Browse by cikk, tanulmány, mű

Jump to: 1964
Number of items: 40.

1964

Major Jenő : 1918-1963. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. p. 3. (1964)

Andó Mihály and Ivanics János: Adatok a Tisza hullámtere gazdasági hasznosításához. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 2. pp. 179-194. (1964)

Benkő László: Írói szótár. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 77-100. (1964)

Bába Károly and Andó Mihály: Mikroklíma vizsgálatokkal egybekötött malakocönológiai vizsgálatok ártéri kubikokban. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 2. pp. 97-110. (1964)

Békési Imre: A kalocsai kötelesek magyar szókincsének kialakulása. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 69-76. (1964)

Csukás István: A modern magyar líra szlovák fogadtatása [II.] : Babits, Kosztolányi és Tóth Árpád a szlovákoknál. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 101-115. (1964)

Erdei Mihály: A birtokos eset és tárgyeset használata tárgyas igék után az orosz nyelv tagadó mondataiban. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 117-129. (1964)

Fenyvesi István: Járt-e Gorkij Magyarországon? In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 131-137. (1964)

Fenyvesi István: Zalka Máté és a szovjet irodalom : bibliográfia. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 139-147. (1964)

Fischer Ernő: Hisztokémiai vizsgálatok a Blatta orientalis L. bélcsatornáján és Malpighi-edényein. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 2. pp. 111-120. (1964)

Fischer Ernő and Buday Lajos and Csabai Pataj Mihály and Vinkler László: Reprodukciók a rajztanszék tanárainak művészi munkáiból. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 341-353. (1964)

Gazsó István: A parabola simuló köreinek közvetlen tárgyalása. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 271-284. (1964)

Geréb György and Szabó Zoltán: Középiskolai tanulók félelmi motívumainak pszichológiai vizsgálata. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 285-308. (1964)

Geréb György and Tímár Andrásné: Szempontok a középiskolai érdemjegyek realitásának kérdéséhez tanárjelölteken végzett vizsgálatok tükrében. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 309-320. (1964)

Geréb György and Verók István: Pályaválasztási indítékok lélektani vizsgálata. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 321-326. (1964)

Gyivicsán Anna: Adalékok a csehszlovák és magyar kommunisták kapcsolatához : 1937-1939. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 175-187. (1964)

H. Drozdik Margit: Adalékok a XVI. századi németalföldi és a magyar humanizmus kapcsolatához. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 161-173. (1964)

Inczefi Géza: Nyelvtudományi jegyzetek Makó környékének földrajzi neveiről. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 149-160. (1964)

Jósa Zoltán: Mikrobiocönotikai vizsgálatok a Tisza Tiszafüred - Szolnok közötti szakaszán. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 2. pp. 121-141. (1964)

Kiss István: Az Adonis volgensis lelőhelyei és népies gyógyászati vonatkozásai Magyarországon. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 2. pp. 25-54. (1964)

Kiss István: Volvocales- és Euglena-félék tömegprodukciójának megjelenése "síkvidéki főhn" és "szirokkó-helyzet" időszakában a Duna-Tisza közén. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 2. pp. 3-23. (1964)

Klujber László: A differenciálódás foka az in vitro tenyésztett növényi szövetekben : I. Növesztőanyagok hatása a sárgarépa továbboltható szövettenyészetére. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 2. pp. 55-68. (1964)

Kováts Zoltán: Somogy megyei községek népesedési viszonyai 1748-ban. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 221-243. (1964)

Kávássy Sándor: Somogy vármegye direktóriuma 1919-ben : megyevezetés Somogyban 1919. március 16-tól 1919. június 8-ig. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 189-220. (1964)

Moholi Károly: A szőlő- és gyümölcstermesztés fejlesztésének gazdaságföldrajzi feltételei a Duna-Tisza köze déli részén. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 2. pp. 195-216. (1964)

Nagy Pál: Schiff-bázisok kinetikai vizsgálata, V. : 2-oxi-benzal-anilin savkatalizált képződése abs. etanolban. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 2. pp. 217-229. (1964)

Polányi Imre: A kivándorlás kérdéséhez : az északi megyék és a szlovák anyanyelvűek kivándorlása: 1870-1914. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 245-270. (1964)

Sey Ottó: A pézsmapocok (Ondrata zibethica L. 1776) akklimatizációjának hatása belsőélősködő férgeinek összetételére. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 2. pp. 143-150. (1964)

Sipos Sándor: Néhány cellulóz kinyerési módszer vizsgálata hazai xilitmintákon. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 2. pp. 231-237. (1964)

Sipos Sándor and Siposné Kedves Éva: Xilitekből kinyert cellulóz néhány tulajdonságának vizsgálata. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 2. pp. 239-250. (1964)

Somfai László: A nyelvtani gyakorlás kérdései. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 327-339. (1964)

Szendrei János: Egy gyűrűbővítés általánosítása. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 2. pp. 251-257. (1964)

Tapolcsányi László: A második világháború után kialakult népesedési helyzet néhány problémája. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 5-21. (1964)

Tánczos József: Adatok a sertés epehólyag beidegzésének ismeretéhez. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 2. pp. 151-157. (1964)

Tóthné Jónás Irma: Az 1945-ös földreform végrehajtása Sándorfalván. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 23-45. (1964)

Vidács Ferenc: A kelet-nyugati kereskedelem alakulása, különös tekintettel a Közös Piac létrejöttére. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 47-67. (1964)

Vágás Endre: Változások a nyálmirigyek váladéktermelésének hisztokémiai jellegében néhány emlősfajnál az egyedfejlődés folyamán. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 2. pp. 159-166. (1964)

Véghné Varga Izabella: Magyarország szikes vizeinek algológiai irodalma : 1860-1964. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 2. pp. 69-74. (1964)

Vöröss László Zsigmond: Újabb adatok a szaporcai holtágak cönológiai és florisztikai ismeretéhez. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 2. pp. 75-95. (1964)

Wéber Mihály: Rovartani alapkutatások fénycsapda alkalmazásával. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 2. pp. 167-177. (1964)

This list was generated on 2023. június 3. 02:29:25 CEST.