Browse by cikk, tanulmány, mű

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Jump to: 2011
Number of items: 21.

2011

Bakró-Nagy, Marianne and Forgács, Tamás and Sinkovics, Balázs: Bevezető. In: A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei, (6). pp. 5-6. (2011)

Dömötör, Adrienne: Egyes és többes számot váltakoztató jelzős szerkezetek : a kései ómagyar és a középmagyar korban. In: A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei, (6). pp. 7-17. (2011)

Egedi, Barbara: Az ómagyar határozott névelő kialakulásának grammatikai vonatkozásai. In: A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei, (6). pp. 35-47. (2011)

Forgács, Tamás: Újabb vizsgálatok a frazeológiai egységek lexikalizációs folyamatai körében. In: A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei, (6). pp. 49-64. (2011)

G. Orosz, Renáta: Miért bolond(ul) a bolond? : jelentéstani változások vizsgálata a bolond kapcsán. In: A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei, (6). pp. 65-77. (2011)

Haader, Lea: Ómagyar megakadásjelenségek : Ráskay Lea tollbotlásainak típusai. In: A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei, (6). pp. 79-94. (2011)

Hegedűs, Veronika: Névutós kifejezések a Jókai-kódexben. In: A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei, (6). pp. 95-103. (2011)

Horváth, Katalin: 'Szurkol' igénk eredete és rokonsága : egy téves etimológia nyomában. In: A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei, (6). pp. 105-114. (2011)

Horváth, László: A felszólító módú igealakok kettősségének diakrón korpuszvizsgálata. In: A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei, (6). pp. 115-122. (2011)

Juhász, Dezső: A magyar nyitódó kettőshangzók történetéről a tér és idő dimenziójában. In: A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei, (6). pp. 123-132. (2011)

Kalcsó, Gyula: Lehetett-e Sylvester János egy bécsi nyomtatványtöredék magyarra fordítója? In: A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei, (6). pp. 129-139. (2011)

Kuna, Ágnes: A XVI-XVII. századi orvosi receptek történeti-kognitív pragmatikai megközelítése. In: A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei, (6). pp. 141-155. (2011)

Nyirkos, István: A magyar hangrend a toldalékok felől nézve. In: A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei, (6). pp. 177-180. (2011)

Nádasdi, Péter: Az isten-adta- és a magva szakadt-féle szerkezetek vizsgálata a nyelvemlékek tükrében. In: A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei, (6). pp. 157-176. (2011)

Peredy, Márta: Az ige-igekötő sorrend a Jókai-kódexben. In: A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei, (6). pp. 181-197. (2011)

Schirm, Anita: Adalékok a 'vajon' diskurzusjelölő történetéhez. In: A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei, (6). pp. 199-210. (2011)

Sipos, Mária: Kontaktusjelenségek és etimológia. In: A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei, (6). pp. 211-220. (2011)

Sipőcz, Katalin: Az obi-ugor ditranzitív szerkezetek történeti hátteréről. In: A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei, (6). pp. 221-227. (2011)

T. Somogyi, Magda: A felújított és megújított képzők : a nyelvújítás hatása a képzőrendszerre. In: A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei, (6). pp. 229-247. (2011)

Tóth, Ildikó: A ragozott főnévi igenevek a kései ómagyar korban. In: A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei, (6). pp. 249-265. (2011)

É. Kiss, Katalin: A Jókai-kódex tagadó szerkezetei. In: A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei, (6). pp. 19-34. (2011)

This list was generated on 2020. május 26. 16:10:41 CEST.