Browse by cikk, tanulmány, mű

Jump to: 1966
Number of items: 29.

1966

Benkő László: Mondatelemzés. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 3-17. (1966)

Bor Pál and Kovács László: Két vékony lencse helyettesítő lencséjének problémája. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 2. pp. 135-143. (1966)

Buday Lajos: A vetett árnyék alapelemei. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 207-229. (1966)

Bába Károly: A Tisza hullámterének puhatestűi Algyő és Szeged között. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 2. pp. 91-98. (1966)

Csukás István: Petőfi és a szlovákok II. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 19-67. (1966)

Geréb György: Pszichológiai vizsgálatok a monotónia jelenségköréről. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 153-161. (1966)

Geréb György and Szabó Zoltán: Az álmok élménytarlalmának pszichológiai vizsgálata elsőéves főiskolai hallgatóknál. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 163-179. (1966)

Geréb György and Vaskor András: A megoszló figyelem és manualitás "sztereometer"-rel történő vizsgálatának finomítása matematikai módszerrel. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 181-186. (1966)

Inczefi Géza: A települések belterületének földrajzi neveiről. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 69-74. (1966)

Ivanics János: Talajművelési vizsgálatok a Tisza hullámterén. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 2. pp. 125-133. (1966)

Kiss István: Az Ankistrodesmus braunii és az A. Pseudobraunii n. sp. variabilitása. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 2. pp. 45-67. (1966)

Kiss István: Trachelomonas-félék a Dél-Alföldön. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 2. pp. 3-43. (1966)

Kováts Zoltán: A magyarországi népességi reprodukció kérdése és a XVIII-XIX. századi családi rekonstrukciós vizsgálatok néhány eredménye. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 131-148. (1966)

Kávássy Sándor: Kossuth nemzetelmélete. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 113-130. (1966)

Moholi Károly: A nyersanyagellátás helyzete Csongrád megye élelmiszeripara néhány ágában. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 2. pp. 99-113. (1966)

Nagy Pál: Schiff-bázisok kinetikai vizsgálata, VII. : az aldehidkomponensen levő szubsztituensek hatása a képződési sebességre. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 2. pp. 153-157. (1966)

Nagy Pál and Molnár Zsuzsanna: Schiff-bázisok kinetikai vizsgálata, VI. : Szubsztituenshatás az anilingyűrűn szubsztituált 2- és 4-oxi-benzál-anilinek képződésénél. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 2. pp. 145-151. (1966)

Olajos Teréz: Aetius római szobrának felirata és Merobaudes. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 149-152. (1966)

Siposné Kedves Éva and Sipos Sándor and Széll Tamás: Néhány hazai xilitminta huminsav részének lúgos feltárás során bekövetkező változásairól. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 2. pp. 159-163. (1966)

Somfai László: Minőségjelzős szerkezetek a tizenegy évesek írásos szókincséből. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 187-195. (1966)

Steinitz Wolfgang: Zur inneren Etymologie des Ostjakischen. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 75-82. (1966)

Szabó László: A tanyakérdés alakulása a felszabadulás óta. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 2. pp. 115-123. (1966)

Szendrei János: Az ítéletkalkulus egy új diagramja. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 2. pp. 165-172. (1966)

Szendrei János: Megjegyzések a gyűrű centrumáról. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 2. pp. 173-175. (1966)

Sziklay László: Szlovák népdalok a "Pesther Tageblatt"-ban. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 83-89. (1966)

Török Gábor: Idegen nyelvek nyelvjárástörténeti kutatásainak tanulságairól. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 91-98. (1966)

Vajda László: "...a mindenséggel mérd magad!" : József Attila "Nem én kiáltok" c. versének irodalomesztétikai elemzése. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 197-206. (1966)

Véghné Varga Izabella: A Szeged környéki szikes vizek fitoplanktonjának összehasonlító vizsgálata. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 2. pp. 69-90. (1966)

Zsolnai József: Az ásotthalmi szőlőművelés szaknyelve. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 99-112. (1966)

This list was generated on 2023. június 3. 04:33:43 CEST.