Browse by cikk, tanulmány, mű

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Jump to: 1961
Number of items: 33.

1961

Benkő, László: Stíluselemzési gyakorlatok : elvi és módszertani útmutató. In: A Szegedi Pedagógiai Főiskola évkönyve 1. pp. 165-181. (1961)

Csukás, István: Megjegyzések a szlovák József Attila-képhez. In: A Szegedi Pedagógiai Főiskola évkönyve 1. pp. 3-28. (1961)

Erdei, Mihály: A ne és ni módosítószók használatáról. In: A Szegedi Pedagógiai Főiskola évkönyve 1. pp. 183-192. (1961)

Geréb, György and Mosonyi, Kálmán: Fáradékonysági tényező befolyása egyszerű számolási feladatokra oligofrén gyermekeknél. In: A Szegedi Pedagógiai Főiskola évkönyve 1. pp. 193-198. (1961)

Geréb, György and Somogyi, István: Fáradtsági tényezők vizsgálata és új típusmeghatározási módszere. In: A Szegedi Pedagógiai Főiskola évkönyve 1. pp. 199-208. (1961)

Geréb, György and Tímár, Andrásné: Tanárjelöltek pályaválasztási motívumainak pszichológiai elemzése. In: A Szegedi Pedagógiai Főiskola évkönyve 1. pp. 209-217. (1961)

Görög, József: Adatok a Csanád megyei mezőgazdasági munkások helyzetéhez és mozgalmaihoz a XX. század elején. In: A Szegedi Pedagógiai Főiskola évkönyve 1. pp. 101-131. (1961)

Inczefi, Géza: A Tisza-Maros szöge régi halászatának nyelvi emlékeiből. In: A Szegedi Pedagógiai Főiskola évkönyve 1. pp. 29-35. (1961)

K. Tóth, Ferenc: Igazság és pártosság. In: A Szegedi Pedagógiai Főiskola évkönyve 1. pp. 91-99. (1961)

Kiss, István: Az Ankistrodesmus-félék nagymérvű variabilitásáról, különös tekintettel a csomószerűen kiszélesedő (nodosus) sejtek képződésére. In: A Szegedi Pedagógiai Főiskola évkönyve 2. pp. 3-35. (1961)

Kiss, István: A Chlorella-ciklus fellépése a Kirchneriella és az Ankistrodesmus egyedi fejlődésében. In: A Szegedi Pedagógiai Főiskola évkönyve 2. pp. 63-75. (1961)

Kiss, István: A sejtek egyenlőtlen osztódásának gyakorisága a növényi mikroszervezetek világában. In: A Szegedi Pedagógiai Főiskola évkönyve 2. pp. 37-61. (1961)

Kóbor, Jenő and Bernáth, Gábor and Koczka, Károly: Az n-alkil-6,7-dimetoxi-3,4-dihidro-izokinolinum-jodid és az n-alkil-6,7-dimetoxi-1,2,3,4-tetrahidro-izokinolinum-jodid homológok papírkromatográfiás vizsgálata a C4-C8 normál primer alkoholok: víz rendszerekben. In: A Szegedi Pedagógiai Főiskola évkönyve 2. pp. 167-174. (1961)

Kövesdi, Pál: A mechanikai és elektromos rezgések analógiájáról. In: A Szegedi Pedagógiai Főiskola évkönyve 1. pp. 219-236. (1961)

Major, Jenő: Az absztrakt festészet kialakulása és helyzete korunkban. In: A Szegedi Pedagógiai Főiskola évkönyve 1. pp. 237-251. (1961)

Major, Jenő: A Rajztanszék művészi reprodukciói. In: A Szegedi Pedagógiai Főiskola évkönyve 1. pp. 253-266. (1961)

Megyeri, János: Laboratóriumi vizsgálatok a rizs állati kártevői ellen való védekezés kidolgozása érdekében. In: A Szegedi Pedagógiai Főiskola évkönyve 2. pp. 113-120. (1961)

Megyeri, János: Összehasonlító hidrofaunisztikai vizsgálatok a Tisza holtágain. In: A Szegedi Pedagógiai Főiskola évkönyve 2. pp. 121-133. (1961)

Moholi, Károly: Csongrád megye gyümölcstermesztésének fejlődése. In: A Szegedi Pedagógiai Főiskola évkönyve 2. pp. 143-154. (1961)

Moholi, Károly: A hévíz szerepe Cserkeszőlő településviszonayiank alakításában. In: A Szegedi Pedagógiai Főiskola évkönyve 2. pp. 155-166. (1961)

Muhy, Jánosné: Lárvavizsgálatok rizsföldeken. In: A Szegedi Pedagógiai Főiskola évkönyve 2. pp. 135-142. (1961)

Nagy, Pál: Benzálanilin és szalicilaldehid egymásrahatásának kibernetikai vizsgálata etanolos oldatban. In: A Szegedi Pedagógiai Főiskola évkönyve 2. pp. 175-184. (1961)

Nagy, Pál: A Schiff-bázisok elnyelési színképében tapasztalható oldószerhatás vizsgálata etanol-víz oldószerelegyben. In: A Szegedi Pedagógiai Főiskola évkönyve 2. pp. 185-194. (1961)

Orgovány, Zoltán: Szemelvények az orosz és szovjet szépirodalom antiklerikális és ateista fejezeteiből. In: A Szegedi Pedagógiai Főiskola évkönyve 1. pp. 39-61. (1961)

Palásti, László: Francia eredetű családnevek Szegeden 1958-ban. In: A Szegedi Pedagógiai Főiskola évkönyve 1. pp. 133-149. (1961)

Papp, Zoltán: Megjegyzés az algebrailag zárt modulusok elméletéhez. In: A Szegedi Pedagógiai Főiskola évkönyve 2. pp. 195-201. (1961)

Sziklay, László: A lengyel-magyar, szláv-magyar viszony néhány kérdéséről a XIX. század első felében. In: A Szegedi Pedagógiai Főiskola évkönyve 1. pp. 151-163. (1961)

Turák, Lajos: A divatlapok szerepe Magyarországon a XIX. század második felének irodalmi életében : az önkényuralom alatt (1867-ig). In: A Szegedi Pedagógiai Főiskola évkönyve 1. pp. 63-71. (1961)

Tóth, Balázs: Az Abel-féle csoportok elméletéhez. In: A Szegedi Pedagógiai Főiskola évkönyve 2. pp. 203-204. (1961)

Vajda, László: Ellentmondások Móra pályájának első szakaszában. In: A Szegedi Pedagógiai Főiskola évkönyve 1. pp. 73-90. (1961)

Véghné Varga, Izabella: A Szegedi Pedagógiai Főiskola herbáriuma. In: A Szegedi Pedagógiai Főiskola évkönyve 2. pp. 85-99. (1961)

Véghné Varga, Izabella: Újabb adatok a kisteleki Nagyszéktó növényi mikroszervezeteihez. In: A Szegedi Pedagógiai Főiskola évkönyve 2. pp. 77-84. (1961)

Wellesz, Teréz: Összehasonlító anatómiai vizsgálatok paradicsomon. In: A Szegedi Pedagógiai Főiskola évkönyve 2. pp. 101-111. (1961)

This list was generated on 2020. szeptember 22. 13:37:41 CEST.