Browse by cikk, tanulmány, mű

Jump to: 1970
Number of items: 43.

1970

Avasi Béla: Hangközök a főiskolai zeneelmélet-oktatásban. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 293-322. (1970)

Bagdi Sándor: Adatok Tiszazug hidrogeográfiai sajátosságaihoz. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 2. pp. 139-149. (1970)

Baróti Tibor: Az orosz lírai vers dallamosságáról. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 57-66. (1970)

Benkő László: Tájékoztató a Juhász-Gyula-szótárról. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 67-81. (1970)

Bereczki Sándor: Szeged és a Főiskola (II.). In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 191-207. (1970)

Bereczki Sándor: A pozitív oktatói személyiség a társadalmi igények és a főiskolai hallgatók megítélésének tükrében. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 175-189. (1970)

Bezdán Sándor: A hódmezővásárhelyi első olvasó népkör megalakulása (1869) [1.]. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 47-56. (1970)

Bába Károly: Néhány dél-alföldi tölgyerdő csigatársulása. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 2. pp. 95-100. (1970)

Békési Imre: Pedagógusvonások kibontakozása fejlődő tanárjelöltjeinkben. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 147-173. (1970)

Elek József and Orgovány Zoltán: A tanulmányi osztály és a diákjóléti szervek szerepe a hallgatók nevelésében : tapasztalatok a Szegedi Tanárképző Főiskolán. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 209-227. (1970)

Frank Oszkár: Debussy-prelűdök elemzése (III.). In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 323-329. (1970)

Geréb György: Huzamos időn át végzett egyhangú tevékenység mozgásviszonyainak alakulása modell-kísérletek kapcsán. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 229-249. (1970)

Hegedűs : Tanárképzés - emberképzés : [főigazgatói székfoglaló 1969. szeptember 13-án]. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 3-7. (1970)

Hegedűs András: A nemzetnevelés irodalomszemlélete (II.). In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 83-99. (1970)

Horváth Ilona: Adatok az alföldi szikes vizek Heteroptera faunájához. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 2. pp. 101-104. (1970)

Horváth Ilona: Lárvavizsgálatok rizsföldeken. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 2. pp. 105-107. (1970)

Inczefi Géza: A határnevek és köznevek viszonyának néhány kérdése. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 101-113. (1970)

Ivanics János: Szemeskukorica fajtaösszehasonlító kísérlet a Tisza hullámterén. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 2. pp. 249-256. (1970)

Ivanics János: Zöldtakarmánytermesztési kísérlet hullámtéri öntéstalajon. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 2. pp. 243-248. (1970)

Kallós Gábor: Tanárjelöltjeink boldogságfelfogárásól. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 9-28. (1970)

Kamarás Gábor: Csillaggombák Szeged környékéről. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 2. pp. 3-7. (1970)

Kiss István: Egy bugaci szikes tó vegetációs színeződést előidéző alga-tömegprodukciójáról. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 2. pp. 45-53. (1970)

Kiss István: Újabb adatok a kardoskút-pusztaközponti Fehértó algavegetációjához. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 2. pp. 9-43. (1970)

Kiss István: A kakasszéki szikes tó mikrovegetációja. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 2. pp. 55-94. (1970)

Klebniczki József: Adatok Csongrád megye településállományának fejlődéséhez. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 2. pp. 151-159. (1970)

Kóbor Jenő: Vizsgálatok az izo-kinolin sorban : a hidrogénezett gyűrűben geminális dimetil-1,2,3,4-tetrahidro-izo-kinolin-származékok előállítása. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 2. pp. 203-208. (1970)

Kóbor Jenő: Vizsgálatok az izo-kinolin sorban : az 1-˙(etoxikarbonil-metilén)-6,7-dimetoxi-1,2,3,4-tetrahidro-izo-kinolin halogénezett szénhidrogén adduktumainak vizsgálata. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 2. pp. 197-201. (1970)

Magyar Levente: Madártani megfigyelések az ásotthalmi erdőben. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 2. pp. 109-114. (1970)

Megyeri János: A Tisza mesozooplanktonja : I. Rotatoria. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 2. pp. 115-130. (1970)

Megyeri János: Tólak vízi mikrofaunájáról. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 2. pp. 131-138. (1970)

Miskolczi József: Páronként kitérő négy egyenes paralelogramma metszete. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 2. pp. 233-237. (1970)

Moholi Károly: A Dél-Alföld gazdasági fejlődésének sajátosságai napjainkban. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 2. pp. 161-174. (1970)

Moholi Károly: A népesség és településviszonyok kapcsolata a mezőgazdasági termeléssel Csongrád megyében. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 2. pp. 175-187. (1970)

Nagy Antal: Szerepelmélet a marxista szociológiai irodalomban. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 29-46. (1970)

Nagy Pál: A Schiff-bázisok elnyelési színképében fellépő oldószerhatásról, VII. : az oldószerhatás vizsgálata oldószerelegyekben. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 2. pp. 209-222. (1970)

Orgovány Zoltán and Kisvárdai Károly: Orosz szakos tanárjelöltek teljesítményképes nyelvtudásszintjének vizsgálata. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 251-270. (1970)

Palásti László: Orosz vonatkozások a régi Szeged történetében. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 115-128. (1970)

Riesz Béla: A személyiség pszichikus struktúrájának értelmezése. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 271-281. (1970)

Rozgonyi Miklósné: Csokonai igéinke nyelvtani, stilisztikai elemzése. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 129-145. (1970)

Sipos Sándor and Siposné Kedves Éva and Dékány Imre: Huminsavak szerkezetének vizsgálata, I. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 2. pp. 223-231. (1970)

Szabó László: Dél-Alföld településföldrajzi problémái, különös tekintettel a tanyás településekre. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 2. pp. 189-196. (1970)

Szendrei János: A félcsoportok egy új radikájáról. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 2. pp. 239-241. (1970)

Zentai Károly: A tanyai általános iskolai tanulók hátrányos helyzetének vizsgálata Csongrád megyében. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 283-291. (1970)

This list was generated on 2023. június 3. 03:51:57 CEST.