Browse by cikk, tanulmány, mű

Jump to: 1963
Number of items: 40.

1963

Benkő László: Mutatvány a Juhász-szótárból. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 45-71. (1963)

Buday Lajos and Fischer Ernő and Major Jenő and Vinkler László: Reprodukciók a rajztanszék tanárainak művészi munkáiból. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 357-374. (1963)

Csanda Sándor: A magyar-szlovák irodalmi és kulturális kapcsolatok kutatásának problémáiról. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 73-82. (1963)

Csukás István: A modern magyar líra szlovák fogadtatása: Juhász Gyula a szlovákoknál. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 83-102. (1963)

Drahos Ágoston: Magyar hangzók helyettesítése a hazai szlovák nyelvjárások jövevényszavaiban. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 103-110. (1963)

Erdei Mihály: A "ne" módosító szó szerepe a mondatban. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 111-119. (1963)

Frank Oszkár: Moduláció a klasszikus zenében. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 339-355. (1963)

Geréb György and Szabó Zoltán: Az álmok élménytartalmának lélektani elemzése különböző korú általános iskolai tanulóknál. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 249-279. (1963)

Geréb György and Tímár Andrásné: Általános- és középiskolai tananyag maradvány főiskolai hallgatóink tudásszintjében. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 281-298. (1963)

Geréb György and Verók István: Pályaválasztási indítékok lelektani vizsgálata sajátos városi és tanyai települési viszonyok között élő általános iskolai tanulóknál. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 299-306. (1963)

Görög József: A Csanád megyei mezőgazdasági munkások XX. század eleji helyzetéről és mozgalmáról. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 167-179. (1963)

Inczefi Géza: A földrajzi nevek hangtani kérdései. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 121-129. (1963)

Inczefi Géza: A földrajzi neveket alkotó szókincsről. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 131-134. (1963)

Iványi Anna: Az 1945-ös földosztás Mezőhegyesen. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 3-17. (1963)

Jósa Zoltán: A Ciliataplankton alakulása a Tisza szegedi szakaszán. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 2. pp. 109-142. (1963)

K. Tóth Ferenc: Új ellentmondások a termelőszövetkezetekben, megoldási módjuk, különös tekintettel az egységes paraszti osztály kialakítására. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 19-29. (1963)

Kiefer Friedrich: Elephoidella simplex Chappuis aus einem Brunnen bei Szeged. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 2. pp. 143-148. (1963)

Kiss István: Az egyenlőtlen sejtosztódás szerepe a Phacus wettsteinii Drez. alak- és felépítésbeli variabilitásában. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 2. pp. 3-24. (1963)

Kiss István: Vízfeltörések vizsgálata az Orosháza környéki szikes területeken, különös tekintettel a talajállapot és a növényzet változására. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 2. pp. 43-82. (1963)

Kiss István: A sejtek abnormis fejlődése a Kirchneriella obesa alakkörében. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 2. pp. 25-42. (1963)

Kávássy Sándor: Kossuth nemzetfogalma emigrációs irataiban. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 181-189. (1963)

Kóbor Jenő and Koczka Károly: Újabb eljárásmód a (±)-kalikotomin előállítására. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 2. pp. 216-220. (1963)

Megyeri János: Ásott kutak hidrofaunisztikai vizsgálata. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 2. pp. 149-175. (1963)

Moholi Károly: A Duna-Tisza köze déli része felszíni és talajviszonyai a gyümölcstermesztésre való felhasználhatóság szempontjából. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 2. pp. 207-215. (1963)

Moholi Károly: Összefüggések a hőmérsékleti kilengések és az őszibarack terméseredmények között a Duna-Tisza köze homokterületein. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 2. pp. 195-205. (1963)

Nagy István: Adatközlés : a Sárdi Somssichok könyvtári szerződése. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 237-247. (1963)

Nagy István: A szegedi demokratikus ifjúsági mozgalom történetéről : 1944. október 11 - 1948. március 15 : részlet. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 191-211. (1963)

Nagy Pál: Schiff-bázisok kinetikai vizsgálata, IV. : 2-oxibenzál-3'-oxianilin hidrolízise etanol-víz oldószerelegyben. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 2. pp. 221-228. (1963)

Polányi Imre: A szlovák szociáldemokrácia nacionalizmusának és szeparatista törekvéseinek gyökereiről a századfordulón. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 213-235. (1963)

Siposné Kedves Éva and Kedves Miklós and Endrédi Lajos: Az iszkaszentgyörgyi bauxittelepek alsó eocén szenes fedőrétegeit képező vegetációtípusok, bitumen és huminsavtartalmának vizsgálata. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 2. pp. 229-234. (1963)

Siposné Kedves Éva and Kedves Miklós and Sipos Sándor: Komplex vizsgálatok az oroszlányi III. akna alsó eocén szenes rétegeiben. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 2. pp. 235-238. (1963)

Stammer Aranka: Adatok a békák (Anura) ínhártyájának mikroszkópikus beidegzéséhez. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 2. pp. 177-185. (1963)

Stammer Aranka: Gyíkok tobozmirigyének szerkezete. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 2. pp. 187-193. (1963)

Sziklay László and Vargha Balázs: A Szerelemdal a csikóbőrös kulacshoz két szlovák fordítása. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 135-150. (1963)

Szincsok György: Jozef Gregor-Tajovský Nagylakon. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 151-157. (1963)

Tóthné Jónás Irma: A sándorfalvi parasztság helyzete 1920-45 között. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 31-44. (1963)

Ullmann Stephen: Választás és kifejező érték. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 159-166. (1963)

Vajda László: Mi is az az irodalmi nevelő-oktatás? : A Szegedi Tanárképző Főiskolán 1962. július havában tartott felvételi vizsgálat irodalom dolgozatainak margójára. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 307-338. (1963)

Véghné Varga Izabella: A domaszéki Nagyszéksóstó mikrovegetációjának vizsgálata. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 2. pp. 83-93. (1963)

Wellesz Teréz: Szövettani vizsgálatok ionizáló sugárzással kezelt len első származékán. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 2. pp. 95-107. (1963)

This list was generated on 2023. szeptember 29. 12:12:21 CEST.