai Főiskola évkönyve 2. pp. 173-184. (1958)

Moholi, Károly: A magyar kender gazdaságföldrajza. A Szegedi Pedagógiai Főiskola évkönyve 2. pp. 155-171. (1958)

Muhy, Jánosné and Pálfi, György: Adatok a zsombói láp odonata-faunájához. A Szegedi Pedagógiai Főiskola évkönyve 2. pp. 121-125. (1958)

Nagy, Pál: Foszformeghatározás Dubusque-féle koloriméterrel. A Szegedi Pedagógiai Főiskola évkönyve 2. pp. 203-206. (1958)

Palásti, László: Franciák és a francia ynelv a Bánátban a XVIII. és XIX. században. A Szegedi Pedagógiai Főiskola évkönyve 1. pp. 155-175. (1958)

Polányi, Imre: Adatok Makó felszabadulásának történetéhez. A Szegedi Pedagógiai Főiskola évkönyve 1. pp. 177-208. (1958)

Pálfi, György: Bábtava vízi coleopterái : Haliplidae, Dytiscidae, Gyrinidae, Hydrophilidae. A Szegedi Pedagógiai Főiskola évkönyve 2. pp. 127-139. (1958)

Sziklay, László: A magyar szlavisztika gyermekkorából : az eperjesi kör szláv vonatkozásai. A Szegedi Pedagógiai Főiskola évkönyve 1. pp. 209-235. (1958)

Szép, Jenő: A többszörösen tökéletes számokról. A Szegedi Pedagógiai Főiskola évkönyve 2. pp. 215-219. (1958)

Vajda, László: Rétor, rétori műveltség, rétori életforma a római kultúra hellenisztikus korában. A Szegedi Pedagógiai Főiskola évkönyve 1. pp. 237-255. (1958)

Véghné Varga, Izabella: Újabb adatok a kopáncsi rizsnemesítő telep rizsvetéseinek vízi mikrovegetációjához. A Szegedi Pedagógiai Főiskola évkönyve 2. pp. 141-148. (1958)

Wellesz, Teréz: Ultraviola besugárzás és az ascorbinsav-tartalom közötti összefüggésről. A Szegedi Pedagógiai Főiskola évkönyve 2. pp. 149-154. (1958)

Zsámbéki, László: A tanítási óra elemzésében való jártasság szerepe és jelentősége a tanárképzésben. A Szegedi Pedagógiai Főiskola évkönyve 1. pp. 325-346. (1958)

This list was generated on 2020. február 24. 12:54:58 CET.