Browse by cikk, tanulmány, mű

Jump to: 1972
Number of items: 32.

1972

Benkő László: Az értelmezés az írói szótárban : részlet. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 41-60. (1972)

Bereczki Sándor: A gyakorlati kiképzés fejlődése a tanárképző főiskolán : 1873-1971. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 149-165. (1972)

Boda Krisztina and Szendrei János: Az ornamentumok és az algebrai csoportok. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 273-288. (1972)

Geréb György: Alkoholfogyasztó körzethez ratozó általános iskolai tanulók néhány mentalis funkciójának vizsgálata. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 181-188. (1972)

Geréb György: Eljárásmód az éberségi szint vizsgálatára általános iskolai tanulóknál. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 167-180. (1972)

Hegedűs András: Móra Ferenc az "Egyetemi Kör"-ben. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 61-75. (1972)

Inczefi Géza: A földrajzi nevek elíziójáról. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 77-89. (1972)

Keszthelyi György: A tudományos és az iskolai műelemzés kapcsolatának problémái. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 189-200. (1972)

Kiss István: Szikes tavak, mocsarak és a szikfok néhány sókedvelő növényének algatársulásokkal fellépő szintbeli anomáliája. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 2. pp. 33-62. (1972)

Kiss István: A vízfeltörések szélsőségesen módosult algatömegprodukciós formái a békés-csanádi löszhát szikes területein. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 2. pp. 3-32. (1972)

Kisvárdainé Laczkó Irén and Kisvárdai Károly: A mondatfonetikai eszközök és az orosz intonációs modellek tanítása. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 201-216. (1972)

Klebniczki József: Csongrád megye népességalakulásának vázlata. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 2. pp. 91-98. (1972)

Kováts Zoltán: A magyar népességfejlődés a honfoglalástól 1870-ig : új kutatási eredmények alapján készült munkahipotézis. 2. a török uralom utáni népesség. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 3-25. (1972)

Kóbor Jenő and Nagy Pál: Adatok a 2-szubsztituált-6,7-dimetoxi-3,4-dihidro-izo-kinolinok pszeudocianidjainak kémiájához. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 2. pp. 143-149. (1972)

Kóbor Jenő and Sohár Pál: Vizsgálatok az izo-kinolin sorban : Az 1-(etoxikarbonil-metilén)-6,7-dimetoxi-1,2,3,4-tetrahidro-izo-kinolin akril-nitril adduktjának vizsgálata. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 2. pp. 125-142. (1972)

Megyeri János: Tájékoztató a magyarországi szikes vizek kutatásáról. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 2. pp. 75-80. (1972)

Megyeri János: Zooplankton vizsgálatok a Tisza mellékfolyóin. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 2. pp. 63-73. (1972)

Moholi Károly: Gazdaságföldrajzi elvek érvényesítése Bács-Kiskun megye településhálózatának fejlesztésében. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 2. pp. 107-124. (1972)

Moholi Károly: A településhálózat és iparfejlesztés gazdaságföldrajzi sajátosságai Csongrád megyében. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 2. pp. 99-106. (1972)

Nagy Pál: N-(p-nitro-benziliden)-hidroxi-anilinek benzoid-kinoid tautomeriájának spektroszkópiai vizsgálata. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 2. pp. 151-156. (1972)

Nánási Miklós: A főiskolai vizsgáztatás problémái : pedagógiai helyzetrajz. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 217-238. (1972)

Palásti László: Adatok Szeged francia nyelvű bibliográgiájához. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 91-102. (1972)

Rozgonyi Miklósné: Szólásszótár Csokonai költői nyelvéből. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 103-121. (1972)

Rózsa Klára and Nagy Antal: A Szegedi Tanárképző Főiskolán oktató nők helyzetének, élet- és munkakörülményeinek néhány jellemzője. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 27-39. (1972)

Sipos Sándor and Siposné Kedves Éva: Huminsavak szerkezetének vizsgálata II. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 2. pp. 157-164. (1972)

Szendrei János: Transzlációk a gyűrűkonstrukciókban. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 2. pp. 165-168. (1972)

Szörényi József: A főiskolai és egyetemi kollégiumi élet értékelése a hallgatói megnyilatkozások tükrében. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 239-252. (1972)

Tánczos József: Vizsgálatok a Helix pomatia bélcsatorna falában elhelyezkedő idegsejtekben. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 2. pp. 81-90. (1972)

Török Gábor: A lírai kicsinyítés stilisztikája : József Attila költészete alapján. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 123-134. (1972)

Vasil'čenko S. M.: Suffiksal'nye nazvaniâ rastenij v sovremennom russkom literaturnom âzyke. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 135-148. (1972)

Vinkler László: Aktuális képzőművészeti problémák a differenciáció és integráció aspektusában. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 289-300. (1972)

Zentai Károly: A szegedi főiskolai és egyetemi hallgatók albérleti körülményeinek szociálpszichológiai és pedagógiai vizsgálata. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 253-272. (1972)

This list was generated on 2023. június 3. 03:42:39 CEST.