Browse by cikk, tanulmány, mű

Jump to: 1967
Number of items: 30.

1967

Avasi Béla: A Dalcroze-féle skálaéneklési rend a pentatoniában. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 225-234. (1967)

Bacsa Pál: A ъ, ь vokalizálódása a sámsonházi szlovák nyelvjárásban. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 11-15. (1967)

Benkő László: A Juhász Gyula-szótár szerkesztési forgatókönyve. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 17-57. (1967)

Bereczki Sándor: A tanítóképző-intézeti tanárképzés története : 1868-1949. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 141-158. (1967)

Bába Károly: Adatok a vízi csigák megoszlását megszabó tényezőkhöz. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 2. pp. 3-12. (1967)

Drahos Ágoston: Az egynyelvűség biztosításának lehetőségei az általános iskolai szlovák nyelvi órákon. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 159-165. (1967)

Erdei Mihály: A grammatikai tagadás és a tagadó mondatok fogalma az orosz nyelvben. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 59-68. (1967)

Geréb György: Eljárásmód a tanulók önismeretének és emberismeretének kíséletes vizsgálatára. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 167-178. (1967)

Geréb György and Szabó Zoltán: Adalékok a boldogságnak mint élményforrásnak fejlődésélélektani vizsgálatához I. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 179-191. (1967)

Geréb György and Vaskor András: Változó időritmusú információk megterhelő hatásának vizsgálata "sztereotometer" segítségével. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 193-203. (1967)

Gyivicsán Anna: A "Dav" magyar vonatkozásai. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 69-77. (1967)

Inczefi Géza: A földrajzi nevek történeti rétegződéséről. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 79-91. (1967)

K. Tóth Ferenc: A társadalmi-foglalkozási átrétegződés néhány jellemvonása. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 3-10. (1967)

Kávássy Sándor: Földindulás Somogyban. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 119-126. (1967)

Kávássy Sándor: Nagyatádi Szabó István politikai szereplése Somogyban az őszirózsás forradalom és a Tanácsköztársaság idején. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 127-140. (1967)

Kóbor Jenő: Vizsgálatok az izo-kinolin sorban : az 1-(etixokarbonil-metil)-6,7-dimetoxi-3,4-dihidro-izo-kinolin reakciója metil-jodiddal. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 2. pp. 51-59. (1967)

Kóbor Jenő: Vizsgálatok az izo-kinolin sorban : kondenzált azetidin-rendszer gyűrűbővüléses felnyitása. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 2. pp. 41-49. (1967)

Lotz János: A {-lak} bennfoglaló alak helye a magyar igeragozás rendszerében. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 93-99. (1967)

Moholi Károly: Az élelmiszer-termelés és élelmiszer-kereskedelem kapcsolata Csongrád megyében. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 2. pp. 13-26. (1967)

Moholi Károly and Schweitzer Ferenc: A mezőgazdasági termnelés természetföldrajzi alapja az Alsó-Tiszavölgy hódmezővásárhelyi mikrokörzetében. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 2. pp. 27-39. (1967)

Nagy Pál: Schiff-bázisok kinetikai vizsgálata, VIII. : oldószerhatás a Schiff-bázisok képződésénél. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 2. pp. 61-69. (1967)

Palásti László: Egy magyarországi orosz nyelvtan megjelenésének századik évfordulójára. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 101-109. (1967)

Rakonczás Pál: Új lexikai anyag feldolgozása - magnetofonszalagon. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 205-209. (1967)

Siposné Kedves Éva and Sipos Sándor: Néhány hazai barnaszénminta oxigénfunkciós csoportjainak meghatározása. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 2. pp. 71-77. (1967)

Somfai László: Igék a tizenegy évesek írásos szókincsében. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 211-224. (1967)

Szendrei János: Az ideál fogalmának egy általánosításáról. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 2. pp. 89-92. (1967)

Sárosiné Király Irén: Dielektromos állandó vizsgálata szuszpenzióknál apoláros és poláros közegek esetén. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 2. pp. 79-88. (1967)

Török Gábor: Hangképzési problémák embertani megvilágításban. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 2. pp. 93-105. (1967)

Vinkler László: Oidipusz : egy műalkotás keletkezésének elemzése. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 235-245. (1967)

Zsolnai József: A földrajzi nevek keletkezésének néhány pszichológiai kérdése. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 111-117. (1967)

This list was generated on 2023. június 3. 04:22:47 CEST.