Browse by cikk, tanulmány, mű

Jump to: 1936
Number of items: 160.

1936

Az Iskola és Egészség. In: A cselekvés iskolája, (4). pp. 226-227. (1936)

Az Iskola és Egészség. In: A cselekvés iskolája, (4). pp. 514-515. (1936)

Az „Archiv für die gesamte Psychologie'". In: A cselekvés iskolája, (4). pp. 321-322. (1936)

Dr. Hóman Bálint : a tankerületi kir. főigazgatók kinevezése : Eduard Sprangert : a Magyar Pedagógiai Társaság : a Zeitschrift für Pädagogische Psichologie und Jugenkunde : a Polgári Iskolai Tanárképző Főiskola Kamara-kórusának ésrj Énekkarának hangversenye : Három Értesítő : a közoktatásügyi igazgatás újjászervezéséről : a természetrajzos-szakos tanárok és tanítók : a Pedagógiai Szeminárium új szerkesztője : az ipariskolák igazgatása és felügyelete : a Szegedi Pedagógusok Köre : szünidei tanfolyamok : a gyakorló polgári iskola könyvtára. In: A cselekvés iskolája, (4). pp. 114-120. (1936)

Fizikai és Kémiai Didaktikai Lapok. In: A cselekvés iskolája, (4). p. 321. (1936)

Fizikai és Kémiai Didaktikai Lapok. In: A cselekvés iskolája, (4). p. 514. (1936)

A Fizikai és Kémiai Didaktikai Lapok. In: A cselekvés iskolája, (4). p. 226. (1936)

Földrajzi Szeminárium. In: A cselekvés iskolája, (4). pp. 513-514. (1936)

A Gyermek és az Ifjúság. In: A cselekvés iskolája, (4). pp. 225-226. (1936)

A Gyermek és az Ifjúság. In: A cselekvés iskolája, (4). pp. 416-417. (1936)

„A Gyermek". In: A cselekvés iskolája, (4). pp. 107-109. (1936)

Hírek. In: A cselekvés iskolája, (4). pp. 233-236. (1936)

Hírek. In: A cselekvés iskolája, (4). pp. 523-524. (1936)

Hírek : Országos Közoktatási Tanács Szervezeti Szabályzata és új Elnöksége. In: A cselekvés iskolája, (4). pp. 325-328. (1936)

Iskola és Egészség. In: A cselekvés iskolája, (4). p. 321. (1936)

Kereskedelmi Szakoktatás : 1935—36 1—2. szám. In: A cselekvés iskolája, (4). p. 109. (1936)

Magyar Középiskola. In: A cselekvés iskolája, (4). p. 224. (1936)

Magyar Középiskola. In: A cselekvés iskolája, (4). p. 318. (1936)

Magyar Középiskola. In: A cselekvés iskolája, (4). pp. 414-415. (1936)

Magyar Középiskola. In: A cselekvés iskolája, (4). pp. 512-513. (1936)

Magyar Pedagógia. In: A cselekvés iskolája, (4). pp. 106-107. (1936)

Magyar Pedagógia. In: A cselekvés iskolája, (4). pp. 320-321. (1936)

Magyar Pedagógia. In: A cselekvés iskolája, (4). p. 417. (1936)

A Magyar Pedagógia. In: A cselekvés iskolája, (4). pp. 224-225. (1936)

Magyar Tanítóképző. In: A cselekvés iskolája, (4). pp. 104-106. (1936)

Magyar Tanítóképző. In: A cselekvés iskolája, (4). p. 224. (1936)

A Népoktatási Szemle. In: A cselekvés iskolája, (4). pp. 109-110. (1936)

Országos Középiskolai Tanáregyesületi Közlöny. In: A cselekvés iskolája, (4). pp. 103-104. (1936)

Országos Középiskolai Tanáregyesületi Közlöny. In: A cselekvés iskolája, (4). pp. 223-224. (1936)

Országos Középiskolai Tanáregyesületi Közlöny. In: A cselekvés iskolája, (4). pp. 318-319. (1936)

Országos Középiskolai Tanáregyesületi Közlöny. In: A cselekvés iskolája, (4). pp. 413-414. (1936)

Országos Középiskolai Tanáregyesületi Közlöny. In: A cselekvés iskolája, (4). pp. 511-512. (1936)

Pedagógiai Szeminárium. In: A cselekvés iskolája, (4). p. 103. (1936)

Pedagógiai Szeminárium. In: A cselekvés iskolája, (4). pp. 222-223. (1936)

Pedagógiai Szeminárium. In: A cselekvés iskolája, (4). pp. 316-318. (1936)

Pedagógiai Szeminárium. In: A cselekvés iskolája, (4). pp. 412-413. (1936)

Pedagógiai Szeminárium. In: A cselekvés iskolája, (4). p. 511. (1936)

„Péntek esték" Hat előadás. A sárospataki református főiskola kiadása. Sárospatak, 1935. In: A cselekvés iskolája, (4). p. 90. (1936)

A fizikatanítás reformja. In: A cselekvés iskolája, (4). pp. 214-219. (1936)

Badnótiné Hrabovszky Irén and Mayer Blanka: Mayer Blanka: Magyar nyelvi oktatás a székesfővárosi irányító polgári leányiskolában. In: A cselekvés iskolája, (4). pp. 207-210. (1936)

Baranyai Erzsébet and Imre Sándor: Imre Sándor: A neveléstudomány magyar feladatai. In: A cselekvés iskolája, (4). pp. 202-204. (1936)

Baróti Dezső: Gönczi Terka: Gyermekek és felnőttek. In: A cselekvés iskolája, (4). p. 307. (1936)

Baróti Dezső and Alszeghy Zsolt: Alszeghy Zsolt: A magyar irodalom története.III. kötet. In: A cselekvés iskolája, (4). pp. 304-305. (1936)

Baróti Dezső and Benedek Marcell: Benedek Marcell: Irodalomesztétika. In: A cselekvés iskolája, (4). pp. 503-504. (1936)

Baróti Dezső and Csekey István and Diósy Géza: Csekey István és Diósy Géza: "Hírhedett zenésze a világnak". In: A cselekvés iskolája, (4). pp. 404-405. (1936)

Baróti Dezső and Genthon István: Genthon István: A magyar történelem képeskönyve. In: A cselekvés iskolája, (4). pp. 205-206. (1936)

Baróti Dezső and Genthon István: Genthon István: Az új magyar festőművészet története 1800-tól napjainkig. In: A cselekvés iskolája, (4). p. 207. (1936)

Baróti Dezső and Horváth János: Horváth János: Az irodalmi műveltség megoszlása. Magyar Humanizmus. In: A cselekvés iskolája, (4). pp. 204-205. (1936)

Baróti Dezső and Illyés Gyula: Illyés Gyula: Puszták népe : (Budapest, 1935. Nyugat-kiadás). In: A cselekvés iskolája, (4). p. 502. (1936)

Baróti Dezső and Merényi Oszkár: Merényi Oszkár: Irodalomtanítás a középiskolákban és a felső kereskedelmi iskolákban. In: A cselekvés iskolája, (4). pp. 86-87. (1936)

Baróti Dezső and Mészöly Gedeon: Mészöly Gedeon: Földiekkel játszó... : Csokonai Vitéz Mihály életregénye. Budapest. Rózsavölgyi és társa kiadása. In: A cselekvés iskolája, (4). p. 87. (1936)

Baróti Dezső and Ortutay Gyula: Ortutay Gyula: Székely népballadák. In: A cselekvés iskolája, (4). pp. 87-90. (1936)

Baróti Dezső and Schöpflin Aladár: Schöpflin Aladár: Ady Endre. In: A cselekvés iskolája, (4). pp. 502-503. (1936)

Baróti Dezső and Szerb Antal: Szerb Antal: Csodák és hétköznapok. In: A cselekvés iskolája, (4). pp. 403-404. (1936)

Baróti Dezső and Szondy György: Szondy György: A modern iskola és az ifjúság olvasmányai. In: A cselekvés iskolája, (4). pp. 305-307. (1936)

Belohorszky Ferenc: Középiskoláink feladatai a nemzetnevelésben. In: A cselekvés iskolája, (4). pp. 339-349. (1936)

Berzeviczy Albert: Hírek : Berzeviezy Albert halála. In: A cselekvés iskolája, (4). pp. 425-428. (1936)

Bruckner Győző and Rucsinszki Henrietta: Rucsinszki Henrietta: A vegytan és ásványtan tanítása a Székesfővárosi Irányító Polgári Iskolában. In: A cselekvés iskolája, (4). pp. 494-497. (1936)

Bánhidi László: A szülőföldismertetés jelentősége és beillesztése a tanítás menetébe. In: A cselekvés iskolája, (4). pp. 47-51. (1936)

Békési Gizella: Egy élet a gyermekekért. Nemes Lipót tanár huszonötéves gyermekmentő- és tudományos munkássága a kortársak és tanítványok írásainak tükrében. In: A cselekvés iskolája, (4). p. 303. (1936)

Békési Gizella: Magyar Pszichológiai Szemle. In: A cselekvés iskolája, (4). pp. 220-222. (1936)

Békési Gizella: Zeitschrift für Pädagogische Psychologie und Jugendkunde. In: A cselekvés iskolája, (4). pp. 515-516. (1936)

Békési Gizella and Domokos Lászlóné and Blaskovich Edith: Domokos Lászlóné és Blaskovich Edith dr.: Az alkotó munka az Új iskolában. In: A cselekvés iskolája, (4). pp. 82-83. (1936)

Békési Gizella and Harsányi István: Dr. Harsányi István: A hazugság, mint nevelési probléma : Sárospatak, 1935. 139 lap. In: A cselekvés iskolája, (4). pp. 295-296. (1936)

Békési Gizella and Jablonkay Géza: Jablonkay Géza: Gyermeknapló. In: A cselekvés iskolája, (4). pp. 296-297. (1936)

Békési Gizella and Tomori Viola: Tomori Viola: A parasztság szemléletének alakulása. In: A cselekvés iskolája, (4). pp. 210-211. (1936)

Békési Gizella and Vágó Károly: Vágó Károly: A gyermekvédelem. In: A cselekvés iskolája, (4). pp. 302-303. (1936)

Császár Elek: A rajzolás szerepe a történelemtanításban. In: A cselekvés iskolája, (4). pp. 149-159. (1936)

Diósi Géza and Kisparti János: Kisparti János: A családi nevelés útjain. In: A cselekvés iskolája, (4). pp. 200-202. (1936)

Diósi Géza and Révay József: Dr. Révay József: Útravaló a vakációra. In: A cselekvés iskolája, (4). pp. 301-302. (1936)

Fogassy Ödön: Gombolyító fából : a polgári fiúiskola IV. osztályában. In: A cselekvés iskolája, (4). pp. 196-198. (1936)

Fogassy Ödön: Papírmetsző-kés. Fa- és fémmunka : a polgári fiúiskola IV. osztályában. In: A cselekvés iskolája, (4). pp. 396-398. (1936)

Fogassy Ödön: Szappantartó. Fa- és fémmunka : a polgári fiúiskola IV. osztályában. In: A cselekvés iskolája, (4). pp. 293-294. (1936)

Fogassy Ödön: Virágtartó falikosár fémből : a polgári fiúiskola IV. osztályában. In: A cselekvés iskolája, (4). pp. 74-76. (1936)

Gyulai Ágost and Havas István: Havas István: Egy évtized a polgári iskolai küzdelmek élén. In: A cselekvés iskolája, (4). pp. 401-403. (1936)

Gyulai Ágost and Surányi Miklós: Surányi Miklós: Egyedül vagyunk : I-III. In: A cselekvés iskolája, (4). pp. 500-502. (1936)

Harsányi István: A tanári tekintély kérdése. In: A cselekvés iskolája, (4). pp. 38-46. (1936)

Hollóné Hatos Kornélia: A női kézimunkatanítás és a tanterv. In: A cselekvés iskolája, (4). pp. 357-364. (1936)

Hollóné Hatos Kornélia: A női kézimunkatanítás és a tanárképzés. In: A cselekvés iskolája, (4). pp. 143-149. (1936)

Házy Albert: Irodalomtörténeti események grafikus ábrázolása : (Második közlemény). In: A cselekvés iskolája, (4). pp. 459-463. (1936)

Házy Albert: Irodalomtörténeti évszámok és események grafikus ábrázolása. In: A cselekvés iskolája, (4). pp. 349-356. (1936)

Izsák Gyula Endre: Transzparensek papírból. In: A cselekvés iskolája, (4). pp. 76-78. (1936)

Jeges Sándor: Az illatos ibolya : tanítás a polgári iskola I. o.-ban. In: A cselekvés iskolája, (4). pp. 472-477. (1936)

Jeges Sándor: A mezei zsálya : tanítás a polgári iskola I. osztályában. In: A cselekvés iskolája, (4). pp. 376-381. (1936)

Jeges Sándor: A munkáltató vegytantanításról : (Folytatás.) (II. rész.). In: A cselekvés iskolája, (4). pp. 276-285. (1936)

Jeges Sándor: A munkáltató vegytantanításról. In: A cselekvés iskolája, (4). pp. 177-184. (1936)

Jeges Sándor and Greguss Pál: Greguss Pál: 400 egyszerű növényélettani kísérlet. In: A cselekvés iskolája, (4). pp. 399-400. (1936)

Jármai Vilmos: Der Deutsche Volkserzieher. In: A cselekvés iskolája, (4). pp. 422-425. (1936)

Jármai Vilmos: Pädagogische Warte. In: A cselekvés iskolája, (4). pp. 111-114. (1936)

Jármai Vilmos: Pädagogische Warte. In: A cselekvés iskolája, (4). pp. 228-233. (1936)

Jármai Vilmos: Pädagogische Warte. In: A cselekvés iskolája, (4). pp. 323-325. (1936)

Jármai Vilmos: A koncentráció a német nyelv tanításában. In: A cselekvés iskolája, (4). pp. 255-264. (1936)

Jármai Vilmos and Scharrelmann Heinrich: Heinrich Scharrelmann: „Szüksége van-e a német nemzeti szocialista iskolának tanítási eljárásra". In: A cselekvés iskolája, (4). pp. 520-523. (1936)

K. Bedekovich Lajos: Itália meghódítása. In: A cselekvés iskolája, (4). pp. 165-169. (1936)

Kendoff Károly: A Föld keringése a Nap körül. Évszakok és égövek keletkezése : tanítás a polgári fiúiskola III. osztályában (két órai anyag). In: A cselekvés iskolája, (4). pp. 369-376. (1936)

Kendoff Károly: Hazánk alaposabb megismerése födrajzi munkacsoportok kutatómunkáján keresztül. In: A cselekvés iskolája, (4). pp. 159-165. (1936)

Kendoff Károly: Kendoff Károly: Mit rajzoljunk a földrajzórán? : vázlatok a földrajztanításhoz, I—IV. rész c. mű II. kiadása megjelent. In: A cselekvés iskolája, (4). pp. 91-92. (1936)

Kendoff Károly: A Kis-Alföld. Fekvése, határai, szerkezete : tanítás a polgári iskola I. osztályában. In: A cselekvés iskolája, (4). pp. 272-276. (1936)

Kendoff Károly: Megfigyelések egy marosparti kiránduláson. In: A cselekvés iskolája, (4). pp. 464-472. (1936)

Kendoff Károly: Néhány szó a munkára indító földrajzi problémákról. In: A cselekvés iskolája, (4). pp. 57-63. (1936)

Kendoff Károly and Iván József: Iván József: Balatonfüred és környéke és a Balaton. In: A cselekvés iskolája, (4). pp. 90-91. (1936)

Kratofil Dezső: Magyar Középiskola. In: A cselekvés iskolája, (4). p. 106. (1936)

Kratofil Dezső: Magyar Tanítóképző. In: A cselekvés iskolája, (4). pp. 319-320. (1936)

Kratofil Dezső: Magyar Tanítóképző. In: A cselekvés iskolája, (4). pp. 415-416. (1936)

Kratofil Dezső: Magyar Tanítóképző. In: A cselekvés iskolája, (4). p. 513. (1936)

Kratofil Dezső: A cselekvő iskola néhány gyakorlati problémája. In: A cselekvés iskolája, (4). pp. 24-37. (1936)

Kratofil Dezső: A gömb : tanitás a polgári fiúiskola II. osztályában. In: A cselekvés iskolája, (4). pp. 63-70. (1936)

Kratofil Dezső: A gömb : tanítás a polgári fiúiskola II. osztályában. II. rész. In: A cselekvés iskolája, (4). pp. 169-176. (1936)

Kratofil Dezső: A magyar egyenesadók : 1. rész. In: A cselekvés iskolája, (4). pp. 381-391. (1936)

Kratofil Dezső and Arató István: Arató István: A kőszegi ev. leánylíceum szakterem-rendszere. In: A cselekvés iskolája, (4). p. 84. (1936)

Kratofil Dezső and Lenkei István: Lenkei István: A család és iskola együttműködéséről. In: A cselekvés iskolája, (4). p. 401. (1936)

Matzkó Gyula: Az Iskola és Egészség. In: A cselekvés iskolája, (4). p. 110. (1936)

Matzkó Gyula: Az Iskola és Egészség. In: A cselekvés iskolája, (4). p. 418. (1936)

Matzkó Gyula: A Jövő Útján. In: A cselekvés iskolája, (4). p. 515. (1936)

Matzkó Gyula: Kereskedelmi Szakoktatás. In: A cselekvés iskolája, (4). p. 321. (1936)

Matzkó Gyula: A Kereskedelmi Szakoktatás. In: A cselekvés iskolája, (4). p. 227. (1936)

Matzkó Gyula: Szikratávíró : tanítás a polgári iskola III. osztályában. In: A cselekvés iskolája, (4). pp. 481-486. (1936)

Matzkó Gyula: A gömbtükrök : természettani óra a polgári iskola III. osztályában. In: A cselekvés iskolája, (4). pp. 285-293. (1936)

Matzkó Gyula: A lejtő : tanítás a polgári iskola III. osztályában. In: A cselekvés iskolája, (4). pp. 70-74. (1936)

Matzkó Gyula: A légnyomás : tanítás a III. leányosztályban. In: A cselekvés iskolája, (4). pp. 184-195. (1936)

Matzkó Gyula: A telefon és a mikrofon : tanítás a polgári iskola III. osztályában. In: A cselekvés iskolája, (4). pp. 391-396. (1936)

Matzkó Gyula and Csekő Árpád: Csekő Árpád: Mennyiségtani és fizikai tanulókísérletek. In: A cselekvés iskolája, (4). pp. 400-401. (1936)

Matzkó Gyula and Tarján Ferenc: Tarján Ferenc: Hogyan születik a találmány. In: A cselekvés iskolája, (4). pp. 307-309. (1936)

Noszlopi László: Nemzeti nevelés az iskolában. In: A cselekvés iskolája, (4). pp. 444-459. (1936)

Ortutay Gyula: Ortutay Gyula: Magyarságtudomány. In: A cselekvés iskolája, (4). pp. 211-212. (1936)

Somogyi József and Bognár Cecil: Bognár Cecil: Pszichológia. In: A cselekvés iskolája, (4). pp. 80-81. (1936)

Somogyi József and Greguss Pál: Dr. Greguss Pál: Bevezetés az örökléstanba : (Novák Rudolf és Társa, Budapest, 1935. 222 lap.). In: A cselekvés iskolája, (4). pp. 81-82. (1936)

Szenes Adolf: Az olasz fasiszta iskolarendszer. In: A cselekvés iskolája, (4). pp. 309-316. (1936)

Szenes Adolf: Az osztrák Hauptschule új szervezete és tanterve. In: A cselekvés iskolája, (4). pp. 405-412. (1936)

Szenes Adolf: Hogyan valósítható meg a cselekvő tanítás a mennyiségtannál? In: A cselekvés iskolája, (4). pp. 92-103. (1936)

Szenes Adolf: A könyvviteltan a polgári iskolában. In: A cselekvés iskolája, (4). pp. 264-271. (1936)

Szenes Adolf: A mozgókép, a rádió és az újság a tanítás szolgálatában. In: A cselekvés iskolája, (4). pp. 504-510. (1936)

Szenes Adolf: Üzleti események megbeszélése. Az első följegyzési könyv : tanítás a polgári iskola IV. osztályában. In: A cselekvés iskolája, (4). pp. 477-481. (1936)

Szántó Lőrinc: Helytörténet az iskolában. In: A cselekvés iskolája, (4). pp. 134-143. (1936)

Szántó Lőrinc: Piac, vásár, tőzsde : tanítás a polgári fiúiskola IV. osztályában. In: A cselekvés iskolája, (4). pp. 486-494. (1936)

Szántó Lőrinc: Pädagogischer Führer. In: A cselekvés iskolája, (4). pp. 419-422. (1936)

Szántó Lőrinc: Pädagogischer Führer. In: A cselekvés iskolája, (4). pp. 516-519. (1936)

Szántó Lőrinc: A -ba, -be és a -ban, -ben rag használata : tanítás a polgári iskola I. osztályában. In: A cselekvés iskolája, (4). pp. 365-369. (1936)

Szántó Lőrinc: A monda. In: A cselekvés iskolája, (4). pp. 52-57. (1936)

Szántó Lőrinc and Busemann Adolf: Adolf Busemann: Pädagogische Jugendkunde. In: A cselekvés iskolája, (4). pp. 84-86. (1936)

Szántó Lőrinc and Döring W. O.: W. O. Döring: Psychologie der Schulklasse. In: A cselekvés iskolája, (4). pp. 299-301. (1936)

Szántó Lőrinc and Kerschensteiner Georg: Georg Kerschensteiner: Theorie der Bildung. — Theorie der Bildungsorganisation. In: A cselekvés iskolája, (4). pp. 398-399. (1936)

Szántó Lőrinc and Kroh Oswald: Oswald Kroh: Psychologie der Oberstufe. In: A cselekvés iskolája, (4). pp. 297-299. (1936)

Szántó Lőrinc and Lotte Müller: Lotte Müller: Vom Deutschunterricht in der Arbeitsschule. In: A cselekvés iskolája, (4). pp. 498-500. (1936)

Tettamanti Béla: A nemzetnevelés mint a neveléstudomány magyar rendszere. In: A cselekvés iskolája, (4). pp. 14-24. (1936)

Tomori Viola: A személyiségpedagógia egy újabb iránya. In: A cselekvés iskolája, (4). pp. 249-255. (1936)

Tomori Viola and Baranyai Erzsébet: Baranyai Erzsébet: Milyen a mai egyetemi hallgatónő. In: A cselekvés iskolája, (4). pp. 497-498. (1936)

Várkonyi Hildebrand Dezső: „La psychologie et la vie". In: A cselekvés iskolája, (4). pp. 418-419. (1936)

Várkonyi Hildebrand Dezső: Monatschrift für hőhere Schulen. In: A cselekvés iskolája, (4). pp. 227-228. (1936)

Várkonyi Hildebrand Dezső: Nevelés nemzetközi hivatala: Le travail par équipes á l'école. In: A cselekvés iskolája, (4). pp. 212-213. (1936)

Várkonyi Hildebrand Dezső: Nevelés és gyakorlati lélektan (Hatodik közlemény) : a nevelőhatás lélektana. - A tanítás. In: A cselekvés iskolája, (4). pp. 237-249. (1936)

Várkonyi Hildebrand Dezső: Nevelés és gyakorlati lélektan (Nyolcadik közlemény) : A nevelőhatás lélektana. Feladat. Parancs és tilalom. In: A cselekvés iskolája, (4). pp. 429-444. (1936)

Várkonyi Hildebrand Dezső: Nevelés és gyakorlati lélektan (Ötödik közlemény) : a pszihés nemi külömbözések és az együttes nevelés kérdése. In: A cselekvés iskolája, (4). pp. 121-133. (1936)

Várkonyi Hildebrand Dezső: Nevelés és gyakorlati lélektan. (Hetedik közlemény) : Nevelőhatás. Példaadás és utánzás. In: A cselekvés iskolája, (4). pp. 329-339. (1936)

Várkonyi Hildebrand Dezső: Nevelés és gyakorlati lélektan. (Negyedik közlemény) : fejlődési jellegzetességek. In: A cselekvés iskolája, (4). pp. 6-14. (1936)

Várkonyi Hildebrand Dezső: "Psychologie et la Vie". In: A cselekvés iskolája, (4). pp. 519-520. (1936)

Várkonyi Hildebrand Dezső: A „Psychologie et la Vie". In: A cselekvés iskolája, (4). pp. 110-111. (1936)

Várkonyi Hildebrand Dezső and Fináczy Ernő: Fináczy Ernő: Didaktika. In: A cselekvés iskolája, (4). pp. 199-200. (1936)

Várkonyi Hildebrand Dezső and Weszely Ödön: Weszely Ödön: A korszerű nevelés alapelvei. In: A cselekvés iskolája, (4). pp. 78-80. (1936)

Ábrahám Ambrus Andor: Megnyitó beszéd. In: A cselekvés iskolája, (4). pp. 1-6. (1936)

This list was generated on 2022. szeptember 25. 23:06:41 CEST.