Browse by cikk, tanulmány, mű

Jump to: 2017
Number of items: 44.

2017

A Magyar Medievisztikai Kutatócsoport korábbi kötetei (2012-2017) és aktái (1999-2015). In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (142). pp. 159-164. (2017)

Achoui Ali: Országok és etnikumok a Száhel-övezetben. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (141). pp. 203-209. (2017)

B. Halász Éva: Zágráb vagy Körös? In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (142). pp. 61-75. (2017)

Balogh László: Megjegyzések a magyarokra alkalmazott türk népnév kérdéséhez. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (139). pp. 15-31. (2017)

Balázs Péter: Az újkori vallási tolerancia elmélete és gyakorlata - historiográfiai áttekintés. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (141). pp. 3-14. (2017)

C. Tóth Norbert: Ajándékok az ifjú párnak Bátori István és felesége, Zsófia mazóviai hercegnő nászajándékai. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (142). pp. 77-89. (2017)

Csernus Sándor: Az első francia nyelvű leírások Közép-Európáról és a latin kereszténység keleti határvidékéről : Lannoy, Bouvier, Brocquière. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (139). pp. 107-129. (2017)

Deák Ágnes: Tiltott hazai könyvek és nyomtatványok jegyzéke - 1863 tavasz. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (140). pp. 3-22. (2017)

Falusi Norbert: Nemzetkonstrukciók a romániai magyar politikai közösség megteremtésében az impériumváltás időszakában. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (140). pp. 23-37. (2017)

Felföldi Szabolcs: Személyes higiénia és fürdőkultúra a nomád népeknél. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (139). pp. 33-44. (2017)

Ferwagner Péter Ákos: A King-Crane-bizottság tevékenysége és a Szíriáért vívott diplomáciai küzdelem (1919). In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (141). pp. 153-170. (2017)

Galamb György: Egy budai hitvita és Pier Paolo Vergerio : néha nem azt találjuk, amit keresünk. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (139). pp. 131-136. (2017)

Gausz Ildikó: Protestáns propagandafolyamatok a későhumanizmus korában. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (141). pp. 15-32. (2017)

Giczi Zsolt: Az 1916-os trónváltozás és a magyarországi evangélikusság. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (140). pp. 39-49. (2017)

Gulyás K. László: A Szaúd-Arábiát megelőző szaúdi államok. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (141). pp. 143-151. (2017)

Gálffy László: A Loire hajósai és az Orléans-i híd a százéves háború végén. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (139). pp. 137-148. (2017)

Horváth Csaba: Államszövetség, nemzetállam, önrendelkezés : a szociáldemokraták monarchia jövőképe az első világháború alatt. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (140). pp. 51-67. (2017)

J. Nagy László: Az iszlám politikai szerepének növekedése az 1970-es évtizedben. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (141). pp. 195-202. (2017)

Jenei Milán: A Hmelnyickij-mozgalom és az oszmán kapcsolatok (1648-1654). In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (141). pp. 49-62. (2017)

Jámbor Orsolya Ilona: Betelepüléstől a kisebbségi létig : a 18-19. századi zsidó bevándorlás rendészeti és közigazgatási kezelése. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (141). pp. 119-129. (2017)

Kincses-Nagy Éva: Jelet hagyni a világban ; Zimonyi István műveinek bibliográfiája. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (139). pp. 3-14. (2017)

Kovács Attila: 1071 : besenyők, magyarok, bizánciak. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (139). pp. 45-53. (2017)

Kovács Szilvia: Egy elfeledett magyar ferences passiójáról : vallási problémák az Arany Hordában. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (139). pp. 55-65. (2017)

Kádár József: Transzjordánia a második világháború idején. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (141). pp. 171-177. (2017)

Kökény Andrea: A Texasi Köztársaság külpolitikája. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (141). pp. 131-142. (2017)

Kövér Lajos: Claude Vanel magyar históriája. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (141). pp. 33-48. (2017)

Lakatos Bálint: Áttekintő jegyzék Andrea dal Burgo, Johann Schneitpeck és Sigmund von Herberstein követek jelentéseiről a magyar-cseh királyi udvarból (1521-1525). In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (142). pp. 91-139. (2017)

Miklós Péter: A csehszlovák-magyar lakosságcsere vallástörténeti vonatkozásai Csanád vármegyében. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (140). pp. 69-77. (2017)

Mikó Gábor: Az 1544. évi első tordai országgyűlés : adatok a Magyar Királyság és Erdély 1544. évi politikatörténetéhez. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (142). pp. 141-158. (2017)

Palotás Zsolt: Dokumentumok az Amerikai Egyesült Államok és a Tuniszi Kormányzóság korai kapcsolatainak történetéből, 1796-1824 : forrásközlés. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (141). pp. 77-103. (2017)

Pintér-Nagy Katalin: Megjegyzések a hun hadsereg létszámához és hadszervezetéhez. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (139). pp. 67-74. (2017)

Piti Ferenc: Kiegészítések az Anjou-kori Oklevéltár XXVII. kötetéhez : (1343). In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (142). pp. 31-59. (2017)

Polgár Szabolcs: A besenyők pecinaci neve Regino világkrónikájában. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (139). pp. 75-83. (2017)

Sinkovics Balázs: Honfoglalók és a Szeged környéki nyelvjárás Dugonics András Etelkájában. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (139). pp. 85-94. (2017)

Sipos József: Az 1922-es választások eredményei és a harmadik Bethlen kormány megalakítása. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (140). pp. 79-103. (2017)

Szántó Richárd: A Bajor Geográfus és a korai magyar történelem. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (139). pp. 149-178. (2017)

Szőcs Tibor: A III. András-kori alországbírói királyi jelenlét előképe : egy reformkísérlet az 1270-es évek elejéről. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (142). pp. 17-30. (2017)

Tamás Ágnes: Szövetségesből ellenség. Olaszok és Olaszország karikatúrákon. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (140). pp. 121-128. (2017)

Tarján G. Gábor: Ahogy magukat nevezik - magyar örmények. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (141). pp. 105-118. (2017)

Varga Beáta: Az orosz közigazgatási rendszer bevezetése Ukrajnában 1654-1835 között. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (141). pp. 63-76. (2017)

Veszprémy László: Anonymus, az Excidium Troiae és a XII. századi reneszánsz. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (142). pp. 3-16. (2017)

Vukman Péter: "A fordulat évei" : magyar-jugoszláv kapcsolatok (1948-1949). In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (141). pp. 179-194. (2017)

Vér Márton: A turfáni bor a mongol korban. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (139). pp. 95-106. (2017)

Zakar Péter: Magyarkanizsa az 1848/49-es forradalom és szabadságharc időszakában. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (140). pp. 105-120. (2017)

This list was generated on 2023. szeptember 29. 12:28:44 CEST.