Browse by cikk, tanulmány, mű

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Jump to: 2007
Number of items: 24.

2007

Büky, László and Forgács, Tamás and Sinkovics, Balázs: Bevezető. A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei, (5). pp. 7-8. (2007)

Dömötör, Adrienne: A főnévi névmási kijelölő jelző a középmagyar korban. A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei, (5). pp. 17-25. (2007)

Forgács, Tamás: Morfoszintaktikai változások a frazeologizálódási folyamat során. A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei, (5). pp. 27-40. (2007)

G. Orosz, Renáta: A vízi élet nyomai Szentesen - egykor és ma. A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei, (5). pp. 165-176. (2007)

Gerstner, Károly: A lexikológiai helyzetváltozás tükröződése a magyar nyelv nagyszótárában. A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei, (5). pp. 41-49. (2007)

Haader, Lea: A Nyulak szigeti kódexmásoló műhely két korszakáról. A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei, (5). pp. 51-60. (2007)

Hegedűs, Attila: Normahiány, avagy spontán sztenderdizációs tevékenységformák a XVI. század első felének magyar nyelvében. A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei, (5). pp. 61-65. (2007)

Horváth, Katalin: Az etimológiai elvei. A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei, (5). pp. 67-80. (2007)

Horváth, László: Alapnyelvi örökség és új etimológiai összefüggések. A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei, (5). pp. 81-86. (2007)

Juhász, Dezső: Korai nyelvemlékeink nyelvjárástörténetéhez. A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei, (5). pp. 87-93. (2007)

Kalcsó, Gyula: A digitális korpuszokon alapuló nyelvtörténeti vizsgálatok korlátai. A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei, (5). pp. 95-111. (2007)

Kozmács, István: Az udmurt nem láthatósági múlt paradigmájának történetéhez. A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei, (5). pp. 127-136. (2007)

Károlyi, László: Toboz és doboz : két vitatott eredetű szavunk. A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei, (5). pp. 113-126. (2007)

Mokány, Sándor: Nyíri Antalt olvasgatva (Kurca és Kundura). A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei, (5). pp. 137-140. (2007)

Nyirkos, István: Az irányhármasságról és a névszói ragrendszerről a magyarban és az uráli nyelvekben. A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei, (5). pp. 157-163. (2007)

Németh, Miklós: Egy szintaktikai váltakozás tipológiája és szociális terjedése : a számnévi jelző utáni főnév egyes- és többes számú használata. A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei, (5). pp. 141-155. (2007)

Pólya, Katalin: Adalékok a 'csak' partikula történeti változásaihoz. A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei, (5). pp. 177-183. (2007)

Schirm, Anita: A sárospataki hitvita diskurzusjelölőiről. A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei, (5). pp. 185-192. (2007)

Sebestyén, Zsolt: Kárpátalja történeti helyneveinek nyelvjárás-történeti tanulságai. A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei, (5). pp. 193-202. (2007)

Sinkovics, Balázs: A suksükölő igeragozás történetéből. A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei, (5). pp. 203-213. (2007)

Szabó, József: Nyíri Antalra emlékezve. A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei, (5). pp. 9-15. (2007)

Szabó, Tamás Péter: Diakrónia a nyelvhelyességi szabályok közvetítésében. A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei, (5). pp. 215-226. (2007)

Varga, Éva Katalin: "Székelyeknek személyeket és képeket viseljék" : egy tautologikus kifejezés szerepe a 'képviselő' szó eredetének vizsgálatában. A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei, (5). pp. 227-235. (2007)

Wacha, Balázs: Kemény János önéletírása (1657/1658) és a magyar szórend : szórendi lehetőségek és megterheltség - egy összefüggő középmagyar szöveg tükrében. A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei, (5). pp. 237-253. (2007)

This list was generated on 2020. április 9. 06:26:34 CEST.