Browse by cikk, tanulmány, mű

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Jump to: 1962
Number of items: 34.

1962

Bencze, Gyula: Egy kiállítás megnyitására. In: A Szegedi Pedagógiai Főiskola évkönyve 1. pp. 215-217. (1962)

Benkő, László: Tájszók a szépirodalomban. In: A Szegedi Pedagógiai Főiskola évkönyve 1. pp. 3-15. (1962)

Benkő, Sándor and Csapó, Gábor and Kiss, István: Az emberi eosinophil-sejtek számbeli ingadozásának és a növényi mikroszervezetek tömeges felszaporodásának szinoptikus meteorobiológiai vizsgálata. In: A Szegedi Pedagógiai Főiskola évkönyve 2. pp. 45-68. (1962)

Bereczki, Sándor: A közösségi nevelés fejlődési vonalának vázlatos áttekintése a felszabadulás óta. In: A Szegedi Pedagógiai Főiskola évkönyve 1. pp. 129-151. (1962)

Erdei, Mihály: A ne előképző (praefixum) szerepe az orosz nyelvben. In: A Szegedi Pedagógiai Főiskola évkönyve 1. pp. 17-28. (1962)

Forgách, Géza and Siposné Kedves, Éva: Ásott kutak vizének kémiai viszgálata. In: A Szegedi Pedagógiai Főiskola évkönyve 2. pp. 195-200. (1962)

Geréb, György: Osztály-szerkezet kohéziójának és megbomlásának pszichológiai vizsgálata. In: A Szegedi Pedagógiai Főiskola évkönyve 1. pp. 153-168. (1962)

Geréb, György and Szabó, Zoltán: Eljárásmód a félelem motívumainak lélektani vizsgálatára különböző korú általános iskolai tanulóknál. In: A Szegedi Pedagógiai Főiskola évkönyve 1. pp. 169-181. (1962)

Geréb, György and Tímár, Andrásné: Gyermekmegfigyelési feladatok szerepe pszichológiai oktatásunkban. In: A Szegedi Pedagógiai Főiskola évkönyve 1. pp. 183-191. (1962)

Inczefi, Géza: Az összetett földrajzi név fogalma. In: A Szegedi Pedagógiai Főiskola évkönyve 1. pp. 29-32. (1962)

Inczefi, Géza: Határrészneveink tipizálása a név jelentéstartalma és a jelölt táj viszonya alapján. In: A Szegedi Pedagógiai Főiskola évkönyve 1. pp. 33-36. (1962)

Jósa, Zoltán: A Felső-Tisza Ciliata-faunájának faunisztikai, ökológiai és cönológiai vizsgálata. In: A Szegedi Pedagógiai Főiskola évkönyve 2. pp. 93-114. (1962)

Kiss, István: A meteoropathia egy igen feltűnő esetének bioszinoptikus elemzése Maucha Rezső korábbi vizsgálata alapján. In: A Szegedi Pedagógiai Főiskola évkönyve 2. pp. 29-43. (1962)

Kiss, István: A polimorfizmus fellépése és a sejtek abnormis kialakulása egy Chlorococcales-tömegprodukcióban. In: A Szegedi Pedagógiai Főiskola évkönyve 2. pp. 3-27. (1962)

Klebniczki, József: Adatok a Marosszög népesség- és településföldrajzához. In: A Szegedi Pedagógiai Főiskola évkönyve 2. pp. 157-169. (1962)

Koczka, Károly: Tanulmány az 1-cián-6,7-dimetoxi-pi-tetrahidro-izokinolin térkémiájáról. In: A Szegedi Pedagógiai Főiskola évkönyve 2. pp. 207-213. (1962)

Kóbor, Jenő and Bernáth, Gábor and Koczka, Károly: Az n-alkil-papaverinum-jodid és az n-alkil-1,2,3,4-tetrahidro-papaverinum jodid homológok papírkromatográfiás vizsgálata normál primer alkoholok: víz rendszerekben. In: A Szegedi Pedagógiai Főiskola évkönyve 2. pp. 201-206. (1962)

Major, Jenő: Reprodukciók a Rajztanszék tanárainak művészi munkáiból. In: A Szegedi Pedagógiai Főiskola évkönyve 1. pp. 219-231. (1962)

Megyeri, János: Adatok a nagybárkányi és a siroki Sphagnum-lápok vízifaunájának ismeretéhez. In: A Szegedi Pedagógiai Főiskola évkönyve 2. pp. 115-125. (1962)

Megyeri, János: Összehasonlító hidrofaunisztikai vizsgálatok Albániában. In: A Szegedi Pedagógiai Főiskola évkönyve 2. pp. 127-150. (1962)

Megyeri, János and Takács, Ferenc: A kénsavas ammónia alkalmazása a rizs állati kártevői ellen. In: A Szegedi Pedagógiai Főiskola évkönyve 2. pp. 151-156. (1962)

Moholi, Károly: Csongrád megye művelési ágankénti megoszlásának alakulása a XIX. század közepétől napjainkig. In: A Szegedi Pedagógiai Főiskola évkönyve 2. pp. 171-193. (1962)

Nagy, Pál: Schiff-bázisok kinetikai vizsgálata, 2. : 2-oxi-benzálanilin hidrolizise etanol-víz oldószerelegyben. In: A Szegedi Pedagógiai Főiskola évkönyve 2. pp. 215-222. (1962)

Nagy, Pál: Schiff-bázisok kinetikai vizsgálata, III. : 2-oxibenzál-4'-oxianilin hidrolizise etanol-víz oldószerelegyben. In: A Szegedi Pedagógiai Főiskola évkönyve 2. pp. 223-228. (1962)

Némethné Bod, Ildikó and Hódi, Gabriella: Az altonai foglyok, mint a sartrei filozófia megrekedésének dokumentuma. In: A Szegedi Pedagógiai Főiskola évkönyve 1. pp. 37-51. (1962)

Palásti, László: Franciahegy, Franciavölgy, Franciapuszta. In: A Szegedi Pedagógiai Főiskola évkönyve 1. pp. 52-62. (1962)

Papp, Zoltán: Vegyes Abel-féle csoportok széthasíthatóságáról. In: A Szegedi Pedagógiai Főiskola évkönyve 2. pp. 239-241. (1962)

Siposné Kedves, Éva and Kedves, Miklós: Hazai harmadkori barnakőszenek bitumen és huminsav tartalmának néhány kérdése. In: A Szegedi Pedagógiai Főiskola évkönyve 2. pp. 229-238. (1962)

Somfai, László: Nyelvtani ismeretek és készségek az általános iskola befejezésekor. In: A Szegedi Pedagógiai Főiskola évkönyve 1. pp. 193-213. (1962)

Szendrei, János: Félcsoportok bővítéséről. In: A Szegedi Pedagógiai Főiskola évkönyve 2. pp. 243-248. (1962)

Sziklay, László: A szlovák irodalom magyar nyelvű története elé. In: A Szegedi Pedagógiai Főiskola évkönyve 1. pp. 63-76. (1962)

Vajda, László: Móra Ferenc útja : 1917-1919. In: A Szegedi Pedagógiai Főiskola évkönyve 1. pp. 77-128. (1962)

Véghné Varga, Izabella: Kultúrhatás a szegedi Fehértó ős-szikesének mikrovegetációjában. In: A Szegedi Pedagógiai Főiskola évkönyve 2. pp. 69-81. (1962)

Wellesz, Teréz: Előzetes közlemény a szegedi alfa olajlen szövettani vizsgálatához. In: A Szegedi Pedagógiai Főiskola évkönyve 2. pp. 83-92. (1962)

This list was generated on 2020. szeptember 19. 02:46:12 CEST.