Browse by cikk, tanulmány, mű

Jump to: 1941
Number of items: 66.

1941

Az Állami Polgári Iskolai Tanárképző Főiskola új igazgatója : az Állami Polgári Iskolai Tanárképző Főiskola új tanárai. In: A cselekvés iskolája, (9). p. 176. (1941)

Magyar Pedagógia. In: A cselekvés iskolája, (9). pp. 169-174. (1941)

Magyar Tanítóképző. In: A cselekvés iskolája, (9). pp. 79-81. (1941)

Magyar Tanítóképző. In: A cselekvés iskolája, (9). pp. 174-175. (1941)

Nevelés. In: A cselekvés iskolája, (9). pp. 252-255. (1941)

Nevelésügyi Szemle. In: A cselekvés iskolája, (9). pp. 77-79. (1941)

Nevelésügyi Szemle. In: A cselekvés iskolája, (9). pp. 250-252. (1941)

Orsz. Középisk. Tanáregyesületi Közlöny. In: A cselekvés iskolája, (9). pp. 81-83. (1941)

A felvidéki polgári iskolai tanárok szünidei tanfolyama. In: A cselekvés iskolája, (9). pp. 87-88. (1941)

Baróti Dezső: Rapaics Raymund: Magyar kertek. In: A cselekvés iskolája, (9). pp. 64-65. (1941)

Baróti Dezső and Ortutay Gyula: Ortutay Gyula két könyve : Fedics Mihály mesél : Kis magyar néprajz. In: A cselekvés iskolája, (9). pp. 62-64. (1941)

Baróti Dezső and Sík Sándor: Pázmány és Zrínyi. Sík Sándor könyvei. In: A cselekvés iskolája, (9). pp. 53-55. (1941)

Fáber József: A könyv bekötése : tanítás a polg. iskola II., III. osztályában, VI. közlemény. In: A cselekvés iskolája, (9). pp. 232-235. (1941)

Fáber József: A könyv bekötése : tanítás a polgári iskola II. III. osztályában. V. közlemény. In: A cselekvés iskolája, (9). pp. 149-153. (1941)

Fáber József: A könyv fűzése és bekötése : tanítás a polg. iskola II. III. osztályában. IV. Közlemény. In: A cselekvés iskolája, (9). pp. 49-51. (1941)

Jankovits Miklós and Schneider Friedrich: Friedrich Schneider: Unterrichten und Erziehen als Beruf. In: A cselekvés iskolája, (9). pp. 158-161. (1941)

Jeges Sándor: Az arany : tanítás a polgári isk. IV. o.-ban. In: A cselekvés iskolája, (9). pp. 218-222. (1941)

Jeges Sándor: A drágakövek : tanítás a polgári iskola IV. osztályában. In: A cselekvés iskolája, (9). pp. 141-145. (1941)

Jeges Sándor: A gyémánt : tanítás a polgári isk. IV. osztályában. In: A cselekvés iskolája, (9). pp. 40-44. (1941)

Jármai Vilmos: Der deutsche Volkserzieher : Vándorlás és utazás mint pedagógiai kötelezettség. In: A cselekvés iskolája, (9). pp. 85-87. (1941)

Jármai Vilmos: A szemléltetés a polgári iskolai német nyelvtanításban. In: A cselekvés iskolája, (9). pp. 202-209. (1941)

Jármai Vilmos: A szójegyzék vezetése. In: A cselekvés iskolája, (9). pp. 27-32. (1941)

Jármai Vilmos and Goethe Johann Wolfgang von: J. W. Goethe „Mignon" című költeményének tárgyalása. In: A cselekvés iskolája, (9). pp. 126-129. (1941)

K. Bedekovich Lajos: A XVII. század magyar történelmi eseményeinek ismertetése : tanítás a polgári fiúiskola IV. osztályában. In: A cselekvés iskolája, (9). pp. 120-126. (1941)

Krix Márton: Az aránypár : tanítás a polgári fiúiskola II. osztályában. In: A cselekvés iskolája, (9). pp. 214-218. (1941)

Krix Márton: Az osztás alapfogalmai. Osztás írásban egyjegyű osztóval : tanítás a polgári iskola I. osztályában. In: A cselekvés iskolája, (9). pp. 32-36. (1941)

Krix Márton: A mértékek összefoglalása : tanítás a polgári iskola I. osztályában. In: A cselekvés iskolája, (9). pp. 138-141. (1941)

Krix Márton and Matzkó Gyula: Matzkó Gyula: Fizika. Gyakorlati tanítások. II. rész. In: A cselekvés iskolája, (9). pp. 58-59. (1941)

Matzkó Gyula: Orsz. Középisk. Tanáregyesületi Közlöny. In: A cselekvés iskolája, (9). pp. 175-176. (1941)

Matzkó Gyula: Országos Középiskolai Tanáregyesületi Közlöny. In: A cselekvés iskolája, (9). pp. 255-256. (1941)

Matzkó Gyula: Osztályozási próba a természettanban. In: A cselekvés iskolája, (9). pp. 226-232. (1941)

Matzkó Gyula: Pedagógiai Szeminárium. In: A cselekvés iskolája, (9). pp. 83-85. (1941)

Matzkó Gyula: Transzformátorok : tanítás a polgári fiúiskola III. osztályában. In: A cselekvés iskolája, (9). pp. 146-149. (1941)

Matzkó Gyula: A fényképezőgép és a fényképezés : (Tanítás a polgári iskola III. osztályában.). In: A cselekvés iskolája, (9). pp. 44-49. (1941)

Matzkó Gyula and Berg Pál: Berg Pál: Az angol középiskola. In: A cselekvés iskolája, (9). p. 64. (1941)

Matzkó Gyula and Csete Balázs: Csete Balázs: Az iskolám az én váram. In: A cselekvés iskolája, (9). pp. 66-67. (1941)

Matzkó Gyula and Szántó Lőrinc: Szántó Lőrinc: A magyar helyesírási-tanítás alapvetése. In: A cselekvés iskolája, (9). pp. 239-241. (1941)

Matzkó Gyula and Tóth Béla Zoltán: Tóth Béla Zoltán: A félelem jelenségeinek lélektana és pedagógiája. In: A cselekvés iskolája, (9). pp. 67-68. (1941)

Megyeri János: A szeszgyártás : tanítás a polg. iskola IV. osztályában. In: A cselekvés iskolája, (9). pp. 222-226. (1941)

Noszlopi László and Harkai-Schiller Pál: Harkai-Schiller Pál: A lélektan feladata. In: A cselekvés iskolája, (9). pp. 155-157. (1941)

Szenes Adolf: A Romániában maradt magyarok iskolái. In: A cselekvés iskolája, (9). pp. 161-169. (1941)

Szenes Adolf: A német hatosztályú Mittelschule (polgári iskola) új tanterve és utasításai. In: A cselekvés iskolája, (9). pp. 241-250. (1941)

Szenes Adolf: A romániai magyar felekezeti iskolák érettségi eredményei. In: A cselekvés iskolája, (9). pp. 68-77. (1941)

Szántó Lőrinc: Makkos Lajos: A magyar nyelvtan tanításának problémái. In: A cselekvés iskolája, (9). pp. 65-66. (1941)

Szántó Lőrinc: A következtető mondat : II. osztály. In: A cselekvés iskolája, (9). pp. 21-27. (1941)

Szántó Lőrinc: A mondat tárgya : I. osztály. In: A cselekvés iskolája, (9). pp. 114-120. (1941)

Szántó Lőrinc and Jankovits Miklós: Jankovits Miklós: A 6—10 éves gyermek nevelése. (A népiskolai növendék otthoni foglalkoztatása.). In: A cselekvés iskolája, (9). p. 57. (1941)

Szántó Lőrinc and Jankovits Miklós: Jankovits Miklós: A fővárosi nevelés mai feladatai. In: A cselekvés iskolája, (9). pp. 57-58. (1941)

Szántó Lőrinc and Petőfi Sándor: Petőfi: Kutyakaparó : III. osztály. In: A cselekvés iskolája, (9). pp. 194-202. (1941)

Szántó Lőrinc and Várkonyi Hildebrand Dezső: Várkonyi Hildebrand: A gyermekkor lélektana. In: A cselekvés iskolája, (9). pp. 52-53. (1941)

Tóth Ervin: Az új olasz nőnevelés. In: A cselekvés iskolája, (9). pp. 109-113. (1941)

Tóth Ervin: Giuseppe Bottai iskolapolitikája : (Az olasz nemzetnevelés új útjai). In: A cselekvés iskolája, (9). pp. 189-194. (1941)

Tóth B. Zoltán: A gyermek és az irodalom : (Milyen hatással vannak a kalandos tárgyú könyvek és elbeszélések a 10—14 éves gyermekre?). In: A cselekvés iskolája, (9). pp. 13-21. (1941)

Udvarhelyi Károly: Ausztrália gazdasági élete, társadalmi és politikai viszonyai : (Tanítás a polgári fiúiskola III. osztályában). In: A cselekvés iskolája, (9). pp. 209-214. (1941)

Udvarhelyi Károly: Dél-Európa. A Balkán-félsziget felszíne : (Tanítás a polgári fiúiskola II. osztályában). In: A cselekvés iskolája, (9). pp. 36-40. (1941)

Udvarhelyi Károly: Svájc : tanítás a polgári fiúiskola II. osztályában. In: A cselekvés iskolája, (9). pp. 129-138. (1941)

Udvarhelyi Károly and Eperjessy Kálmán: Eperjessy Kálmán: A magyar falu településtörténete. In: A cselekvés iskolája, (9). pp. 55-56. (1941)

Udvarhelyi Károly and Schilling Gábor: Schilling Gábor: Afrika gazdasági jelentősége. In: A cselekvés iskolája, (9). pp. 238-239. (1941)

Visy József: Tóth Tihamér a diákok apostola. In: A cselekvés iskolája, (9). pp. 102-109. (1941)

Visy József and Gogolák L.: Gogolák L.: Pánszlávizmus. In: A cselekvés iskolája, (9). pp. 59-62. (1941)

Visy József and Plus S. J. and Uhl Antal: Plus-Uhl: Szemben az élettel. In: A cselekvés iskolája, (9). pp. 157-158. (1941)

Visy József and Schneider Friedrich and Dormúth A.: Schneider Fr.-Dormúth A.: Katolikus családi nevelés. In: A cselekvés iskolája, (9). pp. 236-238. (1941)

Várkonyi Hildebrand Dezső: Fejezetek a serdülés és ifjúkor lélektanából (Harmadik közlemény.) : lelki konfliktus és kibontakozás. In: A cselekvés iskolája, (9). pp. 89-101. (1941)

Várkonyi Hildebrand Dezső: Fejezetek a serdülés és ifjúkor lélektanából (Második közlemény) : lényegszemlélet. In: A cselekvés iskolája, (9). pp. 1-12. (1941)

Várkonyi Hildebrand Dezső: Fejezetek a serdülés és ifjúkor lélektanából (Negyedik közlemény) : személyiségalakulás az ifjúkorban. In: A cselekvés iskolája, (9). pp. 177-189. (1941)

Várkonyi Hildebrand Dezső and Gelei József: Gelei József: Merre haladjunk? Riadó szó a nemzethez. In: A cselekvés iskolája, (9). pp. 154-155. (1941)

This list was generated on 2022. szeptember 25. 22:09:20 CEST.