Browse by cikk, tanulmány, mű

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Jump to: 1999
Number of items: 19.

1999

A. Molnár, Ferenc: A mondatbeli átértékelődés egy esete az ómagyar korban (halottaiból). A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei, (1). pp. 121-132. (1999)

B. Székely, Gábor: Participiumok jelzőként - participiumok állítmányként a finnugor nyelvekben. A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei, (1). pp. 153-161. (1999)

Bakró-Nagy, Marianne: A magyar határozott névelő kialakulásának szintaktikai vonatkozásai. A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei, (1). pp. 5-13. (1999)

Büky, László and Forgács, Tamás: Bevezető. A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei, (1). pp. 3-4. (1999)

Csúcs, Sándor: A birtokos személyragok és funkcióik az őspermiben. A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei, (1). pp. 15-22. (1999)

Forgács, Tamás: Bővítmények grammatikalizálódásának és lexikalizálódásának kérdései az igevalencia szemszögéből. A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei, (1). pp. 23-44. (1999)

Gallasy, Magdolna: Jelzős szerkezetek és a határozottság közelebbről : a határozottság jelzős szerkezetekben való alakulásának néhány kérdése a magyar nyelv történetében. A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei, (1). pp. 45-52. (1999)

Gulya, János: Mondatszerkezettan. A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei, (1). pp. 53-58. (1999)

H. Tóth, Tibor: Az állítmány-jelző tengelypozícióból kiváló elemtípusok, különös tekintettel a -ható képzőre. A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei, (1). pp. 163-174. (1999)

Haader, Lea: Részrendszerváltozás az összetett mondatokban. A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei, (1). pp. 59-66. (1999)

Hegedűs, Attila: Az -ék képző (jel? rag?) és a tágabb külső helyviszony történeti-nyelvjárási összefüggése. A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei, (1). pp. 67-73. (1999)

Horváth, László: Felderítetlen részletek a szószerkezetek történetében. A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei, (1). pp. 75-80. (1999)

Juhász, Dezső: A történeti nyelvtan néhány kérdése a nyelvföldrajz szemszögéből. A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei, (1). pp. 81-90. (1999)

Katona, Krisztina: A névutós szerkezet mint igei bővítmény a bécsi kódexben, különös tekintettel az 'ellen' névutóra. A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei, (1). pp. 91-96. (1999)

Keresztes, László: Az igenevek szerepe a mordvin determinatív igeragozásban. A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei, (1). pp. 97-107. (1999)

Mikola, Tibor: A magyar műveltető szerkezet története, finnugor háttere. A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei, (1). pp. 109-119. (1999)

Nyirkos, István: A kontamináció szerepe a mondat fejlődésében. A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei, (1). pp. 133-141. (1999)

Papp, Zsuzsanna: Vizsgálati szempontok és eredmények ómagyar kori emlékeink szöveggrammatikájában. A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei, (1). pp. 143-152. (1999)

Wacha, Balázs: Az Érdy-kódexről és a magyar nyelv szórendjéről. A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei, (1). pp. 175-188. (1999)

This list was generated on 2020. március 30. 10:13:50 CEST.