Browse by cikk, tanulmány, mű

Jump to: 1968
Number of items: 35.

1968

Avasi Béla: A hangközök és az anhemiton pentaton rendszerek. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 311-317. (1968)

Balaguri E. A.: Kárpát-Ukrajna késő bronzkori emlékei. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 141-150. (1968)

Benkő László: Az írói szótár elméleti kérdései. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 51-76. (1968)

Bereczki Sándor: A tanárképző főiskolák tantervei (1947-1967). In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 165-191. (1968)

Bába Károly: Két tiszai kősarkanytú állatközössége. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 2. pp. 77-85. (1968)

Békési Imre: A szófajváltoztató képzés lehetőségeinek elméleti vizsgálata. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 41-49. (1968)

Drien Károly: A honvédelmi nevelőmunka elvi és gyakorlati problémái a tanárképző főiskolákon. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 193-204. (1968)

Frank Oszkár: Debussy-prelűdök elemzése 1. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 319-326. (1968)

Gazsó István: Az inverzió programozott oktatása a tanárképző főiskolán. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 205-216. (1968)

Geréb György: Kimerülés, figyelmetlenség és monotónia. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 217-225. (1968)

Geréb György and Kiss Ferenc: Tanárjelöltek alkalmassági vizsgálatának néhány pszichológiai kérdése. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 227-239. (1968)

Geréb György and Szabó Zoltán: Adalékok a boldogságnak mint élményforrásnak fejlődéslélektani vizsgálatához (II.). In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 241-260. (1968)

Holý Ján: Niekol'ko myšlienok o syntaktickej transformácii. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 77-86. (1968)

Inczefi Géza: Földrajzi nevek összehasonlító tipológiai vizsgálata. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 87-97. (1968)

Inczefi Géza: A névsűrűség a települések határában. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 99-108. (1968)

Ivanics János: A Tisza hullámterén termesztett kukorica fajták trágyázási kísérleteinek tapasztalatai. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 2. pp. 87-92. (1968)

Jozaf Milan: Niekoľko poznatkov zo striedania róznorodej a jednotvárnej činnosti žiakov a jej vplyvu na ich práceschopnosṫ vo vyučovani : čiastkové výsledky výskumu. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 261-275. (1968)

Kiss István: Vízfeltöréses ("forrásos") talajfelületek vizsgálata a Dél-Alföld szikes területein, különös tekintettel a mikrovegetáció tömegprodukciós kialakulására. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 2. pp. 3-38. (1968)

Kiss István: A botrydiopsis tömegprodukciós előfordulásai a Dél-Alföldön. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 2. pp. 63-76. (1968)

Kiss István: Ősgyep-maradvány az orosházi Nagytatársáncon. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 2. pp. 39-61. (1968)

Kováts Zoltán: Az első részletes szegedi népszámlálás (1869) és a korösszetételben bekövetkezett változás 1960-ig. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 151-163. (1968)

Moholi Károly: Az állattenyésztés eredményessége és az árutermelés gazdaságföldrajzi vonatkozásai Csongrád megyében a II. ötéves terv (1961-1965) időszakában. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 2. pp. 93-121. (1968)

Nagy Antal: A tanárjelöltek és a vallásos világnézet. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 3-19. (1968)

Nagy Pál: A Schiff-bázisok elnyelési színképében fellépő oldószerhatásról, V. : a tapasztalt benzoid-kinoid egyensúly mennyiségi vizsgálata. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 2. pp. 123-130. (1968)

Nagy Pál: A Schiff-bázisok elnyelési színképében fellépő oldószerhatásról, VI. : adatok a nezoid-kinoid egyensúly helyzetét befolyásoló sóhatás értelmezéséhez. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 2. pp. 131-135. (1968)

Schmidt Wilhelm: Ist das deutsche Perfekt ein Vergangenhaitstempus. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 109-118. (1968)

Simonenko M. K.: A közoktatásügy fejlődése a Szovjetunióban különös tekintettel az Ukrán Szocialista Köztársaságra. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 293-299. (1968)

Siposné Kedves Éva and Sipos Sándor: Barnaszenek kémiai vizsgálatai. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 2. pp. 137-146. (1968)

Somfai László: Egy tizenegy éves tanulócsoport írásos szókincsének főnevei. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 277-292. (1968)

Szederkényi Antal: A racionális számok effektív megszámlálhatóságáról. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 2. pp. 147-155. (1968)

Tapolcsányi László: Gazdasági fejlődésünk növekedési és egyensúlyi feltételeiről. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 21-40. (1968)

Török Gábor: József Attila lírájának determinizmusélményéről. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 119-129. (1968)

Vajda László: Egy kollokvium története : az irodalomelméleti bevezetés c. kollégium kollokváltatásának egyik módszere. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 301-309. (1968)

Vajda László: A humanizmus fogalmi tartalmának változása korunkban : Trencsényi Waldapfel Imre születésének hatvanadik évfordulójára. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 131-140. (1968)

Vinkler László: Dolce stil' nuovo a korabeli olasz művészetben : a dugento és a trecento. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 327-357. (1968)

This list was generated on 2023. június 3. 04:14:31 CEST.