Browse by cikk, tanulmány, mű

Jump to: 1934
Number of items: 73.

1934

Lapunk jelen száma 112 oldal [...]. In: A cselekvés iskolája, (1-2). p. 266. (1934)

Lapunk jelen száma 80 oldal [...]. In: A cselekvés iskolája, (1-2). p. 346. (1934)

Lapunk jelen száma 96 oldal [...] ; Az állami gyakorló polgári iskola [...]. In: A cselekvés iskolája, (1-2). p. 154. (1934)

A Magyar Pedagógia f. évi 7-8. számába Kornis Gyula [...]. In: A cselekvés iskolája, (1-2). pp. 150-151. (1934)

A Magyar Tanítóképző XLVI. évf. 7-8. számának két cikke foglalkozik az irodalomtörténet tanításával [...]. In: A cselekvés iskolája, (1-2). pp. 152-153. (1934)

[Mellékletek a tanulmányokhoz]. In: A cselekvés iskolája, (1-2). pp. 447-456. (1934)

Olvasóinkhoz. In: A cselekvés iskolája, (1-2). p. 457. (1934)

A Pedagógiai Szeminárium folyó évi 8. számában dr. Schmidl Sándor folytatja [...]. In: A cselekvés iskolája, (1-2). pp. 151-152. (1934)

Baranyai Erzsébet: A kedélyre való hatás a cselekvés iskolájában. In: A cselekvés iskolája, (1-2). pp. 71-77. (1934)

Baranyai Erzsébet and Petrovay Ilona: Kisérlet [!Kísérlet] az osztályozás tárgyiassá tételére : földrajzi ismeretek próbája. In: A cselekvés iskolája, (1-2). pp. 305-317. (1934)

Csapó István: Arany János és a polgári iskola. In: A cselekvés iskolája, (1-2). pp. 193-201. (1934)

Csapó István: Kettős királyválasztás : hazánk a mohácsi vész után : mintatanítás a fiúiskola IV. osztályában. In: A cselekvés iskolája, (1-2). 33-38b. (1934)

Csapó István: Szülőföldismeret és helytörténet. In: A cselekvés iskolája, (1-2). pp. 397-403. (1934)

Eperjessy Kálmán: Történelemtudomány és történelemtanítás. In: A cselekvés iskolája, (1-2). pp. 267-277. (1934)

Fogassy Ödön: Feljegyzésgyűjtő- és lágytojástartó készítése : IV. osztály : [kézimunka]. In: A cselekvés iskolája, (1-2). pp. 149-150. (1934)

Greguss Pál: A biológia oktatása mostani tanárképzésünkben. In: A cselekvés iskolája, (1-2). pp. 163-174. (1934)

Jankovits Miklós: A gyermek f. évi 6-7. száma új szerkesztőt kapott [...]. In: A cselekvés iskolája, (1-2). p. 152. (1934)

Jeges Sándor: Kirándulás lombhullató erdőbe. In: A cselekvés iskolája, (1-2). pp. 44-49. (1934)

Jeges Sándor: A biológia tanításáról : [az Országos Polgári Iskolai Tanáregyesület Pedagógiai Bizottságában tartott előadás]. In: A cselekvés iskolája, (1-2). pp. 381-396. (1934)

Jeges Sándor: A fürge gyík. In: A cselekvés iskolája, (1-2). pp. 27-32. (1934)

Jeges Sándor: A konyhasó : tanítás a fiúiskola IV. o.-ban : az első két vegytani óra. In: A cselekvés iskolája, (1-2). pp. 341-346. (1934)

Jeges Sándor: A kutya : mintatanítás a polgári iskola I. osztályában. In: A cselekvés iskolája, (1-2). pp. 48-58. (1934)

Jeges Sándor: Összetett és egyszerű anyagok : tanítás a fiúiskola IV. osztályában : [kémia- és ásványtan]. In: A cselekvés iskolája, (1-2). pp. 140-148. (1934)

Jeges Sándor: A szén égési termékei : tanítás a fiúiskola IV. o.-ban (3 óra anyaga) : [vegytan-ásványtan]. In: A cselekvés iskolája, (1-2). pp. 257-265. (1934)

Jármai Vilmos: Die Weizenkörner werden gesät : tanítás a III. fiúosztályban. In: A cselekvés iskolája, (1-2). pp. 427-433. (1934)

Jármai Vilmos: Ein Spaziergang im Dorfe : mintatanítás a II. fiúosztályban. In: A cselekvés iskolája, (1-2). pp. 27-33. (1934)

Jármai Vilmos: Olvasmánytárgyalás a gabonaneműekről. In: A cselekvés iskolája, (1-2). pp. 17-24. (1934)

Jármai Vilmos: A szókincs kérdése a polgári iskolai német nyelvtanításban. In: A cselekvés iskolája, (1-2). pp. 230-235. (1934)

K. Bedekovich Lajos: Az ország hanyatlása : Imre és II. Endre : tanítás a fiúiskola III. osztályában. In: A cselekvés iskolája, (1-2). pp. 119-125. (1934)

K. Bedekovich Lajos: A magyar hadügy fejlődése : tanítás a gyak. polg. isk. IV. osztályában. In: A cselekvés iskolája, (1-2). pp. 421-426. (1934)

K. Bedekovich Lajos: A szabadságharc : a nemzetiségek fellázítása: a nemzet önvédelmi harca IV. osztály. In: A cselekvés iskolája, (1-2). pp. 25-33. (1934)

Kemény Gábor: Gyermektanulmány és értékelés. In: A cselekvés iskolája, (1-2). pp. 347-351. (1934)

Kendoff Károly: Amerika : bevezetés : tanítás a fiúiskola III. osztályában. In: A cselekvés iskolája, (1-2). pp. 243-249. (1934)

Kendoff Károly: Az Atlasz hegység vidéke : mintatanítás a fiúiskola III. osztályában. In: A cselekvés iskolája, (1-2). 38-44b. (1934)

Kendoff Károly: Erdély éghajlata és vízrajza. In: A cselekvés iskolája, (1-2). pp. 14-20. (1934)

Kendoff Károly: Rajzolás a földrajzoktatásban. In: A cselekvés iskolája, (1-2). pp. 84-95. (1934)

Kendoff Károly: Tájékozódás a szabadban : I. osztály. In: A cselekvés iskolája, (1-2). 33-38a. (1934)

Kendoff Károly: Éghajlati vonatkozások és kapcsolatok a földrajzoktatásban. In: A cselekvés iskolája, (1-2). pp. 404-414. (1934)

Kovács B. Jánosné Ruda Erzsébet: Testgyakorlás tanítása a polgári leányiskolában : [a Polgári Iskolai Tanárképző Főiskola Gyakorló Iskolájának módszeres értekezletén tartott előadás]. In: A cselekvés iskolája, (1-2). pp. 414-421. (1934)

Kratofil Dezső: Az Országos Középiskolai Tanáregyesületi Közlöny 1933/34. évi első számában [...]. In: A cselekvés iskolája, (1-2). pp. 265-266. (1934)

Kratofil Dezső: Az Országos Polgári Iskolai Tanáregyesületi Közlöny [...]. In: A cselekvés iskolája, (1-2). pp. 153-154. (1934)

Kratofil Dezső: Bevezető. In: A cselekvés iskolája, (1-2). pp. 3-5. (1934)

Kratofil Dezső: Pythagoras tantétele : tanítás a polgári fiúiskola IV. osztályában : II. rész: a tétel további taglalása és begyakorlása. In: A cselekvés iskolája, (1-2). pp. 434-439. (1934)

Kratofil Dezső: Pythagoras tantétele : tanítás a polgári fiúiskola IV. osztályában : két egymás után következő óra anyaga : I. rész: tantétel ismertetése ; II. rész: a tétel begyakorlása és további taglalása. In: A cselekvés iskolája, (1-2). pp. 318-324. (1934)

Kratofil Dezső: A kúp ismertetése a polgári fiúiskola II. osztályában : a tanítás II. egységének menete. In: A cselekvés iskolája, (1-2). 38-44a. (1934)

Kratofil Dezső: A kúp ismertetése a polgári fiúiskola II. osztályában : három (I-III.) egymás után következő tanórában. In: A cselekvés iskolája, (1-2). pp. 20-27. (1934)

Kratofil Dezső: A kúp ismertetése a polgári fiúiskola II. osztályában. In: A cselekvés iskolája, (1-2). pp. 44-48. (1934)

Kratofil Dezső: A trapez [!trapéz] ismertetése a polgári fiúiskola III. osztályában : I. rész. In: A cselekvés iskolája, (1-2). pp. 131-140. (1934)

Kratofil Dezső: A trapez [!trapéz] ismertetése a polgári fiúiskola III. osztályában : II. rész. In: A cselekvés iskolája, (1-2). pp. 249-257. (1934)

Matzkó Gyula: Az elektromos áram nagy hatása : egy óra a tanulókat kísérleteztető fizikatanításból. In: A cselekvés iskolája, (1-2). pp. 32-39. (1934)

Matzkó Gyula: Elektromos indukció : tanítás a polgári iskola III. osztályában. In: A cselekvés iskolája, (1-2). pp. 440-446. (1934)

Matzkó Gyula: Miért ne kísérletezzen a tanuló? : az Országos Polgári Iskolai Tanáregyesület Paedagogiai Bizottságában f. évi november hó 13-án tartott előadás. In: A cselekvés iskolája, (1-2). pp. 96-110. (1934)

Matzkó Gyula: Súly, fajsúly, sűrűség. In: A cselekvés iskolája, (1-2). pp. 49-55. (1934)

Matzkó Gyula: A fény törése és az optikai lencsék : három tanítási óra a gyakorló polgári iskola III. osztályából. In: A cselekvés iskolája, (1-2). pp. 324-341. (1934)

Múth János: Az elégia : mintatanítás a fiúiskola IV. osztályában. In: A cselekvés iskolája, (1-2). pp. 18-27. (1934)

Múth János: Dolgozat-javítás a gyakorló polgári fiúiskola III. osztályban. In: A cselekvés iskolája, (1-2). pp. 5-14. (1934)

Múth János: A népies iskola : tanítás a polgári fiúiskola IV. osztályában. In: A cselekvés iskolája, (1-2). pp. 110-119. (1934)

Múth János: A poetika, retorika és irodalomtörténet anyaga a polgári iskolában : [az Országos Polgári Iskolai Tanáregyesület Pedagógiai Bizottságában 1933 október 24-én tartott előadás]. In: A cselekvés iskolája, (1-2). pp. 215-230. (1934)

Nemes Irma and Gárdonyi Géza: Eger ostroma : szemelvények Gárdonyi Géza Egri csillagok című művéből. In: A cselekvés iskolája, (1-2). pp. 235-243. (1934)

Radnóti Dezsőné: Egy-két szó a fogalmazás tanításáról. In: A cselekvés iskolája, (1-2). pp. 10-18. (1934)

Radnóti Dezsőné: Olvasmánytárgyalás a leányiskola I. osztályában : Atilla [!Attila] és Leó pápa. In: A cselekvés iskolája, (1-2). pp. 9-16. (1934)

Somogyi József: Pauler Ákos emlékezete. In: A cselekvés iskolája, (1-2). pp. 3-10. (1934)

Somogyi József: A tehetségvizsgálatok módszeréről. In: A cselekvés iskolája, (1-2). pp. 59-71. (1934)

Szenes Adolf: Cselekedtető mennyiségtantanítás [!mennyiségtan tanítás] az I. osztályban : az O. P. T. E. pedagógiai bizottságban tartott előadás. In: A cselekvés iskolája, (1-2). pp. 3-9. (1934)

Szenes Adolf: A tanuló tipikus számolási hibái és az elhárítás módja : I. számolási hibák gyűjtése. In: A cselekvés iskolája, (1-2). pp. 174-193. (1934)

Szenes Adolf: A tanuló tipikus számolási hibái és az elhárítás módja : II. közlemény. In: A cselekvés iskolája, (1-2). pp. 277-294. (1934)

Szenes Adolf: A tanuló tipikus számolási hibái és az elhárítás módja : befejező közlemény : a hibaelhárítás módja. In: A cselekvés iskolája, (1-2). pp. 351-365. (1934)

Szántó Lőrinc: Aktuális történettanítás. In: A cselekvés iskolája, (1-2). pp. 77-84. (1934)

Szántó Lőrinc: Szemléltetés a közgazdasági és jogi ismeretek tanításában. In: A cselekvés iskolája, (1-2). pp. 201-215. (1934)

Szántó Lőrinc: A történettanítás alapelvei. In: A cselekvés iskolája, (1-2). pp. 366-381. (1934)

Szögi Endre: A polgári iskolai énektanítás vizsgálata az ismeretszerzés, érzelmi és akarati mozzanatok szemszögéből : [az Állami Polgári Iskolai Tanárképző Főiskola Gyakorló Iskolájában, az 1934. évi január hó 11. módszeres értekezleten tartott előadás]. In: A cselekvés iskolája, (1-2). pp. 294-304. (1934)

Tettamanti Béla: A személyiség elve és a neveléstudomány. In: A cselekvés iskolája, (1-2). pp. 155-163. (1934)

Willingné Matiegka Istvánka: A IV. beszédgyakorlat : tanítás a gyakorló polgári leányiskola első osztályában. In: A cselekvés iskolája, (1-2). pp. 125-131. (1934)

This list was generated on 2022. szeptember 25. 22:44:28 CEST.