Browse by cikk, tanulmány, mű

Jump to: 1974
Number of items: 54.

1974

Avasi Béla: Össz-intervallum dallamok pentaton hangközökből. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 371-393. (1974)

Balogh Tibor: Gondolatok az esztétikai megismerés pszichológiai természetéről. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 303-312. (1974)

Baróti Tibor: Tyutcsev négyütemű jambusainak statisztikai és összehasonlító elemzése. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 73-88. (1974)

Benkő László: Juhász Gyula költői nyelvének gyakorisági szójegyzéke (II.). In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 89-160. (1974)

Bereczki Sándor: A gyakorlati képzés fejlődése a tanárképző főiskolán : II. 1947-1973. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 407-430. (1974)

Bezdán Sándor: A szentesi 48-as népkör indulása : 1870-1874. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 3-14. (1974)

Bokányiné Kocsis Margit: A házi olvasmányok helye, anyaga, terjedelme és ellenőrzési formái az orosz szakos tanárképzésben II. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 431-441. (1974)

Bor Pál and Kovács László: A Boltzmann-féle állandó mérése transzlációs Brown-mozgás alapján. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 2. pp. 143-152. (1974)

Bába Károly: Adatok a Salánci-hegység csigaközösségeihez. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 2. pp. 39-43. (1974)

Békési Imre: Az ötmondatos bekezdésnyi beszédmű kísérleti vizsgálatáról. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 161-184. (1974)

Farkas Katalin and Waldmann József: Ifjúsági klub - ifjúsági akadémia. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 443-452. (1974)

Fenyvesi István: A magyar munkásmozgalom és M. Gorkij (1902-1919) : I. A művek útja. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 185-202. (1974)

Frank Oszkár: Bartók Béla: Mikrokozmosz : az I. kötet elemzése. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 395-406. (1974)

Geréb György: Különböző ritmusú ingerhalmaz hatása az éberségi szintre főiskolai hallgatók erős érzelmi megterhelésénél. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 453-469. (1974)

Geréb György and Tóth Károly and Papp Piroska: II. Fogeltávolítás érzelmi hatása idióta gyermekeken. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 331-337. (1974)

Geréb György and Tóth Károly and Rudas Lenke: A fájdalom érzelmi elviselése beteg gyermeknél : I. érzelmi trauma elviselésének vizsgálata siketnéma gyermekek fogászati beavatkozásakor. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 313-329. (1974)

Halász Tibor: A Bolztmann-féle állandó meghatározása laboratóriumi gyakorlaton tranzisztor alkalmazásával. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 2. pp. 153-157. (1974)

Hegedűs András: Juhász Gyula nevével... : elhangzott a díszünnepélyen, a Szegedi Nmezeti Színházban, 1973. október 6-án. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 541-547. (1974)

Hegedűs András: Móra Ferenc ismeretlen levelei Pósáékhoz. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 203-247. (1974)

Hegedűs András: Tisztelgés és köszöntés : az ünnepi tanácsülést megnyitotta:. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 547-548. (1974)

Hegyi Árpád and Rauscher Ádám: A DCHA inhibitor szerepe az acélok katódos védelménél. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 2. pp. 115-122. (1974)

Herzfeld Rozália and Nagy Pál: Amincsere vizsgálata a Schiff-bázisok fémkomplexeinél, II. : Bisz(szalicilidén-iminátó-N-fenil)-nikkel(II) reakciója alifás aminokkal. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 2. pp. 97-105. (1974)

Huszka László Imre: Történelem szakos tanárképzésünk száz éve : 1873-1973. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 471-493. (1974)

Kallós Gábor: Az ideológia értelmezésének kérdéséhez. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 15-22. (1974)

Keszthelyi György: Szemlélet és formálás összefüggése Füst Milán epikájában. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 249-265. (1974)

Kiss István: Három Bugac-környéki szikes tó mikroflórájának és mikrovegetációjának összehasonlító vizsgálata. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 2. pp. 3-38. (1974)

Kondász István: A nyúltenyésztési kísérletek szerepe és jelentősége a népgazdaság hústermelésének bővítésére. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 2. pp. 137-142. (1974)

Kovács László: Alfa-sugarak hatótávolságának mérése ionizációs kamrával. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 2. pp. 159-167. (1974)

Kratofil Dezső: [ünnepi beszéd] : elhangzott az ünnepi tanácsülés, 1973. október 6-án. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 553-554. (1974)

Károssy Csaba: A Bükk-fennsík talajhőmérsékletének jellemzői. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 2. pp. 61-74. (1974)

Károssy Csaba and Kiss Árpád: A hőmérséklet napi ingásainka jellemzői a Dél-Alföldön különböző makroszinoptikus helyzetekben. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 2. pp. 75-84. (1974)

Megyeri János: Hidrobiológiai vizsgálatok a bugaci szikes tavakon II. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 2. pp. 45-59. (1974)

Mihály Endre: A mezőgazdasági ismeretek és gyakorlatok szakra jelentkező és a felvételt nyert tanárjelöltek szakmaválasztását befolyásoló körülmények vizsgálata a tanárképzés szempontjából. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 2. pp. 169-182. (1974)

Miklósvári Sándor: [ünnepi beszéd] : elhangzott az ünnepi tanácsülés, 1973. október 6-án. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. p. 549. (1974)

Miskolczi József: Minimális kerületű háromszögmetszetek száma speciális rácstéglákban. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 2. pp. 129-132. (1974)

Moholi Károly: A tanyatelepülések várható alakulásának gazdasági, társadalmi problémái a Duna-Tisza köze déli felében. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 2. pp. 85-96. (1974)

Nagy István: Kísérlet a Demokratikus Ifjúsági Mozgalom szervezeti egységének megteremtésére Csongrád megyében : 1944. október - 1945. március. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 23-40. (1974)

Nagy Pál and Puskás Eszter and Törőcsik Ibolya: Benzilidén-anilin amincseréje hidroxil-aminnal. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 2. pp. 107-113. (1974)

Nánási Miklós: NDTK/I. : adalékok a népi demokrácia pedagógusképzésének történetéhez. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 339-357. (1974)

Polinszky Károly: [ünnepi beszéd] : elhangzott a díszünnepségen, a Szegedi Nemzeti Színházban, 1973. október 6-án. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 535-540. (1974)

Rozgonyiné Molnár Emma: A szólások és közmondások irodalmi felhasználásának előzményeiből. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 267-273. (1974)

Simon Gyula: [ünnepi beszéd] : elhangzott a tanárképző főiskolák iskolatörténeti kiállításainak megnyitásakor 1973. október 5-én, a Móra Ferenc Múzeum Képtárában. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 525-530. (1974)

Szabó Lászlóné: A mezőgazdasági ismeretek és gyakorlatok tanszéken végzett hallgatók pedagógiai tevékenységének és társadalmi beilleszkedésének néhány problémája. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 2. pp. 183-191. (1974)

Szabó G. László: [ünnepi beszéd]. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 531-533. (1974)

Szabó G. Mária: A szülők véleménye iskolarendszerünk és az iskolastruktúra kérdéseiről. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 359-370. (1974)

Szegfű László: A Thonuzoba-monda : interpretációs kísérlet Janus Pannonius két sorához. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 275-285. (1974)

Szendrei János: Kommutatív félcsoport ideáljairól. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 2. pp. 133-135. (1974)

Szörényi József and Zentai Károly: A pályaválasztás motívumainak vizsgálata a főiskolai hallgatók egy csoportjánál. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 495-512. (1974)

Sárosiné Király Irén and Hegyi Árpád: Kénsav oldatban korrodeálódó vas aktiválási energiájának meghatározása, I. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 2. pp. 123-127. (1974)

Tóthné Jónás Irma: A Magyar Kommunista Párt eszmei-politikai harcának néhány vonása az értelmiség megnyeréséért Csongrád megyében a szocialista forradalom győzelméért vívott harcban (1945-1948) : I. rész (1945-1946). In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 41-54. (1974)

Vasil'čenko S. M.: Nazvaniâ vetra i motivirovannye imi slova v sovremennom russkom literaturnom âzyke. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 287-302. (1974)

Vékás István: A beruházások hatékonyságának néhány kérdése az állami gazdaságokban. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 55-72. (1974)

Zehner Kurt and Franz Sigrid: Untersuchungen über die Selbsteinschätzung von Schülern : ein Beiträg zur Psychologie der Schülerbeurteilung. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 513-523. (1974)

Ábrahám Ambrus: [ünnepi beszéd] : elhangzott az ünnepi tanácsülés, 1973. október 6-án. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 551-552. (1974)

This list was generated on 2023. június 3. 03:38:44 CEST.