Browse by cikk, tanulmány, mű

Jump to: 1983
Number of items: 24.

1983

Anderle Ádám: Államfejlődés és nemzeti kérdés Spanyolországban. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (77). pp. 31-41. (1983)

Blazovicz László: Sorsfordulók Dózsa felkelésének idején Békés megyében. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (75). pp. 35-41. (1983)

Csernus Sándor: A nemzetközi kapcsolatok rendszerének átalakulása Nyugat-Európában a 15. század elején. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (76). pp. 11-23. (1983)

Czúth Béla: Die rolle des Volkes zur zeit der belagerung des Orleans durch Attila (Juni d. J. 451) : (Vita s. Aniani, 3, 10,). In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (76). pp. 3-10. (1983)

Gontar Alekszander: Bibliográfiai útmutató : Moszkva "Kniga" Kiadó, 1978. 2. kiadás. 640 old. : kiadványok a forradalom előtti Oroszország történetéhez. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (76). pp. 39-41. (1983)

H. Szabó Sára: A pozitivizmus Brazíliában. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (77). pp. 109-119. (1983)

Horváth Gyula: A szervezett munkásság és a mexikói forradalom : (a "vörös" zászlóaljak kérdéséhez). In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (77). pp. 95-108. (1983)

J. Nagy László: Spanyolország és Észak-Afrika a 16. században : (adalékok a spanyol-török küzdelem történetéhez a Mediterránumban). In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (77). pp. 43-54. (1983)

Kapitánffy István: Magyar-bizánzi kapcsolatok Szent László és Kálmán uralkodásának idején. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (75). pp. 19-28. (1983)

Kristó Gyula: Wittman Tibor, a tanár és a kolléga. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (77). pp. 9-11. (1983)

Kristó Gyula: Új adatok és régi vélekedések Csák Mátéról. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (75). pp. 29-34. (1983)

Kukovecz György: Az agrárkérdés a kubai politikai harcokban : (az 1930-1952 közötti korszak néhány vonása). In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (77). pp. 121-139. (1983)

Makkai László: Wittman Tibor tudományos életműve. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (77). pp. 13-19. (1983)

Pataky Márta and Nikitina Afanasiâ: A kereskedelmi utak fejlődése Oroszországban és a Afanaszij Nyikityin útleírása. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (76). pp. 25-38. (1983)

Szegfű László: Szent Gellért családjáról. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (75). pp. 11-18. (1983)

Szilágyi István: A nemzetbiztonság doktrínája és a geopolitika a chilei fasiszta rendszer ideológiájában. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (77). pp. 141-151. (1983)

Szliva László: Mexikó gazdasági és társadalmi struktúrája a porfiriato idején : (1876-1911). In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (77). pp. 169-179. (1983)

Timár Zsuzsanna: Az aztékok misztikus-háborús világképe. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (77). pp. 71-85. (1983)

Tombor Ildikó: A történettudomány Dr. Franciáról. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (77). pp. 155-167. (1983)

Tímár Péter: Az egyházlátogatási jegyzőkönyvekről. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (75). pp. 43-47. (1983)

Tóth Sándor: A fehér és fekete magyarok kérdéséhez. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (75). pp. 3-9. (1983)

Tóth Ágnes: Viták a Latin-amerikai encomienda és hacienda közötti kapcsolatról, illetve kontinuitásról. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (77). pp. 87-93. (1983)

Varga Ilona: Szibéria a 17. századi orosz gazdaságban. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (77). pp. 23-30. (1983)

Zombori István: Központosítás és abszolutizmus a 16. századi Spanyolországban. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (77). pp. 55-67. (1983)

This list was generated on 2023. szeptember 29. 10:12:58 CEST.