Browse by cikk, tanulmány, mű

Jump to: 1937
Number of items: 157.

1937

Biologiai tanulmány-vándorút a nemzetnevelés szolgálatában. In: A cselekvés iskolája, (5). pp. 98-99. (1937)

Der Deutsche Volkserzieher. In: A cselekvés iskolája, (5). pp. 97-98. (1937)

Fizikai és kémiai didaktikai lapok. In: A cselekvés iskolája, (5). pp. 93-94. (1937)

A Gyermek és az Ifjúság. In: A cselekvés iskolája, (5). pp. 279-280. (1937)

A Gyermek és az Ifjúság. In: A cselekvés iskolája, (5). pp. 488-489. (1937)

Hírek. In: A cselekvés iskolája, (5). pp. 100-102. (1937)

Hírek. In: A cselekvés iskolája, (5). pp. 196-198. (1937)

Hírek. In: A cselekvés iskolája, (5). pp. 288-290. (1937)

Hírek. In: A cselekvés iskolája, (5). p. 402. (1937)

Hírek. In: A cselekvés iskolája, (5). p. 496. (1937)

Iskola és Egészség. In: A cselekvés iskolája, (5). pp. 188-189. (1937)

Iskola és Egészség. In: A cselekvés iskolája, (5). pp. 281-282. (1937)

Iskola és Élet. In: A cselekvés iskolája, (5). pp. 489-490. (1937)

Jövő Útjain. In: A cselekvés iskolája, (5). pp. 394-395. (1937)

A Jövő Útjain. In: A cselekvés iskolája, (5). p. 489. (1937)

Magyar Középiskola. In: A cselekvés iskolája, (5). pp. 90-91. (1937)

Magyar Középiskola. In: A cselekvés iskolája, (5). p. 277. (1937)

A Magyar Paedagogia. In: A cselekvés iskolája, (5). p. 488. (1937)

Magyar Paedagógia. In: A cselekvés iskolája, (5). pp. 278-279. (1937)

Magyar Paedagógia. In: A cselekvés iskolája, (5). pp. 393-394. (1937)

Magyar Pedagógia. In: A cselekvés iskolája, (5). p. 93. (1937)

Magyar Tanítóképző. In: A cselekvés iskolája, (5). pp. 91-92. (1937)

Magyar Tanítóképző. In: A cselekvés iskolája, (5). p. 188. (1937)

Magyar Tanítóképző. In: A cselekvés iskolája, (5). pp. 276-277. (1937)

Nevelésügyi Szemle. In: A cselekvés iskolája, (5). pp. 274-275. (1937)

Országos Középiskolai Tanáregyesületi Közlöny. In: A cselekvés iskolája, (5). p. 91. (1937)

Országos Középiskolai Tanáregyesületi Közlöny. In: A cselekvés iskolája, (5). pp. 187-188. (1937)

Országos Középiskolai Tanáregyesületi Közlöny. In: A cselekvés iskolája, (5). pp. 277-278. (1937)

Pedagógiai Szeminárium. In: A cselekvés iskolája, (5). pp. 88-90. (1937)

Pedagógiai Szeminárium. In: A cselekvés iskolája, (5). pp. 186-187. (1937)

Pedagógiai Szeminárium. In: A cselekvés iskolája, (5). pp. 275-276. (1937)

Pädagogischer Führer. In: A cselekvés iskolája, (5). pp. 396-397. (1937)

Pädagogischer Führer. In: A cselekvés iskolája, (5). pp. 490-491. (1937)

A jövő Útjain. In: A cselekvés iskolája, (5). pp. 280-281. (1937)

Baróti Dezső: A tanítás problémái : az ének szerepe a modern nyelvek tanításában : új magyar költők. In: A cselekvés iskolája, (5). pp. 74-75. (1937)

Baróti Dezső and Babits Mihály: Babits Mihály: Az európai irodalom története. In: A cselekvés iskolája, (5). pp. 72-74. (1937)

Baróti Dezső and Horváth János: Horváth János egyetemi előadásaiból : Csokonai. In: A cselekvés iskolája, (5). pp. 260-261. (1937)

Baróti Dezső and Illyés Gyula and Ortutay Gyula: Illyés Gyula és Ortutay Gyula: Magyar paraszt-mesék. In: A cselekvés iskolája, (5). pp. 259-260. (1937)

Belohorszky Ferenc: Az osztályfőnök. In: A cselekvés iskolája, (5). pp. 206-220. (1937)

Bruckner Győző and Jeges Sándor: Jeges Sándor: Vegytantanítás a cselekvő iskolában. In: A cselekvés iskolája, (5). pp. 168-170. (1937)

Bárány Irén and Pfahler Gerhard: Gerhard Pfahler: Warum Erziehung trotz Vererbung. In: A cselekvés iskolája, (5). pp. 478-480. (1937)

Bárány Irén and Strasser János: Strasser János: A tanúvallomás kísérleti vizsgálata a gyermekkorban. In: A cselekvés iskolája, (5). pp. 381-383. (1937)

Békési Gizella and Müller-Freienfels Richard: Müller-Freienfels Richard: Kindheit und Jugend. In: A cselekvés iskolája, (5). pp. 475-477. (1937)

Békési Gizella and Plattner Elisabeth: Plattner, Elisabeth: Die ersten sechs Lebensjahre. In: A cselekvés iskolája, (5). pp. 263-264. (1937)

Békési Gizella and Schnell János: Schnell János: Gyermeklélektani tanulmányok. In: A cselekvés iskolája, (5). pp. 377-378. (1937)

Békési Gizella and Zulliger Hans: Hans Zulliger: Schwierige Schüler. Bern, 1935. 301 I. In: A cselekvés iskolája, (5). p. 178. (1937)

Békésy Gizella: Az amerikai jellem- és erkölcsvizsgáló próbákról. In: A cselekvés iskolája, (5). pp. 428-434. (1937)

Diósi Géza and Mester János: Mester János: Az olasz nevelés a 19. és 20. században. In: A cselekvés iskolája, (5). pp. 170-171. (1937)

Diósi Géza and Révai József: Révai József: A nagydiák szabadságharca. In: A cselekvés iskolája, (5). pp. 78-79. (1937)

Dobos László: Az élő irodalom tanítása. In: A cselekvés iskolája, (5). pp. 16-23. (1937)

Eckerdt Elek: Mit tanítsunk az értékpapírszámításból a közép- és polgári iskolákban? In: A cselekvés iskolája, (5). pp. 24-34. (1937)

Fogassy Ödön: Ceruzahegyező-kés : fa- és fémmunka a polgári iskola IV. o.-ban. In: A cselekvés iskolája, (5). pp. 166-167. (1937)

Fogassy Ödön: Pákamelegítő állvány. Huzalmunka : a polgári iskola IV. osztályában. In: A cselekvés iskolája, (5). pp. 460-462. (1937)

Fogassy Ödön: Repülőgép. Puhapapír munka : polgári iskola I. osztályában. In: A cselekvés iskolája, (5). pp. 367-369. (1937)

Gyulai Ágost and Balla Antal: Balla Antal: Budapest szerepe Magyarország történetében. In: A cselekvés iskolája, (5). pp. 173-174. (1937)

Gyulai Ágost and Bognár Cecil: Bognár Cecil: Az iskolás gyermek. In: A cselekvés iskolája, (5). pp. 375-376. (1937)

Gyulai Ágost and Csóka J. Lajos and Mária Terézia and Kollár Ádám: Csóka J. Lajos: Mária Terézia iskolareformja és Kollár Ádám. In: A cselekvés iskolája, (5). pp. 370-373. (1937)

Gyulai Ágost and Jancsó Elemér: Jancsó Elemér: Az erdélyi magyarság életsorsa nevelésügyének tükrében 1914—1934. In: A cselekvés iskolája, (5). pp. 465-467. (1937)

Gyulai Ágost and Krammer Jenő: Krammer Jenő: A szlovenszkói magyar serdülők lelkivilága. In: A cselekvés iskolája, (5). pp. 373-375. (1937)

Gyulai Ágost and Nagy Sándor: Nagy Sándor: Arany Toldija. In: A cselekvés iskolája, (5). pp. 470-471. (1937)

Gyulai Ágost and Polány István: Polány István: Nyugatmagyarország (végnyugat) közoktatásügyének története, különös tekintettel a népoktatásra. In: A cselekvés iskolája, (5). pp. 472-473. (1937)

Gyulai Ágost and Prohászka Lajos: Prohászka Lajos: A vándor és a bujdosó. In: A cselekvés iskolája, (5). pp. 463-465. (1937)

Gyulai Ágost and Pásztor Mihály: Pásztor Mihály: Buda és Pest és a törökuralom után. In: A cselekvés iskolája, (5). pp. 172-173. (1937)

Harsányi István: Óravázlatok készítése. In: A cselekvés iskolája, (5). pp. 305-313. (1937)

Izsák Gyula Endre: Néhány szó a gyűjteményekről. In: A cselekvés iskolája, (5). pp. 63-67. (1937)

Jankovits Miklós: Ludwig Gockler: Die Grundfangen der Erziehung in biologischer Beteuchtung. In: A cselekvés iskolája, (5). pp. 261-263. (1937)

Jankovits Miklós: Néhány szó nevelésügyi folyóiratirodalmunkról. In: A cselekvés iskolája, (5). pp. 413-420. (1937)

Jankovits Miklós and Cser János: Cser János dr.: Korszerű magyar lélektani és nevelésügyi tanulmányok. In: A cselekvés iskolája, (5). pp. 70-72. (1937)

Jeges Sándor: A burgonya : (Tanítás a polgári iskola I. o.-ban). In: A cselekvés iskolája, (5). pp. 457-460. (1937)

Jeges Sándor: A káposzta lepke : tanítás a polgári iskota II, osztályában. In: A cselekvés iskolája, (5). pp. 54-60. (1937)

Jeges Sándor: A mézelő méh : (Tanítás a polgári iskola III. e.-ban). In: A cselekvés iskolája, (5). pp. 155-161. (1937)

Jeges Sándor: A piros árvacsalán : (Tanítás a polgári iskola I. o.-ban). In: A cselekvés iskolája, (5). pp. 356-362. (1937)

Jeges Sándor: A vízisikló és a keresztes vipera : (Tanítás a polgári iskola I. o.-ban). In: A cselekvés iskolája, (5). pp. 245-250. (1937)

Jármai Vilmos: Az elöljárók tanítása a koncentrikus nyelvtantanítás szellemében. In: A cselekvés iskolája, (5). pp. 326-331. (1937)

Jármai Vilmos: Der Deutsche Volkserzieher. In: A cselekvés iskolája, (5). pp. 190-192. (1937)

Jármai Vilmos: Der Deutsche Volkserzieher. In: A cselekvés iskolája, (5). pp. 284-288. (1937)

Jármai Vilmos: Der Deutsche Volkserzieher. In: A cselekvés iskolája, (5). pp. 399-402. (1937)

Jármai Vilmos: Der Deutsche Volkserzieher. In: A cselekvés iskolája, (5). pp. 493-496. (1937)

Jármai Vilmos: Frühlingsarbeiten im Obstgarten. In: A cselekvés iskolája, (5). pp. 441-445. (1937)

Jármai Vilmos: Hogyan tanítjuk a német írást és olvasást a cselekedtető nyelvtanítás szellemében. In: A cselekvés iskolája, (5). pp. 140-143. (1937)

Jármai Vilmos: Padagógiai alkotástan. Út egy új tudomány felé. In: A cselekvés iskolája, (5). pp. 99-100. (1937)

K. Bedekovich Lajos: A magyar szent korona története : tanítás a polg. fiúiskola IV. osztályában. In: A cselekvés iskolája, (5). pp. 446-450. (1937)

K. Bedekovich Lajos: A szentszövetség. Az irodalmi és politikai élet ébredése : tanítás a polg. fiúiskola IV. osxtályában. In: A cselekvés iskolája, (5). pp. 332-337. (1937)

Kratofil Dezső: Budapesti Polgári Iskola. In: A cselekvés iskolája, (5). pp. 92-93. (1937)

Kratofil Dezső: Budapesti Polgári Iskola. In: A cselekvés iskolája, (5). p. 278. (1937)

Kratofil Dezső: Magyar Középiskola. In: A cselekvés iskolája, (5). p. 188. (1937)

Kratofil Dezső: Nevelésügyi Szemle. In: A cselekvés iskolája, (5). pp. 391-393. (1937)

Kratofil Dezső: A négyszögekről tanultak összefoglalása : a polgári fiúiskola I. osztályában (Egy összefoglalás szempontjai a szaktanár részére). In: A cselekvés iskolája, (5). pp. 239-244. (1937)

Kratofil Dezső: A négyzet és a téglalap : a polgári fiúiskola I. osztályában. In: A cselekvés iskolája, (5). pp. 344-351. (1937)

Kratofil Dezső: A romboid : a polgári fiúiskola I. osztályában (A tárgyalás szempontjai a szaktanár részére). In: A cselekvés iskolája, (5). pp. 450-457. (1937)

Kratofil Dezső: Értesítés : a könyvviteltanítás vezérkönyve. In: A cselekvés iskolája, (5). p. 497. (1937)

Kratofil Dezső: A téglalapú test és a téglalap : tanítás a polgári fúiskola I. osztályában. A tanév 11 mértani órája. In: A cselekvés iskolája, (5). pp. 51-54. (1937)

Kratofil Dezső and Masszi Ferenc: Masszi Ferenc: Bevezetés a középiskolai nevelésbe. In: A cselekvés iskolája, (5). pp. 256-257. (1937)

Krix Márton: A gyökvonás alapfogalmai. Négyzetgyökvonás közönséges számokból : két tanítási óra a polg. fiúisk. IV. o.-ban. In: A cselekvés iskolája, (5). pp. 351-356. (1937)

Krix Márton: A tőke kiszámítása következtetéssel : (Két tanítási óra a polgári fiúiskola III. osztályában). In: A cselekvés iskolája, (5). pp. 150-154. (1937)

Matzkó Gyula: Az elektromos áram mágneses hatása : tanítás a polgári iskola III. osztályában. In: A cselekvés iskolája, (5). pp. 362-367. (1937)

Matzkó Gyula: Az elektroncső : tanítás a polgári iskola III. osztályában. In: A cselekvés iskolája, (5). pp. 250-254. (1937)

Matzkó Gyula: Az iskola rádió-vevőkészüléke. In: A cselekvés iskolája, (5). pp. 60-63. (1937)

Matzkó Gyula: Fizikai és Kémiai Didaktikai Lapok. In: A cselekvés iskolája, (5). p. 282. (1937)

Matzkó Gyula: Fizikai és kémiai didaktikai lapok. In: A cselekvés iskolája, (5). p. 490. (1937)

Matzkó Gyula: Iskola és Egészség. In: A cselekvés iskolája, (5). pp. 395-396. (1937)

Matzkó Gyula: Jövő Útjain. In: A cselekvés iskolája, (5). p. 94. (1937)

Matzkó Gyula: Magyar Pedagógia. In: A cselekvés iskolája, (5). p. 189. (1937)

Matzkó Gyula: A kristályos rádió-vevőkészülék : tanítás a polgári iskola III. osztályában. In: A cselekvés iskolája, (5). pp. 161-165. (1937)

Petrovay Ilona and Kúnfalvy Rezső: Ifj. Kúnfalvy Rezső: English made easy : lingua nyelvgyakorló olvasmányok 2. kötete. In: A cselekvés iskolája, (5). pp. 178-179. (1937)

Pénzes Zoltán: Néhány észrevétel a törtszámok tanításának módszeréhez. In: A cselekvés iskolája, (5). pp. 230-239. (1937)

Róder Pál: Az óravázlatok bírálata. In: A cselekvés iskolája, (5). pp. 123-134. (1937)

Róder Pál: A nevelőtanítás előkészítése : (A tanmenetek, óravázlatok problémája). In: A cselekvés iskolája, (5). pp. 109-123. (1937)

Somogyi József and Kornis Gyula: Kornis Gyula: Egyetem és politika : Somogyi József. In: A cselekvés iskolája, (5). pp. 68-70. (1937)

Somogyi József and Vid Mihelics: Dr. Mihelics Vid: A szociális kérdés és a szociálizmus. In: A cselekvés iskolája, (5). p. 72. (1937)

Sterio Leonidász: A „Depolavoró". In: A cselekvés iskolája, (5). pp. 314-319. (1937)

Sz. L. and Fogassy Ödön: Fogassy Ödön: A zsinór-díszítőírás iskolája. In: A cselekvés iskolája, (5). pp. 79-80. (1937)

Sz. L. and Fogassy Ödön: Fogassy Ödön: Kézimunka (szlöjd)-mintalapok II. sorozat : huzalmunkák gyűjteménye. In: A cselekvés iskolája, (5). pp. 474-475. (1937)

Szenes Adolf: Az idegen nyelvtanítás. In: A cselekvés iskolája, (5). pp. 81-88. (1937)

Szenes Adolf: Belgium tanügyi reformtörekvései. In: A cselekvés iskolája, (5). pp. 480-487. (1937)

Szenes Adolf: Katonai szolgálatra való előkészítés az iskolában. In: A cselekvés iskolája, (5). pp. 179-186. (1937)

Szenes Adolf: Légvédelem és iskola. In: A cselekvés iskolája, (5). pp. 264-274. (1937)

Szenes Adolf: Mennyiségtantanítás a politika szolgálatában. In: A cselekvés iskolája, (5). pp. 384-391. (1937)

Szántó Lőrinc: Die Mittelschule. In: A cselekvés iskolája, (5). pp. 397-399. (1937)

Szántó Lőrinc: Die Mittelschule. In: A cselekvés iskolája, (5). pp. 492-493. (1937)

Szántó Lőrinc: Dolgozatjavítás : tanítás a polg. isk. IV. osztályában. In: A cselekvés iskolája, (5). pp. 221-225. (1937)

Szántó Lőrinc: Pädagogische Führer. In: A cselekvés iskolája, (5). pp. 94-97. (1937)

Szántó Lőrinc: Pädagogischer Führer. In: A cselekvés iskolája, (5). pp. 193-196. (1937)

Szántó Lőrinc: Pädagogischer Führer. In: A cselekvés iskolája, (5). pp. 282-284. (1937)

Szántó Lőrinc: A kapcsolatos mondatok : tanítás a polg. isk. II. osztályában. In: A cselekvés iskolája, (5). pp. 134-140. (1937)

Szántó Lőrinc: A kötelezvény : tanítás a polg. isk. III. osztályában. In: A cselekvés iskolája, (5). pp. 435-441. (1937)

Szántó Lőrinc and Belohorszky Ferenc: Belohorszky Ferenc: Magyar problematika a középiskolában. Nemzeti nevelés a magyar nyelv tanítása körében. In: A cselekvés iskolája, (5). pp. 467-468. (1937)

Szántó Lőrinc and Busák Béla: Busák Béla: így fogalmazunk mi! In: A cselekvés iskolája, (5). pp. 257-259. (1937)

Szántó Lőrinc and Cretius Paul: Paul Cretius: Deutschunterricht. In: A cselekvés iskolája, (5). pp. 477-478. (1937)

Szántó Lőrinc and Cretius Paul: Paul Cretius: Lebensvolle Sprachlehre. In: A cselekvés iskolája, (5). pp. 80-81. (1937)

Szántó Lőrinc and Ecsedi István: Ecsedi István: Csárdák a Hortobágyon. Anyaggyűjtés tapasztalás útján : tanítás a polgári iskola III. osztályában. In: A cselekvés iskolája, (5). pp. 39-44. (1937)

Szántó Lőrinc and Harsányi István: Harsányi István: Az irodalomtanítás megalapozása a középiskolák alsó osztályaiban. In: A cselekvés iskolája, (5). pp. 468-470. (1937)

Szántó Lőrinc and Horváth János: Horváth János: Magyar versek könyve. In: A cselekvés iskolája, (5). p. 383. (1937)

Szántó Lőrinc and Kiss Ernő: Kiss Ernő: A történelemtanítás a nevelés szolgálatában. In: A cselekvés iskolája, (5). pp. 473-474. (1937)

Szántó Lőrinc and Kőhler Elsa: Elsa Kőhler: Entwicklungsgemässer Schaffensunterricht als Hauptproblem der Schulpädagogik. In: A cselekvés iskolája, (5). pp. 378-380. (1937)

Szántó Lőrinc and L. Ujváry Lajos: L. Ujváry Lajos: A mai gyermek és a könyv. In: A cselekvés iskolája, (5). pp. 171-172. (1937)

Szántó Lőrinc and Móra Ferenc: Móra Ferenc: Kincskereső kis ködmön : (Házi olvasmány megbeszélése) Tanítás a polg. isk. II. osztályában. In: A cselekvés iskolája, (5). pp. 320-325. (1937)

Szántó Lőrinc and Palló Imre: Palló Imre: Történelem a munkafüzetben : I. kötet. In: A cselekvés iskolája, (5). pp. 77-78. (1937)

Szántó Lőrinc and Schönbrunn Walter: Walter Schönbrunn: Weckung der Jugend. Moderner Deutschunterricht. In: A cselekvés iskolája, (5). pp. 176-178. (1937)

Szántó Lőrinc and Sebes Gyula: Sebes Gyula: A korszerű oktatás. In: A cselekvés iskolája, (5). pp. 380-381. (1937)

Szántó Lőrinc and Tóth Pál László: Tóth Pál László: A mondatok grafikai ábrázolása. In: A cselekvés iskolája, (5). pp. 255-256. (1937)

Szántó Lőrinc and Vajthó László: Vajthó László: Könyvnélküliek. In: A cselekvés iskolája, (5). pp. 76-77. (1937)

Szántó Lőrinc and Vincze László: Vincze László: Módszertani kísérlet a magyar irodalomtörténet tanításához. In: A cselekvés iskolája, (5). pp. 383-384. (1937)

Tóth Anna: A nemzeti zászló jelentőségének méltatása. In: A cselekvés iskolája, (5). pp. 34-39. (1937)

Udvarhelyi Károly: Egy tanya, szikes föld s azok élete egy tanulmányi kirándulás tükrében. In: A cselekvés iskolája, (5). pp. 45-51. (1937)

Udvarhelyi Károly: Franciaország felszíne, felépítése : tanítás a polgári fiúiskola II. osztályában. In: A cselekvés iskolája, (5). pp. 143-150. (1937)

Udvarhelyi Károly: Franciaország éghajlata, vízrajza. Növény- és állatvilága. Ásványi termékei : tanítás a polgári fiúiskola II. osztályában. In: A cselekvés iskolája, (5). pp. 226-230. (1937)

Udvarhelyi Károly: Gondolatok a közlekedési viszonyok és forgalmi utak tanításáról. In: A cselekvés iskolája, (5). pp. 421-428. (1937)

Udvarhelyi Károly: A földrajzi anyag összefoglalásának főbb szempontjai. In: A cselekvés iskolája, (5). pp. 337-344. (1937)

Várkonyi Hildebrand Dezső: Nevelés és gyakorlati lélektan (Kilencedik közlemény) : nevelőhatások. - A büntetés és jutalmazás. In: A cselekvés iskolája, (5). pp. 1-16. (1937)

Várkonyi Hildebrand Dezső: Nevelés és gyakorlati lélektan (Tizedik közlemény) : a tekintély. In: A cselekvés iskolája, (5). pp. 103-109. (1937)

Várkonyi Hildebrand Dezső: Nevelés és gyakorlati lélektan (Tizenegyedik közlemény) : nevelői ráhatások - A,,pedagógiai" szeretet. In: A cselekvés iskolája, (5). pp. 199-206. (1937)

Várkonyi Hildebrand Dezső: Nevelés és gyakorlati lélektan (Tizenharmadik közlemény) : a jellemnevelés kérdései. Fegyelmezés. In: A cselekvés iskolája, (5). pp. 403-413. (1937)

Várkonyi Hildebrand Dezső: Nevelés és gyakorlati lélektan (Tizenkettedik közlemény) : a jellemnevelés kérdései. — Alapfogalmak. In: A cselekvés iskolája, (5). pp. 291-305. (1937)

Várkonyi Hildebrand Dezső and Foerster F. W.: F. W. Foerster: Alte und neue Erziehung. In: A cselekvés iskolája, (5). pp. 174-176. (1937)

Zsámbéki László: Zsámbéki László: Magyar művelődéstörténeti Kis-lexikon. In: A cselekvés iskolája, (5). p. 475. (1937)

Zányi József: Zányi József: Új csapásokon. In: A cselekvés iskolája, (5). p. 179. (1937)

This list was generated on 2022. szeptember 25. 23:22:30 CEST.