Browse by cikk, tanulmány, mű

Jump to: 1939
Number of items: 105.

1939

Der Deutsche Volkserzieher. In: A cselekvés iskolája, (7). pp. 100-101. (1939)

Hírek. In: A cselekvés iskolája, (7). pp. 207-208. (1939)

Iskola és Egészség. In: A cselekvés iskolája, (7). p. 98. (1939)

Iskola és Egészség. In: A cselekvés iskolája, (7). pp. 414-415. (1939)

Jövő Útjain. In: A cselekvés iskolája, (7). pp. 96-98. (1939)

Jövő Útjain. In: A cselekvés iskolája, (7). pp. 202-204. (1939)

Magyar Középiskola. In: A cselekvés iskolája, (7). pp. 94-95. (1939)

Magyar Paedagogia. In: A cselekvés iskolája, (7). pp. 196-199. (1939)

Magyar Paedagogia. In: A cselekvés iskolája, (7). pp. 408-410. (1939)

Magyar Paedagógia. In: A cselekvés iskolája, (7). pp. 307-308. (1939)

Magyar Tanítóképző. In: A cselekvés iskolája, (7). p. 95. (1939)

Magyar Tanítóképző. In: A cselekvés iskolája, (7). pp. 311-312. (1939)

Magyar Tanítóképző. In: A cselekvés iskolája, (7). pp. 413-414. (1939)

Mit követelnek az új „Utasítások" a német tornatanártól. In: A cselekvés iskolája, (7). p. 102. (1939)

Nevelésügyi Szemle. In: A cselekvés iskolája, (7). pp. 199-200. (1939)

Nevelésügyi Szemle. In: A cselekvés iskolája, (7). pp. 308-311. (1939)

Nevelésügyi Szemle. In: A cselekvés iskolája, (7). pp. 410-411. (1939)

Orsz. Középisk. Tanáregyesületi Közlöny. In: A cselekvés iskolája, (7). p. 199. (1939)

Orsz. Középisk. Tanáregyesületi Közlöny. In: A cselekvés iskolája, (7). pp. 313-316. (1939)

Orsz. Középisk. Tanáregyesületi Közlöny. In: A cselekvés iskolája, (7). p. 413. (1939)

Orsz. Középiskolai Tanáregyesületi Közlöny. In: A cselekvés iskolája, (7). pp. 91-94. (1939)

Pedagógiai Szeminárium. In: A cselekvés iskolája, (7). pp. 95-96. (1939)

Pedagógiai Szeminárium. In: A cselekvés iskolája, (7). pp. 200-202. (1939)

Pedagógiai Szeminárium. In: A cselekvés iskolája, (7). pp. 312-313. (1939)

Pedagógiai Szeminárium. In: A cselekvés iskolája, (7). pp. 411-412. (1939)

Aldobolyi Nagy Miklós and Doros Gábor: Doros Gábor: Családvédelem (Küzdelem a születéscsökkenés ellen). In: A cselekvés iskolája, (7). pp. 71-73. (1939)

Aldobolyi Nagy Miklós and Kornis Gyula: Kornis Gyula: A mai világ képe : I. kötet. Szellemi élet. In: A cselekvés iskolája, (7). pp. 391-395. (1939)

Baróti Dezső and Fábián István: Fábián István: Magyar írók levelei. In: A cselekvés iskolája, (7). pp. 184-185. (1939)

Baróti Dezső and Halász Gyula: Halász Gyula: Édes anyanyelvünk. In: A cselekvés iskolája, (7). p. 80. (1939)

Baróti Dezső and Halász Gábor: Halász Gábor: Az értelem keresése. In: A cselekvés iskolája, (7). pp. 185-186. (1939)

Baróti Dezső and Sziklay László: Sziklay László: Francia szellem és francia nevelés. In: A cselekvés iskolája, (7). p. 78. (1939)

Baróti Dezső and Tálasi István: Tálasy István: Néprajz és középiskola. In: A cselekvés iskolája, (7). pp. 78-79. (1939)

Békési Gizella and Hercsuth Kálmán: Hercsuth Kálmán: A gyermeknevelés időszerű kérdései. In: A cselekvés iskolája, (7). pp. 181-183. (1939)

Diósi Géza and Révai József: Révai József: Levelek a világnézetről. In: A cselekvés iskolája, (7). pp. 186-187. (1939)

Eckerdt Elek: Milyen legyen a polgári iskolai számtantanítás. In: A cselekvés iskolája, (7). pp. 230-250. (1939)

Eperjessy Kálmán: A hazatérő Felvidék. In: A cselekvés iskolája, (7). pp. 105-107. (1939)

Fáber József: Kenyérpirító. (Huzalmunka) : tanítás a polgári fiúiskola IV. osztályában. In: A cselekvés iskolája, (7). pp. 385-388. (1939)

Gauder Andor: A középfokú oktatás reformja az értelmiségi munkanélküliség szempontjából. In: A cselekvés iskolája, (7). pp. 222-230. (1939)

Gyulai Ágost and Albert W.: W. Albert: Grenz- und auslanddeutsche Unterrichtsskizzen. In: A cselekvés iskolája, (7). pp. 80-81. (1939)

Gyulai Ágost and Bühler Cli: Cli. Bühler: Kind und Familie. In: A cselekvés iskolája, (7). pp. 395-396. (1939)

Gyulai Ágost and Hetzer Hildegard: Hildegard Hetzer: Mütterlichkeit. In: A cselekvés iskolája, (7). p. 396. (1939)

Gyulai Ágost and Lotze Reinhold: Reinhold Lotze: Zwillinge. In: A cselekvés iskolája, (7). pp. 396-397. (1939)

Gyulai Ágost and Messinger Mária: Mária Messinger: Das Kind, seine Welt und seine Beschäftingung. In: A cselekvés iskolája, (7). pp. 397-398. (1939)

Jankovits Miklós and Zentai Károly: Zentai Károly: A nemek együttes nevelésének kérdései. In: A cselekvés iskolája, (7). pp. 74-75. (1939)

Jeges Sándor: Az orvosi pióca : tanítás a polgári iskola II. osztályában. In: A cselekvés iskolája, (7). pp. 172-175. (1939)

Jeges Sándor: A házi vagy tífuszos légy : tanítás a polgári iskola II. osztályában. In: A cselekvés iskolája, (7). pp. 62-66. (1939)

Jeges Sándor: A növények lélekzése : (Tanítás a polgári iskola II. osztályában.). In: A cselekvés iskolája, (7). pp. 372-375. (1939)

Jeges Sándor: A virágállatok : tanítás a polgári isk. II, osztályában. In: A cselekvés iskolája, (7). pp. 278-282. (1939)

Jármai Vilmos: Der Deutsche Volkserzieher. In: A cselekvés iskolája, (7). pp. 205-207. (1939)

Jármai Vilmos: Der Deutsche Volkserzieher. In: A cselekvés iskolája, (7). pp. 415-418. (1939)

Jármai Vilmos: Iskolatáborba vonulunk. In: A cselekvés iskolája, (7). pp. 102-104. (1939)

Jármai Vilmos: Számonkérés és osztályozás. In: A cselekvés iskolája, (7). pp. 148-152. (1939)

Jármai Vilmos: A figyelem felkeltése és ébrentartása a német nyelvi órán. In: A cselekvés iskolája, (7). pp. 362-367. (1939)

Jármai Vilmos: A kezdőfokú nyelvtantanítás alapelvei és követelményei. In: A cselekvés iskolája, (7). pp. 51-56. (1939)

Jármai Vilmos and Jahn Friedrich Ludwig: Friedrich Ludwig Jahn a testnevelésről : (Willi Drösser, Wittenberge). In: A cselekvés iskolája, (7). p. 104. (1939)

K. Bedekovich Lajos: A XI. század magyar történelmi eseményeinek összefoglalása : tanítás a polgári fiúiskola III. osztályában (2. óra). In: A cselekvés iskolája, (7). pp. 152-157. (1939)

K. Bedekovich Lajos: A XVI. század magyar-történelmi eseményeinek ismétlése : tanítás a polg. fiúiskola IV. osztályában. In: A cselekvés iskolája, (7). pp. 357-362. (1939)

Kratofil Dezső: A megfigyelési feladatok : Kratofil Dezső. In: A cselekvés iskolája, (7). pp. 268-277. (1939)

Krix Márton: Kamatszámítás : 3. óra. In: A cselekvés iskolája, (7). pp. 66-68. (1939)

Krix Márton: Kamatszámítás : 4. óra. In: A cselekvés iskolája, (7). pp. 169-172. (1939)

Krix Márton: Kamatszámítás : 6. óra. In: A cselekvés iskolája, (7). pp. 264-267. (1939)

Krix Márton: Kamatszámítás : 8. óra. In: A cselekvés iskolája, (7). pp. 376-380. (1939)

Krix Márton and Kratofil Dezső: Kratofil Dezső: A geometria tanításának vezérkönyve : I. rész. In: A cselekvés iskolája, (7). pp. 179-181. (1939)

Matzkó Gyula: Elektrosztatika a polgári iskola III. osztályában. In: A cselekvés iskolája, (7). pp. 69-71. (1939)

Matzkó Gyula: Elektrosztatika a polgári iskola III. osztályában. In: A cselekvés iskolája, (7). pp. 176-178. (1939)

Matzkó Gyula: Fizikai és Kémiai Didaktikai Lapok. In: A cselekvés iskolája, (7). pp. 98-100. (1939)

Matzkó Gyula: Jövő Útjain. In: A cselekvés iskolája, (7). p. 415. (1939)

Matzkó Gyula: Magyar Tanítóképző. In: A cselekvés iskolája, (7). pp. 204-205. (1939)

Matzkó Gyula: Rádió, grammofon és mikrofon az iskolában. In: A cselekvés iskolája, (7). pp. 283-288. (1939)

Matzkó Gyula and Balassa Brunó: Balassa Brúnó: Fehérvári iskolahét 1938. In: A cselekvés iskolája, (7). pp. 290-292. (1939)

Matzkó Gyula and Szeliánszky Ferenc: Szeliánszky Ferenc: A hibakutatás neveléslélektani problémái : I. kötet. In: A cselekvés iskolája, (7). pp. 76-78. (1939)

Molnár János: Prohászka Ottokár útmutatása. In: A cselekvés iskolája, (7). pp. 132-135. (1939)

Petrovay Ilona: Környezethatások jelentősége a gyermek életében. In: A cselekvés iskolája, (7). pp. 157-164. (1939)

Somogyi József and Románné Goldzieher Klára: Románné Goldzieher Klára: A balkezesség. In: A cselekvés iskolája, (7). p. 183. (1939)

Strausz Antal: Tanulókísérletek négy képben. In: A cselekvés iskolája, (7). pp. 380-384. (1939)

Szenes Adolf: Felnőttek oktatása. In: A cselekvés iskolája, (7). pp. 81-91. (1939)

Szenes Adolf: Leánynevelés az új német középiskolában. In: A cselekvés iskolája, (7). pp. 187-196. (1939)

Szenes Adolf: Románia tanügyi rendeleteiből. In: A cselekvés iskolája, (7). pp. 400-408. (1939)

Szenes Adolf: A gimnázium új tanterve és utasítása. In: A cselekvés iskolája, (7). pp. 11-32. (1939)

Szenes Adolf: A természettudományok a német középiskolák új tantervében. In: A cselekvés iskolája, (7). pp. 299-307. (1939)

Szenes Adolf and Deák Gyula: Deák Gyula: Feljegyzések a polgári iskola és a tanáregyesület múltjából. In: A cselekvés iskolája, (7). pp. 183-184. (1939)

Szántó Lőrinc: Az ellentétes mondatok : tanítás a polgári iskola II. osztályában. In: A cselekvés iskolája, (7). pp. 45-51. (1939)

Szántó Lőrinc: Az érzelmi költészet összefoglalása : IV. osztály. In: A cselekvés iskolája, (7). pp. 140-148. (1939)

Szántó Lőrinc: Reviczky Gyula: Magamról : IV. osztály. In: A cselekvés iskolája, (7). pp. 250-257. (1939)

Szántó Lőrinc: A korszerű irodalomtanítás követelményei és eredményének megállapítása. In: A cselekvés iskolája, (7). pp. 328-350. (1939)

Szántó Lőrinc and Opahle Oswald: Oswald Opahle: Kurze Unterrichtslehre im Sinne ganzheitlicher Unterrichtsauffassung. In: A cselekvés iskolája, (7). pp. 295-298. (1939)

Szántó Lőrinc and Prohászka Lajos: Prohászka Lajos: Az. oktatás elmélete. In: A cselekvés iskolája, (7). pp. 288-290. (1939)

Szántó Lőrinc and Rochracher Hubert and Szőllössy Győző: Rochracher Hubert: Karakterológia : a harmadik német kiadást fordította és magyar vonatkozásokkal kiegészítette: Szőllössy Győző. In: A cselekvés iskolája, (7). pp. 398-399. (1939)

Szántó Lőrinc and Várkonyi Hildebrand Dezső: Várkonyi Hildebrand: A gyermekkor lélektana. I. (Az első hat élet év). In: A cselekvés iskolája, (7). pp. 388-391. (1939)

Sáfrán Györgyi and Szántó Lőrinc: Szántó Lőrinc: A nevelő fogalmazástanítás alapvonalai. In: A cselekvés iskolája, (7). pp. 293-294. (1939)

Tabák Gyula: A figyelem és ébrentartásának kérdése, különös tekintettel a nagy létszámú osztályokra. In: A cselekvés iskolája, (7). pp. 121-131. (1939)

Tóth Ervin: Az összehasonlító szemléltetés jelentősége a képzőművészeti stílusérzék fejlesztésében. In: A cselekvés iskolája, (7). pp. 135-139. (1939)

Udvahelyi Károly and Simor Ferenc: Simor Ferenc: Pécs éghajlata : (Második kötet. Geographia Pannonica XXXI.) Pécs, 1938. 152, old. In: A cselekvés iskolája, (7). pp. 294-295. (1939)

Udvarhelyi Károly: Budapest : (Vidéki iskolában). In: A cselekvés iskolája, (7). pp. 56-62. (1939)

Udvarhelyi Károly: Nagy-Britannia és Írország (Természeti kép. 2 órai anyag) : tanítás a polgári iskola II. osztályában. In: A cselekvés iskolája, (7). pp. 258-264. (1939)

Udvarhelyi Károly: Nagy-Britannia és Írország élete : (Tanítás a polgári fiúiskola II. osztályában). In: A cselekvés iskolája, (7). pp. 367-371. (1939)

Udvarhelyi Károly: A jég koptató munkája : (Tanítás a polgári fiúisikola IV. osztályában). In: A cselekvés iskolája, (7). pp. 164-168. (1939)

Udvarhelyi Károly and Erdődi József: Erdődi József: Épülő ország (Finnország). In: A cselekvés iskolája, (7). pp. 399-400. (1939)

Uherkovich Gábor: Kérdőíves- és tesztvizsgálatok a biológiai oktatásban. In: A cselekvés iskolája, (7). pp. 350-357. (1939)

Várkonyi Hildebrand Dezső: Nevelés és gyakorlati lélektan (Huszadik közlemény) : akarás, elhatározás és értelmesség. In: A cselekvés iskolája, (7). pp. 107-120. (1939)

Várkonyi Hildebrand Dezső: Nevelés és gyakorlati lélektan (Huszonegyedik közlemény) : az akarat alaki tulajdonságai. In: A cselekvés iskolája, (7). pp. 209-222. (1939)

Várkonyi Hildebrand Dezső: Nevelés és gyakorlati lélektan. (Huszonkettedik közlemény) : a jellemhibák csoportjai. In: A cselekvés iskolája, (7). pp. 317-328. (1939)

Várkonyi Hildebrand Dezső: Nevelés és gyakorlati lélektan. (Tizenkilencedik közlemény) : jellem és akarás, — Az akarat lélektanának néhány kérdése. In: A cselekvés iskolája, (7). pp. 1-11. (1939)

Wagner Ferenc and Váradi József: Váradi József: Széchenyi életlátása. A nemzetiségi kérdés. In: A cselekvés iskolája, (7). pp. 75-76. (1939)

Ágoston Julián: A magyartanítás problémái a gimnázium harmadik osztályában. In: A cselekvés iskolája, (7). pp. 32-45. (1939)

This list was generated on 2022. szeptember 25. 23:45:13 CEST.