Browse by cikk, tanulmány, mű

Jump to: 1940
Number of items: 67.

1940

Családi nevelés. In: A cselekvés iskolája, (8). pp. 254-255. (1940)

Der Deutsche Volkserzieher. In: A cselekvés iskolája, (8). pp. 253-254. (1940)

Gyermek és az Ifjúság. In: A cselekvés iskolája, (8). p. 177. (1940)

Hírek. In: A cselekvés iskolája, (8). pp. 81-86. (1940)

Magyar Paedagogia. In: A cselekvés iskolája, (8). pp. 74-75. (1940)

Magyar Paedagogia. In: A cselekvés iskolája, (8). pp. 172-173. (1940)

Magyar Tanítóképző. In: A cselekvés iskolája, (8). pp. 76-77. (1940)

Magyar Tanítóképző. In: A cselekvés iskolája, (8). pp. 175-177. (1940)

Magyar Tanítóképző. In: A cselekvés iskolája, (8). pp. 250-251. (1940)

Nevelésügyi Szemle. In: A cselekvés iskolája, (8). p. 75. (1940)

Nevelésügyi Szemle. In: A cselekvés iskolája, (8). pp. 173-174. (1940)

Nevelésügyi Szemle. In: A cselekvés iskolája, (8). pp. 251-252. (1940)

Népdal vagy sláger. In: A cselekvés iskolája, (8). p. 254. (1940)

Orsz. Középisk. Tanáregyesületi Közlöny. In: A cselekvés iskolája, (8). pp. 75-76. (1940)

Orsz. Középisk. Tanáregyesületi Közlöny. In: A cselekvés iskolája, (8). pp. 174-175. (1940)

Pedagógiai Szeminárium. In: A cselekvés iskolája, (8). pp. 248-250. (1940)

A magyar középfokú oktatás Jugoszláviában. In: A cselekvés iskolája, (8). pp. 240-248. (1940)

Aldobolyi Nagy Miklós and Málnási Bartók György: Málnási Bartók György: Ember és élet. In: A cselekvés iskolája, (8). pp. 227-234. (1940)

Baróti Dezső: École Primaire Supérieure : Réalités Francaises. In: A cselekvés iskolája, (8). pp. 62-63. (1940)

Baróti Dezső and Kosáry Domokos: Kosáry Domokos: Görgey. In: A cselekvés iskolája, (8). pp. 63-64. (1940)

Baróti Dezső and Kölcsey Antónia: Kölcsey Antónia naplója : Bevezetéssel kiadta Kozocsa Sándor. Rózsavölgyi kiadás. Budapest: 1938. In: A cselekvés iskolája, (8). p. 64. (1940)

Baróti Dezső and Markó Árpád: Markó Árpád: Gróf Zrínyi Miklós prózai munkái. In: A cselekvés iskolája, (8). p. 65. (1940)

Baróti Dezső and Szekfű Gyula: Szekfű Gyula: Mi a mi a magyar? In: A cselekvés iskolája, (8). pp. 162-163. (1940)

Bárány Irén: Az emlékező és a feledő tanár. In: A cselekvés iskolája, (8). pp. 189-199. (1940)

Fáber József: A könyv fűzése és bekötése : (Tanítás a polgári iskola II. és III. osztályában.). In: A cselekvés iskolája, (8). pp. 51-55. (1940)

Fáber József: A könyv fűzése és bekötése : tanítás a polgári iskola II. és III. osztályában. 2. közlemény. In: A cselekvés iskolája, (8). pp. 156-161. (1940)

Fáber József: A könyv fűzése és bekötése : tanítás a polgári iskola II. és III. osztályában. III. közlemény. In: A cselekvés iskolája, (8). pp. 223-227. (1940)

Jankovits Miklós and Cser János: Cser János: A magyar gyermek szókincse. In: A cselekvés iskolája, (8). pp. 235-237. (1940)

Jankovits Miklós and Zentai Károly: Zentai Károly: Az ítéletalkotás képessége mint az értelmesség (intelligencia) értékmutatója. In: A cselekvés iskolája, (8). pp. 234-235. (1940)

Jeges Sándor: A fa, faszén és állati szén : tanítás a polgári iskola IV. osztályában. In: A cselekvés iskolája, (8). pp. 42-46. (1940)

Jeges Sándor: A mészkő : tanítás a polgári iskola IV. osztályában. In: A cselekvés iskolája, (8). pp. 212-215. (1940)

Jeges Sándor: Ásványszenek : tanítás a polgári iskola IV. osztályában. In: A cselekvés iskolája, (8). pp. 142-146. (1940)

Jármai Vilmos: Der Deutsche Volkserzieher. In: A cselekvés iskolája, (8). pp. 78-81. (1940)

Jármai Vilmos: Olvasmány: Frühling im Weingarten : olvasmánytárgyalás. In: A cselekvés iskolája, (8). pp. 203-207. (1940)

Jármai Vilmos: Tavaszi séta a német nyelv gyakorlására : (II. fiúosztály). In: A cselekvés iskolája, (8). pp. 27-34. (1940)

Jármai Vilmos: A beszédkészség fejlődési útja. In: A cselekvés iskolája, (8). pp. 131-137. (1940)

Jármai Vilmos: A szándékos és az önkénytelen figyelemről. In: A cselekvés iskolája, (8). pp. 255-256. (1940)

K. Bedekovich Lajos: A XIII. század magyar és külföldi legfontosabb történelmi eseményeinek összefoglalása : tanítás a polg. fiúiskola III. osztályában. In: A cselekvés iskolája, (8). pp. 126-130. (1940)

Kratofil Dezső: Ünnepi beszéd. In: A cselekvés iskolája, (8). pp. 1-7. (1940)

Krix Márton: Algebrai mennyiségek osztása. In: A cselekvés iskolája, (8). pp. 216-218. (1940)

Krix Márton: Algebrai mennyiségek osztása : 4 tanítási óra a polgári fiúiskola III. osztályában. In: A cselekvés iskolája, (8). pp. 146-151. (1940)

Krix Márton: A szorzás alapfogalmai. Szorzás írásban egyjegyű szorzóval : tanítás a polgári iskola I. osztályában. In: A cselekvés iskolája, (8). pp. 39-42. (1940)

Krix Márton and Matzkó Gyula: Matzkó Gyula: Fizika. Gyakorlati tanítások I. rész. In: A cselekvés iskolája, (8). pp. 61-62. (1940)

Lemle Rezső: A németnyelvi dolgozatok javítása. In: A cselekvés iskolája, (8). pp. 16-22. (1940)

Matzkó Gyula: Az egyszerű és összetett nagyító, a távcsövek : (Tanítás a polgári iskola III. osztályában). In: A cselekvés iskolája, (8). pp. 46-50. (1940)

Matzkó Gyula: Fizikai és Kémiai Didaktikai Lapok. In: A cselekvés iskolája, (8). pp. 77-78. (1940)

Matzkó Gyula: Orsz. Középisk. Tanáregyesület Közlöny. In: A cselekvés iskolája, (8). pp. 252-253. (1940)

Matzkó Gyula: Színszóródás. In: A cselekvés iskolája, (8). pp. 151-155. (1940)

Matzkó Gyula: A mágnes és a mágneses erő tulajdonságai : tanítás a polgári iskola III. osztályában. In: A cselekvés iskolája, (8). pp. 218-223. (1940)

Matzkó Gyula and Kedves Miklós: Kedves Miklós: Gravitationsuotersuchungen mit einer neuen Torsionswaage. In: A cselekvés iskolája, (8). pp. 239-240. (1940)

Somogyi Gyula and Sós Tamás: Középiskolai tanulmányirend és egészségvédelem. In: A cselekvés iskolája, (8). pp. 101-118. (1940)

Szenes Adolf: A Magyarság iskolaviszonyai az utódállamokban a múlt tanév végén. In: A cselekvés iskolája, (8). pp. 65-74. (1940)

Szenes Adolf: A magyar gimnáziumok múlt tanévi érettségi eredménye Romániában. In: A cselekvés iskolája, (8). pp. 164-172. (1940)

Szántó Lőrinc: Főnévképzés névszóból : II. osztály. In: A cselekvés iskolája, (8). pp. 118-126. (1940)

Szántó Lőrinc: Helyesírási órák a III—IV. osztályban. In: A cselekvés iskolája, (8). pp. 199-203. (1940)

Szántó Lőrinc: A kihagyásos- és a többtagú mondatrészes mondat : I. osztály. In: A cselekvés iskolája, (8). pp. 22-27. (1940)

Terestyéni Meinrad: Az „igazság" eszméje mint vezérelv az újszerű közösségi nevelésben. In: A cselekvés iskolája, (8). pp. 7-16. (1940)

Tóth Béla Zoltán: Mit kívan az első magyar népiskolai tankönyv a tanítótól. In: A cselekvés iskolája, (8). pp. 58-61. (1940)

Tóth Ervin: Az új olasz iskolatörvény elvi alapjai. In: A cselekvés iskolája, (8). pp. 55-58. (1940)

Udvarhelyi Károly: Finnország : tanítás a polgári fiúiskola II. osztályában. In: A cselekvés iskolája, (8). pp. 208-211. (1940)

Udvarhelyi Károly: A Spanyol-félsziget élete : tanítás a polgári fiúiskola II. osztályában II. rész. In: A cselekvés iskolája, (8). pp. 138-142. (1940)

Udvarhelyi Károly: A Spanyol-félsziget, (Természeti rajz.) : (Tanítás a polgári fiúiskola II. osztályában). In: A cselekvés iskolája, (8). pp. 34-39. (1940)

Udvarhelyi Károly and Bányai János: Bányai János: A Székelyföld természeti kincsei és csodás ritkaságai : I. kötet. In: A cselekvés iskolája, (8). pp. 237-238. (1940)

Udvarhelyi Károly and Vitéz Temesi Győző: Vitéz Temesi Győző: Földrajzi zsebkönyv 1940. In: A cselekvés iskolája, (8). pp. 163-164. (1940)

V. Szabó Gyula: V. Szabó Gyula : Természetrajzi szemléltető faliképek. In: A cselekvés iskolája, (8). pp. 238-239. (1940)

Várkonyi Hildebrand Dezső: Fejezetek a serdülés és ifjúkor lélektanából (Első közlemény) : serdülés és ifjúkor. In: A cselekvés iskolája, (8). pp. 178-189. (1940)

Várkonyi Hildebrand Dezső: Védekező magatartások a gyermekkorban. In: A cselekvés iskolája, (8). pp. 87-101. (1940)

This list was generated on 2022. szeptember 25. 21:45:39 CEST.