Browse by cikk, tanulmány, mű

Jump to: 2011
Number of items: 33.

2011

B. Halász Éva: Adalékok a kőrösi comes terrestrisek tevékenységéhez a XIV. században. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (132). pp. 37-50. (2011)

Balogh László: A 10. századi magyar-bizánci kapcsolatok új forrásai. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (128). pp. 51-67. (2011)

C. Tóth Norbert: Királynőből királyné : Mária és Zsigmond viszonya a források tükrében. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (132). pp. 59-71. (2011)

Csernus Sándor: Mítosz, propaganda és népi etimológia : Hunyadi János: "Fehér" vagy "Vlach" lovag? In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (128). pp. 3-33. (2011)

Deák Ágnes: "Az alattomos ellenforradalmi ellenállás szürke eminenciása"? Szőgyény László 1848 őszén. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (133). pp. 5-11. (2011)

Deák Ágnes: „Az alattomos ellenforradalmi ellenállás szürke eminenciása"? Szőgyény László 1848 őszén : [Szőgyény László levele]. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (133). pp. 12-13. (2011)

Deák Ágnes: "Die graue Eminenz des hinterlistigen gegenrevolutionären Widerstandes"? László von Szőgyény im Herbst 1848. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (133). p. 14. (2011)

Deák Ágnes: Soós Katalin születésnapjára. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (133). pp. 3-4. (2011)

Dobrovits Mihály: Az ayuq és a területiség fogalmai a régi Belső-Ázsiában. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (128). pp. 68-70. (2011)

Galamb György: Az emlékezet útvonalai : itineráriumok a Kapisztrán Jánosról és Marchiai Jakabról szóló 15. századi életrajzokban. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (128). pp. 34-44. (2011)

Giczi Zsolt: Die katholisch-protestantischen Konflikten in den Beurteilungen von den kirchlichen Grundstücken und von den staatlichen, finanziellen Unterstützungen in der Horthy-Epoche in Ungarn. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (133). pp. 39-40. (2011)

Giczi Zsolt: Katolikus-protestáns ellentétek egyházi földbirtokaik és állami anyagi támogatásuk megítélésében a Horthy-korszak Magyarországán. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (133). pp. 15-38. (2011)

Halmágyi Miklós and püspök Merseburgi Thietmar: Beleknegini-Sarolt és társnői : nőalakok Merseburgi Thietmar krónikájában. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (132). pp. 21-36. (2011)

Horváth Mihály and Zakar Péter: Horváth Mihály vallás és közoktatásügyi miniszter - a csanádi püspöki helynöknek [Róka Józsefnek] : Függelék: Kreminger Antal prépost, szegedi alesperes-plébános 1848/49-ben. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (133). pp. 134-135. (2011)

Kovács Szilvia: A kunok házassági kapcsolatai a szomszédos uralkodóházakkal. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (128). pp. 84-100. (2011)

Kristó Gyula and Piti Ferenc: A magyar medievisztikai kutatócsoport korábbi kiadványai. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (132). pp. 89-91. (2011)

Marjanucz László: Szeged török kor végi népességének kérdéséhez. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (133). pp. 41-49. (2011)

Marjanucz László: Zur Frage der Bevölkerung von Szeged zu Ende der Türkenzeit. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (133). p. 50. (2011)

Miklós Péter: Balogh István és a földreform. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (133). pp. 51-58. (2011)

Miklós Péter: István Balogh and the agrarian reform. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (133). p. 59. (2011)

N. Szabó József: A Független Kisgazdapárt véleménye a szomszédos országok kultúrájához való viszonyról : 1945-1946. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (133). pp. 61-69. (2011)

N. Szabó József: Kulturdiplomatie der Unabhängigen Kleinwirtwnpartei zur Zeit des politischen Pluralismus (1945-Herbst 1946). In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (133). p. 70. (2011)

Nagy Katalin: Az avar hadsereg ostromtechnikája a Bizánci birodalom ellenében. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (128). pp. 71-83. (2011)

Neumann Tibor: A Szapolyaiak erdélyi ága - a Mikeszászai Horvát család. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (132). pp. 73-88. (2011)

Piti Ferenc: Kont Miklós nádor levelesítő okiratai 1366-ból. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (132). pp. 51-57. (2011)

Sipos József: Bethlen István 1922-es kampánykörútja és eredményei s Duna-Tisza közén. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (133). pp. 71-91. (2011)

Sipos József: István Bethlen's campaign trip and its results in the territory between the Danube and River Tisza (Duna-Tisza köze). In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (133). p. 92. (2011)

Szabados György: Magyar államalapítás a IX. században : államszervezési modellek a "De Administrando Imperio" szövegében. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (132). pp. 3-19. (2011)

Szabó Pál Csaba: "A 48-as tábor tárogatósa" - Bartha Miklós. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (133). pp. 93-115. (2011)

Szántó Richárd: Diplomáciai levelezés III. Edvárd és Nagy Lajos között. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (128). pp. 45-50. (2011)

Zakar Péter: Antal Kreminger, a Provost from Szeged in 1848-1849. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (133). p. 136. (2011)

Zakar Péter: Kreminger Antal prépost, szegedi alesperes-plébános 1848/49-ben. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (133). pp. 117-133. (2011)

Zimonyi István: A nomádok jelentősége a középkori Európában. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (128). pp. 101-108. (2011)

This list was generated on 2024. június 16. 15:04:32 CEST.