Browse by cikk, tanulmány, mű

Jump to: 1969
Number of items: 38.

1969

Avasi Béla: "Öntudatlan számlálás". In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 241-261. (1969)

Benkő László: Az írói szótár teljessége. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 29-47. (1969)

Bereczki Sándor: Szeged és a főiskola : a főiskola szegedi működésének 40. évfordulójára. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 201-218. (1969)

Bába Károly: Néhány duna-tisza-közi homoki pusztagyep és erdő malakocönológiai vizsgálata : a csigacönozisok successioja. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 2. pp. 83-92. (1969)

Békési Imre: Kötelesek szakszókincse Kalocsán (1.). In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 15-28. (1969)

Csizmadia Dezső: A Magyar Tanácsköztársaság emléke Csehszlovákia munkásosztálya körében. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 101-107. (1969)

Frank Oszkár: Debussy-prelüdök elemzése (II.). In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 263-270. (1969)

Geréb György: Eljárásmód a térszemlélet vizsgálatára. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 219-231. (1969)

Hegedűs András: A nemzetnevelés irodalomszemlélete : részlet. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 48-64. (1969)

Huszka László: A tanulók eszménykép-választásának kérdései : tapasztalatok és feladatok. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 189-194. (1969)

Inczefi Géza: Elemismétlő névpárok a föld megnevezésében (1.). In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 65-74. (1969)

Kiss Géza: A helytörténeti kutatásra és felhasználására való nevelés. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 161-169. (1969)

Kiss István: Szikes területek alga-tömegprodukciós jelzései a foltos regradáció vízfeltöréses folyamatáról. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 2. pp. 31-75. (1969)

Kiss István: Trachelomonas és Strombomonas fajok a Dél-Alföld szikes területeiről. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 2. pp. 3-12. (1969)

Kiss István: Tömegprodukciókat alkotó új Gongrosira változat az alföldi szikes talajok vízfeltöréses felületeiről. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 2. pp. 13-29. (1969)

Kissig Dietrich: Tanárjelöltek tudományos-produktív tanulmányai a marxista-leninista oktatásban a Potsdami Pedagógiai Főiskolán. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 171-179. (1969)

Kissling Eleonóra: A szlovák tanácsköztűrsaság megalakulása és működése. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 109-120. (1969)

Kováts Zoltán: Tudományos diákköri munka és helytörténeti kutatás a Szegedi Tanárképző Főiskolán. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 195-200. (1969)

Kóbor Jenő and Koczka Károly: Vizsgálatok az izo-kinolin sorban : 1,2-helyzetben azidingyűrűvel kondenzált tetrahidro-izo-kinolin származék (XII) gyűrűtagszám növekedéssel járó gyűrűhasítása. (A 6,7-dimetoxi-1,3,4, 8b-tertranhidro-azirino [2,1-a] izo-kinolin hidrogenolitikus hasítása). In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 2. pp. 185-195. (1969)

Kóbor Jenő and Koczka Károly: Vizsgűlatok az izo-kinolin sorban : a kalikotomin szintézise. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 2. pp. 179-183. (1969)

Lange Günter: A német munkásmozgalmi történet funkciója a tanárjelöltek marxista-leninista alapképzésében. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 181-188. (1969)

Magyar Levente: Összefüggések a rizsföldek ökológiai tényezői és madárvilága között. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 2. pp. 93-103. (1969)

Megyeri János: Néhány kanadai tó mesozooplanktonja. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 2. pp. 105-119. (1969)

Megyeri János: A ponty természetes táplálékáról. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 2. pp. 121-148. (1969)

Miŝenko S.: Szovjet Ukrajna dolgozóinak szolidaritása az 1919-es magyar forradalomban. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 121-124. (1969)

Moholi Károly: Gazdaságföldrajzi jellegzetességek Csongrád megye zöldségtermesztésében. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 2. pp. 159-177. (1969)

Nagy Pál: Schiff-bázisok kinetikai vzsgálata, IX. : adatok az o-hidroxi-benzál-anilin származékok hidrolízisének értelmezéséhez. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 2. pp. 197-206. (1969)

Palásti László: A szenvedő igével kapcsolatok problémák az orosz nyelvben. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 75-91. (1969)

Rigó Jázon: A kibernetika helyéről a tudományok rendszerében. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 3-13. (1969)

Siposné Kedves Éva and Sipos Sándor: Hazai szénminták infravörös spektroszkópiai vizsgálata I. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 2. pp. 207-218. (1969)

Szántó Imre: A helytörténet művelésének jelentősége és feladatai. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 125-132. (1969)

Trojan M. V.: Tanácshatalom Ruszka-Krajnában 1919-ben. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 133-143. (1969)

Tánczos József: Adatok az epehólyag falában lévő dúcokról és idegsejtekről. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 2. pp. 149-157. (1969)

Tóthné Jónás Irma: Szeged kisbérlőinek helyzetéről az 1929-1933-as gazdasági világválság idején. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 145-159. (1969)

Török Gábor: A ritmikai szabadságról : Radnóti Miklós halálának 25. évfordulójára. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 93-100. (1969)

Vinkler László: Évszázadok stiláris metamorphozisai : kísérlet egy művészettörténeti párhuzam értelmezésére. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 271-282. (1969)

Véghné Varga Izabella: A pusztaszeri Dongér-tó mikrovegetációjának vizsgálata. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 2. pp. 77-81. (1969)

Waldmann József: A népművelés helye és szerepe az általános iskolai tanárképzésben. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 233-240. (1969)

This list was generated on 2024. június 17. 23:32:41 CEST.