Browse by cikk, tanulmány, mű

Jump to: 1965
Number of items: 40.

1965

A tudományos közlemények tíz éve. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. p. 1. (1965)

Benkő Loránd: A földrajzi nevek nyelvtörténeti tanulságai. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 69-76. (1965)

Benkő László: Az írói szókincs vizsgálata. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 51-68. (1965)

Bereczki Sándor: A pedagógia tantervének története a polgári iskolai tanárképző főiskolán : 1873-1947. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 305-328. (1965)

Bába Károly: Malakocönológiai vizsgálatok a Tisza ártéren. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 2. pp. 93-98. (1965)

Békési Imre and Zsolnai József: Anyanyelvi oktatás és motiváció. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 295-304. (1965)

Csukás István: Petőfi és a szlovákok. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 77-123. (1965)

Drahos Ágoston: Az általános iskolai tanulók szlovák szókincse tekintettel a bilingvizmusra. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 329-335. (1965)

Geréb György and Szabó Zoltán: Kételyek és remények a középiskolások álmaiban. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 337-352. (1965)

Geréb György and Tímár Andrásné: A manualitás terén mutatkozó eltérések elsőéves humán és reál szakos hallgatóknál. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 353-360. (1965)

Grančak I. M.: Rabočee dviženie v Vengrii serediny 20-h godov XX v. v ocveŝenii sovetskoj pečati. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 199-207. (1965)

Inczefi Géza: A földrajzi nevek tipológiájáról és vele összefüggő kérdésekről. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 124-133. (1965)

Ivanics János: Talajvizsgálatok a Tisza hullámterén. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 2. pp. 145-152. (1965)

Kiss István: Az algák fakultatív kryobiontizmusának vizsgálata : fakultatív kryoobiontikus tömegprodukciók Szegeden. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 2. pp. 3-24. (1965)

Kiss István: Néhány dél-alföldi szikes tó dinamikus egyensúlyának nagymérvű eltolódása az elsődleges termelés irányába. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 2. pp. 25-58. (1965)

Koczka Károly and Kóbor Jenő: Vizsgálatok az izo-kinolin-sorban : adatok az 1-ciáno-1,2,3,4-tetrahidro- és kvaterner 3,4-dihidro-izo-kinolinium-sók Grignard-reakcióihoz. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 2. pp. 159-165. (1965)

Komendar V. I.: Rastitel'nost' Polonii hrebta Černogora. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 2. pp. 75-91. (1965)

Kovácsné Rózsa Klára: Az Újszegedi Kender-Lenszövő vállalat munkáslétszámának és a munkásság összetételének alakulása 1945 óta. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 3-18. (1965)

Kováts Zoltán: A népesség korösszetétele Somogyban a XVIII. század közepén. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 237-257. (1965)

Krištof Štefan: Vplyv madarčiny na jazyk Čajkovských zápisníc z rokov : 1644-1768. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 135-143. (1965)

Kávássy Sándor: Somogy vármegye direktóriuma 1919-ben (II.). In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 209-236. (1965)

Kóbor Jenő and Koczka Károly: Vizsgálatok az izo-kinolin-sorban : adatok az 1-ciáno-1,2,3,4-tetrahidro-izo-kinolin kémiájához. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 2. pp. 153-158. (1965)

Magyar Levente: A Szeged környéki rizsföldek madárvilága. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 2. pp. 99-104. (1965)

Megyeri János: Adatok a Baláta tó vízifaunájának ismeretéhez. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 2. pp. 105-114. (1965)

Megyeri János: Összehasonlító hidrobiológiai vizsgálatok a keleméri és egerbatkai Sphagnum-lápokon. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 2. pp. 115-121. (1965)

Moholi Károly: Gazdaságföldrajzi feltételek a zöldségtermesztő tájkörzetek kialakításához a Duna-Tisza köze déli részén. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 2. pp. 129-143. (1965)

Moholi Károly: A munkaerővel való ellátottság hatása egyes belterjes növénytermesztési ágak körzetviszonyainak alakulására. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 2. pp. 123-128. (1965)

Mucsi Józsefné: A tudományos terminológia és a grammatikai szakszótár kérdései. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 145-154. (1965)

Nagy Pál: A Schiff-bázisok elnyelési színképében fellépő oldószerhatásról, III. : sók befolyása az oldószerhatásra. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 2. pp. 167-176. (1965)

Polányi Imre: A szlovák polgári politikai csoportok a századforduló után. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 258-279. (1965)

Sipos Sándor and Siposné Kedves Éva and Széll Tamás: Néhány hazai lignitminta infravörös spektroszkópiai vizsgálata. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 2. pp. 177-185. (1965)

Szabó István: A szegedi ipar fejlődésének néhány fejezete. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 19-38. (1965)

Szendrei János: A félcsoport holomorfjai. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 2. pp. 187-193. (1965)

Sziklay László: Nyugat- és Kelet-Európa irodalmi kapcsolatai egy jelentős összefoglaló mű tükrében. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 155-174. (1965)

Török Gábor: Fejezet a Börzsöny-vidék palóc nyelvjárásainak hangtörténetéből. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 175-194. (1965)

Vidács Ferenc: Feladataink a kelet-nyugati kereskedelem növelése területén. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 39-50. (1965)

Váradi-Sternberg János: Az 1707-es orosz-magyar tárgyalások előzményei. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 281-293. (1965)

Wellesz Teréz: Morfológiai vizsgálatok ionizáló sugárzással kezelt len-növények harmadik évi származékán. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 2. pp. 59-74. (1965)

Zehner Kurt and Bugdahn Martin: Über die Wirksamkeit der Zeugnisbeurteilung auf den Schüler : ein Beitrag zur Psychologie der Schülerbeurteilung. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 361-373. (1965)

Zsolnai József: Az épületek nevének változása Ásotthalmon. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 195-198. (1965)

This list was generated on 2023. június 3. 02:14:48 CEST.