Browse by cikk, tanulmány, mű

Jump to: 1973
Number of items: 39.

1973

Baróti Tibor: Tyutcsev Manzoni-fordításának néhány problémája. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 67-84. (1973)

Barótiné Gaál Márta: E. T. A. Hoffmann művészábrázolása és hatása Gogol "Az arckép" és "Nyevszkij Proszpekt" c. műveire. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 85-94. (1973)

Benkő László: Juhász Gyula költői nyelvének gyakorisági szójegyzéke. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 95-122. (1973)

Bezdán Sándor: Hódmezővásárhelyi agrárszocialista olvasókörök a századfordulón. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 3-12. (1973)

Bokányiné Kocsis Margit: A házi olvasmányok helye, anyaga, terjedelme és ellenőrzési formái az orosz szakos tanárképzés I. évfolyamán. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 261-275. (1973)

Bába Károly: Szárazföldi puhatestű közösségek successiója magyarkőrises égerlápokban. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 2. pp. 43-50. (1973)

Fenyvesi István: Találkozások, misztifikációk, legendák : M. Gorkij 1905-1919. évi magyar kapcsolatai. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 123-141. (1973)

Fórizs Sándor: A Magyar Dolgozók Pártja mezőgazdasági szövetkezeti politikája Csongrád megyében 1948-1953. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 13-30. (1973)

Geréb György: Főiskolai hallgatók éberségi szintjének kísérletes vizsgálata. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 287-304. (1973)

Geréb György and Török László: Eljárás az ifjúság önértékelésének pszichológiai vizsgálatára az osztályzatok tükrében. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 305-317. (1973)

Halász Tibor and Kovács László: A Planck-féle állandó mérésének jelentősége és lehetősége a hallgatói gyakorlatokon. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 2. pp. 169-177. (1973)

Hegedűs András: Móra Ferenc az "Egyetemi Kör"-ben (II.). In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 143-164. (1973)

Hegyi Árpád and Rauscher Ádám: Az acél korróziójának vizsgálata H2SO4-oldatokban Cl-ionok jelenlétében. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 2. pp. 179-187. (1973)

Inczefi Géza: Helyzetviszonyító határneveink. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 165-169. (1973)

Joó Ete: A zenei hallás objektív mérése diszkriminációs módszerrel. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 331-365. (1973)

Kallós Gábor: Az életmód kategória meghatározásának néhány problémája. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 31-40. (1973)

Kamarás Gábor: A gyilkos galóca és néhány ritka gomba előfordulása Szeged környékén. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 2. pp. 39-42. (1973)

Keszthelyi György: "A cselekvés iskolájá"-nak irodalomtanítási szemlélete. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 171-189. (1973)

Kiss István: Botanikai vonatkozású mozaikok a régi főiskola biológus hallgatóinak életéből. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 2. pp. 19-37. (1973)

Kiss István: A hazai szikes vizek további feltárásának és hasznosításának néhány kérdése a makro- és mikrovegetáció kutatása szempontjából. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 2. pp. 3-18. (1973)

Károssy Csaba: Adatok a rövidhullámú sugárzás-forgalom összetevőinek vizsgálatához a Bükk-fennsíkon végzett mérések mérések alapján. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 2. pp. 85-97. (1973)

Kóbor Jenő: Vizsgálatok az izokinolin sorban : 1,2-helyzetben azetidin-, pirrodilin- és piperidingyűrűvel kondenzált tetrahidroizokinolin kvaterner sók szintézise. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 2. pp. 119-131. (1973)

Magyar Levente: A csóka és a seregély táplálkozási és fészkelési viszonyainak megfigyelései az Ásotthalmi "Emlékerdő"-ben. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 2. pp. 51-61. (1973)

Megyeri János: Összehasonlító zooplankton-vizsgálatok három szikes tavon (Dongér-tó, Őszeszék, Kakasszék). In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 2. pp. 63-84. (1973)

Miskolczi József: Páronként kitérő három egyenes háromszög-metszete. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 2. pp. 149-152. (1973)

Moholi Károly: Tanyatelepülés és mezőgazdasági-termelés a Duna-Tisza köze homokterületein. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 2. pp. 99-117. (1973)

Nagy Antal: A marxista személyiségelmélet filozófiai kérdései. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 41-52. (1973)

Nagy Júlia: Függelék: Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei = Acta Academiae Paedagogicae Szegediensis : 1956-1973: repertórium. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 2. pp. 189-228. (1973)

Nagy Pál: Amincsere vizsgálata benzál-anilin és n-propil-amin-hidro-klorid, illetőleg ammónium-klorid reakciójában. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 2. pp. 133-139. (1973)

Palásti László: Bertrandon de la Brocquière útleírása és annak szegedi vonatkozásai. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 191-203. (1973)

Riesz Béla: Főiskolai hallgatói csoportok struktúrájának vizsgálata. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 319-330. (1973)

Rozgonyi Miklósné: Szólásszótár Csokonai költői nyelvéből (II.). In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 205-235. (1973)

Siposné Kedves Éva and Sipos Sándor: Hazai szénminták infravörös spektroszkópiaia vizsgálata, III. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 2. pp. 141-147. (1973)

Szederkényi Antal: A Fibonacci-féle számok szerepe bizonyos predikátumoknál. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 2. pp. 153-164. (1973)

Szendrei János: A komplex számok és a kvaterniók egy konstrukciója. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 2. pp. 165-167. (1973)

Török Gábor: Teljes vers-e, vagy töredék? In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 237-246. (1973)

Vasil'čenko S. M.: Suffiksal'nye nazvaniâ odeždy v sovremennom russkom literaturnom âzyke. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 247-260. (1973)

Vidács Ferenc: Ipari kooperáció nyugati gazdasági kapcsolatainkban. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 53-66. (1973)

Čeredničenko T. V.: Formirovanie nravstrennyh motivov učeniâ škol'nikov. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 277-286. (1973)

This list was generated on 2023. szeptember 29. 13:17:39 CEST.