Browse by cikk, tanulmány, mű

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Jump to: 2019
Number of items: 28.

2019

Berente, Anikó: Észak-magyarországi és nyugat-dunántúli boszorkányperek beszélt nyelvi adatai. In: A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei. pp. 33-45. (2019)

Bába, Barbara: Az i ~ ü szembenállás területi és kronológiai sajátosságai a korai ómagyar korban. In: A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei. pp. 7-18. (2019)

Bácsi, Enikő: Peregrinuslevelekben szereplő kérések nyelvi megformáltsága. In: A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei. pp. 19-31. (2019)

C. Vladár, Zsuzsanna: A felvilágosodásból a romantikába : a nyelvészeti kutatásmódszertan változása. In: A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei. pp. 349-362. (2019)

Dér, Csilla Ilona: Szintaxisból a pragmatikába? : hogy kötőszós függetlenedett mellékmondatok kialakulása (inszubordináció) a magyarban. In: A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei. pp. 47-62. (2019)

Dömötör, Adrienne: Mire jók az üres lapok? : Mihály bibliájának magyar nyelvű bejegyzéseiről. In: A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei. pp. 63-83. (2019)

Fazakas, Emese: Az alakulóban levő magyar jogi szaknyelv az Erdélyi Fejedelemség idején. In: A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei. pp. 85-103. (2019)

Fejes, László: Mennyire új a nganaszan palatoveláris harmónia? In: A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei. pp. 105-118. (2019)

Forgács, Tamás: A modifikációs frazémaképződés eseteiről. In: A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei. pp. 119-132. (2019)

Forgács, Tamás and Németh, Miklós and Sinkovics, Balázs: Előszó. In: A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei. pp. 5-6. (2019)

Gréczi-Zsoldos, Enikő: 17. századi határviták nyelvjárástörténeti és történeti szociolingvisztikai vizsgálata. In: A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei. pp. 133-140. (2019)

Haader, Lea: Halábori Bertalan szándékainak nyomában. In: A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei. pp. 141-157. (2019)

Holopainen, Sampsa: A magyar fej ige esetleges mordvin megfelelője és iráni származtatása problémájához. In: A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei. pp. 159-166. (2019)

Horváth, Katalin: Idő : fogalom - szó - szófejtés. In: A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei. pp. 167-178. (2019)

Horváth, László: Számhasználati korpuszvizsgálat egy elhanyagolt korszakról. In: A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei. pp. 179-194. (2019)

Juhász, Dezső: A fiatal Balassi nyelvjárásáról. In: A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei. pp. 195-208. (2019)

Kalcsó, Gyula: A -t jeles múlt idő analógiás -nak ragos T/3. személyű alakjai a kései ómagyarban és a korai középmagyarban. In: A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei. pp. 209-220. (2019)

Katona, Csilla: Hangtörténeti változások lehetséges összefüggései. In: A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei. pp. 221-229. (2019)

Korompay, Klára: Ómagyar szókészlettani és jelentéstani kérdések az Apor-kódex alapján : lélek, szellet, szentlélek. In: A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei. pp. 245-257. (2019)

M. Nagy, Ilona and Bényei, Ágnes: Szó- és kifejezéskészlet a Margit-legenda csodaelbeszéléseiben. In: A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei. pp. 259-276. (2019)

P. Kocsis, Réka: Ómagyar kódexek klarissza apácák használatában. In: A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei. pp. 231-244. (2019)

Póczos, Rita: Etimológiai vizsgálatok lehetőségei a népességtörténeti kutatásokban. In: A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei. pp. 277-284. (2019)

Schirm, Anita: Egy szövegtípus története a diskurzusjelölők tükrében : a stand-up comedy múltja és jelene. In: A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei. pp. 285-298. (2019)

Sipos, Mária: 2 in 1 : a szinjai hanti lokatív mondatok egyik kvázikopulájáról. In: A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei. pp. 299-310. (2019)

Szőke, Melinda: Adalékok a Bakonybéli alapítólevél nyelvtörténeti forrásértékéhez. In: A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei. pp. 311-322. (2019)

Varga, Mónika: Változatos ellentétek, ellentétes változatok a 16-18. századi magánéleti regiszter alapján. In: A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei. pp. 335-347. (2019)

Varga, Éva Katalin: A tükörjelenségek vizsgálatának módszertani kérdései. In: A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei. pp. 323-334. (2019)

Zsemlyei, Borbála: -kál végű igék az Erdélyi magyar szótörténeti tárban. In: A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei. pp. 363-371. (2019)

This list was generated on 2020. szeptember 26. 12:29:54 CEST.