Browse by cikk, tanulmány, mű

Jump to: 1935
Number of items: 118.

1935

Az „Archív für die gesamte Psychologie". In: A cselekvés iskolája, (3). p. 317. (1935)

„Deutsche Mádchenbildung". In: A cselekvés iskolája, (3). p. 98. (1935)

Die Arbeitsschule : 49. évf. 3. szám. In: A cselekvés iskolája, (3). pp. 522-523. (1935)

Die Arbeitsschule : Die Arbeitsschule. In: A cselekvés iskolája, (3). pp. 96-97. (1935)

Die Neue Deutsche Schule : 8. évf. 10—11. szám. In: A cselekvés iskolája, (3). pp. 201-204. (1935)

Erdélyi Iskola. In: A cselekvés iskolája, (3). pp. 316-317. (1935)

Fizikai és Kémiai Didaktikai Lapok : (IV. évf. 4. és V. évf. 1. szám). In: A cselekvés iskolája, (3). pp. 89-90. (1935)

Földrajzi közlemények : (f. évi 4— 6. szám). In: A cselekvés iskolája, (3). pp. 90-92. (1935)

A Gyermek és az Ifjúság. In: A cselekvés iskolája, (3). p. 316. (1935)

„Irányelvek és elgondolások Budapest székesfőváros közművelődésének fejlődésében". In: A cselekvés iskolája, (3). pp. 317-320. (1935)

"La psychologie et la vie" : (Lélektan és Élet). In: A cselekvés iskolája, (3). pp. 520-522. (1935)

Magyar Középiskola. In: A cselekvés iskolája, (3). pp. 92-93. (1935)

Magyar Középiskola. In: A cselekvés iskolája, (3). p. 402. (1935)

Magyar Paedagogia. In: A cselekvés iskolája, (3). pp. 399-402. (1935)

Magyar Paedagógia. In: A cselekvés iskolája, (3). p. 93. (1935)

A Magyar Pedagógia : 1934. évi 9—10. számában dr. Loczka Alajos: A természettudományi oktatás nevelöértéke címen értekezik. In: A cselekvés iskolája, (3). pp. 313-314. (1935)

A Magyar Pedagógia. In: A cselekvés iskolája, (3). pp. 195-196. (1935)

Magyar Tanítóképző. In: A cselekvés iskolája, (3). pp. 94-95. (1935)

Magyar Tanítóképző. In: A cselekvés iskolája, (3). pp. 402-403. (1935)

Magyar Tanítóképző. In: A cselekvés iskolája, (3). p. 519. (1935)

Magyar Tanítóképző : (1934. évi 9. szám.). In: A cselekvés iskolája, (3). pp. 196-197. (1935)

A Magyar Tanítóképző. In: A cselekvés iskolája, (3). pp. 314-316. (1935)

Monatschrift für höhere Schulen. In: A cselekvés iskolája, (3). pp. 405-409. (1935)

Népoktatási Szemle. In: A cselekvés iskolája, (3). p. 95. (1935)

Népoktatási Szemle. In: A cselekvés iskolája, (3). p. 403. (1935)

Népoktatási Szemle. In: A cselekvés iskolája, (3). pp. 519-520. (1935)

A Népoktatási Szemle. In: A cselekvés iskolája, (3). pp. 197-198. (1935)

Néptanítók Lapja. In: A cselekvés iskolája, (3). pp. 95-96. (1935)

Orsz. Középisk. Tanáregyesületi Közlöny. In: A cselekvés iskolája, (3). p. 520. (1935)

Országos Középiskolai Tanáregyesületi Közlöny. In: A cselekvés iskolája, (3). pp. 403-405. (1935)

Országos Polgári Iskolai Tanáregyesületi Közlöny. In: A cselekvés iskolája, (3). pp. 98-99. (1935)

Paedagogische Warte : (41. évf. 19. f., 1934. okt. 1. Die Nordsee als Gesamtunterrichtsthema.). In: A cselekvés iskolája, (3). pp. 198-201. (1935)

Pedagógiai Szeminárium. In: A cselekvés iskolája, (3). p. 402. (1935)

Pedagógiai Szeminárium. In: A cselekvés iskolája, (3). p. 520. (1935)

Pedagógiai szeminárium. In: A cselekvés iskolája, (3). pp. 97-98. (1935)

„Pädagogische Warte". In: A cselekvés iskolája, (3). pp. 320-324. (1935)

„Pädagogische Warte". In: A cselekvés iskolája, (3). pp. 409-412. (1935)

Szegedi Pedagógusok Köre. In: A cselekvés iskolája, (3). p. 524. (1935)

Szekfű Gyula: »Három nemzedék és ami utána következik«. In: A cselekvés iskolája, (3). pp. 303-304. (1935)

A polgári Iskolai tanárok szünidei tanfolyama. In: A cselekvés iskolája, (3). pp. 99-100. (1935)

Blaskovich Edith: Lélekfejlődéstani szempontok érvényesítése az idegen nyelvek tanításában. In: A cselekvés iskolája, (3). pp. 346-356. (1935)

Bálint Sándor: Néprajz és nevelés. In: A cselekvés iskolája, (3). pp. 122-138. (1935)

Békési Gizella and Dénes József and Schachter Antal: Dr. Dénes József és dr. Schachter Antal: „A ma gyermeke". Budapest, 1933. 482 l. In: A cselekvés iskolája, (3). pp. 380-381. (1935)

Békési Gizella and Székely Béla: Székely Béla: A Te gyereked ... a modern gyermeknevelés kézikönyve : Bibliotéka kiadás. 144 1. In: A cselekvés iskolája, (3). pp. 293-295. (1935)

Békési Gizella and Vértes O. József: Dr. Josef O. Vértes: Nervöse Kinder. Eín Handbuch für Eltern und Erzieher : Paderborn, 1934. 136. 1. In: A cselekvés iskolája, (3). pp. 182-184. (1935)

Csapó István: Az ujságolvastatás problémája. In: A cselekvés iskolája, (3). pp. 458-466. (1935)

Csapó István: Szülőföldismeret és helytörténet : befejező közlemény. In: A cselekvés iskolája, (3). pp. 28-40. (1935)

Csapó István: Újabb irodalmunk ismertetése. In: A cselekvés iskolája, (3). pp. 138-142. (1935)

Domokos Lászlóné: A fejlődés kötöttsége és a tanulmányi anyag. In: A cselekvés iskolája, (3). pp. 336-346. (1935)

Eperjessy Kálmán and Rákóczi Ferenc: II. Rákóczi Ferenc emlékezete : halálának 200 éves fordulójára. In: A cselekvés iskolája, (3). pp. 413-416. (1935)

Fogassy Ödön: Asztali tintatartó : (Bádogmunka. Polgári iskola IV. osztályának anyaga. Idő 4 óra). In: A cselekvés iskolája, (3). pp. 376-379. (1935)

Fogassy Ödön: Pénztárca hajtogatása. In: A cselekvés iskolája, (3). pp. 283-284. (1935)

Greguss Pál: Átöröklés és az ember : Greguss Pál. In: A cselekvés iskolája, (3). pp. 219-235. (1935)

Izsák Gyula Endre: Egyszerű grafikonkészítési mód. In: A cselekvés iskolája, (3). pp. 502-504. (1935)

Jeges Sándor: Az áthasonlítás (asszimiláció) : (Tanítás a polg. fiúiskola II. osztályában). In: A cselekvés iskolája, (3). pp. 489-495. (1935)

Jeges Sándor: Jeges Sándor: Vázlatok a természetrajztanításhoz című munkája. In: A cselekvés iskolája, (3). pp. 302-303. (1935)

Jeges Sándor: Természetrajz (A keresztes pók, házi-, kaszás-, földi-, vízi és madarász pók) : (Tanítás a II. osztályban). In: A cselekvés iskolája, (3). pp. 148-154. (1935)

Jeges Sándor: A csírázás : (Tanítás a polgári fiúiskola II. osztályában). In: A cselekvés iskolája, (3). pp. 371-376. (1935)

Jeges Sándor: A harasztok : (Tanítás a polgári iskola II. osztályában). In: A cselekvés iskolája, (3). pp. 270-274. (1935)

Jeges Sándor: A tavi kagyló : tanítás a polgári iskola II. osztályában. In: A cselekvés iskolája, (3). pp. 60-66. (1935)

Jármai Vilmos: A német nyelv tanításának megindítása a cselekedtető oktatás szellemében. In: A cselekvés iskolája, (3). pp. 20-27. (1935)

K. Bedekovich Lajos: Nagy Lajos beluralma : (Tanítás a polg. fiúiskola III. oszt.-ban.). In: A cselekvés iskolája, (3). pp. 259-265. (1935)

Kemény Gábor: Spranger lélektana és ami abból következik. In: A cselekvés iskolája, (3). pp. 444-449. (1935)

Kemény Katalin: Meseország-gyermekország. In: A cselekvés iskolája, (3). pp. 249-259. (1935)

Kendoff Károly: A Budapest-Székesfővárosi irányító polgári iskola kiadványai : I. kötet. Évkönyv az 1932/3. és 1933/4, iskolaévről. In: A cselekvés iskolája, (3). pp. 295-298. (1935)

Kendoff Károly: Egy téli kirándulás. In: A cselekvés iskolája, (3). pp. 265-270. (1935)

Kendoff Károly: Gyermekek munkája a homokban : két tanítás. In: A cselekvés iskolája, (3). pp. 49-60. (1935)

Kendoff Károly: Kendoff Károly: Földrajzoktatás a cselekvő iskolában. In: A cselekvés iskolája, (3). p. 302. (1935)

Kendoff Károly: Megfigyelések egy tiszaparti kiránduláson. In: A cselekvés iskolája, (3). pp. 478-488. (1935)

Kendoff Károly: Norvégia : (Tanítás a polgári fiúiskola II. osztályában). In: A cselekvés iskolája, (3). pp. 361-368. (1935)

Kendoff Károly: Példa a térképolvasásra : (Tanítás a III. osztályban). In: A cselekvés iskolája, (3). pp. 143-148. (1935)

Kiss István: A szolidarizmusra való nevelés. In: A cselekvés iskolája, (3). pp. 40-49. (1935)

Koczkás Sándor: Lokálpatriótizmus. In: A cselekvés iskolája, (3). pp. 467-477. (1935)

Kratochfill-Baróti Dezső: Két új magyar irodalomtörténet. Farkas Gyula: A magyar irodalom története. Budapest, 1934. Káldor. Szerb Antal : a magyar irodalom története. I—II. Kolozsvár. 1934. Erdélyi Szépmíves Céh. In: A cselekvés iskolája, (3). pp. 84-88. (1935)

Kratochfill-Baróti Dezső: Papp István: A magyar nyelvtan nevelőereje. In: A cselekvés iskolája, (3). pp. 510-512. (1935)

Kratochfill-Baróti Dezső and Biczó Ferenc: Biczó Ferenc; Az irodalom tanítása a leányiskolában : Budapest: é.n. Királyi Magyar Egyetemi Nyomda. In: A cselekvés iskolája, (3). pp. 387-388. (1935)

Kratochfill-Baróti Dezső and Bobula Ida: Bobula Ida: A nő a XVIII század magyar társadalmában : Budapest: 1933. Kiadja a Magyar Társadalomtudományi Társulat. In: A cselekvés iskolája, (3). p. 389. (1935)

Kratochfill-Baróti Dezső and Féja Géza: Féja Géza: Mesélő falu : Magyar népmesék és mondák. Kir. Magyar Egyetemi Nyomda. Bp. 1934. In: A cselekvés iskolája, (3). pp. 298-299. (1935)

Kratochfill-Baróti Dezső and Hekler Antal: Hekler Antal: A magyar művészet története. In: A cselekvés iskolája, (3). pp. 299-301. (1935)

Kratochfill-Baróti Dezső and Vajthó László: Vajtbó László: A tanulók szerepe az irodalomoktatásban : (Királyi Magyar Egyetemi Nyomda. Budapest, é. n.). In: A cselekvés iskolája, (3). pp. 184-187. (1935)

Kratofil Dezső and Loczka Alajos: Dr. Loczka Alajos: A kémiai oktatás alapelvei a középfokú iskolákban : didaktikai tanulmány, Budapest, 1933. 231. In: A cselekvés iskolája, (3). pp. 285-290. (1935)

Kratofil Dezső and Loczka Alajos: Loczka Alajos dr.: A kémiai oktatás alapelvei a középfokú iskolákban. In: A cselekvés iskolája, (3). pp. 504-509. (1935)

Kratofil Dezső and Nagy László: Nagy László: Didaktika gyermekfejlődési alapon : (Budapest, 1921. Kiadja a Magyar Gyermektudományi Társaság, 113 o.). In: A cselekvés iskolája, (3). pp. 72-79. (1935)

Kratofil Dezső and Nagy László: Nagy László: Didaktika gyermekfejlődéstani alapon : (Budapest, 1921. Kiadja a Magyar Gyermektanulmányi Társaság, 113 1.). In: A cselekvés iskolája, (3). pp. 173-180. (1935)

Krix Márton: Mennyiségtan. Az egyenlet. Alapfogalmak. Néhány egyszerűbb egyenlet megoldási módja : Tanítás a IV, fiúosztályban. Egy óra anyaga. In: A cselekvés iskolája, (3). pp. 154-158. (1935)

Krix Márton: A százalékkiszámítás alapfogalmai : Tanítás a polgári fiúiskola II. osztályában. In: A cselekvés iskolája, (3). pp. 368-371. (1935)

Matzkó Gyula: Az inga : tanítás a polgári iskola III. osztályában. In: A cselekvés iskolája, (3). pp. 67-71. (1935)

Matzkó Gyula: Matzkó Gyula: „Fizikai vázlatok". In: A cselekvés iskolája, (3). pp. 303-304. (1935)

Matzkó Gyula: Természettan. Tábla és fanulófüzef a fizikatanításban. In: A cselekvés iskolája, (3). pp. 158-172. (1935)

Matzkó Gyula: A fény visszaverődése, síktükrök : (Tanítás a polgári iskola III. osztályában.). In: A cselekvés iskolája, (3). pp. 274-283. (1935)

Radnóti Dezsőné Hrabovszky Irén and H. Hajtay Etelka: H. Hajtay Etelka: Zsendül a vetés. In: A cselekvés iskolája, (3). pp. 389-391. (1935)

Róder Pál: Hangsorok és hangzatok : két munkáltató óra a VII. oszt. fizikából. In: A cselekvés iskolája, (3). pp. 496-502. (1935)

Simon Elemér: Szelektívebb osztályozást! In: A cselekvés iskolája, (3). pp. 455-458. (1935)

Somogyi József: Dr. Somogyi József: Tehetség és eugenika. (A tehetség biológiai, pszichológiai és szociológiai vizsgálata) : Eggenberger-féle könyvkereskedés, Budapest 1934. 416 lap. Ára fűzve 10 P, kötve 11.50 P. In: A cselekvés iskolája, (3). pp. 301-302. (1935)

Somogyi József: Nevelés és átöröklés. In: A cselekvés iskolája, (3). pp. 235-242. (1935)

Szabó Pál Zoltán: Tetterős nemzedék nevelése. In: A cselekvés iskolája, (3). pp. 1-8. (1935)

Szenes Adolf: Geopolitika az iskolában. In: A cselekvés iskolája, (3). pp. 304-313. (1935)

Szenes Adolf: Nemzetközi mozgalom a történettanítás reformjára : a történettanítás alakulása egyes államokban : miniszteri rendelet a történettanítás és történeti tankönyvek irányelvei tárgyában : a mértantanításról : a helyesírás tanítása : olcsó anyag az oxigén előállításához : geopolitika : az iskola és kézművesség. In: A cselekvés iskolája, (3). pp. 187-188. (1935)

Szenes Adolf: Nemzetközi pedagógiai intézmények. In: A cselekvés iskolája, (3). pp. 512-519. (1935)

Szenes Adolf: Vitás kérdések a számtantanításban. In: A cselekvés iskolája, (3). pp. 242-249. (1935)

Szenes Adolf: A biológia a német politika szolgálatában : egy japán leánynevelő iskola : az osztályozásról : kis hírek. In: A cselekvés iskolája, (3). pp. 391-399. (1935)

Szenes Adolf: A munkaiskola mérlege. In: A cselekvés iskolája, (3). pp. 356-360. (1935)

Szenes Adolf and Dewey John and Szemere Samu: Dewey Neveléstana : Szemelvények »Demokrácia és Nevelés« című művéből . Irta és a szemelvényeket fordította Dr. Szemere Samu. In: A cselekvés iskolája, (3). pp. 82-84. (1935)

Szántó Lőrinc: Leopold Manderla: Der geschichtliche Unterricht : Quelle & Meyer, Leipzig 1931. 168 IL Ára fűzve 5.60 M, kötve 7.— M. In: A cselekvés iskolája, (3). pp. 381-387. (1935)

Szántó Lőrinc: A helyes magyarság kérdése módszeres megvilágításban. In: A cselekvés iskolája, (3). pp. 110-122. (1935)

Szántó Lőrinc: A szemléletes történettanítás új útjai. In: A cselekvés iskolája, (3). pp. 424-444. (1935)

Szántó Lőrinc: A történettanítás anyagának kiválasztása. In: A cselekvés iskolája, (3). pp. 8-20. (1935)

Szántó Lőrinc and Döring W. O.: W. O. Döring : Pädagogische Psychologie : A. W. Zickfeldt, Osterwick—Harz, 1929. N. 8-r„ 359. 1. Ára fűzve 10.50, vászonkötéshen 12.— M. In: A cselekvés iskolája, (3). p. 509. (1935)

Szántó Lőrinc and Egeersdorfer F. X.: F. X. Egeersdorfer: Jugendbildung : Allgemeine Theorie des Schulunter - richts. 4. kiadás. Kősel und Pustet, München 1933. 4441 . Ära kötve 16.50 M. In: A cselekvés iskolája, (3). pp. 79-82. (1935)

Szántó Lőrinc and Krack Hugó: Hugó Krack: Zeichne mi deinen Schülern Geschichtskarten. Ein Beitragzum arbeitsschulgemassen Geschichtsunterrieht : Georg Westermann, Braunschweig é. n. 381. Ára fűzve 1.40 M. In: A cselekvés iskolája, (3). pp. 88-89. (1935)

Szántó Lőrinc and Lippert Werner: Werner Lippert: Methodik des Geschichtsunterrichts : Kurt Stenger Erfurt 1929. 189 1. Ära fűzve 7.— M, kötve 8.50 M. In: A cselekvés iskolája, (3). pp. 290-293. (1935)

Szántó Lőrinc and Riedel Kurt: Kurt Riedel: Eigengesetzliche Bildungslehre : Grundlegung der allgemeinen Jugendbildung. A. W. Ziekfeldt, Osterwieck—Harz 1931. 251 1. Ára fűzve 6.50 M, kötve 8.50 M. In: A cselekvés iskolája, (3). pp. 180-182. (1935)

Tettamanti Béla: Az osztályozás és az iskolai munka. In: A cselekvés iskolája, (3). pp. 449-455. (1935)

Tomori Viola and Boda István: Boda István: Bevezető a lélektanba. In: A cselekvés iskolája, (3). pp. 379-380. (1935)

Várkonyi Hildebrand Dezső: Nevelés és gyakorlati lélektan (Második közlemény) : a gyermeki személyiség megismerése. In: A cselekvés iskolája, (3). pp. 325-336. (1935)

Várkonyi Hildebrand Dezső: Nevelés és gyakorlati lélektan : (Első közlemény). In: A cselekvés iskolája, (3). pp. 205-219. (1935)

Várkonyi Hildebrand Dezső: Nevelés és gyakorlati lélektan : az alkat, a fejlődés, és a pszihés nemi különbözések kérdése. In: A cselekvés iskolája, (3). pp. 416-424. (1935)

Várkonyi Hildebrand Dezső: A cselekvő iskola lélektani alapjai. In: A cselekvés iskolája, (3). pp. 101-110. (1935)

This list was generated on 2022. szeptember 25. 22:55:20 CEST.