Browse by cikk, tanulmány, mű "[pin missing: value1]"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Jump to: 2011
Number of items: 21.

2011

Bakró-Nagy, Marianne and Forgács, Tamás and Sinkovics, Balázs: Bevezető. A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei, (6). pp. 5-6.(2011)

Dömötör, Adrienne: Egyes és többes számot váltakoztató jelzős szerkezetek : a kései ómagyar és a középmagyar korban. A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei, (6). pp. 7-17.(2011)

Egedi, Barbara: Az ómagyar határozott névelő kialakulásának grammatikai vonatkozásai. A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei, (6). pp. 35-47.(2011)

Forgács, Tamás: Újabb vizsgálatok a frazeológiai egységek lexikalizációs folyamatai körében. A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei, (6). pp. 49-64.(2011)

G. Orosz, Renáta: Miért bolond(ul) a bolond? : jelentéstani változások vizsgálata a bolond kapcsán. A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei, (6). pp. 65-77.(2011)

Haader, Lea: Ómagyar megakadásjelenségek : Ráskay Lea tollbotlásainak típusai. A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei, (6). pp. 79-94.(2011)

Hegedűs, Veronika: Névutós kifejezések a Jókai-kódexben. A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei, (6). pp. 95-103.(2011)

Horváth, Katalin: 'Szurkol' igénk eredete és rokonsága : egy téves etimológia nyomában. A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei, (6). pp. 105-114.(2011)

Horváth, László: A felszólító módú igealakok kettősségének diakrón korpuszvizsgálata. A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei, (6). pp. 115-122.(2011)

Juhász, Dezső: A magyar nyitódó kettőshangzók történetéről a tér és idő dimenziójában. A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei, (6). pp. 123-132.(2011)

Kalcsó, Gyula: Lehetett-e Sylvester János egy bécsi nyomtatványtöredék magyarra fordítója? A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei, (6). pp. 129-139.(2011)

Kuna, Ágnes: A XVI-XVII. századi orvosi receptek történeti-kognitív pragmatikai megközelítése. A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei, (6). pp. 141-155.(2011)

Nyirkos, István: A magyar hangrend a toldalékok felől nézve. A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei, (6). pp. 177-180.(2011)

Nádasdi, Péter: Az isten-adta- és a magva szakadt-féle szerkezetek vizsgálata a nyelvemlékek tükrében. A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei, (6). pp. 157-176.(2011)

Peredy, Márta: Az ige-igekötő sorrend a Jókai-kódexben. A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei, (6). pp. 181-197.(2011)

Schirm, Anita: Adalékok a 'vajon' diskurzusjelölő történetéhez. A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei, (6). pp. 199-210.(2011)

Sipos, Mária: Kontaktusjelenségek és etimológia. A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei, (6). pp. 211-220.(2011)

Sipőcz, Katalin: Az obi-ugor ditranzitív szerkezetek történeti hátteréről. A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei, (6). pp. 221-227.(2011)

T. Somogyi, Magda: A felújított és megújított képzők : a nyelvújítás hatása a képzőrendszerre. A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei, (6). pp. 229-247.(2011)

Tóth, Ildikó: A ragozott főnévi igenevek a kései ómagyar korban. A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei, (6). pp. 249-265.(2011)

É. Kiss, Katalin: A Jókai-kódex tagadó szerkezetei. A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei, (6). pp. 19-34.(2011)

This list was generated on 2019. július 24. 03:31:15 CEST.