Browse by cikk, tanulmány, mű

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Jump to: 2017
Number of items: 26.

2017

Előszó. A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei, (9). pp. 5-6. (2017)

Berente, Anikó: Nyelvjárási jelenségek vizsgálata a szegedi boszorkányperek egyik írnokának irataiban : esettanulmány. A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei, (9). pp. 7-22. (2017)

Bíró, Bernadett: Főnevek mint főnévképző elemek : egy grammatikalizációs folyamat az északi manysiban. A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei, (9). pp. 23-38. (2017)

C. Vladár, Zsuzsanna: Hell mint nyelvész: a Kar-jelia etimológia és a kínai hasonlítás példája. A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei, (9). pp. 337-350. (2017)

Dömötör, Adrienne: "Oly napot végezni, ki bizonyos legyen" : a vonatkozó névmás (i kötőszó) a középmagyar kor élőnyelvében. A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei, (9). pp. 39-53. (2017)

Forgács, Tamás: Szóalkotás és frazeológia. A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei, (9). pp. 55-69. (2017)

Gréczi-Zsoldos, Enikő: Gondolatok Madách Imre idiolektusáról. A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei, (9). pp. 71-75. (2017)

Gugán, Katalin and Sipos, Mária: Ige mögötti mondatrészek régi hanti szövegekben. A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei, (9). pp. 77-94. (2017)

Haader, Lea: Egy neurolingvisztikai eset a 16. század elejéről : az Apor- és a Lányi-kódex közös keze. A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei, (9). pp. 95-108. (2017)

Holopainen, Sampsa and Kuokkala, Juha and Junttila, Santeri: Indoeurópai jövevényszavak és a második szótagi labiális magánhangzók fejlődése az uráli nyelvekben. A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei, (9). pp. 109-136. (2017)

Horváth, Katalin: "A föld pedig kietlen és puszta vala" : még egyszer 'kies' és 'kietlen' mellékneveink etimológiájáról. A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei, (9). pp. 137-148. (2017)

Horváth, László: Változó vonzatok - de mióta? A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei, (9). pp. 149-156. (2017)

Katona, Csilla: A szótagszerkezetet érintő hangváltozási folyamatok mozgatórugói. A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei, (9). pp. 157-164. (2017)

Keresztes, László: A mordvin birtokos személyragozás anomáliái : nyelvtörténeti elemzés. A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei, (9). pp. 165-172. (2017)

Kocsis, Zsuzsanna: Fenyegetőző nemesek. A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei, (9). pp. 189-199. (2017)

Kovács, Éva: A helynevek történeti forrásértékének kérdéséhez : a történeti helynevek mint az etnikai rekonstrukció forrásai. A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei, (9). pp. 201-209. (2017)

Kugler, Nóra: Az -ék többesjel kialakulása az adatok tükrében. A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei, (9). pp. 211-222. (2017)

Kuna, Ágnes: Történeti szövegtipológia. A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei, (9). pp. 223-237. (2017)

Kuna, Ágnes and Kocsis, Zsuzsanna and Ludányi, Zsófia: A magyar orvosi nyelvi korpusz 16–17. századi alkorpusza : tervezet, átírás, annotálás. A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei, (9). pp. 239-253. (2017)

M. Nagy, Ilona and Bényei, Ágnes: A Margit-legenda szótárának hozadéka a történeti lexikográfia számára. A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei, (9). pp. 255-266. (2017)

P. Kocsis, Réka: A névelők alaki kérdései az ún. Huszita biblia kódexeiben. A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei, (9). pp. 173-188. (2017)

Sass, Bálint: Keresés korpuszban: a kibővített Magyar történeti szövegtár új keresőfelülete. A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei, (9). pp. 267-277. (2017)

Sinkovics, Balázs: Dugonics András Etelkája és a Szeged környéki nyelvjárás. A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei, (9). pp. 279-286. (2017)

Szeverényi, Sándor: Egy nganaszan episztenciális finit ige lexikalizációja. A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei, (9). pp. 303-317. (2017)

T. Somogyi, Magda: Kicsinyítő-becéző képzőink történetéről. A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei, (9). pp. 287-302. (2017)

Varga, Mónika: Változó és változat: a feltételes jelentéstartalom esetei a középmagyarban. A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei, (9). pp. 319-336. (2017)

This list was generated on 2020. március 29. 18:13:58 CEST.