Browse by cikk, tanulmány, mű

Jump to: 1971
Number of items: 46.

1971

Avasi Béla: Elemzés és gyakorlat a főiskolai zeneelméletoktatás II. félévében. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 347-370. (1971)

Benkő László: Az írói szótár címszavai. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 101-124. (1971)

Bereczki Sándor: A polgári iskolai tanárképző főiskola felsőoktatáspedagógiai hagyományaiból. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 245-261. (1971)

Bezdán Sándor: Hódmezővásárhelyi olvasókörök : 1869-1900. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 61-76. (1971)

Bába Károly: Elterjedési és ökológiai adatok a Bradybaena fructium (O. F. Müll.) hazai előfordulásához. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 2. pp. 89-98. (1971)

Békési Imre: A kalocsai kötélfonás. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 89-100. (1971)

Drien Károly: A posztgraduális stúdium mint a pedagógusok továbbképzésébek korszerű modellje : bevezető előadás. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 411-424. (1971)

Fehér István: A földreform és hatásának néhány jellegzetessége Szegeden. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 3-21. (1971)

Frank Oszkár: Debussy-prelűdök elemzése (IV.). In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 371-382. (1971)

Geréb György: Középiskolások térszemléletének kísérletes vizsgálata. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 277-285. (1971)

Geréb György: Monoton-állapot, vigilitás és érzelem a kutatások mai állásának tükrében. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 263-275. (1971)

Hegedűs András: Függelék: Előszó : A posztgraduális stúdium mint a pedagógusok továbbképzésébek korszerű modellje : a Szegedi Tanárképző Főiskolán 1971. április -én megtartott tudományos ülésszak anyaga. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 407-409. (1971)

Hegedűs András: Juhász Gyula nézetei a pedagógia, az irodalmi nevelés és a közoktatáspolitika alapvető kérdéseiről. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 125-156. (1971)

Hegedűs András: A pedagógusok továbbképzésének korszerűsítése : összegzés. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 437-442. (1971)

Inczefi Géza: Mikrotoponimiai vizsgálatok. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 157-168. (1971)

Inczefi Géza: Néhány Csongrád megyei határnév elemzése. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 169-176. (1971)

Kallós Gábor: Szabadidő vizsgálata tanárjelöltek körében. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 23-34. (1971)

Kardos Pál: A kromatika intonálásáról. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 383-389. (1971)

Kiss István: Szikes területek felpúposodásainak és padkásodásának vizsgálata, tekintettel a növényzeti kép és az algavegetáció kialakulására. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 2. pp. 33-57. (1971)

Kiss István: A "meteorpapiros" és az alatta kialakuló Cyanophyta-tömegprodukciók vizsgálata a Szeged-környéki, a Dél-Alföldi és a Duna-Tiszaközi szikes tavakban. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 2. pp. 59-75. (1971)

Kiss István: A vízfeltörések szerepének vizsgálata a szikes talajok foltos "tarkaságában", különös tekintettel az algatömegprodukciók és a vegetációs kép kialakulására, valamint az árvízszerű belvizek fellépésére. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 2. pp. 3-31. (1971)

Kisvárdai Károly: Az auditív megértés néhány kérdése, különös tekintettel a nyelvi laboratóriumi munkára. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 287-305. (1971)

Kováts Zoltán: A magyar népességfejlődés a honfoglalástól 1870-ig (I.) : új kutatási eredmények alapján készült munkahipotézis. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 77-88. (1971)

Lizanec Petro: A magyar-ukrán nyelvi kapcsolatokról. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 177-187. (1971)

Makarov V. I.: Processy naominacii v sfere pyboloveckoj leksiki russkogo âzyka. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 189-200. (1971)

Megyeri János: Az általános iskolai tanárok természettudományi továbbképzéséről : korreferátum. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 429-431. (1971)

Megyeri János: A Tisza mesozooplanktonja : II. Entomostraca. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 2. pp. 99-110. (1971)

Moholi Károly: Csongrád megye településhálózata fejlesztésének gazdaságföldrajzi sajátosságai. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 2. pp. 125-145. (1971)

Nagy István: Az általános iskolai történelemtanárok posztgraduális képzésének indokoltsága : korreferátum. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 425-428. (1971)

Nagy Pál: Az aldehid-gyűrűn szubsztituált n-(benzilidén)-anilinek reakciója benzil-aminnal. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 2. pp. 147-156. (1971)

Palásti László: Magyarországi legenda az ifj. Dumas születéséről. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 201-211. (1971)

Penavin Olga: A határozó kifejezési lehetőségei a jugoszláviai magyar nyelvjárásokban. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 213-224. (1971)

Riesz Béla: Társkapcsolatok összehasonlító vizsgálata általános iskolai tanulóknál. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 307-322. (1971)

Rigó Jázon: Az információ filozófiai fogalmáról. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 35-41. (1971)

Rozgonyi Miklósné: A közmondások Csokonai műveiben. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 225-236. (1971)

Sipos Sándor and Siposné Kedves Éva: Hazai szénminták infravörös spektroszkópiai vizsgálata, II. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 2. pp. 157-168. (1971)

Szabó G. Lászlóné: A továbbképzés jelenlegi helyzete Szegeden : korreferátum. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 433-436. (1971)

Szendrei János: Asszociatív félgyűrűk bi-ideáljairól. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 2. pp. 169-172. (1971)

Szent-Iványi Béla: Politikai ferdítések Petőfi műveinek német fordításaiban. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 237-243. (1971)

Timár András: Az általánosan kötelező technikai oktatás korszerűsítéséről. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 2. pp. 173-179. (1971)

Tánczos József: Néhány csigafaj bélcsatornájának összehasonlító idegszövettani vizsgálata. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 2. pp. 111-123. (1971)

Veszprémi László: A tanulók szociális státusának vizsgálata az iskolai és családi mikrokörnyezetben. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 323-332. (1971)

Vidács Ferenc: Magyarország gazdasági kapcsolatai a fejlett tőkés országokkal a felszabadulás előtt és után. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 43-59. (1971)

Vinkler László: A művészeti alkotások szemléletének elvi szempontjai és módszertani problémái. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 391-405. (1971)

Véghné Varga Izabella: Összehasonlító vizsgálatok a Domaszék környéki szikes vizek mikrovegetációjában. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 2. pp. 77-87. (1971)

Waldmann József and Vecsernyés János: Fiatal pedagógusok a közéletben. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 333-345. (1971)

This list was generated on 2023. június 3. 03:44:13 CEST.